Liderlik ile ilgili söylenmiş güzel sözler

Liderlik ile ilgili anlamlı ve güzel sözler
Liderlik sözleri

Liderlik sizin yapmak istediḡiniz iṣi, başkasına, o kiṣi istediḡi için yaptırabilme sanatıdır.
Dwight D. Eisenhower
Yönetmek, insanlara yapılması gerekeni yaptırmaktır. Liderlik insanların yapılması gerekeni yapmak istemelerini sağlamaktır. Yöneticiler iter. Liderler ise çeker. Yöneticiler emir verir. Liderler iletişim kurar.
Warren Bennis
İyi bir lider, başarısızlığın payından kendi hissesine düşenden biraz fazlasını ve başarıdan hissesine düşenden de biraz azını kendisine ayırır.
Arnold Glashow
Koç olarak veya liderliğin herhangi bir pozisyonunda uzun vadeli başarı yakalamak için bir şekilde takıntılı olmalısınız.
Pat Riley
Eğer eylemleriniz diğerlerini daha çok hayal kurmaya, daha çok öğrenmeye, daha fazlasını yapmaya ve daha fazlası olmaya teşvik ediyorsa, iyi bir lidersinizdir.
John Quincy Adams
Sürü tersine dönünce, uyuz keçi lider olur.
İrlanda Atasözü
Gerçek liderler, insanların korkuyla değil sevgiyle gönüllü olarak takip ettiği rehberlerdir.
Brian Tracy
Liderlik bir kişinin vizyonunu yükseklere çıkarmak, bir kişinin performansını daha yüksek standartlara yükseltmek, kişiliğini normal sınırlarının ötesinde geliştirmektir.
Peter Drucker
Kan, zahmet, gözyaşı ve ter vaat eden liderler güvenlik ve güzel zamanlar vaat eden liderlere göre daha çok takipçi kazanırlar.Sıkışma olduğunda insanlar cesur olur.
George Orwell
Üstün lider işlerin yapılmasını çok küçük hareketlerle sağlar. Emirlerini birçok kelimelerle değil, yaptığı birkaç işle yayar. Her şeyle bilgilenir, ancak nadiren karışır. Bir katalizördür ve eğer orada olmazsa, işler o kadar da iyi gitmeyecekse bile, başardığında hiçbir övgüyü üstüne almaz. Ve üstüne hiçbir övgü almadığı için övgü onu hiç terk etmez.
Lao Tzu
Bazıları yönetir, ama yönlendiremez. Diğerleri yönetemez, ama yönlendirir. Gerçek lider; kendini ve etrafını yönetebilen ve kitleleri yönlendirebilen ender bir kişiliğe sahiptir.
Benjamin West
Benim işim insanlara iyi davranmak değil. Benim işim onları geliştirmek.
Steve Jobs
Ortalama liderler çıtayı kendileri için yükseltirler; iyi liderler çıtayı başkaları için yükseltirler; büyük liderler kendi çıtalarını yükseltmeleri için diğerlerine ilham verirler.
Orrin Woodward
Olağanüstü liderler çalışanlarının kendilerine olan güvenlerini arttırmak için ellerinden geleni yapmalıdır. İnsanlar kendi yeteneklerine güvendikleri zaman başaramayacakları iş yoktur.
Sam Walton
Korkak bir lider en tehlikeli insandır.
Stephen King
Yönetim sistem içinde çalışır, liderler sistem üzerinde çalışır.
Stephen R. Covey
En iyi liderler, kendilerini geçecek takipçiler yetiştirirler.
Alan L.McGinnis
Yöneten, zorla gelmemelidir. İnsanlar kendi liderlerini seçebilmelidir.
Albert Einstein
Fazla zeki ve çalışkan değildi; fakat kentinden daha zeki ve çalışkan insanları çalıştırmayı bilirdi.
Andrew Carnegie
Büyük liderler insanlarıyla bağlantı kurmanın ve potansiyellerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmanın yollarını bulur.
Steven J. Stowell
Bir lider, umut satıcısıdır.
Napoleon Bonaparte
Güçsüz halklar güçlü liderler çıkarır, güçlü halklarınsa lidere ihtiyacı yoktur.
Emiliano Zapata
İtaat etmeyi öğrenemeyen iyi bir kumandan olamaz.
Aristoteles
İşin şanını paylaşırsanız her şey mümkündür, başkalarına kendine paye çıkarma fırsatını vermek, sonuca varmanın en kolay ve en etkili yoludur.
