Zeka ile ilgili söylenmiş güzel sözler

zekaalıntı sözleri

zekaalıntı sözleri

Çok kimse kendindeki kusurun farkındadır, fakat açığa vurmaktan çekinir. Kendindeki kusurları görebilmek bir özelliktir, bu kusurları söyleyebilmek ikinci özellik, hele kendisiyle alay edebilmek bir zekadır.

Orhan Kemal

Yalan zeka işidir, dürüstlük ise cesaret. Eğer zekan yetmiyorsa yalan söylemeye, cesaretini kullanıp dürüst olmayı dene.

Victor Hugo

Zeka karınızdır, hayal gücü metresiniz, hafıza hizmetçiniz.

Victor Hugo

Yoksulun zekası zenginin zekasından çok daha keskin gözlemcidir.Yoksul,attığı her adımda etrafına bakınır,insanlardan duyduğu her söze şüpheyle kulak kabartır.Böylelikle her adım onun düşüncesine ve duygularına bir iş,bir görev yükler.Fakirin kulağı delik,duyarlığı yüksektir.O görmüş geçirmiş bir adamdır,ruhunda yanık yaraları vardır.

Knut Hamsun

Zekasını inkar edenin, büyük bir zekası var demektir.

G.E. Lessing

Sadece bakın ve sadece dinleyin. Başka bir şeye ihtiyaç yoktur. Dingin olmak, bakmak ve dinlemek içinizdeki kavramsal olmayan zekayı aktive eder. Bırakın, sözlerinizi ve eylemlerinizi dinginlik yönetsin.

Eckhart Tolle

Zekasını beğendiğin biɾinin göɾüntüsünü meɾak etme

Zekasını kullanmayan biɾinin ise göɾüntüsünden etkilenme !

Wilhelm Friedrich Hegel

Akıl ve zeka; ikincisi çok kullanışlı ve yararlı bir şeydir. Akıl sürekli yükselir, zekanın çıkarlarını çoğu zaman ihmal eder, küçümser, bunun için de hayal gücü ile beslenir.

Goethe

Zeka, bence parlak bir varlık, tabiatı güzelleştiren bir süs, hayatın bir tesellisidir.

Dostoyevski

İnsanın zekası, dehası ve iradesi, doğanın acımasız ve karanlık güçlerinden daha üstündür.

Grigory Petrov

Bu kadar zeki olma, senden daha zekileri hapiste.

Rus Atasözü

Parlak zeka, insanı bütün nimetlere kavuşturmaz.

Jean J. Rousseau

Zekanın sakıncası, insanı devamlı surette bir şeyler öğrenmeye zorlamasıdır.

Bernard Shaw

İnsanların zekâsını alınız, geriye kıymetli hiç bir şeyi kalmaz.

Sir Hamilton

Sözcükler bir adamın zekasını gösterebilir, ama amacını gösteren eylemlerdir.

Benjamin Franklin

İnsan zeka karşısında eğilir ama şefkat karşısında diz çöker.

Voltaire

Üç çeşit zeka vardır. Biri kendiliğinden anlar, öteki başkalarının kendisine anlattıklarını anlar, üçüncüsü ise ne kendiliğinden anlar ne de başkalarının anlattıklarından. Birincisi çok değerli, ikincisi sadece değerlidir, üçüncüsü ise bir işe yaramaz.

Niccolo Machiavelli

Zekâ; kendini faaliyete geçirmek için muhtaç olduğu araçlardan yoksun olursa, ortaya çıkamaz.

F.Grossen

Büyük beyinler fikirleri, orta beyinler olayları, küçük beyinler ise kişileri konuşur.

Hyman Rickover

Hiçbir şey daha yaratıcı, daha yıkıcı değildir; bir amaca yönelmiş bir zekadan daha fazla.

Dan Brown

İyi bir zekâsı olan, koca bir ülkeye sahiptir.

Seneca

Bir yöneticinin zekasını belirlemenin ilk yolu; etrafındaki insanlara bakmaktır.

Niccolo Machiavelli

Zeki bir adam, ahmaklar meclisinde çok kere ne söyleyeceğini şaşırır.

La Rochefaucauld

Çok zeki olduğumdan değil, sadece sorunların üstünde daha çok duruyorum.

