Gençlik ile ilgili söylenmiş güzel sözler

gençlik
Gençlik, hayattaki bir zaman birimi değildir. O, bir düşünme tarzıdır.
William James
Bize bir gençlik lazımdır. Temelinde cehalet, duvarlarında riya, tavanlarında dalkavukluk bulunmasın.
Hüseyin Nihal Atsız
Gençlik kanlı canlı, çok yüksek bir mefkûre ister. Gençlik kahramanlık göstermeye çok isteklidir. Onun bu isteğini Türk Irkının istikbali için en doğru olabilecek yola sevk etmek lazımdır. Bu sağlam ırkın istikbali açıktır. Ona yalnız hedefini göstermek ve marş marş kumandasını vermek kâfidir.
Hüseyin Nihal Atsız
Gençliğimde sanırdım ki, hayat bir sevinçtir. Yetiştim ve gördüm ki, hayat bir çalışmadır. Çalıştım ve gördüm ki, çalışma bir sevinçtir.
Thomas Carlyle
Çocuklukta terbiyeli, gençlikte kendinin efendisi, olgun yaşında dürüst, yaşlılıkta yol gösterici, ölürken de yakınmayan kişi ol.
Colette Estin
Gençlikte, insan ayrıntıyı esas; esası, ayrıntı olarak görür; yaşlılıkta tersi olur.
Goethe
Kendine yeterli bir yalnızlıktır olgunluk.
Gençlik ise ne kendi bedenine sahiptir ne de dış dünyaya.
Cesare Pavese
Gençlik, ömrümüzün en güzel mevsimi. Muamma koca bir hayat sizi bekliyor. Beklentinin kendisi bile güzel. Ama sonra, bir müddet sonra, hadi ihtiyarlayınca diyelim, hayatın sırrına vakıf olunca, günler sıkıcı saatlerden ibaret olmaya başlıyor.
Ahmet Ümit
Gençlik ilkbahar gibidir, yaşlılık ise kışa benzer, öyle bir kış ki, arkasından bahar gelmez.
Firdevsi
Bir gencin hata yapmasını önlersen, onun kararlarını da kendi kendine vermesini önlemiş olursun.
John Erskin
İnsanı değerli ve üstün kılan fiziki güç değildir. Fiziki güç ve gençlik insanın hayvan boyutudur ve geçicidir. Asıl değerli ve kalıcı olan insanın yaptığı faydalı işlerdir.
Dostoyevski
Güzellikten yoksun gençlik gene de çekicidir; gençlikten yoksun güzellik çekici değildir.
Arthur Schopenhauer
Gençlik kolay mutluluklar için parlak bir çağdır.
Albert Camus
Gençlerin yetişmesine önem veriniz; çünkü bu yolda en küçük ihmal, ülkenin yapısını ve geleceğini yok eder.
Aristoteles
Gençken, kendimiz için farklı gelecekler yaratırız; yaşlandığımızdaysa, başkaları için farklı geçmişler uydururuz.
Julian Barnes
Bazı kayıp şeyler bulunamaz. Söz gelimi gençlik yada masumiyet.
Lauren Beukes
Gençlerde müsamaha denilen şeyden eser yoktur; çünkü onların hayat ve hayatın zorlukları hakkında bilgileri yoktur. İhtiyar, tatlı dilli ve iyi kalplidir, halbuki genç insafsızdır; beriki bir şey bilmez, ötekisi ise her şeyi bilir de ondan.
Balzac
Gençlik bir hata, orta yaşlılık mücadele ve yaşlılık ise bir pişmanlıktır.?
Benjamin Disraeli
Kendi frekansında olmayanları çevresinde tutmamayı gençlik yıllarında seçmişti. Onlar sadece enerji çalan vampirlere benziyorlardı.
Aret Vartanyan
Gençlik, mükemmel bir ihtiyarlığa doğru acemi ve sarsak bir hazırlıktan ibarettir.
John Steinbeck
Gençlik, yeni hayatlara ve yeni dünyalara uçmak için kanat sahibi olmaktır.
Buket Uzuner
Bir erkeğin ömrü üç aşamadan ibaretti: Gençlik, orta yaş ve hangi ara bu kadar yaşlandım?
Stephen King
Bugünün gençliği; hareketleri, düşünceleri ve yazıları insafsızca tenkit etmektedir. Gençler, daha henüz kullanılmamış olan keskin bir bıçakla kesip atıyorlar. Siz de bu hataya düşmeyiniz, yoksa vereceğiniz hükümler, etrafınızdaki birçok kimselerin kalbini kırar.
Balzac
Bütün gençlik senin istediğin gibi olmak zorunda değil! Bu memlekette artık herkes kendine doğru geldiği gibi yaşayacak.
Buket Uzuner
Yaşlılıktaki mutluluğumuz veya mutsuzluğumuz, gençlikte yaptığımız işlerin ödülüdür.
Robert Browning
Her gün; kendi yazgımızı kendimiz yazıyoruz, kendi talihimizin kumaşını kendimiz dokuyoruz. Gençler hatalarınızdan dolayı, bir gün anneniz babanız sizi affedebilir; fakat bir hakim vardır ki o unutmaz, o mutlaka her şeyi yazar ve günün birinde hesap sorar.
William James
Milletin genç unsurları bozuk olmaz, o ancak yetişkin adamlar bozulduğu zaman bozulur.
Montesquieu
Gençlere bütün hayalleri gerçek gibi görünür, önemli olan, onlara gerçeğin ne olduğunu anlatmaktır.
Jacques Benigne Bossuet
Dünya, bütün olarak ilerlerse de gençlik, her seferinde yeniden baştan başlamak ve birey olarak dünya kültürünü keşfetmek zorundadır.
Goethe
Her şey unutulur. Fakat biz her şeyi gençliğe bırakacağız. O gençlik ki, hiçbir şeyi unutmayacaktır; geleceğin ümidi, ışık saçan çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir.
Atatürk
Gençliğin ruhunu, işlenmeyen bir tarla gibi kendi haline bırakırsanız, orada ısırgan ve dikenler yetişir.
Johan Vilhelm Snellman
Güzel geleceği bekleyerek,
Görkemli gençliklerimizi eskittik …
Bazıları için ruhumuzu körelttik,
Yine de asiliz, asil ..
Pişman değiliz … !
André Gide
Ah gençlik, insan yalnız bir zaman sahip olur ona, ömrünün gerisinde de onu çağırıp durur.
Andre Gide
Gençlik yüzünü adaletsizlikten yana çevirince, vicdanın aynasından kendine bakmaktan korkar. Olgunluk çağında ise kendini bu aynada görmüştür. Hayatın bu iki safhası arasındaki fark buradan gelir.
Balzac
Ne yaparsan yap genç yengeçtir, doğru yürüyemez.
Aristoteles

Loading...