Gayret ve çaba ile ilgili söylenmiş güzel sözler

Gayret ve çaba ile ilgili anlamlı ve güzel sözler
Gayret ve çaba sözleri

Basit zekalı, az bilgili, hatta bilgisiz insanlardan muvaffak olanlar çok görülür. Fakat, zayıf iradeli insanlardan muvaffak olmuş ve yükselmiş tek bir misal gösterilemez. Çünkü muvaffak olmak ve yükselmek sırf gayretin meyvasıdır; gayret ise, iradenin ifadesidir.
Ali Fuad Başgil
Hata yapmayan insan yoktur. Kişinin insanlıktaki derecesi, hatalarını kabul edip düzeltmek için gösterdiği gayret ve titizlikle ölçülmelidir.
Albert Einstein
Tecrübelerimin bana öğrettiği bir şey var: Hayallerinin peşinden emin adımlarla yürüyen ve arzu ettiği hayatı yaşamak için gayret sarf eden insanlar, beklenmedik bir anda başarıyla karşılaşırlar.
Henry D. Thoreau
Kötülüğün hakim olmaması için tek şart, iyilerin gayret göstermeleridir.
Kelâmı Kibar
İnsanın, gösterdiği çabanın ve yaptığı çalışmanın dışında bir nasibi yoktur.
Ali Şeriati
Her disiplinli çabanın birden çok ürünü vardır.
Jim Rohn
Mezarlıklar değişik hiçbir şey yapmadan ve gayret etmeden çok şey bekleyenlere ayrılmıştır.
Charles Schwab
Bir işi iyi yapmak için az bir çaba, kötü yapmak için ise çok daha az çaba gerekir.
P.Bocuse
Çaba, ilginin yanında kendiliğinden yeşerir.
John Dewey
En küçük iş, en büyük niyetten daha iyidir.
Larry Eisenberg
İnsan hazır zevkten usanır, fethedilmiş zevkten hoşlanır; ama her şeyden fazla uğraşıp didinmeyi, fethetmeyi sever.
Alain
Emek olmadan, yemek olmaz.
Atasözü
Yukarıdan ambara istediğin kadar çuval boşalt. Eğer fare ambarı altından delmişse, gayretin nafiledir.
Mevlana
Taşı delen; suyun kuvveti değil, sürekliliğidir.
İbn-i Sina
En uzun yollara bile, ilk adımla başlanır.
Lao Tzu
Tarih boyunca gayret sarfetmeksizin yaşayanlar arasında, isim bırakmış bir tek insan yoktur.
Thedore Roosevelt
Büyük insanların ulaştıkları ve muhafaza ettikleri yükseklik, ani bir sıçrayışla erişilmiş değildir, onlar diğerleri uyurken, geceleri yukarı tırmanmaya çalışıyorlardı.
Henry Wadsvorth Longfellow
Kıramayacağın zinciri hiç olmazsa kemir.
Cenap Şahabettin
Bence insana en ziyade gayret veren özellik şudur: İnsan, şuurlu bir çalışma ile hayatını yükseltebilmek hususunda, inkar edilmez bir kabiliyete sahiptir.
Henry David Thoreau
Bütün dahiler, büyük ve başarılı insanlar, gayret ve çabanın memelerini emerek büyüdüler.
Mareşal Jofre
İnsanın kanadı, gayretidir.
Mevlana
Başarılı olmak ve yükselmek sırf gayretin meyvesidir, gayret ise iradenin ifadesidir.
Ali Fuat Başgil
Damlayan su mermeri, yürüyen gayret dağları deler.
P.Ovidius
Dileyin verilecektir; arayın bulacaksınız; kapıyı çalın size açılacaktır.
Hz.İsa (a.s.)
Basit bir adamın elinden geleni yapmaya çalışması, zeki bir adamın tembelliğinden iyidir.
Baltasar Gracian
Dikkatli çabalarımız yıllarca bir sonuç üretmiyor gibi görünse bile, bir gün onlarla aynı oranda bir ışık ruhu kaplayacaktır.
Simone Weil
Bazılarının, sadece normal olmak için ne büyük çaba sarf ettiğini kimse fark etmiyor.
Albert Camus
Yarınlar yorgun ve bezgin kimseler değil, rahatını terk edebilen gayretli insanlara aittir.
Cicero
Büyük sıçrayışı gerçekleştirmek isteyen, birkaç adım geriye gitmek zorundadır. Bugün, yarına dünle beslenerek yol alır.
Bertolt Brecht
Yarın yorgun kimselerin değil, rahatlarına kıyabilenlerindir.
Nurullah Ataç
Büyük hislerin kuvveti değil, devamlılığıdır insanları büyük yapan.
Friedrich Nietzsche
Sonuna dek çaba gösterin, hiçbir şey o kadar zor değildir, araştırın yeter.
Robert Herrick
Yaptığın bütün işleri elinden gelen en iyi şekli ile yap, elinden geleni yapan bir kimse her şeyi yapmış demektir, elinden gelebileceğinden azını yapan bir kimse ise hiç bir şey yapmamış sayılır.
Charles Schwab

Loading...