Barış ile ilgili söylenmiş güzel sözler

Barış ile ilgili söylenmiş güzel sözler
Barış sözleri

Barış, savaştan her zaman daha iyidir; çünkü barışta oğullar babalarını, savaşta babalar oğullarını gömerler.
Krezüs
Sulh; zenginlik doğurur, zenginlik; gurur doğurur, gurur; harp doğurur, harp; sefalet doğurur, sefalet; ümitsizlik doğurur, ümitsizlik; sulh doğurur.
Von Keserberg
Kötü bir barış, iyi bir kavgadan daha iyidir.
Tolstoy
Dünyada barışı sağlamak isterseniz politikacıları öldürün yeter.Halklar birbirleriyle anlaşır.
Bernard Shaw
İyi olmaktan bu kadar korkmayın. Bir kez olsun sevgiyle bakmayı deneyin dünyaya. Hiçbir halk sonsuza dek efendi, hiçbir halk tutsak olarak yaşayamaz. BARIŞ hepimizi onurlu ve özgür yapacak tek olanaktır. Çıkarın kulaklarınızdan körlüğün tıkaçlarını…
Şükrü Erbaş
Savaşın iyisi, barışın kötüsü olmaz.
Benjamin Franklin
Yapılması gereken şey, savaş kültürünün karşısına bir ‘barış kültürü’ koymaktır.
Zülfü Livaneli
Barış, insandan yana olan tüm çabaların, tüm üretimin, yaşama sanatını da içermek üzere tüm sanatların temelidir.
Bertold Brecht
Dünya barışı, silah ticaretinden en büyük payı alan beş gücün ellerinde.
Eduardo Galeano
Kuşlar gibi uçmasını, balıklar gibi yüzmesini öğrendik.Ancak bu arada çok basit bir sanatı unuttuk; kardeş olarak yaşamayı.
Martin Luther King
Biz gençlikte, barış içinde yaşayalım diye savaş yaparız.
Aristoteles
Yaratıcılıklarını yitirmiş insanlar barış yapamazlar. Çünkü barış zor ve insanların kolay kolay tadına varamadıkları bir yaşam biçimidir.
Yaşar Kemal
Barış içinde, eşitliğin ve özgürlüğün sefasını sürmek istiyoruz! Yasaları taşlar ve mermerler üzerine değil, tüm insanların, hatta onları unutan köle ile, onları yadsıyan tiran da dahil olmak üzere, tüm insanların yüreğinde yazılı olan ebedi adalet, artık egemenliğini kursun istiyoruz.
Robespierre
Herkes barışı sever, bütün savaşlar da, bu sevgiye kavuşmak içindir.
Cemil Sena
Barış, savaşın yokluğu anlamına gelmez, o bir erdem, bir ruh hali, bir iyilik, itimat ve adalet duygusudur.
Spinoza
Savaş insana her şeyi öğretir. Bir de barış içinde yaşamayı öğretse keşke.
Ayşe Kulin
Her barış hareketinin arkasında savaş arzusundan daha yüksek bir tutku oImaIıdır. Barış için mücadeIe etmeye ve barış için öImeye hazır oImayan kimse pasifist oIamaz.
Mary Heaton
İnsan, savaş gibi inanmadığı bir şey için acı çekeceğine, barış gibi inandığı gibi bir dava uğruna ölse daha iyi değil midir? Savaş için hiç direnmeden verdiğimiz kurbanları, barış için de vermeye hazır olmalıyız.
Albert Einstein
Bizim için barış demek, gerçek ve özgür yaşayışımızı sağlayabilecek nedenleri elde ediş demektir. Bu nedenleri sağlayamadan barış yapmaya yanaşmak, barış oldu demek, kendi kendimizi aldatmak olur.
Atatürk
Barış, her şeyi hazmeden mutluluktur.
Victor Hugo
Kötü bir barış, iyi bir savaştan daha iyidir.
Puşkin
Üç barış vardır: Birinci barış, en önemli barıştır. İnsan ruhundadır o. İnsan, kainatla ve kainatın bütün güçleri ile olan ilişkisini, beraberliğini fark ettiğinde, kainatın merkezinde Büyük Ruh’un durduğunu ve bu merkezin her yerde, her birimizin içinde olduğunu fark ettiğinde birinci barış sağlanmıştır. Bu gerçek barıştır, diğerleri sadece bunun akisleridir. İkinci barış iki fert arasında olan barıştır. Üçüncü barış ise iki millet arasında yapılır. Fakat hepsinden önce, anlamalısınız ki ‘gerçek barış’ dediğim birinci barış, insanın ruhundaki barış yoksa ne fertler ne de milletler arasında barış olabilir.
Kızılderili Atasözü
Barış milletleri refah ve mutluluğa eriştiren en iyi yoldur. Fakat bu kavram bir defa ele geçirilince daima bir dikkat ve itina ve her milletin ayrı ayrı hazırlığını ister.
Atatürk
Kendinizle barışana kadar, sahip olduklarınızdan hoşnut olamazsınız.
Doris Mortman
Kendinizden başka kimse, size barış getiremez.
Emerson
Türkiye’nin güvenliğini amaç tutan, hiç bir ulusun aleyhine olmayan bir barış istikameti bizim düsturumuz olacaktır.
Atatürk
Barış zamanındaki fasulye ve domuz eti, korkunun mevcut olduğu bir yerdeki kek ve biradan daha iyidir.
Aesop
Barışı korumanın en iyi yolu, savaşa hazır olmaktır.
George Washington
Korkuya dayanan bir barış, bastırılmış bir savaştan başka bir şey değildir.
Van Dyke
Savaş hırsızlar yaratır, barış da o hırsızları asar.
George Herbert

Loading...