Birlik ve beraberlik ile ilgili söylenmiş güzel sözler

Birlik ve Beraberlik ile ilgili güzel sözler

Birlik ve Beraberlik ile ilgili güzel sözleri sizler için hazırladık bu sayfada. Anlamlı ve etkileyici Birlik ve Beraberlik sözlerini bu sayfada okuyabilir ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Ayrıca yazının sonunda Atatürk’ün birlik ve beraberlik ile ilgili sözlerini bulabilirsiniz.

Bazı organları hasta olan bir insanın vücudu nasıl zayıf ve güçsüz düşerse; düşmanlıkların yaygınlaştığı, birlik ruhunun kaybolduğu toplumlar da öyle güçsüzleşirler. Bu da düşmanın işine yarar. Bunun için bir milleti yıkmak isteyenler önce, o milleti meydana getiren fertler arasında ayrılık tohumları ekerek onları birbirine düşürürler. Birlik ve beraberliklerini bozarlar. Maddî ve manevî güçlerini kardeşlerine karşı kullanan ve düşmanlarını unutanlar kolayca başkalarına yem olurlar. Bu gerçek öteden beri bilindiği için, dünyaya hükmetmiş nice büyük devletler, düşmanları tarafından önce içeriden parçalanmış, sonra yıkılıp tarihten silinmişlerdir.Hz.Muhammed(sav)

En Güzel Birlik ve Beraberlik Sözleri

Bir milletin başarısı, mutlaka bütün milli güçlerin bir istikamette oluşması ile mümkündür. Bu nedenle bilelim ki, elde ettiğimiz başarı, milletin güç birliği etmesinden, ortak hareket etmesinden ileri gelmiştir. Eğer aynı başarı ve zaferleri gelecekte de tekrarlamak istiyorsak aynı esasa dayanalım ve aynı şekilde yürüyelim.Atatürk

Bir araya gelmek başlangıçtır, bir arada durabilmek ilerlemedir, birlikte çalışmak başarıdır.Henry Ford

Sacayağın ayağı üç olur, birbirine güç olur, biri kırılırsa hiç olur.Atasözü

İnsanlar; sosyal bünyede bir bina meydana getirmek için birbirleriyle kenetlenen, birbirine destek olan, yapı taşları gibi olmalıdırlar.Alexis Carrel

Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için.Alexandre Dumas

Gücümüzü hırlaşmak için değil, birleşmek için harcamalıyız.Malcolm X

Birlik ve Beraberlik ile ilgili 10 Güzel Söz

İnsan özgürlüğüne ulaşabilmesi için önce doğada hayatta kalması gerekiyordu. Bunun için insanın dayanışmayı keşfetmesi gerekti. İnsan dayanışma sayesinde doğada tutunabildi. Aksi halde bedensel ölçülerine göre zayıf bir varlık olan insan, diğer hayvanlar için çok verimli bir av olarak belki de yok olup gidecekti. Dayanışma sadece yaşamda kalmayı sağlamamış aynı zamanda yaşamı kolaylaştırmış ve güzelleştirmiştir.Ömer Özbek

Kibre karşı tevazu, sığlığa karşı derinlik, bencilliğe karşı diğergamlık, hasede karşı dayanışma, hıza karşı yavaşlık, yalnızlığa karşı yarenlik, son akla karşı gönül…Kemal Sayar

Bir ailede birlik ve beraberlik olmalı, aksi takdirde uğursuzluk ve felaket kapımızdan hiç eksik olmaz.Thomas Mann

Biz hep böyle, her şeyde birlik olsak, kimse bize diş geçiremez. Bize dağlar, şahlar dayanamaz. Hiç kimse… Yeter ki böyle birlik olalım.Yaşar Kemal

İnsanları pozitif idealler değil, negatif korkular birlik ve beraberlik içinde tutar.Mümin Sekman

Kendimiz için değil, bağlı olduğunuz ulus için el birliği ile çalışınız, çalışmaların en yükseği budur.Atatürk

Yalnız olan rahat görmez, yardımlaşan, yorulma bilmez.Tatar Atasözü

Ya el ele, ya ölüme.Bertrand Russell

Büyük işler, önemli atılımlar; ancak birlikte çalışma ile elde edebiliriz.Atatürk

İnsan, dostlarının acılarına, onlarla bir olup ağlayıp sızlamakla değil, yardım ve bakım ile katılmalıdır.Epikuros

