Öğretmen ile ilgili söylenmiş güzel sözler

Öğretmen ile ilgili anlamlı ve güzel sözleralıntı sözleri

Öğretmen olmak, öğretmenlik yapmayı aşmak demektir.çünkü öğretmen olmak, öğretmenin, belirlenmiş görevlerin ötesine geçip hissederek, yaşayarak, kendisini adayarak, öğrencisiyle bütünleşerek var olmasıdır. Öğretmen olmak, öğretmenle öğrencinin birbirlerine hoşça bakabildikleri, öğretmenin öğrencide, öğrencinin öğretmende dirildiği, güçlü ve sahici bir aidiyettir.

Doğan Cüceloğlu

Kendi kalbini dinlemelisin, o senin tek öğretmenindir.

Osho

Öğretmenliğin en iyi tarafı ne biliyor musunuz? Bir çocuğun yeteneğini keşfettiği ana şahit olmak. Dün­yada bununla karşılaştırılabilecek hiçbir şey yoktur.

Stephen King

İyi bir öğretmen, şundan daha belirli bir armağan istemez: Kendinden üstün öğrencisi olmak!

Nikos Kazancakis

Öğretmenin öğrencisine açıkça söylediği tek bir yalan eğitimin tüm verimini sonsuza dek yok eder.

Jean-Jacques Rousseau

Vardığım kanaat odur ki büyük bir öğretmen büyük bir sanatkardır ve diğer büyük sanatkarlar gibi onlardan da az sayıda vardır. Hatta çalışma sahası insan aklı ve ruhu olduğu için öğretmenlik sanatların en büyüğü bile olabilir.

John Steinbeck

Öğretmen ihmal edildiğinde o ülke intihar ediyor demektir.

Albert Einstein

İyi öğretmen sadece öğretmez, sevdirir, bilgiyi kullanmayı kolaylaştırır.

Buket Uzuner

Sıradan öğretmen, anlatır; iyi öğretmen, açıklar; üstün öğretmen sergiler ve muhteşem öğretmen, esinlendirir.

William A.Ward

Var olan tek gerçek ve inanılası öğretmen, insanın kendi vicdanıdır.

Susanna Tamaro

Yapmayı bilenler yapıyorlar, yapmayı bilmeyenler öğretiyorlar, öğretmeyi bilmeyenler öğretmenlere öğretiyorlar ve öğretmenlere öğretmeyi bilmeyenler politika yapıyor.

Muriel Barbery

Okulda okuduklarıyla yetinenler, yalnız öğretmenleriyle konuşabilen çocuklara benzerler.

Voltaire

Başarısızlık ecel değil, öğretmendir. Başarısızlık yenilgi değil, gecikmedir. Çıkmaz sokak değil, virajdır.

William Arthur Ward

Öğretmen bilgeliğini değil, inancını ve şefkatini verir.

G.Willow Wilson

Bir okul öğretmeniyle gerçek bir filozof arasındaki fark, öğretmenin çok şey bildiğini sanıp bunu durmadan öğrencilerinin kafasına sokmaya çalışmasıdır. Oysa filozof öğrencileriyle birlikte her şeyin temeline inmeye çalışır.

Jostein Gaarder

Yok, en iyi öğretmen yanan eldir. Ondan sonra ateşe karşı verilen öğüt gönüle kadar iner.

J.R. R. Tolkien

Elinde ise bir şeyler öğret, öğretemezsen tahammül etmeye çalış.

Marcus Aurelius

Hayat acımasız bir öğretmendir, önce sınav yapar sonra ders verir.

Anonim

Bir topluluk ulus olabilmek için mutlaka eğiticilere, öğretmenlere muhtaçtır. Onlardır ki,toplumun gerçek bir ulus haline getirirler.

Atatürk

Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bur millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır.

Atatürk

Öğretmen, bir zekayı tamamen hazır bilgilerle dolduran öğretici değil, öğrencilerin kendi kendilerine fikirlerini geliştirmeleri için onları teşvik eden bir insan olmalıdır.

Alexis Carrel

Öğretmenler! Cumhuriyet sizden, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister.

Atatürk

Bana yaşamayı öğretmediler. Daha doğrusu, bana her şeyin öğrenilerek yaşanacağını öğrettiler. Yaşanırken öğrenileceğini öğretmediler.

Oğuz Atay

Bir kimse eski bilgilerini yeniden ve yeniden gözden geçirebiliyor ve bunlara yenilerini ekleyebiliyorsa o kişi diğerlerinin öğretmeni olabilir.

Konfüçyus

Dünyanın her tarafında öğretmenler, insan topluluğunun en fedakar ve muhterem unsurlarıdır.

Atatürk

İyi hoca öğrencisini imtihan ederken; onun bilmediği konulardan çok, bildiği konuları arayıp, bulmaya çalışır.

Prof.Scwartz

İyi bir öğretmen, kendisini yavaş yavaş lüzumsuz yapabilen biridir.

Thomas J. Carruthers

Bir öğretmen ebediyete hükmeden insandır, tesirlerinin nerede biteceği asla bilinmez.

Henry Adams

Dünyanın her yerinde öğretmenler toplumun en özverili ve en saygıdeğer öğeleridir.

Atatürk

Öğrencilerin bilmeleri gerektiğinden daha çok şey bilmeyen bir öğretmenden daha korkunç hiçbir şey olamaz.

Goethe

Öğrenci hazır olduğunda, öğretmen orada olacaktır.

İngiliz Atasözü

Öğretmen ve ağaç ürünlerinden belli olur.

Ukrayna Atasözü

Öğretmen nasılsa sınıf da öyledir.

Alman Atasözü

Yeryüzünde öğretmenlikten daha şerefli bir meslek tanımıyorum.

Diyojen

Muallimler! Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakar muallim ve mürebbilerini sizler yetiştireceksiniz. Ve yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.

Atatürk

Öğrenmeyen öğrenci yoktur, öğretemeyen öğretmen vardır.

Johann Heinrich Pestalozzi

Dünyada her şeye değer biçilebilir, ama öğretmenin eserine değer biçilemez. Çünkü, onun eseri her şeydir ve hem de hiçbir şeydir.

Sokrates

Heykeltıraş mermere ne ise; öğretmen de çocuğa odur.

Addison

Öğrencisini etkilemeden öğretmeye kalkanlar, soğuk demiri boş yere döverler.

Horace Mann

Öğrencilerinin kendilerini yaratıcı biçimde ifade etmelerini ve düşünmelerini sağlamak, bir öğretmenin en önemli görevidir.

Albert Einstein

Yeryüzünde barışı sağlayacak sihirli değnek analarla öğretmenlerin elindedir. Eğitim demek, vücutta ve ruhtaki güzelliği ve mükemmelliği son mertebesine kadar geliştirmek demektir.

Eflatun

Bir adama her şeyi öğretmeye çalışırsanız, hiçbir şey öğrenemez.

Bernard Shaw