Kin ve nefret ile ilgili söylenmiş güzel sözler

Kin ve nefret ile ilgili anlamlı ve güzel sözleralıntı sözleri

Döktüğüm yaşları bağışlıyorum. Acıları ve aldatmaları bağışlıyorum. İhanetleri ve yalanları bağışlıyorum. İftiraları ve ahlâksızları bağışlıyorum. Nefreti ve zulmü bağışlıyorum. Yüreğimi yakan darbeleri bağışlıyorum. Yıkılan hayalleri bağışlıyorum. Ölen umutları bağışlıyorum. Sevgisizliği ve kıskançlığı bağışlıyorum. Umursamazlığı ve kötü zihniyeti bağışlıyorum. Haklılık uğruna haksızlık edenleri bağışlıyorum. Öfkeyi ve şiddeti bağışlıyorum. İhmalkârlığı ve unutkanlığı bağışlıyorum. Bütün kötülükleriyle dünyayı bağışlıyorum.

Paulo Coelho

Bizden nefret edenlerden nefret etmeden yaşayalım. Gelin, bizden nefret edenler arasında nefretten kurtulmuş olarak yaşayalım.

Buddha

Kin kalpten, küçümseme ise düşüncelerden gelir. Her iki duygu da tamamen kontrolümüz dışındadır.

Arthur Schopenhauer

Çaresizliğimizin bilincine vardığımız andan itibaren gerçek anlamda nefret etmeyi öğreniyoruz. Bu trajik bir an; en tüyler ürpertici ve en iğrenç an.

Yasmina Khadra

Kendinden korkuyorsan, o zaman başka insanlardan da korkarsın. Kendini seviyorsan, başkalarını da seversin. Kendinden nefret ediyorsan, başkalarından da nefret edersin.

Osho

Nefret de, gerçek aşk gibi günden güne artar.

Balzac

Kaç kuşaktır insanlar nefret ettikleri işlerde çalışıyorlar; neden? Gerçekte ihtiyaç duymadıkları şeyleri satın alabilmek için.

Chuck Palahniuk

Birinden nefret etmek, insanın kendi içine kurt koyması demektir. Hayatını kemirir.

Pearl S. Buck

Hüznün ve kederin yanında her zaman kin vardır.

Descartes

Kin bir tuzak, çünkü bizi hasmımıza fazlasıyla bağlıyor.

Milan Kundera

KinIerin en kötüsü, kendinden üstünIere duyuIan kindir.

Cenap Şahabettin

İnsanlar, ya korktukları, yahut da gıpta ve haset ettikleri şeylerden nefret ederler.

Niccolo Machiavelli

Kin insanoğlunun göz bağıdır, bağlar gözünü, kör kör yürütür. Ya ateş olur yakar, ya kuyu olur boğar, ya batak olur yutar.

Yavuz Bahadıroğlu

Açıkça nefret etmek, asıl düşüncesini gizlemekten daha asil bir harekettir.

Cicero

Kin, hiçbir zaman kinle söndürülememiştir. Sadece iyi niyet, kini yok eder. Bu değişmez bir kanundur.

Dhampamada

Kadınların yeniden evlenmeleri ilk kocalarından nefret ettikleri içindir. Erkeklerin yeniden evlenmeleriyse ilk karılarına tapındıkları içindir.

Oscar Wilde

Açıkça gösterilen nefret intikam fırsatını yok eder.

Seneca

Kin, zayıfların öfkesidir.

Alphonse Daudet

Kendi acımız bize, başkalarının kinini bölüşmeyi öğretir.

Goethe

İnsanlar genellikle birbirlerinden nefret ederler çünkü birbirlerinden korkarlar; birbirlerinden korkarlar çünkü birbirlerini tanımazlar; birbirlerini tanımazlar çünkü iletişim kurmazlar; iletişim kurmazlar çünkü sınıflara ayrılmışlardır.

Martin Luther

Kinlenmeyin… Kin kalbinizi karartır.

Bedirhan Gökçe

Aşkın bittiği yerde nefret başlar…Bu sokakları hiç bilmiyordum…Birtakım tepeler,evler, evler…Evlerde insanlar,hep insanlar…Sayıları belli değil, hepsi nefret ediyorlar birbirlerinden.

Tolstoy

Kin ve sevgi kör değildir; fakat taşıdıkları ateşten gözleri görmez olur.

F.Nietzsche

Kimine yanıIıp kimsenin evini yıkma, kötüIük eden, kötüIük buIur.

Nasır-ı Hüsrev

Din, insanların sahip oldukları en derin duygulara bağlıdır. Bu kaynayan potadan yükselen sevgi, en tatlısı ve en güçlüsüdür, fakat nefret en sıcağı, öfke de en şiddetli olanıdır.

