Kişilik ve karakter ile ilgili söylenmiş güzel sözler

Kişilik ve karakter ile ilgili anlamlı ve güzel sözleralıntı sözleri

Düşüncelerinize dikkat edin; kelimelere dönüşürler.

Kelimelerinize dikkat edin; davranış biçimlerine dönüşürler.

Davranışlarınıza dikkat edin; alışkanlıklara dönüşürler.

Alışkanlıklarınıza dikkat edin; karaktere dönüşürler.

Karakterinize dikkat edin; kaderinize dönüşür.

Frank Outlaw

Nesillerine büyük bir zenginlik yerine, iyi bir eğitim ve karakter vermekten daha iyi bir şey yoktur. Bu paradan daha uzun süre yaşar.

Lao Tzu

Bir adamın karakteri konusunda emin değilseniz, arkadaşlarına bakın.

Japon Atasözü

Karakter zekadan daha yüksek bir yerdedir, yüce bir ruh yaşamak ve düşünmek için güçlü konumdadır.

Ralph Waldo Emerson

Karaktersiz adamın en önemli özelliği, hüküm vermede adalet eksikliğidir.

Goethe

Aslında başlı başına bir mertebe teşkil eden ve umumun iyiliği için bir merhale olan karakter, her çeşit insanı yükseltir ve cemiyetteki her mevkiye layık olduğu itibarı sağlar.

Samuel Smiles

İnsan sessizlik içinde her şeyi kazanabilir, karakterden başka.

Stendhal

Davranışlarımız gücümüzün göstergesidir, onlar sadece alışkanlıklarımızı değil, aynı zamanda karakterimizi de yansıtırlar.

Robert Hall

Karakter, yavaş bir şekilde inşaa olur ama, inanılmaz bir hızla yerle bir edilebilir.

Faith Baldwin

Uygarlığın son gayesi, insan kişiliğinin gelişmesidir.

Alexis Carrel

Bir insanın gerçek karakteri, hiçbir zaman yakalanmayacağını bile bile yaptığı davranışlara göre ölçülür.

Thomas Macaulay

Karakter, güç ve uzun süren bir alışkanlıktan başka bir şey değildir.

Plutarchus

Bir insanın karakterinin gerçek göstergesi, ona faydası olmayacak insanlara ve onun karşısında duramayacak insanlara nasıl davrandığıdır.

Abigail Buren

İnsanlar, dünya ve hayat hakkında düşüncelerini ileri sürerlerken, karakterlerini de ortaya koyduklarının farkında değillerdir.

Ralph Waldo Emerson

Karakter ana babadan geçmez. İnsan onu günü gününe düşünerek ve uygulayarak inşa eder.

H.Douglas

Güzel bir insan karakteri binlerce tesirin altında yoğrulmuştur. Bu tesirlerin başlıcaları şunlardır: örnek ve nasihat, hayat ve edebiyat, dostlar ve komşular, içinde yaşadığınız dünya ile aynı zamanda iyi sözlerini ve amellerini takdir ettiğimiz ecdadımızın ruhları.

Samuel Smiles

Güzel bir düşünceyle güçlü bir karakter birleşince, harikalar ortaya çıkar.

Goethe

Başarmak hiçbir şeydir. Bir insanın kendi hakkında hiç şüpheye kapılmaması çok farklı bir şeydir. Bu karakterdir.

Marie Leneru

İnsanların mutlulukları ya da mutsuzlukları, talihin olduğu kadar kendi karakterlerinin eseridir.

La Rochefoucauld

Karakter ağaç ise şan ve şeref de o ağacın gölgesi gibidir, biz hep gölgeyi düşünürüz, oysa gerçek ağacın kendisidir.

Abraham Lincoln

Hiçbir insanın dünyaya bakışı, öteki insanlara benzemez ve farklı karakterler çoğunlukla aynı ilkeyi farklı uygulayacaklardır.