Franklin D. Roosevelt
Yönetici ya da lider olarak geçmişten ders almalı; ama geçmişte yaşamamalısınız. Gelecek için plan yapmalı; ama gelecekte yaşamamalısınız.
Ken Blanchard
Lider; en ulu ağaca tırmanan, tüm durumu gözden geçiren ve yanlış ormandayız diye bağıran adamdır.
Covey
Eylemleriniz başkalarını daha fazlasını hayal etmeye, daha fazla öğrenmeye, daha fazlasını yapmaya ve daha fazlası olmaya teşvik ediyorsa mükemmel bir lidersinizdir.
Dolly Parton
İtaat etmeyi öğrenen nasıl emredeceğini de bilir.
Solon
Lider,cezalandırırken yavaş, ödüllendirirken hızlı olmalıdır.
Ovid
Vizyonsuz bir lider, üzeri adressiz pullu bir mektuba benzer; hiçbir zaman bir hedefe ulaşamaz.
Mehmet Murat İldan
Liderin ilk görevi gerçekliği tanımlamaktır. Liderin son görevi teşekkür etmektir. İkisinin arasında, lider bir hizmetkardır.
Max De Pree
Başarılı liderler doğru zamanda, doğru amaçla, doğru hareketi yaparlar.
John Maxwell
En iyi yönetici, yaptırmak istediği işi yapacak iyi adamları bulan ve onlar bunu yaparken işlerine karışmayarak kendi sorumluluklarını bilmelerini sağlayan kişidir.
Theodore Roosevelt
Yönetim başarı merdivenlerinin tırmanılmasındaki verimliliktir, merdivenin duvara dayalı olup olmadığını liderlik belirler.
Stephen R. Covey
Her şeyi kendisi yapmak veya bunu yaptığı için bütün takdiri kendisi toplamak isteyen hiçbir insan büyük lider olamaz.
Andrew Carnegie
Lider, yalnız gösterileni değil, özellikle gösterilmeyeni görebilene derler.
M.C.Forbes
Lider olmadan önce, kendinizi geliştirmekte başarı göstermelisiniz. Lider olduğunuzda ise, başkalarını geliştirmekte başarılı olmanız gerekir.
Jack Welch
Liderlik harekettir, konum değil
Donald H. McGannon
Liderlik mücadelesi için güçlü olunmalıdır, ancak kaba olunmamalıdır; kibar olunmalıdır, fakat zayıf olunmamalıdır; cesur olunmalıdır, fakat zorba olunmamalıdır; düşünceli olunmalıdır, fakat tembel olunmamalıdır; mütevazi olunmalıdır, fakat utangaç olunmamalıdır; gururlu olunmalıdır, fakat küstah olunmamalıdır.
Jim Rohn
Toplumsal önderlerin nitelikleri rüzgardır, sıradan insanların nitelikleri ottur, otlar rüzgar önünde eğilir.
Konfüçyus
Büyük şeyler yapmak zordur; ama büyük şeyler emretmek daha da zordur.
Friedrich Nietzsche
Geçmişte bir lider, bir patrondu. Bugünün liderleri, insanlarıyla arkadaş olmalıdır. Artık onları yalnızca mevkii gücü baz alınarak yönetilemez.
Ken Blanchard
Gelecek yüzyıl güçlü liderlerin değil, güçlendiren liderlerin yüzyılı olacaktır.
Bill Gates
Liderler insanları ulaşmak istedikleri yere götürür. Büyük bir lider ise gitmek istedikleri yere değil gitmeleri gereken yere ulaştırır.
Rosalynn Carter
Lider olmak için rol üstlenmenize gerek yoktur.
Henry Ford
Öncülük ettiğinizi düşünüyorsanız ve arkanızı döndüğünüzde kimsenin takip etmediğini görüyorsanız o zaman sadece yürüyüşe çıkmışsınızdır.
Benjamin Hooks
Önderler nazik olurlarsa; halkları saygısızlığa cesaret edemez, önderler adil olurlarsa halkları serkeşliğe cesaret edemez, önderler güvenilir olurlarsa halkları yalancılığa cesaret edemez.
Konfüçyus
Buyruğu altında çalışan kimselerin başarılarından gerçek bir sevinç duymayan insan büyük bir lider olamaz.
A. Nonce
Büyük liderler tartışmayı, çekişmeyi basitleştiren ve herkesin anlayabileceği bir çözüm sunmaktan şüphelenen harika basitleştiricilerdir.
Colin Powell

Loading...