At ile ilgili söylenmiş güzel sözler

At ile ilgili anlamlı ve güzel sözler
At sözleri

Bir çivi bir nalı, bir nal bir tırnağı, bir tırnak bir ayağı, bir ayak bir atı, bir at bir kumandanı, bir kumandan bir vatanı mahvedebilir.
Cengiz Han
Atın dış yüzünde insanın iç yüzü için güzel bir şey vardır.
Winston Churchill
Bir at, insanların kendileriyle ilgili hayallerinin bir yansımasıdır – güçlü, kuvvetli, güzel – ve at bize sıradan varlığımızdan kaçış fırsatını verebilecek güce sahiptir.
Pam Brown
Bir sürçmekle at ayağı kesilmez.
Pir Sultan Abdal
5 dakika içinde bir General ortaya çıkarabilirim, fakat iyi bir atın yerine yenisini koymak zordur.
Abraham Lincoln
Bir at, eğer arkasında onu takip eden ve yakalayacak başka atlar yoksa, hiçbir zaman çok hızlı koşmaz.
Ovid
Cennetin rüzgârı atın iki kulağının arasından eser.
Yahudi Atasözü
Atlar her zaman uysal olsalardı, ağızlarına gem vurmak kimsenin aklına gelmezdi.
Voltaire
At, sahibine göre kişner.
Cervantes
Aşk, dört nala giden at gibidir, ne dizginden anlar, ne söz dinler.
Konfüçyüs
Atlara zarar verdiğinizde onlar daha iyi olmazlar, aksine gitgide daha da kötüleşirler.
Platon
Bir çivi yüzünden bir nal, bir nal yüzünden bir at, bir at yüzünden bir atlı gidiverir.
Benjamin Franklin
Tay at olunca at dinlenir, çocuk adam olunca ata dinlenir.
Kaşgarlı Mahmut
Ümit yok olunca at koşmaz.
Kafkas Atasözleri
Atına binince düşman,inince dost gibi davran.
Atasözü
Atına dostun gibi bak, düşmanın gibi bin.
Arnavut Atasözleri
Dere geçerken at değiştirilmez.
Atasözü
Aç eşek katırdan tez yürür.
Azeri Atasözleri
At, siz ne kadar da isteksiz olsanız sizi en çok hızlandıracak olandır
Anonim
Atın başı geçtikten sonra kuyruğundan yakalamağa kalkma.
Atasözü
Abdal ata binmiş bey oldum sanmış.
Atasözü
Atı kaybolanın kulağından at sesi gitmez.
Çerkez Atasözleri
Atına saygı gösteren, yaya gitmez.
Kırgızistan Atasözleri
Bayram günü kadın alma, yağmurlu gün at koşturma.
Kırgızistan Atasözleri
Akıllı kişi atını, ahmak karısını över.
Özbek Atasözleri

Loading...