Okumak ile ilgili söylenmiş güzel sözler

Okumak ile ilgili anlamlı ve güzel sözler
Okuma sözleri

Yalanlamak ve reddetmek için okuma, inanmak ve her şeyi kabullenmek için de okuma, konuşmak ve nutuk çekmek için de okuma, tartmak, kıyaslamak ve düşünmek için oku.
Francis Bacon
Okumak insanı olgunlaştırır, konuşmak hazır cevap, yazmaksa tam bir adam yapar.
W.Murdoch
Okumak üç türlüdür:
Dilin okuması kıraat,
Aklın okuması tefekkür,
Kalbin okuması hayattır.
İmam Gazali
Okumak, kendi kafanla değil, başkasının kafasıyla düşünmeye benzer.
Arthur Schopenhauer
Okumak, iki ruh arasında aşıkane bir mülakattır.
Cemil Meriç
Okumak gıdadır. Okuyan insanlık, bilen insanlıktır.
Victor Hugo
Okumak, herkes için yeteneklerin çizmiş olduğu çerçeveyi doldurma aracıdır.
Adolf Hitler
Tecrübelerle yirmi yılda öğreneceklerimizi, kitap okuyarak bir yılda öğrenebiliriz.
William Porter
Okumak; düşünmeye, dua etmeye, bir arkadaşla konuşmaya, düşünceleri ifade etmeye, başkasının düşüncelerini dinlemeye, müziğe kulak vermeye, hoş bir manzaraya bakmaya veya sahilde yürümeye benzer.
Roberto Bolano
Okumak ve yazmak, hala dünyayla ilgilendiğinizin, hala merak duyduğunuzun, hala umursadığınızın kanıtıydı.
Saul Black
Okumayı bilen bir kimse, kendini yüceltme, çok yönlü olabilme, yaşamını ilginç, üstün ve kusursuz yapabilme gücüne de sahip demektir.
Henry Huxley
Satır aralarını okumak sessiz bir ustalıktır, sözcük aralarını okumak ise zorlu bir ustalık.
Jean Genet
Okumanın bana ilk faydası bilgisizliğimi açıkça göstermesi oldu.
Lytton
Okumayı sevmek, hayattaki can sıkıcı saatleri, güzel saatlerle değiştirmektir.
Montesquieu
Her okur bir lider değildir; fakat her lider bir okur olmalıdır.
Harry Truman
Okuyabiliyor musun öyleyse anlamalısın, yazabiliyor musun öyleyse bir şeyler bilmelisin, inanabiliyor musun öyleyse kavramalısın, istiyorsan zorunda olacaksın, bekliyorsan ulaşacaksın ve tecrübeliysen yararlanmalısın.
Goethe
Düşünmeden okumak, hazmetmeden yemeğe benzer.
Edmund Burke
Olgun bir okuyucu, çoğu kez başkasının yazdıklarında yazarın düşünmediği güzellikler bulur, okuduklarına daha zengin anlamlar ve renkler kazandırır.
Montaigne
Okuma zekanın gıdasıdır.Sürekli ve düzenli okuyan bir kişinin zekası genç ve diri olur.
Mehmet Kaplan 
Kurnaz insan okumayı küçümser, basit insan ona hayran olur, akıllı insan ise ondan yararlanır.
Francis Bacon
Bir vücut için egzersiz ne ise, zihin içinde okumak odur.
Joseph Addison
Okumayı öğrenmek sanatların en gücüdür, hayatımın seksen yılını bu işe verdim, yine de kendimden memnun olduğumu söyleyemem.
Goethe
Ne kadar çok okursanız o kadar çok öğrenir ve güç kazanır, yaşamınızın denetimini kendi ellerinize alırsınız.
Townsend
İyi seçilmiş kitapları okumak, geçmiş yüzyılların seçkin zekalarıyla önceden düzenlenmiş bir konuşmaya katılmak gibidir.
Descartes
Okuma ile ne kazanılabilir, basit bir okuma ile içinizdeki kabiliyetsizlik ile mücadele eder, başkalarının kabiliyetsizliğini daha tolerans ile karşılar, işinizde ilerler ve hayatta muvaffak olursunuz, kötü hastalıkların üstesinden gelebilirsiniz.
Laurence Pefer
Bizi güçlü yapan yediklerimiz değil hazmettiklerimizdir, bizi zengin yapan kazandıklarımız değil muhafaza ettiklerimizdir, bizi bilgili yapan okuduklarımız değil kafamıza yerleştirdiklerimizdir.
Francis Bacon
Okulda okudukları ile yetinenler, yalnız bakıcılarıyla konuşabilen çocuklara benzerler.
Voltaire
Düşünmeden okumak körletir; okumadan düşünmek yanıltır.
Clairvany
Korku ve ürkeklik içinde başlayan günlerimde, okuyarak cesaretimi artırmasını öğrendim.
Henderson
Eğitim sadece okumak değildir, okudukları üzerinde düşünebilme yeteneğidir.
Cari Hilty
Okumanın sonu, düşünceyi, karşısına çıkan bütün şeyler üzerine, sağlam ve doğru hükümler verecek şekilde idare etmek olmalıdır.
Rene Descartes
Eğer bir insan bir kitabı okuduktan sonra, onu tekrar okumaktan zevk almıyorsa o kitabı okumuş olmasının hiçbir değeri yoktur.
Oscar Wilde
Okumak, haz duymaya, zihnimizi süslemeye ve yetkimizi arttırmaya yarar. Haz duymak hususundaki faydası, insan bir köşeye çekilip tek başına kaldığı zaman kendini gösterir. Zihnimizi süslemesinin, konuşurken yetkimizi arttırmasının da bir iş hakkında hüküm verirken o işi başarırken faydası dokunur.
Francis Bacon
Her gün tek bir cümle bile olsa birazcık okuyarak ilerleyin, eğer her gün on beş dakikanızı verirseniz, yılın sonunda bunun etkisini hissedersiniz.
Horace Mann
Okumak, okuduğunuz her şeyi kabul etmek anlamına gelmez. Okumak, okuduğunuz her şeyi anlamlandırdığınız anlamına gelir.
Amit Kalantri
Bir ülkede okumaya karşı istek artmadıkça, gaflet ve bu gafletten doğacak felaketler azalmaz.
Benjamin Franklin
Okuduğunuz eser, sizi fikren yükseltir, içinizi asil duygularla doldurursa, o eser hakkında hüküm vermek için bu duygu kafidir.
Pope

Loading...