Fazilet ve erdem ile ilgili söylenmiş güzel sözler

Fazilet ve erdem ile ilgili anlamlı ve güzel sözler
Fazilet ve erdem sözleri

Tüm erdemlerin temel özelliği, yükselme yolunda sürekli bir çaba, bizzat kendinle cenkleşme, daha büyük ve derin bir saflığa, bilgeliğe, iyilik ve sevgiye yönelik doymak bilmez bir istek.
Goethe
Her erdem, tecrübe anına kadar lekesizdir.
Friedrich Schiller
Erdem, kötülükle iyilik arasında seçim yapabilmek demektir ve bilgili olmadan seçim yapmak olanaksızdır.
Bernard Shaw
Kalbimiz, erdemimiz uğrunda kırıldığı zaman, erdemimiz ne kadar büyür.
Friedrich Schiller
Erdem; toplum çıkarını, kişisel çıkarın üstünde tutmaktır.
Montesquieu
Erdem, insanın insan üstüne ulaşmak için harcadığı çabadır.
Friedrich Nietzsche
Erdem, insanın gücünü kendinden alması ve bu gücü kendi üzerinde de kullanabilmesidir.
Alain
Hiçbir nefsin günahı yoktur ki, dış yüzünde erdem, iddialı erdem bulunmasın.
William Shakespeare
Mutlu olduğunuz zaman, size bu mutluluğu veren faziletleri sonradan kaybetmeyiniz.
Andre Maurois
Yalnız erdemi bilmek yetmez, ona sahip olmak ve onu yapmak da gerekir.
Aristoteles
Kendilerinden çok bahsedildiği halde, erdem ve para kadar; seyrek görülen daha iki şey yoktur.
C.Colton
Milyonlarca insanın aynı kötülükleri paylaşması o kötülükleri erdeme dönüştürmez; aynı hataları yapmaları o hataları doğru kılmaz.
Erich Fromm
En büyük erdem; insanın vicdanını dinlemesi ve iyilik yapmak için çaba harcamasıdır.
Konfüçyüs
Bilgelik bundan sonra ne yapılacağını, beceri bunun nasıl yapılacağını bilmektir, erdem ise bunu yapmaktır.
David Star Jordan
Erdem, kaybedeceğini bile bile düşündüğünü söylemek ve daha önce de düşündüğü ve söylediği şeyleri, dikkatle gözden geçirmek demektir.
Alain
Fazilet, iyiyi elde etme gücüdür.
Eflatun
Erdemli kişi diğerlerinin üzerinde olduğunda, alttakiler kendilerini düşük olarak görmezler. Erdemli kişi insanların önüne geçtiğinde, diğerleri önlerinin kapatıldığını düşünmezler.
Lao Tzu
Yeryüzünde yegane solmayan çiçek fazilettir.
William Cowper
Erdemli olanların söyleyecek sözleri vardır ama söyleyecek sözleri olanların tümünde erdem yoktur.
Konfüçyüs
Unutmayın ki imparatorluklar diktikleri çarmıhlarda ancak adaleti sağlayabilirler. Ahlak ve erdem çöktüğünde devleti yönetemezsiniz.
Cicero
Gerçek fazilet nedir bilir misiniz; kendini beğenmemek ve yaptıklarını yeter bulmamaktır.
Plautus
Erdem, iyi saydığımız şeyleri yapmakta gösterdiğimiz karar ve sabırdan ibarettir.
Rene Descartes
İnsanlar her zaman her yerde acıkmışlardır; ama her zaman her yerde erdemli olamamışlardır.
Sokrates
Erdemini yıkamadığın düşmanının, yenilgisinden emin olmamalısın.
Cenap Şahabettin
Mutluluk erdemin ödülü değil erdemin kendisidir.
Baruch Spinoza
Çocuklarınıza fazileti öğretin, insanı ancak o bahtiyar eder, para değil.
Beethoven
Erdem, menfaatlerin çarpıştığı yerde, meydana çıkar.
Marlo Morgan
Erdemin en yüksek ispatı; sınırsız kudrete sahip olmak ve onu kötüye kullanmamaktır.
Lord Mecualay
Gelecek nesiller için plan yaparken erdemin kalıtsal olmadığını hatırlamamız gerekir.
Thomas Paine
Çılgınlıklarımızın faturasını kendimiz öderiz. Erdemlerimiz için ücreti, başkaları ödesin.
Goethe
Erdem özgürlüğü gerektirir, bir yükü taşımak aktif bir güç gerektirdiği için.
Voltaire
Erdemli insan, başkalarına saldırmak yerine, kendini güçlendirir.
Lao Tzu
Erdemle zorunluluk arasında, ince bir çizgi vardır.
William Shakespeare
Erdemsiz bir yaşam, erken bir ölümdür.
Goethe
Erdem yok olduğunda yardımseverlik de kaybolur, yardımseverlik kaybolduğunda doğru davranış belirir, doğru davranış kaybolduğunda çıkarcılık ortaya çıkar. Çıkarcılık; doğru ve gerçeğin en karanlık gölgesidir ve düzensizliğin başlangıcıdır.
Laozi
Bir hükümet söz özgürlüğünü ne kadar kısmaya çalışırsa ona o kadar karşı konur; bu karşı çıkış elbette aç gözlülerce değil iyi eğitimin, sağlam ahlakın ve erdemin daha özgür yaptığı kişilerce olur.
Baruch Spinoza
İnsanlar kendilerinde olan faziletlerden pek az; fakat kendilerinde bulunmayanlardan da o nispette çok bahsederler.
E. Lessing
Bilgisiz fazilet zayıf ve faydasızdır, faziletsiz bilgi ise tehlikeli ve dehşetlidir.
Samuel Johnson
Erdem, yaşamaktan korkmakta değil, belalara karşı koyup direnmekte, yolundan dönmemektedir.
Seneca
Güzelliği sevdiği kadar, erdemi de seven bir insanı daha görmedim.
Konfüçyüs
Kusurlardan uzaklaşmak erdemin; ahmaklığı başından def etmek ise bilgeliğin başlangıcıdır.
Horatius
Erdem, akla başvurarak tanımlanan ortanın içinde yer almak ile ve seçimlerle ilgili bir karakter durumudur. Biri aşırılık, diğeri eksiklik olan iki kötülük arasındaki bir ortadır bu. Bir ortadır, çünkü kötülükler tutkularda ve eylemlerde doğru olana ya kısa, ya uzak düşerler. Oysa erdem arada olanı hem bulur hem de seçer.
Aristoteles
Erdem, erdem içinde yer alır, akıllı olanlar bunu ararlar.
Konfüçyüs
Erdemin ödülü olan hoşnutluk, erdemin yolundan gidilmedikçe kazanılamaz.
Rene Descartes
Erdem, olduğu yerde kalmamalı, komşulara da tesir etmelidir.
Konfüçyüs
Bir insanın erdemi, tehlikeli saatinde belli olur.
Friedrich Schiller
Gerçek erdem, yalnızca aristokrat azınlık içindir! Herkes için geçerli bir ahlak, gülünç bir fikirdir.
Friedrich Nietzsche
Evrende her şey insan için haz objesidir. Ancak erdemle gelen bilgi arttıkça haz da artar. Bu nedenle yönelim hazza değil bilgiye olmalıdır.
Epikür

Loading...