Emek ve alınteri ile ilgili söylenmiş güzel sözler

Emek ve alınteri ile ilgili anlamlı ve güzel sözleralıntı sözleri

Kılıç ve saban. Bu iki fatihten birincisi ikincisine daima mağlup oldu. Tarihin bütün vakaları ve hadiseleri, hayatın bütün müşahadeleri bunu teyit ediyor. Milletimiz çok büyük elemler, mağlubiyetler, facialar görmüştür. Bütün bu olanlardan sonra yine bu topraklarda bulunuyorsa, bunun hikmeti aslisi şudur; çünkü Türk çiftçisi bir eliyle kılıcını kullanıyorken, öteki eliyle sabanla topraktan ayrılmadı.

Atatürk

Kimin sana bir emeği geçerse, sen ona karşılık daha fazlasını yapmalısın.

Yusuf Has Hacib

Alın teriyle ıslanan toprak, kurumaz.

İbrahim Olcaytu

Kapitalizmin kuralıdır; üretim sürecinde emeğin maliyetinin artışı kâr oranını azaltır. Bu maliyetin içinde en temel olan işçilerin ücretleridir, işçi sağlığı ve güvenliği maliyetleri de bu başlık altında ele alınır. Günümüz dünyasında mevcut işçi sağlığı ve güvenliği hizmetleri sanıldığı gibi işverenlerin yufka yürekleri ile ilişkili değildir.

Nilay Etiler

Emek çekilmiş her şey, değerlidir.

Mimar Sinan

İnsanlar kötülüğe yığınla akın eder, çünkü yol düz ve kısadır,fakat iyiliğin önüne Allah alın terini koymuştur.

Hesiodos

Alın teriyle kazanılan kutsal ekmek, başı boşluğun getirdiği ekmekten daha tatlıdır.

Crowquill

Büyük değeri olan şeyler, ucuza mal olmaz. Bulduğunuz şeyin değeri; ararken sarf ettiğimiz emek kadardır.

İmam Maverdi

Hiç birşey kendi alın teri kadar bir insanı tatmin edemez. Çalışan insan, kendi varlığında hüküm süren bir ahengi bütün kainata nakleder. Hayatın biricik nizamı bu ahengin kendisi olmalıdır.

Ahmet Hamdi Tanpınar

En çok bolluk getiren yağmur, alın teridir.

Cenap Şahabettin

Büyük olmanın yolu da, deha gibi çalışma ve alın terinden geçer.

Albert Camus

En hayırlı ve tatlı kazanç, insanın el emeği, göz nuru, alın teri ile kazandığı rızıktır.

Hz.Muhammed(s.a.v)

Emeksiz yazılan yazı, keyifsiz okunur.

Samuel Johnson

Hiç kimse, elinin kazandığından daha hayırlı ve tatlı bir yiyecek yememiştir. Allah’ın peygamberi Davud da (A.S.) bizzat çalışarak elinin emeğini yerdi.

Buhari

Kırışmış alnıma bakma hor

Değerimi asil adamlara sor

Mücadele demektir verdiğim emek

İhanettir hortum ile emmek…

Selim Temiz