Toplum ile ilgili söylenmiş güzel sözler

Toplum ile ilgili anlamlı ve güzel sözleralıntı sözleri

Topluma mutlak şekilde teslim olmak, bütünüyle onun esiri olmak gerekir. Toplum ancak o zaman yalnızca kölelere, ruhsal olarak intihar etmiş kimselere saygı duyar.

Osho

Toplum sevgi ile kaynaşır, adaIetIe yaşar, dürüst çaIışmakIa ayakta kaIır.

Farabi

Medeni bir toplum olmanın gerçek göstergesi, ikna etmenin zor kullanmaya galip gelmiş olmasıdır.

Mark Skousen

Toplum dediğimiz zaman koskoca bir kitle düşünürüz, oysa bu kavram, tek tek kişilerden milyonun bir araya gelmesinden, başka bir şey değildir.

La Bruyere

Toplumların hayatını belirleyen önemli şeyler insanların birbirlerine benzeyen yanlarından değil benzemeyen yanlarından çıkıyordu.

Orhan Pamuk

Toplum; sevgiyle kaynaşır, adaletle yaşar.

Farabi

Toplumun oluşması engellenemez.Engelleniyorsa nedeni insanlardır.

Tolstoy

Toplumsal kurgularda kötü olan şey, kendileridir, bütünleri ya da onların temsil ettikleridir, bireyler değil.

Fernando Pessoa

Toplum, kendisinden sürekli olarak istemeyene, bir şey vermez.

Alain

Toplumun üst sınıflarında samimi bir arkadaşlığın kurulması için gerekli görülen zaman, alt sınıflarda söz konusu bile değildir. Duygular menfaatlerle kirletilmediği için kalpler güvenle açılır ve çabucak kaynaşır.

Alphonse De Lamartine

Bir topluluk, bireyin uzamış gölgesidir.

Emerson

Toplumun düşüncesi jilet gibidir… Güçsüz ondan korkar, bilgisiz onunla elini keser, akıllı ise kullanmasını bilir.

John Milton

Bir toplumun içinde; geçmişin kalıntıları, geleceğin filizleri ve güncelin egemenliği birlikte yaşar.

Henry Fielding

Hiç kimse, herkes tamamıyla özgür olmadan özgür olamaz, tamamıyla ahlaklı olmadan ahlaklı olamaz. Hiç kimse, herkes tamamıyla mutlu olmadan mutlu olamaz.

Herbert Spencer

Toplumun genelinin neler döndüğünden haberi yoktur, hatta haberi olmadığından dahi haberi yoktur.

Noam Chomsky

Bir toplumda öz-yönetim için gerekli vasıflar doğuştan gelmez. Bunlar alışkanlıkların ve uzun süreli eğitimlerin sonucudur ve bu sebepten zaman ve muhtemelen çokça zahmet gerektirir.

Thomas Jefferson

Toplum, asıl yeteneklilerden çok, sözde yeteneklileri ödüllendirir.

La Rochefaucauld

Toplumsal veremin adı sefalettir.

İnsan yıldırım çarpınca öldüğü gibi, için için kemirilip mahvolunca da ölür.

Victor Hugo

Toplumsal kriz dönemlerinde bir köşeye çekilip oturanlar, cehennemin en alt tabakasını hak etmişlerdir.

Dante

Toplum için iyi olan yasalar toplumu oluşturan bireyler için çok kötüdür.

Marquis De Sade

Toplumun gücü, bireylerinden kaynaklanır.

Thomas Jefferson

Toplumda para üzerine zenginlerden daha fazla kafa yoran birileri varsa, bunlar yoksullardır. Yoksullar başka hiçbir şey hakkında düşünemezler. Yoksul olmanın sefil tarafı budur.

Oscar Wilde

Toplumsal hayatta, en yararlı erdem; hoşgörüdür.

Monmarson

Ahlaki değerleri ve inançları olmayan bir toplum olamaz.

Robert Montgomery

Toplum ahlaklı olursa kanunları uygulamak daha kolay olur.

Moliere

Toplum kaprislidir ve iyinin olduğu kadar, sıklıkla kötünün de karşılığını verir. Ancak sessiz kalana asla bir şey vermez.

Julia Quinn

Her topluluğun bir lağım tarafı vardır, orada çirkin şeyler toplanır; fakat toplulukların asil, temiz tarafları da vardır, öyle olmazsa topluluk yaşayamaz. İnsanlar gözlerini çirkin şeylere dikmemeli, güzel taraflara çevirmeli, birbirlerini güzel kıymetlerin çerçevesinde görmeli ve sevmelidir.

Mahatma Gandhi

Toplumun dönüşmesi bireylerin dönüşmesi anlamına gelmiyorsa aldatmacadan başka bir şey değildir.

Julia Kristeva

Topluma girmesini bilen, çıkmasını da bilir.

Kafkas Atasözü

Toplumsal istikrar olmadan uygarlık olmaz. Bireysel istikrar olmadan da toplumsal istikrar olmaz.

Aldous Huxley

Küçük köpekler yabancılara nasıl havlarsa, topluluklarda büyük adamlara öyle havlar.

Seneca

Toplumun varlığı, toplumdaki yaşam koşulları nasılsa, o toplumun fikirleri, teorileri, politik görüş ve politik kurumları da öyledir.

Josef Stalin