Hırs ile ilgili söylenmiş güzel sözler

hırs1alıntı sözleri

hırs1alıntı sözleri

Hırs içinde yaşarsanız, etrafınız da hırs dolar.Hayat sizin ona nereden baktığınıza bağlı olarak değişir. Sizin ruh hâliniz değiştikçe hayatın da farklılaştığını görürsünüz. Ne girdi verirseniz, o çıktıyı alırsınız.

Ahmet Şerif İzgören

Beyniniz neredeyse bedeniniz de oradadır. Ruhunuzun dünyaya çiçeklerle dolu bir vadiden bakmasını tercih edin. Hırs ve kötülüklerle dolu bir uçurumun kenarından değil.

Ahmet Şerif İzgören

En büyük suçlar, zaruri olanı değil, fazla olanı elde etme için işlenir.

Aristoteles

Hırslı mahrum kalır, cimri kötülenir, kıskançlıkta üzülür.

Hz.İbrahim

Hırsları akıllarından fazla olanlar kaybetmeye mahkumdur.

Deniz S. Vincente

Yoksul, çok şey ister; hırslı ise herşeyi.

P.Syrus

Hırslı bireylerin yükselmek için izleyebilecek yolların sayısı yeryüzündeki toplumların sayısı kadar çoktur.

Fernand Braudel

Hırsların sonuna erişmek, gökkuşağının ucuna erişmeye benzer, biz ulaşırken onlar kaçıp gider.

Edmund Burke

Hırs ve tembellik birbirinden uzak düşmüş iki kutup gibi görünse de, bazı ortak noktaları var ikisi de bize acı veren hatıralarla beslenirler.

Lüset Kohen Fins

Hırs deyip geçmeyin; bu dünyada büyük olarak ne yapılırsa onun sayesinde yapılır.

Anatole France

Hırs insanı kör ve ahmak eder. Bilgisiz hale sokar da ölümü kolaylaştırır.

Mevlana

İnsanlar büyük hırslar gütmeseler, küçük şeylerle mutlaka mesut olurlar.

S.Fitzgerald

Hırsı bırak, kendini boş yere harcama! Şu toprak altında çırak da bir, usta da!

Mevlana

Hırs ile mutluluk, birbirlerini hiç görmezler.

Benjamin Franklin

Dünya herkese yetecek büyüklükte. Onun için, başkasının yerini kapmaktansa, çalışarak gerçek yerinizi bulun.

Charlie Chaplin

Çok kazanmak isteyen kaybeder.

La Fontaine

İlkin sevgiyi kɑybettik, sonrɑ vefɑyı.. Çıplɑklık, ɑşkı ve hɑtırɑyı ; sür‘ɑt hɑsreti ; mɑl hırsı ideɑlleri öldürdü ve bunlɑrın cümlesi dostluğɑ kıydı.

Ahmet Muhip Dıranas

Gurur, kıskançlık ve hırs insanların kalplerini ateşleyen üç ateştir.

Dante Alighieri

Para hırsıyla yaşamak, paradan da hayattan da mahrum bırakır.

Muhammed Bozdağ

Anlamsız hırs, aslanı fare yapan bir kapandır.

Dr.İvy

Makam hırsı, insanların başlıca dürtüsüdür. Yükselme ümidi oldukça, herkes liyakatını göstermeye çalışır; fakat bir kere en yüksek dereceye vardıktan sonra da, rahattan başka bir şey düşünülemez.

Napolyon Bonapart

Tanrı sofrasına oturmak isteyen, kendini nefsi ile burada sınamalı!

Aç gözlü, hırslarının tutkunu, dünya ehlinin o sofrada yeri yoktur!

Epiktetos

Gözünü hırs bürüyen kişi, hırsızlığa ve diğer kötülüklere sürüklenir.

Geoffrey Cahucer

Hırs ve para düşkünlüğü, belki de bütün diğer ihtiraslardan daha fazla suç sebebidir.

Aristoteles

Hırs gelir göz kararır, hırs gider yüz kızarır.

Voltaire

Hırs ve tamahın başladığı noktada saf duygular sona erer.

Balzac

Bazen insanlar, kendini beğenmişlik ya da kibir sözcüğü yerine kulağa daha hoş gelen hırs sözcüğünü kullanarak kendilerini biraz temize çıkarmaya çalışırlar.

Alfred Adler

Nice balıklar vardır ki, su içinde her şeyden eminken boğazının hırsı yüzünden oltaya tutulmuştur.

Mevlana

Her küçük solucanda, fil olma hırsı vardır.

T.F.Wade