Örnek olmak ile ilgili söylenmiş güzel sözler

Örnek olmak ile ilgili anlamlı ve güzel sözler
Örnek olmak sözleri

Öyle bir hayatınız olsun ki, çocuklarınız hakkaniyet ve dürüstlüğü düşündüklerinde, akıllarına siz gelesiniz.
Anonim
Başarısızlık ve felaketlere rağmen, hayata karşı güvenlerini sonuna kadar saklayabilen iyimser insanlar, daha çok iyi bir anne tarafından büyütülmüş olanlardır.
André Maurois
Öğüt verecek insana değil, örnek olacak insana ihtiyaç var.
Mevlana
Ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olur.
Atasözü
Kötü örnek her zaman iyi tavsiyeden daha başarılı olmuş ve daha çok sonuç getirmiştir.
Jose Saramago
Çocuklarınıza ders vermek istiyorsanız ki bu hiç de gerekli değildir, kendinizi örnek gösterin; ama sizin gibi olmaları için değil, sizin gibi olmamaları için.
Bernard Shaw
Oğul babadan görür; at oynatmayı,kız anadan görür; sofra donatmayı.
Atasözü
Sürekli faziletten dem vurup öğütlerinden hiç birini yapmayanlar, çok güzel sesler çıkardıkları halde, hiçbir şey hissetmeyen musiki aletlerine benzerler.
Romanos Diogenes
İnsanlara uygulamanla, fiilinle nasihat et, sözlerinle değil. Nasihatçi, bir şeyi emir ve tavsiye etmek istediğinde kendi nefsinden başlar ve onu önce kendisi yapar. Bir kötülükten de sakındırmak istediğinde ondan önce kendisi sakınır.
Hasan-ı Basri
Nasihatin yolu uzun, örneğin yolu kısa ve etkilidir.
Seneca
Kim kendisini başkalarına bir önder olarak tayin ederse başkasına öğüt vermeden önce kendi kendisine öğüt versin. Diliyle terbiye kurallarını anlatmadan önce davranışlarını o kurallara uydursun. Kendi kendisine öğüt veren ve kendisini düzelten, başkalarına öğüt verip başkalarını düzeltmeye çalışan kimseden daha çok saygıya lâyıktır.
Hz.Ali(ra)
Nasihat etmek kolay, örnek olmak zordur.
La Rochefaucauld
Kendisini görmüş olman seni terbiye etmiyor, hali de seni edebe sevk etmiyorsa bil ki o kişinin kendisi henüz terbiye olmamıştır.
İbn Nüceyd
İyi bir örnek, insanları yola getirmek için en iyi metot değildir, tek çaredir.
Albert Schweitzer
Tohum nasılsa fide de öyle olur. Yiyecek nasılsa geğirmekte öyle olur. Eylem nasılsa sonuçta öyle olur. Lider nasılsa halk da öyle olur. Eğer bir önder, topluma açık bir bahçede bir meyve koparırsa, millet geride kök bırakmaz.
Anonim
Örnek her zaman, kaideden daha faydalıdır.
Samuel Johnson
İnsan, kendinden başkasını örnek almadıkça ilerleyemez.
Oliver Goldsmith
Başkalarına örnek olun sadece erdem ve doğru davranış yolunu izleyenler başkalarını yönetmeyi hak eder.
Anonim
Cahillerin önünde güzel sözleri sayıp dökme, en iyisi bu özlü sözlerin emrettiği şeyleri yap, bir davette nasıl yemek yeneceğini anlatma ama nasıl yemek yenmesi gerekirse öyle ye.
Epiktetos
Davranışlar kelimelerden daha fazla konuşur, daha çok şey ifade eder.
Oscar Wilde
Hakiki büyük adamlar güzel ağaçlara benzer. Dallarında yuvalar kurulur, gölgesinde yorgunlar dinlenir, çiçeklerine sürünenler güzel koku alırlar, meyvesiyle açlar doyar ve yaprakları arasından dökülen güneş damlaları toprağa hayat verir. Hiç kimseye ve hiçbir şeye zararı dokunmaz.
Cenap Şahabettin
Bir iyi davranış, dünyadaki bütün güzel sözlerden daha tesirlidir.
Andrev Marvell
Birçok kez, bir dokunuşun, bir gülümsemenin, bir kelimenin, dinleyen bir kulağın, içten söylenmiş güzel bir sözün ya da değer veren en ufak bir davranışın gücünü küçümseriz. Bunların hepsinin hayatımızı değiştirme potansiyeli var.
Leo Buscaglia
İnsanlığa yapılabilecek en iyi nasihat, onlara uyabilecekleri güzel bir örnek olmaktır.
Anonim
Konuyla ilgili güzel bir şiir
Geceleyin bir yabancı ile karşılaştım
Onun lambası artık ışık saçmıyordu.
Onu durdurdum ve benim lambamdan
Lambasını yakmasına izin verdim.
***
Daha sonra bir fırtına çıktı
Ve yeri göğü sarstı.
Ve rüzgar dindiğinde
Benim lambam sönmüştü!
***
Ne var ki yabancı adam bana geri geldi;
Onun lambası hâlâ yanıyordu!
O kıymetli alevi eline aldı
Ve benimkini yaktı!
Lon Woodrum

Loading...