Tasarruf ile ilgili söylenmiş güzel sözler

Business ideaalıntı sözleri

Business ideaalıntı sözleri

Herhangi bir insan vaktini nasıl geçireceğini üstün bir insan ise vaktini nasıl tasarruf edeceğini düşünür.

Mevlana

İhtiyacından fazlasını tüketmemek, tüketirken ziyan etmemek yüksek bir bilincin göstergesidir.

Temel Aksoy

Evliliğe giden yol harcamadan, evlilik ise karı kocanın baş başa verip tasarruf etmesinden geçer.

Zülfü Livaneli

Akılcı bir yaşam düpedüz çılgınlıktır. Sadece zaman tasarrufu yapmakla, hava kötü olduğunda dışarı çıkmamakla, mümkün olduğunda uzun süre yaşamak istemekle, dolayısıyla gıdada ve aşkta aşırıya kaçmamakla uğraşarak geçen bir yaşamdır bu. Aklı sınırlarına doğru itelemenin sonu sayıklamaya, hezeyana varır.

Edgar Morin

Hayat tasarruf edilmez; ya sarf edilir, ya da israf.

İsmet Özel

Parayı çok sevenlerin sanayi ve ticaretle ilgilenmesini ve bunun vergisini ödemeleri gerektiğini düşünüyorum. Siyaset para biriktirmek için değildir. Halka hizmet ederek kendini mutlu hissetmek içindir. Basit olmaktır ve halk gibi olmaktır, sıradan bir vatandaş gibi olmaktır.

Jose Mujica

İnsan – geriletilmiş arzuları olan hayvan – her şeyi kapsayan ve hiçbir şey tarafından kapsanmayan, bütün nesneleri gözetim altında tutan ve hiçbiri üzerinde tasarrufta bulunamayan açık zihinli bir yokluktur.

Emil Michel Cioran

Tasarruflu sadece bugünü değil, yarını da düşünme bilincidir. Sadece kendini değil, parçası olduğumuz dünyayı da düşünmek demektir.

Temel Aksoy

Harcadıktan sonra kalanı biriktirmeyin, birikimi kenara ayırdıktan sonra kalanı harcayın.

Warren Buffett

On dokuzuncu yüzyılda kapitalizmin tasarruf etmeyi seven insanlara gereksinim vardı.Yirminci yüzyılın ortalarında ise tutkuyla harcayan ve tüketen insana gereksinim söz konusuydu.

Erich Fromm

Halk tüketmek yerine tasarruf yapsa ekonomide ciddi bunalımlar baş gösterir. Günümüz insanı tüketimi yalnızca tutkulu bir hayat sürdürmek şeklinde algılamaz, ona bir erdem gözüyle bakar aynı zamanda.Çağdaş insan taksitle alışveriş yapar. Bu durum eski nesillere israf gibi görünür. Eski nesillerse günümüzde cimri olarak adlandırılır.

Erich Fromm

Tasarruflu olmak zevklerimiz ve sorumluluklarımız arasında bir denge kurmaktır. Sadece bugünü değil, yarını da düşünme bilincidir. Sadece kendini değil, parçası olduğumuz dünyayı da düşünmek demektir.

Temel Aksoy

Oradan buradan bir iki kuruş tasarruf etmeye çalışmak so­nuçta insana her zaman daha pahalıya patlar.

Stephen King

Eğer ihtiyacınız olmayan şeyler satın alırsanız, çok geçmeden ihtiyacınız olan şeyleri satmak zorunda kalırsınız.

Warren Buffet

Hiçbir şekilde ve bilhassa sevgide tasarruf yapacak kadar hasis değilim.

Kemal Tahir

DamIa damIa akan sudan, koca göIIer doIup taşar.

Atasözü

DamIaya damIaya göI oIur.

Atasözü

Şimşek çakmadan gök gürlemez.

Atasözü

Sakla samanı, gelir zamanı.

Atasözü

Har vurup, harman savurma.

Atasözü