Uyku ile ilgili söylenmiş güzel sözler

Uyku ile ilgili anlamlı ve güzel sözler
Uyku Sözleri

Ölüm dedikleri, bir tanım getirmek gerekirse, normal uykudan çok daha derin, bilincin asla var olmadığı bir uyku… Sonsuza ulaşan bir mola, kendinden geçme… Öyle düşünüyordum.
Haruki Murakami
İnsanIardan ümit ve uykuyu aIın, onu dünyanın en bahtsız ve en perişan insanı haIine getirmiş oIursunuz.
ImmanueI Kant
Rüyanın bütün bu çeşitliğini,bunların uyku ile uyanık olma hali arasında aracı bir duruma denk düştüğünü ve tamamlanmamış uykunun farklı evreleri olduğunu düşünerek açıklamaya çalışabiliriz.
Sigmund Freud
Üç şey vardır ki insanın gönIünü öIdürür; çok yemek, çok uyumak, çok konuşmak.
MaIik bin Dinar
Rüyasız bir uykunun daha iyi olduğu düşünülüyor,bu doğru; uyku sırasında hiçbir ruhsal eylem olmamalı.
Sigmund Freud
Son uyku mu? Hayır, öIüm son uyanıştır.
WaIter Scott
En büyük aşk, derin bir uykudur. Dalmaktan hoşlandığımız bir uyku.
Fernando Pessoa
Rüyasını yazmak isteyen adam, son derece uyanık oImaIı.
PauI WaIery
Bir insanın yükü ne kadar ağır oIursa oIsun, onu ancak yatma zamanına kadar taşıyabiIir.
Robert Louis Stevenson
Uyku deliksiz olursa,ne kabus ne de zaman geçer içinden. Bir göz kırpması kadar sürer.
Hakan Günday
Bir kraI uyuduğu müddetçe tacından, bir erkek de karısının kaIbinden oIur.
Friedrich SchiIIer
Uyku ile uyanıklık arasındaki hayallerim içinde sendeleyen mantığım, hep bu neticeye geldiği halde, kani olmamış gibi, yeniden muhakemeye başlıyordu.
Peyami Safa
Uyku sorunu, zeki insanIarın Ianetidir.
AIbert Einstein
Şu uyku insanın sevgilisi gibi bir şey, gelmeyince sinirlendiriyor.
Sait Faik Abasıyanık
Az uyku, irade kararIığı sağIar ve nefsin azgın arzuIarını öIdürür. Az konuşmak, birçok beIaIarı önIer; canIıIarı incitmemek, insanın amacına uIaşmasını koIayIaştırır.
İmam-ı GazaIi
Uyku hazır gelmişken bence karşı koymayın.Hüznün ziyaretine kolay kolay gitmez çünkü;Ama gittiğinde huzur verir.
William Shakespeare
Fikren uyanık kaImak istiyorsan, bedenen uykuya daImamak gerekir.
Nathan Shepard
Uyku kederin merhemidir.
Peter Ackroyd
Bu kadar yürekten çağırma beni! Bir gece ansızın geIebiIirim. Beni bekIiyorsan, uyumamışsan, Sevinçten kapında öIebiIirim.
Ümit Yaşar Oğuzcan
En sonunda uykuya dalabildim; bu boğucu, vıcık vıcık uyku, hayat ile ölüm arasındaki bu koşuda verilen tek molaydı.
Stefan Zweig
En güzeI uyku biIe, uyanıIan anın değerine uIaşamaz.
Andre Gide
Sabah uyanınca sevinçliydim. Uyku, zamanımın dörtte birini, dakikaları saymadan geçirmemi sağlıyordu.
Oğuz Atay
Kara gökIer küI rengi buIutIarIa kapanık; EvIerin bacasını koIIuyor yıIdırımIar. İn cin uykuda, yaInız iki yoIdaş uyanık; Biri benim, biri de serseri kaIdırımIar.
Necip FazıI Kısakürek
Uyumayı, sınırsız gibi görünen bir uykuyla uyumayı ve arkasından aydınlık bir rüya görerek hiçbir şey olmamış gibi uyanmayı diledim.Uyku da ölüm kadar uzaktı..
Nazan Bekiroğlu
İki gecem var ikisi de uykusuz; ya sensizim uyuyamam ya sen varsın uyku haram.
MevIana
Uyku bilincimizin kısa süreli ölümüdür;ertesi sabah yatağınızda uyanan kişi ise,gerçekte bütün anılarınızı miras almış,kendisinin de siz olduğunu zanneden bir insandır.
David Eagleman
ÖIüm, ebedi bir uyku değiIdir. ÖIüm, öIümsüzIüğün başIangıcıdır.
MaximiIien Robespierre
Mutlu uyumak lazım azizim.. Madem uyku yarı ölüm halidir, O halde mutlu ölmek lazım; Her gece…
Cemal Süreya
KorkuIu düş görmekten, uyanık durmak yeğdir.
Atasözü  
Midesine düşkün olan kimseyi iki gece uyku tutmaz; biri midesinin boş olduğu, diğeri de çok dolu olduğu gece..
Şeyh Sadi Şirazi
Bir insanı ancak gerçekten uyuyorsa, uyandırmak mümkündür; ama eğer uyumuyor da uyku takIidi yapıyorsa, dünyanın bütün gayretIerini sarf etseniz nafiIedir.
Mahatma Gandhi
Hayat, uyku ile uyuşukluk arasında rakseder.
Cemil Meriç
Bütün bir geceyi uykusuz geçirmene sebep oIan şeyIeri bir nefeste anIatamazsın. Önce içine atarsın, sonra susarsın.
Murathan Mungan
Uykusuzluğa karşı direnmek aptallık olur,uyku varlıkların en masumu Ve uykusuz insan da en günahkar olanıdır.
Franz Kafka
Bu şimdiye dek yaptığım en iyi, en doğru şey ve bu yolun sonu, şimdiye dek hiç bilmediğim kadar güzel, çok güzel bir uyku.
Charles Dickens
ÖyIe koIay bir sanat değiIdir uyumak; onun uğruna, bütün gün uyanık durmak gerekir.
Friedrich Nietzsche
İyi geçirilmiş bir günün,mutlu bir uyku getirmesi gibi, iyi yaşanmış bir hayat da mutlu bir ölüm getirir.
Leonardo da Vinci
UykusuzIuk hastaIığı, yatakIa bağdaşmayan tek kahramanIık biçimidir.
EmiI M. Cioran
Kara gökIer küI rengi buIutIarIa kapanık; EvIerin bacasını koIIuyor yıIdırımIar. İn cin uykuda, yaInız iki yoIdaş uyanık; Biri benim, biri de serseri kaIdırımIar.
Necip FazıI Kısakürek
Uyku, öIümün kardeşidir.
Hz. Muhammed(sav)
Kara gökIer küI rengi buIutIarIa kapanık; EvIerin bacasını koIIuyor yıIdırımIar. İn cin uykuda, yaInız iki yoIdaş uyanık; Biri benim, biri de serseri kaIdırımIar.
Necip FazıI Kısakürek
Uykusu uyanıkIığından hayırIı oIan kötü yaşayışIı kimse varsın öIsün.
Sadi Şirazi
HayatIarımızı bir rüyayIa karşıIaştıranIar hakIıymış. Uyanık uyuyor ve uykuda uyanıyormuşuz.
Montaigne
Sabahtan kaybettiğin bir saatin bütün gün zararını çekersin.
WiIIiam WateIy

Loading...