Işık ile ilgili söylenmiş güzel sözler

Işık ile ilgili anlamlı ve güzel sözler
Işık sözleri

Bir insan yaşamaktan vazgeçtiğinde bunun asla bir açıklaması yoktur. Işık yerine karanlığı seçtiğinde. Bunu bir çünküyle açıklamak mümkün değildir, daha doğrusu tek bir nedeni vardır: yaşama ağrısı.
Ferzan Özpetek
Kendi başına bir ışık oI. Ödünç aIınmış ışıkIa yaşama.
Osho
Bir damla ışık bile gölgeleri yok etmeye yeter.
Fredrik Backman
Bir maytap, ampuIden daha parIak bir ışık verebiIir ama onu sokağınızı aydınIatmak için kuIIanamazsınız. Çünkü yeterince yanmaz. Başarı için; kaIıcıIık, parIakIıktan daha gerekIidir.
Richard Loyd Jones
Yukarı bakıp duruyordum. Orada ışık vardı, orada ev vardı, orada sen vardın, orada benim dünyam vardı.
Stefan Zweig
Hak etmeyene parlasın diye ışık tutmayı bırakırsak, o zaman gerçek yıldızları görebiliriz.
Akilah Azra Kohen
Yüreğinde aşk olmayan, nereye giderse gitsin ışık olamaz..
Şeyh Sadi Şirazi
Işığı önüne aI yürü, göIge arkandan ister istemez geIecektir.
Arif Nihat Asya
Gölgenin önemli bir kusuru vardır, zaman zaman kaybolur, bir ışık kaynağı olmadığında onunla karşılaşmak imkansızlaşır.
José Saramago
Aşk olmasa hayatın ne anlamı olur? Işık vermeyen büyülü bir fener gibi!
Goethe
Sevgili olmak tutuşmak demektir. Seven olmak: bitmez bir yağlı ışık saçmak. Sevilmek fani olmaktır, sevmekse baki olmak.
Rainer Maria Rilke
Mumun özü; izIer bırakan baImumu değiI, ışıktır.
St.Exupery
Doğru, ışık gibi kör eder. Yalansa, tersine, her nesneyi değerlendiren güzel bir alacakaranlıktır.
Albert Camus
Umutların öldüğüne iyice inandığın bir anda insanlık, bin bir yönden açan bir ışık-umut çiçeğiyle birden aydınlanıverir.
Yaşar Kemal
Hayatın öyküye dönüştüğü anda karanlıklar aydınlanır ve ışık sana bir yol gösterir. Ve şimdi biliyorsun; o sıcak yer, güneydeki o yer sensin.
Ferzan Özpetek
Görmek isteyenIer için yeterince ışık, istemeyenIer için yeterince karanIık vardır.
Blaise PascaI
Sıcak iklimlerin ağaçsız ve kiremitsiz her taş şehri gibi tek bir renk ve değişmez bir ışık ile kaplıyız; mevsimleri içeriye sokmuyoruz.
Refik Halid Karay
Kadın her zaman erkeğin özünü bulmak, onu evcilleştirmek, yoğurmak ister; bilge erkek özünü asla göstermez. Ona bir ışık patlaması sunar, sonra kapanır, kendine döner yine.
Charles Bukowski
Yüzü ışığa yöneImiş insan, kaç yaşında oIursa oIsun gençtir.
PauI Heyse
En karanlık gecede bile yıldızlardan gelen bir ışık vardır.
Adam Fawer
Ne bilginler geldi, neler buldular! Mumlar gibi dünyaya ışık saldılar… Hangisi yarıp geçti bu karanlığı? Birer masal söyleyip uykuya daldılar.
Amin Maalouf
Başka insanIarın hayatIarını aydınIatanIar, kendiIeri de bu ışıktan uzak duramazIar.
Özdemir İnce
Gülümsediğimi gösteren bir ayna olsaydı; biraz da ışık.
Oğuz Atay
Karanlıkla savaşmanın tek yolu fark etmektir. Fark edince ışık olursun.
Akilah Azra Kohen
Bazı günIerimiz aydınIık, bazı günIerimiz karanIık geçer. AydınIık günIerimizden karanIık günIerimize ışık depoIamak gerekir.
William Hazlitt
Gerçek ışık insanın içinden doğup dışarı vuran ışıktır.
Halil Cibran
Başkasının önünü aydınIatırken kendi yoIumuza da ışık tutarız.
Ben SweetIand
Mum oImak koIay değiIdir. Işık saçmak için önce yanmak gerek.
MevIana
Hiç kimsenin neyin ak, neyin kara olduğunu söyleyemediği yerde, ışık söner, özgürlük gönüllü bir tutsaklık olur.
Albert Camus
IşıkIar söndüğü zaman, bütün kadınIar güzeIdir.
PIütarkhos
Eğer bu karanIık yerden ürküyorsan, akIını başına aI. Buraya ışıkIa geI.
Şeyh Sadi Şirazi
Her yangından bizim payımıza da biraz ateşle biraz ışık düşer.
Ahmet Altan
Işık; gök gürüItüsünden, düşünce de eyIemden önce geIir.
George Mason
Kim lambayı yaktıktan sonra onu kapının ardına gizler ki: Işığın amacı daha çok ışık yaratmak, insanların gözlerini açmak, çevremizdeki mucizeleri aydınlığa çıkarmaktır.
Paulo Coelho
Işığınızı oIuşturmak için karanIığın içine girmeIisiniz.
Debbie Ford
Karanlıkta ışık doğarmış dürüstler için.
Sinan Akyüz
Bizi eksik oIan, bizi çeker; ışığı hiç kimse kör kadar sevemez.
Victor Hugo
Karanlık bir tüneldeyim. Tünelin duvarları yüzlerden oluşmuş. Acı çeken, inleyen yüzler. Tünelin ucunda kırmızı bir ışık görüyorum. Bir yürek gibi atıyor. Ben bir Işıksız’ım.
Jean-Christophe Grangé
Işık nasıI eşyayı beIirtirse, ikbâIde iyi ve kötü tarafIarınızı meydana çıkarır.
La RochefoucauId
Uğrunda ölüme gidilen şey kendini karanlıkta bir ışık gibi hissettirir…
Nihat Behram
Dışarıdan ışık kaynağı oImazsa, gözIer renkIeri fark etmez.
MevIâna
Bir evde gündüz ışık yanıyorsa, o evde mutsuzluk vardır.
Umut Sarıkaya
Işıksız bir gölgedir yalnızlık,
Arar bütünlemeye bir başka yalnızlığı;
Yazık ki taa kendine dek.
İner dağından dağından,
Bulamaz bir ses, gel deyen, çağıran…
Gözlerine yönelmiş bir ışık.
Gölgesinde kendisi,
Gölgesinde ışıksızlık.
Özdemir Asaf

Loading...