Anlamlı Birlik ve Beraberlik Sözleri

Kardeşinin salını karşıya geçirmeye yardım et, göreceksin ki, sen de karşıdasın.Hint Atasözü

Birlikte kardeş gibi yaşamayı öğrenmeliyiz, yoksa birlikte aptal gibi öleceğiz.Martin Luther King

Eller çoğalınca, işler hafifler.İngiliz Atasözü

İnsanlar da çok tuhaf, kimse kimsenin derdiyle ilgilenmiyor. Ne boşluktur bu! Hiçbir bağlılık, hiçbir dayanışma yok insanlarda.Cengiz Aytmatov

Cemaat, insan vücutlarının topluluğu değil, ruhların birlik içinde toplanmasıdır.Jean J. Rousseau

İnsanlar birbirine yardımdan el geçtikleri gün insanlık yok olur. Karşılıklı dayanışma olmazsa toplumlar olmaz.Walter Scott

Hepimiz dünya denen geminin yolcularıyız ve onun karaya vurup parçalanmasına izin vermemeliyiz, çünkü ikinci bir Nuhun gemisi olmayacaktır.Mihail Gorbaçov

Dayanışma bütünseldir, içseldir; sorumluluğu yüklenmedir, yükü zafere kadar birlikte taşımaktır.Nuri Pakdil

Kötüler birleştiği zaman iyiler de bir araya gelmelidirler, yoksa teker teker giderler.Edmund Burke

Yaprağa soruyoruz; kendi kendince tamam mısın, yaprak cevap veriyor; hayır benim hayatım dallardadır, dala soruyoruz ve dal diyor ki, hayır benim hayatım köktekidir. Köke soruyoruz, cevap veriyor; benim hayatım gövdede, dallarda ve yapraklardadır, dallardaki yaprakları koparırsanız ben ölürüm.Emerson Fosdick

Birlik ve beraberlikte kuvvet, ayrılıkta sıkıntı ve felaket vardır.Sultan Abdülhamid

Kendi kurduğu bir dayanışma sistemi içinde, insanlık kendi kendini tahrip ediyor. Dayanışmacı hareket, ancak menfaat dışı iradelere bağlandığı taktirde verimlidir.Nurettin Topçu

Kardeş sevgisi bütün insanlarla bir olma, insanca bir dayanışma, insanca bir birlik sağlama yaşantısı vardır.Erich Fromm

Biz hepimiz tek kanatlı melekleriz, ancak birbirimize sarılırsak uçabiliriz.Luciano de Crescenzo

Etkileyici Birlik ve Beraberlik Sözleri

Tek elle alkışlanmaz.Çin Atasözü

Bir ulus, sımsıkı birbirine bağlı olmayı bildikçe yeryüzünde onu dağıtabilecek bir güç düşünülemez.Atatürk

Harekette birlik olmazsa, fikirdeki birlik faydasızdır.Muhammed İkbal

Bazı insanlar, birlikte düşmek için birbirlerine tutunurlar.Cenap Şahabettin

Bugün vatanımızda bir milli kudret varsa, o cereyan, felaketlerden ders alan ulusun kalp ve dimağından doğmuştur.Atatürk

Yalnızca kendimiz için yaşamamız olanaksızdır, binlerce doku bizi tüm insanlara bağlar.Herman Melville

Birlikte hiç gülmediğimiz bir kimseyi, hiç sevemeyiz.Agnes replier

İnsan, kendiyle birlik oldu mu başkalarıyla da olur.Goethe

Bir olalım iri olalım diri olalım.Mevlana

Bir şey her şey için her şey bir şey için vardır.Goethe

Birlik her zaman rekabetten daha kuvvetlidir.Jack London

Yaprağa soruyoruz kendi kendince tamam mısın yaprak cevap veriyor hayır benim hayatım dallardadır dala soruyoruz ve dal diyor ki hayır benim hayatım köktekidir. Köke soruyoruz cevap veriyor benim hayatım gövdede dallarda ve yapraklardadır dallardaki yaprakları koparırsanız ben ölürüm.H.Emerson Fosdick

Kardeşlik imanın; tefrika ise küfrün bir uzantısıdır. Müslümanların en önemli gücü, birlik ve beraberliğin kendilerine verdiği güçtür. Sevgisiz birlik olmaz. Sevginin en alt sınırı kardeşine karşı gönlünde en ufak bir yanlış düşüncenin bulunmamasıdır; en üst sınırı ise, onu kendine tercih etmendir.Hasan El Benna