Goethe

Köpek, kucağınıza sıçrasa sizi sevdiği içindir, kedi, aynı şeyi yaparsa kucağınız sıcak olduğu içindir.

Alfred Nort Whilehead

Dünyada sahip olduklarınız, hayatınızın sona erdiği gün başkaların olacaktır. Ama kim olduğunuz, sonsuza kadar sizin olacaktır.

Henry Dyke

Bir çiçeğin kokusu ne ise bir insanın şahsiyeti de odur.

Charles Schwab

Karakter, üçüncü ve dördüncü denemelerinizde ne yaptığınızdır.

James Michener

Zayıf karakter, bir günah değildir ama, insanı günaha götürür.

Brigitte

Güçlüğe hemen hemen her insan dayanabilir; fakat onun karakterini sınamak istiyorsanız ona yetki verin.

Abraham Lincoln

Onurlu insanın üzerine titrediği şey karakteridir, bayağı insanın ise makam ve mevki.

Konfüçyus

Karakter iki şeyin sonucunda oluşur; zihinsel tavır ve zamanımızı nasıl harcadığımız.

Elbert Hubbard

Akıl iki tarafı keskin bir kılıca benzer, karakter onun sapıdır, sap olmayınca onun değeri olmaz.

Bodenstedt

Şahsiyetinize bir şey katmayan her hareket, mutlaka şahsiyetinizden bir şey eksiltir.

Dale Carnegie

Karakter kriz anında oluşmaz, sadece ortaya çıkar.

Robert Freeman

Bir insanın en büyük sermayesi, büyük bir servet değil mükemmel bir karakterdir.

Edward Young

Zayıf karakter bir günah değildir; ama insanı günaha götürür.

Brigitte

Hayata karakteri oluşmadan karışanlar, baş döndürücü bir hızla vicdanlarını da kaybederler.

W. Foerster

Bir insana itibar sağlayan, çalışmakla sağlam karakterdir.

Albert Camus

Karakter sahibi bir insan; ne istediğini bilen, duygularına boyun eğmeyen, sağlam prensiplerle hareket eden insandır.

Sigmund Freud

Karakter, her şeyin temeli olmalıdır, o isterse bir yemin, bir şiir, bir resim veya bir komediye ait bulunsun, onsuz hiçbir şey olamaz.

G.Holland

Her insanın üç türlü karakteri vardır, belli ettiği karakter, sahip olduğu karakter ve sahip olduğunu sandığı karakter.

Alphonse Kari

İnsanlığın şerefi aklıyla, asaleti diniyle, şahsiyeti ahlâkıyladır.

Hz. Ömer (r.a.)

Karakter bir kuvvettir ve önemli bir etkiye sahiptir, dostlar ve sermaye kazandırır; himaye ve yardımlaşmayı teşkilatlandırır, o kolaylıkla servet, şeref ve mutluluğa götüren güvenilir yolu açar.

Haves

Karakter, bir insanın doğuşunda kazandığı ve ruhunun iskeletini yaptığı özelliklerden biridir.

La Senne

Şöhret, insanların bizim hakkımızda düşündükleridir. Karakter ise tanrının ve meleklerin bizim hakımızda bildikleridir.

Thomas Paine

Sevgi ve karakterin olmadığı yerde, ne büyük insan ne büyük sanatçı ne de büyük mücadele insanı vardır.

Beethoven

İnsanlar gülünç buldukları şeyde olduğu kadar, hiçbir şeyde karakterlerini ortaya koyamazlar.

Goethe

Bir adamın karakteri, kendi hakkında söyledikleri ile değil başkaları hakkında yürüttüğü düşüncelerle daha iyi anlaşılır.

Michel Tournier

Sen, bir kişinin kendisi övüldüğü zaman bunu nasıl karşıladığına dikkat edebilirsen, her kişinin karakterini keşfedebilirsin.

Seneca