Sanat ile ilgili söylenmiş güzel sözler

Sanat ile ilgili anlamlı ve güzel sözler
Sanat sözleri

İki temel sorunu var insanlığın. Adaletsizlik ve anlamsızlık. Birine karşı hukuku bulduk, diğerine karşı sanatı. Ama insanlar hukuka ulaşamadı. Ve sanat insanlara.
Friedrich Wilhelm Nietzsche
Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.
Atatürk
Sanat bir ifadedir; her devir, her medeniyet başka türlü duyar ve tabii olarak başka türlü ifade eder.
Sabahattin Ali
Sanatın gerçekçi ve yararlı olabilmesi için, uhrevi, milli, dini ve ahlaki özellikler taşıması gerekir.
Tolstoy
Her sanatta ve zanaatta yetenek hiçbir şey ifade etmez, ama deneyim, alçakgönüllükle, çalışkanlıkla elde edilmiş deneyim her şeydir.
Patrick Süskind
Sanat insanı kanatlandırır, uzaklara, uzaklara uçurur.
Anton Çehov
Sanatta her şeyin kusursuz olmasını istersiniz; çünkü hayatta böyle değildir.
Woody Allen
Konuşma insanın aklını kullanma sanatıdır.
Platon
Sanat; ne bir oyun ne de bir eğlencedir, o ancak ruhun dışarıya vurarak, kendisini göstermesi ihtiyacıdır.
G. Benite
İnsan zekası çevresinden tiksindiği için sanata ve felsefeye sığınır.
Cemil Meriç
Sanat daima baskının sonucudur. Onu, ne kadar serbestse o kadar yukarılara yükselir sanmak,uçurtmayı havalanmaktan alıkoyan şeyin ip olduğunu sanmaktır.
André Gide
Sanat, doğasına göre gerçekliğin kesin bir şekilde yansıtımı değildir. Eğer mükemmel bir şekilde tasvir edilseydi bir fotoğraf olmaktan öteye geçemezdi. Ama bir eser kusurları ile birlikte hatalarını aşar ve bununla mükemmelliğe ulaşır. Bu yüzden bir hazinedir.
Bonnie MacBird
İyi sanatçılar kopyalar, büyük sanatçılar aşırır.
Bicasso
Sanatçıların para kazanarak edindikleri fayda, onların ayrıca para kazanma sanatı ile uğraşmalarından gelir.
Platon
Güzel sanatlar; insanın elinin, kafasının ve kalbinin birlikte çalıştığı şeylerdir.
Francis Bacon
Büyük sanatçılardan birçoğunun değeri, ancak o sanatçılar aç kalıp öldükten sonra kabul edilmiştir.
Mark Twain
Sanat, ihtiyacı abideleştirir, estetik ise ebedileştirir! Çünkü estetik ve sanat hem bilgili hem de bilinçli yaşamın adıdır.
Yavuz Bahadıroğlu
Konuşmak ihtiyaç olabilir ama susmak bir sanattır.
Goethe
Hayat hızlı, sanat yavaş, fırsat seyrek, tecrübe aldatıcı, yargı taraflıdır.
John Heinrich Fussli
Sanat, dünyanın bildiği en yoğun bireysellik şeklidir.
Oscar Wilde
Bir eserin, bütün insanlık için yararlı olması için, iyi ve kötüyü ayırması, güzel ve anlaşılabilir olması gerekmektedir. Sanat ancak, belli bir sınıf için değil, büyük kitleler için yarar sağladığı zaman, sözü edilebilir bir değere ulaşır.
Tolstoy
Sanat ve dehânın olduğu yerde, ihtiyarlık, yalnızlık, hastalık yoktur. Hatta ölüm dehşetinin bile yarısı kaybolur.
Anton Çehov
Sanat; gençliğe terbiye, yaşlılığa avuntu, yoksullara zenginlik ve zenginlere de süs verir.
Friedrich Schiller
Sanat; düşünebilen, gerçeği görebilen, toplumu anlayabilen insanların işidir.
Tolstoy
Sanat,insanla doğanın toplamıdır.
Francis Bacon
Bütün sanatlarda insanı şaşırtan bir yan vardır.
Alain
Sanat, dünyayı yansıtan bir ayna değil dünyanın onunla şekillendirildiği bir çekiçtir.
Bertolt Brecht
Sanat; davranışımızı, karakterimizi, adalet ve sempati hislerimizi rafine etmeli; kendi kendimizi tanımamızın, kendi kendimizi kontrol etmemizin, diğerleri için beslediğimiz saygı hislerimizin ve hareketlerimizin yücelmesine hizmet etmeli; bizi adiliğe, zulme, adaletsizliğe ve bayağılığa tahammül etmeyecek şekilde geliştirmelidir.
Bernard Shaw
Güzel gençler doğanın eseridir, güzel yaşlılar ise sanatın.
Albert Einstein
Sanat, zaman geçtikçe güzelleşen çirkin şeyler üretiɾ. Moda ise zaman geçtikçe çirkinleşen güzel şeyler üretir.
Jean Cocteau
Bir ülkede, akıl ve sanattan çok maddi servete kıymet verilirse bilinmelidir ki orada keseler şişmiş, kafalar boşalmıştır.
Büyük Frederich
Silgi kullanmadan, resim çizme sanatına hayat denilmektedir.
John Cheever
Sanatın vazifesi tabiatı kopya etmek değil, tabiatı ifade etmektir.
Balzac
Bilim ve sanat, takdir edilmediği yerden göç eder.
İbn-i Sina
Ruhun elle birlikte çalışmadığı yerde, sanat olmaz.
Leonardo da Vinci
Dünya aydınlık olsaydı sanat olmazdı.
Albert Camus
Sanat; tecrübe de değildir, türev de o, bilinmezle irtibat kurar.
Willi Baumeister
Düşünce ve deneyim asla bir merkezde buluşamaz, onlar ancak sanat ve eylem sayesinde birleştirilebilir.
Goethe
Sanat, ekmek peşinde koşarsa alçalır.
Aristophanes
Sanatta, ancak yeteneğin değeri vardır.
Arthur Schopenhauer
Sanat, bize hakikati bildiren bir yalandır.
Pablo Picasso
Güç olduğunu gayet iyi biliyoruz; ama özel olanın yorumu ve işlenmesi sanatın asıl hayatıdır.
Goethe
Güneşin çiçekleri renklendirmesi gibi, sanat da hayata renk verir.
Lord Aubery
Ulusal sanat ve ulusal bilim yoktur, ikisi de tüm üstün ve yüksek değerler gibi tüm dünyanın malıdır.
Goethe
Sanat eserleri, bir medeniyeti sonraki nesillere anlatan şahitlerdir.
G. Benite
Sanat, tabiatı taklitten başka bir şey değildir.
Seneca
Manevi kültürün tümü gibi, sanat da emekten doğar ve gelişir kuşkusuz.
Avner Ziss
Sanattaki gerçeğin sırrına ulaşmak, öz varlığı, ilahi varlığa bırakmaktır.
Benine Brenttmo
Gerçek bir sanat eseri, yalnız ilahi olgunluğun gölgesidir.
Michelengelo
Çocukken herkes bir sanatkardır, zor olan yetişkinken sanatkar kalabilmektir.
Pablo Picasso
Sanatlar, yeryüzünün tuzudur; tuz yemeklere neyse, sanat da teknik için odur.
Goethe

Loading...