Şeref ve onur ile ilgili söylenmiş güzel sözler

Şeref ve onur ile ilgili anlamlı ve güzel sözler
Şeref ve onur sözleri

Zenginlik ve şeref, herkesin istediği şeylerdir.Eğer bunlar doğru bir yolda kazanılmazsa, pek çabuk kaybedilir.
Konfüçyüs
Şerefini kaybedenlerin, kaybedecekleri başka bir şeyi yoktur.
Arthur Schopenhauer
Sevgiyle başlayıp onurla biten yaşam mutlu yaşamdır.
Blaise Pascal
Şerefini kaybettikten sonra, yaşamaktan daha feci bir ölüm olur mu?
Jean J. Rousseau
Bence, bir millette şerefin, haysiyetin, namusun ve insanlığın vücut ve beka bulabilmesi mutlaka o milletin hürriyet ve istiklâline sahip olmasıyla kaimdir.
Anonim
İnsanlığın sadece ekmeğe değil, şerefe de ihtiyacı vardır.
Roger Garaudy
Şerefli bir kişi düştüğü zaman, ona ilk darbeyi ayak takımı indiriyor.
Cervantes
Şeref ve erdem, ruhun süsüdür; bunlar olmasa, beden asla güzel gözükmez.
Cervantes
Şerefli bir insan demek, saygıya değer bir insan, daha açıkçası yolda rastlandıkça dönüp de bakılmaya değer bir insan demektir.
Samuel Smiles
Karakter ağaç ise, şan ve şeref de o ağacın gölgesi gibidir. Biz hep gölgeyi düşünürüz. Oysa karakter ağacın kendisidir.
Anonim
Bedeni zengin kılan, kafasının içidir insanın. En kara bulutlar arasından bile güneş nasıl ışırsa, en sade giysilerden bile dışarı vurur insanın onuru.
William Shakespeare
Şerefe hak kazanmak, ona sahip olmaktan daha değerlidir.
Thomas Fuller
Hayatınıza rehber olarak halkın efkarını değil, kendi ruhunuzu dinleyerek şeref sahibi olabilirsiniz.
Plutarchus
Silahla kazanılan şeref, şerefsizliğin en büyüğüdür.
Anonim
Haksızlık önünde eğilmeyiniz, o zaman hakkınızla birlikte şerefinizi de kaybedersiniz.
Hz.Ali(ra)
Kendi bölümünüzü iyi oynayın; orası tüm onurunuzun beşiğidir.
Alexander Pope
Şan ve şerefe en yakın yol, diğerlerinin sizi nasıl düşündüklerini istediğiniz gibi olmaya çalışmaktır.
Sokrates
Milli şeref, milli servetin en yüksek değeridir.
James Monroe
Kahraman için asıl şeref yabancıları aç koyup sefalete düşürmek değil, devleti uğrunda açlığa da sefalete de katlanmaktır. Çevresine ölüm yaymaz, meydan okur.
Vauvenargue
Ölüm hiçbir şeydir, asıl şerefsiz yaşamak her gün ölmektir.
Napoleon Bonaparte
Hiç kimse kazandıkları için ödüllendirilmemiştir. Onur o kişinin kazandırdıklarının ödülüdür.
Calvin Coolidge
Şerefsizlikten daha sert yatak, daha keskin soğuk, daha acı sefalet olur mu?
Joseph von Eichendorff
Şeref ve büyük felaketler, insanın kendi benliğinden doğar.
Lao Tzu
Büyük işler başarıp şeref kazandıktan sonra, bir kenara çekilmesini bilmelisin.
Lao Tzu
Erdemin armağanı, onurdur.
Cicero
Bir güvercini yemek, bir kartal için şeref değildir.
Boccaccio
Şeref, sarp kayalıklı kumsalsız bir adaya benzer, dışına çıktıktan sonra bir daha içeri girilmez.
Nicolas Boileau
Hiç kimseyi küçük görme. Kendi vakarını tanıdığın gibi başkalarının vakar ve haysiyetini de tanı.
Ebu Hanife
Şan ve şeref, ateş böcekleri gibidir, uzaktan pırıl pırıl yanar fakat yakınından bakılınca ne sıcaklığı vardır, ne de ışığı.
John Webster
Şeref, erdemin parmağına taktığı bir pırlanta yüzüktür.
Voltaire
Değerli adam için şeref, hayattan çok daha ağır basar.
William Shakespeare
İnsanların en akıllısı ölümü çok hatırlayandır. Ölümü çok hatırlayan insana, dünyâda şeref, âhirette yüksek dereceler nasîb olur.
Berîka
Şerefli bir ölüm, şerefsiz bir ömürden daha iyidir.
Tacitus
Onur verilebilen bir şey değildir, birdenbire ortaya çıkmaz, yavaş yavaş, çok karışık bir biçimde büyüyen bir duygudur.
Indra Gandhi
Önce şeref, sonra hayat.
Schiller
Dünya için haysiyetini, ahret için saadetini heder etme.
Schiller
İnanç kaybolup, şeref öldü mü insan da yok olur.
Anonim
Şeref ve fayda, daima beraber gelmez.
Eflatun

Loading...