Zeka ile ilgili söylenmiş güzel sözler

zeka
Çok kimse kendindeki kusurun farkındadır, fakat açığa vurmaktan çekinir. Kendindeki kusurları görebilmek bir özelliktir, bu kusurları söyleyebilmek ikinci özellik, hele kendisiyle alay edebilmek bir zekadır.
Orhan Kemal
Yalan zeka işidir, dürüstlük ise cesaret. Eğer zekan yetmiyorsa yalan söylemeye, cesaretini kullanıp dürüst olmayı dene.
Victor Hugo
Zeka karınızdır, hayal gücü metresiniz, hafıza hizmetçiniz.
Victor Hugo
Yoksulun zekası zenginin zekasından çok daha keskin gözlemcidir.Yoksul,attığı her adımda etrafına bakınır,insanlardan duyduğu her söze şüpheyle kulak kabartır.Böylelikle her adım onun düşüncesine ve duygularına bir iş,bir görev yükler.Fakirin kulağı delik,duyarlığı yüksektir.O görmüş geçirmiş bir adamdır,ruhunda yanık yaraları vardır.
Knut Hamsun
Zekasını inkar edenin, büyük bir zekası var demektir.
G.E. Lessing
Sadece bakın ve sadece dinleyin. Başka bir şeye ihtiyaç yoktur. Dingin olmak, bakmak ve dinlemek içinizdeki kavramsal olmayan zekayı aktive eder. Bırakın, sözlerinizi ve eylemlerinizi dinginlik yönetsin.
Eckhart Tolle
Zekasını beğendiğin biɾinin göɾüntüsünü meɾak etme
Zekasını kullanmayan biɾinin ise göɾüntüsünden etkilenme !
Wilhelm Friedrich Hegel
Akıl ve zeka; ikincisi çok kullanışlı ve yararlı bir şeydir. Akıl sürekli yükselir, zekanın çıkarlarını çoğu zaman ihmal eder, küçümser, bunun için de hayal gücü ile beslenir.
Goethe
Zeka, bence parlak bir varlık, tabiatı güzelleştiren bir süs, hayatın bir tesellisidir.
Dostoyevski
İnsanın zekası, dehası ve iradesi, doğanın acımasız ve karanlık güçlerinden daha üstündür.
Grigory Petrov
Bu kadar zeki olma, senden daha zekileri hapiste.
Rus Atasözü
Parlak zeka, insanı bütün nimetlere kavuşturmaz.
Jean J. Rousseau
Zekanın sakıncası, insanı devamlı surette bir şeyler öğrenmeye zorlamasıdır.
Bernard Shaw
İnsanların zekâsını alınız, geriye kıymetli hiç bir şeyi kalmaz.
Sir Hamilton
Sözcükler bir adamın zekasını gösterebilir, ama amacını gösteren eylemlerdir.
Benjamin Franklin
İnsan zeka karşısında eğilir ama şefkat karşısında diz çöker.
Voltaire
Üç çeşit zeka vardır. Biri kendiliğinden anlar, öteki başkalarının kendisine anlattıklarını anlar, üçüncüsü ise ne kendiliğinden anlar ne de başkalarının anlattıklarından. Birincisi çok değerli, ikincisi sadece değerlidir, üçüncüsü ise bir işe yaramaz.
Niccolo Machiavelli
Zekâ; kendini faaliyete geçirmek için muhtaç olduğu araçlardan yoksun olursa, ortaya çıkamaz.
F.Grossen
Büyük beyinler fikirleri, orta beyinler olayları, küçük beyinler ise kişileri konuşur.
Hyman Rickover
Hiçbir şey daha yaratıcı, daha yıkıcı değildir; bir amaca yönelmiş bir zekadan daha fazla.
Dan Brown
İyi bir zekâsı olan, koca bir ülkeye sahiptir.
Seneca
Bir yöneticinin zekasını belirlemenin ilk yolu; etrafındaki insanlara bakmaktır.
Niccolo Machiavelli
Zeki bir adam, ahmaklar meclisinde çok kere ne söyleyeceğini şaşırır.
La Rochefaucauld
Çok zeki olduğumdan değil, sadece sorunların üstünde daha çok duruyorum.