Özlü Birlik ve Beraberlik Sözleri

Kendinizi küçük görmeyiniz. Sizler büyük kuvvetsiniz. Vazifenizi hiçbir zaman unutmayınız. Kuvvet birliktir. Dâvamızın geleceği birliktedir. Birlik, beraberlik içinde olmaktır.Alpaslan Türkeş

İyi günde birlik ve dayanışma içinde olmak çok kolay. Önemli olan gazabın, şiddetin ve ıstırabın içinde bir olabilmek.Kristy Cambron

Modern yaşam, dayanışma toplumunu öldürüp yerine mücadele toplumunu inşa etti.Adem Güneş

Damarlar kalpte ayrılır ve yine kalpte buluşurlar. Amaç: Birlik, ölümsüz ve canlı bir yaşamdır, işte o kadar.Friedrich Hölderlin

Beraberlik adı altında gözlemlenen şey, bir sürü oluşumudur yalnız. İnsanlar birbirlerine kaçıp sığınıyorlarsa, birbirlerinden korktukları içindir.Hermann Hesse

Hayırseverlik dikeydir, aşağılar. Dayanışma yataydır, yardım eder.Eduardo Galeano

El sıkışın ki, kalplerdeki kin gitsin, hediyeleşin ki birbirinize sevgi doğsun ve aradaki düşmanlık bitsin.Hadis

Allah Katında en sevimliniz dostluk kuran ve kendisiyle dostluk kurulanlarınızdır. Allah nezdinde en sevimsiziniz de arkadaşların arasını açanlardır.Hadis

Birbirinizi kıskanmayınız, birbirinize kin tutmayınız, birbirinize çirkin sözler söylemeyiniz, birbirinize sırtlarınızı dönmeyiniz, kiminiz kiminizi arkasından çekiştirmesin. Allah’ın kulları kardeşler olunuz.Hadis

Ulusa inanç, siyasal bilincin artmasını sağlar. Ulusal birlik, öncelikle bir grubun birliğidir; eski hesapların kapatılması ve kırgınlıkların sonsuza dek unutulmasıyla başlar.Frantz Fanon

Kitaplarımı okuyanlar yoksullarla birlik olsunlar, yoksulluk bütün insanlığın utancıdır.Yaşar Kemal

Atatürk’ün Milli Birlik ve Beraberlik ile ilgili Sözleri

Millet ve biz yok, birlik halinde millet var. Biz ve millet ayrı ayrı şeyler değiliz. Ve şunu kesin olarak söyleyeyim ki, bir millet, varlığı ve bağımsızlığı için her şeye girişir ve bu gaye uğrunda her fedakarlığı yaparsa, başarılı olmaması mümkün değildir. Elbette başarılı olur. Başarılı olamaz ise o millet ölmüş demektir.

Vatanın bahtsız gününde yapılmakta olan kurtulma çabalarında en önemli başarı millet fertlerinin tümünün varlık ve ruhuyla bütün kuvvetlerinin birleştirilmesidir.

İdealimizi açıkça ifade etmeliyiz. Onu imanla duymalı ve onu hiç yılmadan takip etmeliyiz. Kişisel çıkarlarımızdan, bencil emellerimizden sıyrılmayı ancak böyle canlı ve alevli ideal sayesinde başaracağız…Fakat bütün iyi niyete, gösterilen bütün yılmazlığa, kararlılık ve dayanıklılığa, meydana getirilen bütün birlik ve beraberliğe rağmen yine en güzel, en şaşmaz, en doğru düşünceleri ve idealleri bozmaya çalışacak insanlara rastlanılacaktır. Öylelerine karşı milletin bütün fertleri çok sert karşılık vermelidir. Hepimiz için öylelerine karşı ezici bir birlik ve beraberlik halinde görünmemiz en zorunlu bir vicdani sorumluluktur. Zira bu hususta bozgunculuk yapacak insanlara hoşgörü göstermek kıymet vermek, terbiye eseri değil belki bir milletin mutluluğuna şerefine, namusuna göz dikmiş insanlara hoşgörüdür ki, hiçbir vakit, hiçbir fert buna müsaade edemez. Hiç kimse buna müsaade etmek hakkına sahip değildir ve siz de olmamalısınız.

