Şiddet ile ilgili söylenmiş güzel sözler

şiddet
Şiddeti, koşullar doğurur.Bu yüzden suçlular hapse düştüklerinde örnek vatandaşa dönüşür. Çünkü içeride tecavüz edip öldürecekleri kadınlar yoktur.
Paul Cleave
Şiddetden nefret ediyorum ama ne yazik ki, şiddeti durdurmak da şiddet kullanmayı gerektiriyor.
Zülfü Livaneli
Şiddetli fırtınanın arkasından sükunet gelir.
Cervantes
Şiddet korkunun çocuğudur.
Amin Maalouf
İlk yumruğu atan fikirlerin yetersizliğini kabul etmiştir.
Çin Atasözü
Size bir tokat atana diğer yanağınızı dönmeyin;bu şiddete teşviktir ve sizi kötülüğün suç ortağı yapar.
Nicolas Wild
Şiddet ahlak seviyesi düşük erkeklere her zaman çekici gelmiştir.
Albert Einstein
Bir kaç küçük tecrübe sonunda anladım ki, amaç hiç bir zaman kullanılan araçlardan farklı olmuyor. Şiddet ancak şiddeti doğuruyor.
John Steinbeck
Şiddet ile hedefine ulaşılan zafer anlık olduğu için yenilgiye eşittir.
Mahatma Gandhi
Korkaklık ile şiddet arasında bir seçim yapmak gerekirse şiddeti öğütlerdim.
Mahatma Gandhi
Aklın bittiği ve sustuğu yerde son karar şiddete aittir.
Adolf Hitler
Devrim, bir şiddet olayıdır! Devrim, şiddet ile gelir; bu devrim bir süre sonra yarattığı toplumsal olaylar ile yeni bir sürece; evrim sürecine dönüşür.
Uğur Mumcu
En güzel manzaranın olduğu yerde bile, ağaçların, yaprakların altında böcekler birbirini yer. Şiddet yaşamın bir parçasıdır.
Francis Bacon
Şiddet toplumsal değişimlere yol açmaz,toplumsal değişimler şiddetten yararlanır.Şiddetin yöntemleri ise ekonomik gelişme düzeyine göre farklılıklar gösterir.
Marks
Sevgi insanlığın,şiddet hayvanlığın kanunudur.
M.Gandhi
Şiddetin toplum içinde, toplum tarafından nasıl sunulduğu, nasıl kabul gördüğü de önemlidir. Çünkü kabul gören şiddet de meşrudur. Hatta şiddet genellikle bir yaşam biçimi olarak benimseniyorsa sorun olarak görülmez ve sorun çözmenin bir aracı olarak onay görür.
Doğu Ergil
Canavarlarla kavga eden dikkatli olmalıdır.Çünkü kendisi bir canavar olacaktır.
Friedrich Nietzsche
Fikirler cebri şiddetle, top ve tüfekle asla öldürülemez.
Atatürk
Aslında zeki bir insan, bunu siz de pek iyi bilirsiniz, haydut olup topluma sadece şiddetle hükmetmenin hayalini kurar. Bu da birtakım romanlarda okuduğumuz kadar kolay olmadığından, genellikle siyasete girilir, en zalim partiye koşulur. Aklımızı ayak altına alıyormuşuz, ne önemi var, değil mi? Böylece dünyaya hükmedebildikten sonra… İçimde zulümle ilgili tatlı hayaller buluyordum.
Albert Camus
Tek bir neden şiddeti doğurmaz. Şiddet toplumsal bir sorundur ve çevreden kaynaklanmaktadır. Şiddetin tek bir nedene indirgenerek algılanması, bilimsel gerçeklerle bağdaşmaz.
Mahmut Tezcan
Yalnız, ihanet ile şiddet iki ucu sivri oklara benzer; kullananları düşmanlarından beter yaralarlar.
Emily Bronte
Şiddet her zaman kötü değildir.Kötü olan şiddete duyulan tutkudur.
Jim Morrison
Hangi sorunla karşılaşırsak karşılaşalım cevabını tohum ve toprakta buluyoruz. Şiddet ve savaş sorunu, açlık ve hastalık sorunu, demokrasinin yok edilmesi sorunu..
Vandana Shiva
Şiddet yetersiz kimsenin son durağıdır.
Isaac Asimov
Çocuk sanal gerçeklikle maddesel realite arasında bağlantı kuramaz; sanal dünyada gördüğü şiddeti gerçek dünyaya taşır.
Nevzat Tarhan
Silahlı insan en çok neden korkar ? Diğer silahlılardan mı? Hayır! Şiddet yanlıları en çok neden korkar ? Şiddetten mi ? Buna da hayır yanıtını verebilirim. Peki ya acımasız ve bencil insanlar en çok neden korkarkorkarlar ? Onların hepsini sevgiden, aşktan daha çok korkutan bir şey yoktur.
Jan-Philipp Sendker

Loading...