Albert Einstein

Akıllı insan düşündüğü her şeyi söylemez, fakat söyleyeceği her şeyi düşünerek söyler.

Aristoteles

Zeka, dünyayı yerinden oynatmaya yarayan maniveladır.

Balzac

Zeki oluşuyla övünen insan, hücresinin büyüklüğüyle övünen idam mahkumu gibidir.

Simanue Weill

Sadece kendi beynimden değil, başkasının beyninden de yararlanıyorum.

Woodrew Wilson

Öğrenilen şeylerin büyük bir kısmının unutulduğu doğrudur; ama zekanın onlar sayesinde yaptığı ilerleme kalıcıdır.

Ernest Renan

Zeka; tembellik ve sebat yüzünden, hoşa veya kolayına giden şeylerle ilgilenir. Bu alışkanlık, daima bilgilerimize sınır çizer ve tek kimse yoktur ki zekasını gidebileceği yere kadar, götürmek zahmetine girmiş olsun.

La Rochefaucauld

Zekânın peşinde koşmayın, aptallığı yakalarsınız.

Montesquieu

Bir insanın zekası bilgisine göre değil, bilgi edinme yeteneğine göre ölçülür.

Bernard Shaw

Birinci sınıf bir zekanın göstergesi,,iki karşıt görüşü aynı anda akılda tutabilme yeteneğidir.

S.Fitzgerald

İnsan zekâsı üç çeşittir; kendiliğinden anlayanlar; kendilerine açıklanan şeyleri anlayanlar; nihayet ne kendiliklerinden ne de başkalarının aracılığıyla anlayanlar.

Machiavelli

Gerçekten zeki olanlar, aynı zamanda alçakgönüllü insanlardır.

Andre Gide

Zekâ -nar, ayva ve portakal gibi- geç renk ve koku kazanan bir sonbahar mahsulüdür. En az kırk sene güneşte pişirmeden bu asil meyve ballanmıyor.

Ahmet Haşim

Herkes kalbinin iyiliğinden bahseder; ama kimse akıl ve zekasıyla övünmeye cesaret edemez.

La Rochefaucauld

Yaşayan insanların zekâsı, ölmüş insanlarla en iyi münasebeti kitaplar yoluyla kurar.

Bovee

Delilik şüphesiz aptallıktan iyidir. Delilik var olmuş bir zekanın yok oluşudur; aptallık, var olmamış bir zekanın var olmamaya devam edişidir. Deliliğin hiç olmazsa mazisi şanlı. Aptallığın şerefli bir tarihi bile yok.

Peyami Safa

Zeka, bilginin elde edilişi ve muhafaza edilişidir.

North Whitehead

Zeka, ancak kendisine zorunluluk yüklenildiği zaman, yeteneklerini kullanır.

Henry Poincare

Zeki insan değil, zeka yönetir; akıllı insan değil, akıl yönetir.

Goethe

Bir insanın nasıl güldüğünden terbiyesini, neye güldüğünden ise zekâsını ve seviyesini anlarsınız.

Mevlana

Senden daha zeki insanları işe alırsan onlardan daha zeki olduğunu ispat etmiş olursun.

R.G.Grant

Düşüncenin gücü, zekanın gücüdür.

Lord Byron

Bir insanın zekası, vereceği cevaplardan değil, asıl soracağı sorulardan anlaşılır.

Levis

Zeki bir insan, halkın pek uğursuz ve mutlak olarak kötü sandığı her hadiseye, elverişli bir açıdan bakabilir.

Rene Descartes

Yeryüzünde iki kuvvet var: Kılıç ve zeka, çok zaman kılıç, zeka ile mağlûp edilmiştir.

Genceli Nizami

Bir gram zeka, bir kilo kültüre bedeldir.

Lois Bromfield

Cesaret, tehlike karşısında akıl ve zekanın kullanılmasıdır.

Platon

Akıldan büyük nimet, zekadan daha ağır yük tanımıyorum.

Necip Fazıl Kısakürek

Zeki başkalarını bilendir; kendini bilen ise akıllıdır.

Lao Tzu

Dünyadaki nüfus sürekli artar; ama toplam zeka sabit kalır.

John Murphy