Albert Einstein
Akıllı insan düşündüğü her şeyi söylemez, fakat söyleyeceği her şeyi düşünerek söyler.
Aristoteles
Zeka, dünyayı yerinden oynatmaya yarayan maniveladır.
Balzac
Zeki oluşuyla övünen insan, hücresinin büyüklüğüyle övünen idam mahkumu gibidir.
Simanue Weill
Sadece kendi beynimden değil, başkasının beyninden de yararlanıyorum.
Woodrew Wilson
Öğrenilen şeylerin büyük bir kısmının unutulduğu doğrudur; ama zekanın onlar sayesinde yaptığı ilerleme kalıcıdır.
Ernest Renan
Zeka; tembellik ve sebat yüzünden, hoşa veya kolayına giden şeylerle ilgilenir. Bu alışkanlık, daima bilgilerimize sınır çizer ve tek kimse yoktur ki zekasını gidebileceği yere kadar, götürmek zahmetine girmiş olsun.
La Rochefaucauld
Zekânın peşinde koşmayın, aptallığı yakalarsınız.
Montesquieu
Bir insanın zekası bilgisine göre değil, bilgi edinme yeteneğine göre ölçülür.
Bernard Shaw
Birinci sınıf bir zekanın göstergesi,,iki karşıt görüşü aynı anda akılda tutabilme yeteneğidir.
S.Fitzgerald
İnsan zekâsı üç çeşittir; kendiliğinden anlayanlar; kendilerine açıklanan şeyleri anlayanlar; nihayet ne kendiliklerinden ne de başkalarının aracılığıyla anlayanlar.
Machiavelli
Gerçekten zeki olanlar, aynı zamanda alçakgönüllü insanlardır.
Andre Gide
Zekâ -nar, ayva ve portakal gibi- geç renk ve koku kazanan bir sonbahar mahsulüdür. En az kırk sene güneşte pişirmeden bu asil meyve ballanmıyor.
Ahmet Haşim
Herkes kalbinin iyiliğinden bahseder; ama kimse akıl ve zekasıyla övünmeye cesaret edemez.
La Rochefaucauld
Yaşayan insanların zekâsı, ölmüş insanlarla en iyi münasebeti kitaplar yoluyla kurar.
Bovee
Delilik şüphesiz aptallıktan iyidir. Delilik var olmuş bir zekanın yok oluşudur; aptallık, var olmamış bir zekanın var olmamaya devam edişidir. Deliliğin hiç olmazsa mazisi şanlı. Aptallığın şerefli bir tarihi bile yok.
Peyami Safa
Zeka, bilginin elde edilişi ve muhafaza edilişidir.
North Whitehead
Zeka, ancak kendisine zorunluluk yüklenildiği zaman, yeteneklerini kullanır.
Henry Poincare
Zeki insan değil, zeka yönetir; akıllı insan değil, akıl yönetir.
Goethe
Bir insanın nasıl güldüğünden terbiyesini, neye güldüğünden ise zekâsını ve seviyesini anlarsınız.
Mevlana
Senden daha zeki insanları işe alırsan onlardan daha zeki olduğunu ispat etmiş olursun.
R.G.Grant
Düşüncenin gücü, zekanın gücüdür.
Lord Byron
Bir insanın zekası, vereceği cevaplardan değil, asıl soracağı sorulardan anlaşılır.
Levis
Zeki bir insan, halkın pek uğursuz ve mutlak olarak kötü sandığı her hadiseye, elverişli bir açıdan bakabilir.
Rene Descartes
Yeryüzünde iki kuvvet var: Kılıç ve zeka, çok zaman kılıç, zeka ile mağlûp edilmiştir.
Genceli Nizami
Bir gram zeka, bir kilo kültüre bedeldir.
Lois Bromfield
Cesaret, tehlike karşısında akıl ve zekanın kullanılmasıdır.
Platon
Akıldan büyük nimet, zekadan daha ağır yük tanımıyorum.
Necip Fazıl Kısakürek
Zeki başkalarını bilendir; kendini bilen ise akıllıdır.
Lao Tzu
Dünyadaki nüfus sürekli artar; ama toplam zeka sabit kalır.
John Murphy

Loading...