Bir millette güzel şeyler düşünen insanlar, fevkalade işler yapmaya kabiliyetli kahramanlar bulunabilir, ama böyle kimseler eğer milletin düşüncelerinin paralelinde ve onun temsilcisi olmadıkça yalnız başına hiçbir şey olamazlar.

Bir amaca doğru yürürken, kişisel düşünce ve çıkarları, bir tarafa bırakarak, el ele vermek icap eder; başarının sırrı budur. Unutulmamalıdır ki, bizlerin gerçek görevi toplumumuzun gelecekteki yüksek menfaatlerini sağlamaya çalışmaktır.

Bir program yapmak ve sonra bu programı basan ile uygulayabilmek için mutlaka memleketin bütün evlatlarının zekalarını, bilgi ve kültürlerini ve ihtisaslarını bir araya toplamak gerektiği kanaatinde bulunuyorum. Ben bir insan topluluğunu yalnız kendi kendime düşündüğüm, hayal ettiğim, tasarladığım bir takım his ve düşüncelerin peşinde sürüklemek amacında değilim. Allah beni böyle bir hatadan korusun…Bizim muhtaç olduğumuz şey bütün memleket evlatlarının el ele vererek çalışması ve bu çalışmalardan elde edilecek neticeden ibarettir.

Milli mücadeleyi yapan doğrudan doğruya milletin kendisidir, milletin evlatlarıdır. Millet analarıyla, babalarıyla, hemşireleriyle mücadeleyi kendisine ideal kabul etti. Biliyorsunuz ki, asırlarca meydana gelen mücadeleler ve bunların neticeleri olarak da büyük tarihi zaferler vardır. Fakat o zaferleri kazananlar kendi ideallerinin değil, şunun bunun hırsı peşinde kul köle olarak bulunmuşlardır. Halbuki milli mücadelede kişisel hırs değil, milli ideal, milli onur, gerçek etken olmuştur.

Memleketin huzuru, milletin kurtuluş amacı noktasında, birlik ve dayanışması sağlanmadıkça, ne dış düşman istilalarının köklerini kurutmaya çalışmak mümkündür ve ne de bundan esaslı bir fayda ve sonuç beklenmelidir… Birlik ve emelde kararlı olan ve ısrar eden millet, kendini beğenmiş ve saldırgan her düşmanı, eninde sonunda gurur ve saldırganlığına pişman edebilir.

Gerektiğinde vatan için tek bir kişi gibi tek vücut olmuş azim ve karar ile çalışmasını bilen bir millet, elbette büyük geleceğe layık ve aday olan bir millettir.

Şahsınız için değil fakat mensup olduğunuz millet için el birliği ile çalışalım; çalışmaların en yükseği budur.

Bugünkü Türk milletinin siyasi ve içtimai topluluğu içinde kendilerine ayırıcı ve bölücü propagandalar yapılan vatandaşlarımız ve yurttaşlarımız vardır. Fakat bu propagandalar, bu yanlış adlandırmalar düşman aleti olmuş birkaç mürteci beyinsizden maada milletin hiçbir ferdi üzerinde asla tesir etmemiştir. Çünkü bu millet fertleri de umum Türk camiası gibi müşterek maziye, tarihe, ahlaka, hukuka sahip bulunuyorlar.

Diyarbakırlı, Vanlı, Erzurumlu, Trabzonlu, İstanbullu, Trakyalı ve Makedonyalı, hep bir ırkın evlatları, hep aynı cevherin damarlarıdır.

Bir yurdun en değerli varlığı, yurttaşlar arasında milli birlik, iyi geçinme ve çalışkanlık duygu ve kabiliyetlerinin olgunluğudur. Ulus varlığını ve yurt erginliğini korumak için bütün yurttaşların canını ve her şeyini derhal ortaya koymaya karar vermiş olması, bir ulusun en yenilmez silahı ve korunma vasıtasıdır. Bu sebeple Türk ulusunun idaresinde ve korunmasında milli birlik, milli duygu, milli kültür en yüksekte göz diktiğimiz idealdir.

Yıllar geçtikçe, milli ideal sonuçları, güvenle çalışmada, ilerleme hevesinde, milli birlik ve milli irade şeklinde, daha iyi gözlere çarpmaktadır. Bu bizim için çok önemlidir; çünkü, biz, esasen milli varlığın temelini, milli şuurda ve milli birlikte görmekteyiz…

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: