Eşitlik ile ilgili söylenmiş güzel sözler

Eşitlik ile ilgili anlamlı ve güzel sözler
Eşitlik sözleri

Eşitlik herkese aynı davranmak değil, herkese aynı özeni göstermektir.
Ahmet Ümit
İnsanlar doğuştan eşittirler: ama bunu sonuna kadar sürdüremezler.
Montesquieu
Toplumsal eşitlik ve uyum, sadece kamusal görev üstlenmiş kişilerin insanların çıkarları uğruna kendi çıkarlarından vazgeçmeleri ya da onları ertelemeleriyle mümkün olabilir.
Cicero
Eşitlik! Evet, kavramı anlıyorum ama örnek bulamıyorum.
G.H.Supergeon
Eşitlik farklı şeylere benzer gözle bakmak değil. Eşitlik farklı seylere farklı gözle bakmak.
Tom Robbins
Bir ülkenin ekonomisi beşeri sermayesine dayanır. Eğer kadınlara yeterli sağlık, eğitim ve iş olanakları sunmuyorsanız, potansiyelinizin yarısını kaybedersiniz. Cinsiyet eşitliği ve kadın hakları ekonomik kalkınmanın temelidir.
Michelle Bachelet
Günümüzde eşitlik ”bir olmak” değil ”aynı olmak” anlamına geliyor.
Erich Fromm
İnsanlığın başına ne geldiyse eşitlik olmaması yüzünden geldi.
Pierre Leroux
Şu gerçeği aşikar kabul ederiz: Bütün insanlar yaratıcıları tarafından eşit yaratılmıştır ve bazı vazgeçilemez haklara sahiptir. Yaşamak, özgürlük ve kendi mutluluğunu arama hakkı böyle haklardandır.
Thomas Jefferson
Eşitlik ancak daha iyi durumdakilerin özgürlüklerini kısıtlayarak sağlanabilir.
Yuval Noah Harari
Hümanist, şiddet içermeyen ütopya; o sözde “aydın” ve “ilerici” insanlar, eşitlik ve hak kavramlarını bu gezegeni beraber paylaştığımız canlıları da kapsayacak şekilde genişletene dek ikiyüzlü bir yalan olarak kalacak.
Steve Best
Eşitlik, dostluk, demokrasi… Bunlar zayıfların uydurduğu saçmalıklar. Çünkü onların yaşayabilmek için bu gibi kavramlara ihtiyacı var. Güçlünün ise bir tek isteği vardır: Daha fazla güç!
Zülfü Livaneli
İnsanlar kuvvetçe, zekaca olmasalar bile, anlaşma ve hak yolu ile eşit olurlar.
Jean J. Rousseau
Zayıf, daima adalet ve eşitlik ister, halbuki bunlar kuvvetlinin umurunda bile değildir.
Aristoteles
İnsanlar eşittir. Fark doğuştan değil erdemden doğar.
Voltaire
Birbirlerini tanımayan, birbirlerinden şüphe eden kitlelerin bulunduğu yerde ne sulhüsalah yani barış, ne de onurlu bir eşitlik olur.
İlber Ortaylı
Ölüm karşısında hepimiz eşitiz.
Publilius Syrus
Komünizm insanları eşitlik adına köleleştirmişti, kapitalizm de ekonomik özgürlük adına köleleştiriyor.
Amin Maalouf
Huzuruna gelen herkese hürmet edip, eşit muamele yap.Ta ki zayıf senin adaletinden ümitsizliğe düşmesin. Kuvvetli de, hak etmediği bir nimeti elde etme hayaline kapılmasın.
Hz.Ömer(ra)
Eşitlik olmadan demokrasi olmaz.
Noam Chomsky
Cinsiyet eşitliği sadece bir hedef değildir. Cinsiyet eşitliği, yoksulluğu azaltmanın, sürdürülebilir bir kalkınma yaratmanın ve iyi yönetim oluşturmanın temelidir.
Kofi Annan
Güneş yükseldiği zaman, herkes için yükselir.
Küba Atasözü
Özgürlük doruk ise, eşitlik temeldir.
Victor Hugo
Eşitlik kolay değildir ama üstünlük acı doludur.
Serere
Aşk, herkesi eşit kılar.
Cervantes
Eşitlik arayan, mezara gitmeli.
Alman Atasözü
Eşitlik…İnsan örgütlenmesinin sonucudur.Eşit doğmayız.
Hannah Arendt
Doğa birine başka diğerine başka davranmaz.
Tao Öğretisi
Eşit haklar edinmiş kadınlar, oltadan kaçıp kurtulmak için karaya vurmuş balıklara benzerler. Balıkçıların en tembeli bile, ölü balık tutmaz.
Karl Kraus
Otuz yaşıma gelene kadar öyle olmayan yaratıklara eşitimmiş gibi davranmaktan bıkıp usandım. Bir kedi genç olduğu sürece kağıt toplarla oynar, çünkü onların canlı ve kendine benzer bir şey olarak görür.İnsan denen iki ayaklı hayvanlar da benim için aynı şeyi ifade ediyor.
Arthur Schopenhauer
Eşitliğin, tabiatın bir kanunu olduğu doğru değildir çünkü tabiat eşitliğin ne olduğunu bilmez. Onun en yüce kanunu bağımsızlıktır. Kanunlar bile insanı doğa karşısında eşit kılamaz.
Vauvenargues

Loading...