Orson Scott Card

Ve insan, karşısına çıkan her engeli aşmış, her düşmanı yenmiş. Yalnız bir tanesinin üstesinden gelememiş. Evet, yalnızca kendisini yenememiş. İnsanlık nasıl da nefret ediyor kendi kendisinden.

John Steinbeck

Kin duygusu, mutluluğa zarar verir. Sevgiyi azaltır, zamanın ve enerjinin boşa harcanmasına sebep olur.

Nevzat Tarhan

Korkan nefret ve hor gören nefret vardır; güç ifade eden nefret ve âcizlikten kaynaklanan nefret vardır; kıskançlıktan kaynaklanan nefret ve intikam vardır. . .Zulmedenin nefreti vardır, kurbanın nefreti vardır. Nefret vardır ki için için yanar, nefret vardır yavaş yavaş zayıflar. Patlayan nefret vardır ve hiç alevlenmeyen nefret vardır.

Andrew Sullivan

Nefret, öyle muazzam bir duygudur ki, insanın içindeki her şeyi geriye kül yığını kalana kadar yakıp atar.

Tarryn Fisher

Her yangını söndürmek mümkündür; Ateş su ile; zehir panzehir ile; hüzün sabır ile söner. Fakat kin ateşi asla sönmez.

Beydeba

Nefret, zehir içip başkasının bu zehirden ölmesini beklemek gibi bir şeydir.

Harlan Coben

Nefretler, fikirlerin değil, mizaçların çarpışmasından meydana gelir.

Balzac

Nefret ettiğin insanla iyi geçinme çabasına siz medeniyet diyorsunuz, ben sahtekarlık diyorum. O yüzden anlaşamıyoruz.

Charles Bukowski

Sevgi ile nefret arasında çok ince bir çizgi vardır. Birisinden nefret ediyorsanız ve bir gün onu yenemeyeceğinizi anladığınız zaman onu sevmeye başlarsınız. Ve yine birisini seviyorsanız ve bir gün onu yenebileceğinizi düşündüğünüz zaman ondan nefret etmeye başlarsınız.

Peyami Safa

Seni inciten kimse özür dilerse, kabul et, kin tutma.

Hz.Ali(ra)

Nefret kendini cezalandırmaktır. Sen onlardan nefret edince kendilerini kötü hissettiklerini mi sanıyorsun?

Michelle Cohen Corasanti

Bazı kimseler birinden nefret etmeden başkasını sevemezler.

Victor Hugo

Nefretin bize zarar veren insana saldıran bir silah olduğunu düşünürüz.Ama nefret kıvrık bir bıçak gibidir. Ve aynı zararı kendimize de veririz.

Mitch Albom

AkıIIı adam, yatışmış oIsa da kini, küIIenen ve eşeIenmeyen ateş gibi sayar.

Beydeba

Bir toplum gerçeklerden ne kadar uzaklaşırsa gerçeği söyleyenlerden o kadar nefret eder.

George Orwell

Herhangi bir kimseyi kıskanmaktan, ya da kin beslemekten kurtaracak sihirbaz henüz yeryüzüne gelmiş değil.

Alain

Beni özgürlüğe kavuşturacak kapıdan geçerken,öfkeyi ve nefreti geride bırakmazsam,hapiste kalmaya devam edeceğimi biliyordum.

Nelson Mandela

Kinimiz arttıkça, kin beslediğimiz kişiden daha çok küçülürüz.

La Rochefoucauld

Göreceksin ki nefret, insanları imanın asla yapamayacağı kadar hızla ve şevkle birleştirir.

Brandon Sanderson

Benden nefret edenlerden nefret edecek vaktim yok. Çünkü ben, bana değer verenleri sevmekle meşgulüm.

Gabriel Garcia Marquez

Unut, çünkü bunları çok düşünürsen insanlara kızmak ve belki, sonunda onlardan nefret etmek zorunda kalacaksın. Yalnız unutmak onları yeniden sevmene ve aralarında yaşamana olanak verir.

Henri Charrière

Dünyada hiçbir şey insanı kin besleme duygusu kadar yıpratmaz.

F.Nietzsche

Sevgi her zaman karşıIık görür, kin de.

Dostoyevski

Kin,aktif; kıskançlık ise pasif bir hoşnutsuzluktur. Bu yüzden kıskançlığın derhal kin şekline girmesi hayret verici bir olay değildir.

Goethe

Birinden nefret ettiğinizde en kötüsü nedir bilir misiniz? Nefret ettiğiniz kişinin çok isteyip de bir türlü ulaşamadığınız bir şeyi şaşılacak kolaylıkla sahiplenmesi. Ve bu kişi size ne denli yakın olursa duyduğunuz nefret de o denli amansız olur.

Haruki Murakami

Bütün insanları dostun bil, kardeşin bil kızım

Sevincin ürünüdür insan, nefretin değil

Zulmün önünde dimdik tut onurunu

Sevginin önünde eğil kızım

Ataol Behramoğlu