Altın ile ilgili söylenmiş güzel sözler

Altın ile ilgili anlamlı ve güzel sözler
Altın sözleri

Bir parça altın; karayı ak, çirkini güzel, adaletsizi adil, soysuzu soylu, yaşlıyı genç, alçağı yiğit yapmaya yetecektir.
William Shakespeare
İhtişam şeytanı yüreğini sardı, kazanç hırsına kapıldı. Altın susuzluğu boğazını kuruttu.
Balzac
Tabiat, o eşsiz ana, altın ve gümüşü yararsız, boş nesneler olarak çok derinlere gömmüş; oysa havayı, suyu, toprağı, iyi ve gerçekten yararlı olan her şeyi gözler önüne sermiştir.
Thomas More
Altın prangalar, demir olanlardan çok daha kötüdür.
Mahatma Gandhi
Altın deyiverdi. Tıpkı insanlar gibidir kızım, ayarını bildiğin müddetçe hükmetmek de, elde etmek de kolaylaşır! Çevreni izle, insanları tanımak istiyorsan ayarlarına bak!
İskender Pala
Altın ve gümüş her ne kadar topraktan çıkıyorsa da her taşta altın gümüş bulunmaz.
Şeyh Sadi Şirazi
Altın palan da vursan, eşek yine eşektir.
Anton Çehov
Askere altın ver ki, asker başını versin. Eğer askere altın vermezsen başını alır başka diyara gider.
Şeyh Sadi Şirazi
Altına düşman olan var mıdır?
Mevlâna
Bu sarı parıltıda öyle bir güç vardı ki, tüketenleri düşünceleriyle, üretenleri de bedenleriyle köleleştiriyordu.
İskender Pala
Bir insan ister altın, ister akıl yönünden varlıklı olsun, bunlardan yoksun olanlarla konuşurken çok dikkatli olmalıdır.
Amin Maalouf
Söz bazen ot, bazen ufak paradır. Bazen de altın para kadar değerlidir.
Maksim Gorki
Altını görünce her şey baş eğer, demir kollu terazide olsa.
Şeyh Sadi Şirazi
Keşke şu salon altın tavanlar yerine altın düşüncelerle süslenseydi. Bir sarayın süsü ve imarı altından evvel düşünce ve sanat iledir çünkü.
İskender Pala
Altından ağacın olsa, zümrütten yaprak; akıbet gözünü doyurur, bir avuç toprak.
Anonim
En çok acınması gereken insan, bütün hayalleri gümüş ve altın hülyasına dönüşen kimsedir.
Halil Cibran
İnsanların altın’ı ölçmek için bir mihenk taşları vardır, insanları ölçen mihenk taşı da altındır.
Thomas Fuller
Temiz bir yuva, vefalı bir kadın, altın ve inciden değerlidir.
Goethe
İnsanların bütün felâketleri; geçimsizlikler, savaşlar,tuzaklar,kan dökmeler; hep altını elde etmek arzusundan doğar.
Lukianos Samsatlı
Sahnede her parlayan altın değildir, ayrıca parlamakla da altın olunmaz.
Konstantin Stanislavski
Altın ne oluyor,can ne oluyor, inci,mercan da nedir,bir sevgiye harcanmadıktan, bir sevgiliye feda edilmedikten sonra.
Mevlâna
Anılar şeytanın kesesindeki altın sikkelere benziyor: Keseyi açtığında bir de bakıyorsun, altın değil, ölü yapraklar var içinde.
Jean-Paul Sartre
Bir şişe mürekkep, bir külçe altından daha hayırlıdır.
Themistokles
Altın ve güç kaybedildiğinde yeniden elde edilebilir;askerler öldüğünde bile yeniden ordu kurulabilir ama kültür kaybedilirse ruh kaybolur ve millet bir daha aynı millet olmaz.
İskender Pala
Düşman ne ölçüde sert olursa, sen o kadar memnun ol. Çünkü halis altın ayarını, taş üstünde gösterir.
Şair Nedim
Bazı kadınlar toprak ya da altın istemez.Yalnızca adamı ister.
Robert Jordan
Altın ocaktan madeni kazmakla çıkar, cimrinin elinden, canını koparsan çıkmaz.
Şeyh Sadi Şirazi
Altın paslanırsa, demir ne yapsın?
Geoffrey Chaucer
Kendi ekmeğini yeyip oturmak, altın kemer bağlayıp hizmet için bir mahlukun karşısında ayakta durmakta hayırlıdır.
Şeyh Sadi Şirazi
Altının ne olduğunu mihenk, cimrinin kim olduğunu dilenci bilir.
Şeyh Sadi Şirazi
Üstüne biraz yaldız sürülmüş toz öğünür de, tozlanmış altın gözden düşer.
William Shakespeare
Altın’dan kendini gözet, zehiri hiçbir zaman teneke kutu içinde sunmazlar.
Cenap Şahabettin
Altın ateşle,kadın altınla, erkek de kadınla erir.
Pythagore
Gümüş altından ve altın faziletten daha ucuzdur.
Horatius
Her parlayan şey, altın değildir.
Cervantes
Altın, bütün kilitleri açar.
George Herbert
Altın definesini, bilinmeyen viranelerde gizlerler.
Mevlâna
Altın kir tutmaz.
Goldoni
Altın kuralı hatırlayın, altına sahip olan kuralları koyar.
Hebbel
Altın leğenin kan kusana ne faydası var.
Bulgar Atasözü

Loading...