Tasarım ile ilgili söylenmiş güzel sözler

Tasarım ile ilgili anlamlı ve güzel sözler
Tasarım sözleri

Yaratıcı insan ortalama insandan hem daha ilkel, hem de daha aydın ve daha yıkıcı; hem daha çılgın hem de daha aklı başındadır.
Frank Barron
İyi fikirler bulmanın yolu, bir sürü fikir bulup kötülerini atmaktan geçer.
Linus Pauling
Her çocuk bir sanatçıdır. Bütün sorun, büyüdüğü zaman nasıl sanatçı kalacağındadır.
Pablo Picasso
Tasarım yaptığımız her şeydedir, ama aynı zamanda o şeylerin arasındadır. Hüner, bilim, öykü anlatma propaganda ve felsefenin karışımıdır.
Erik Adigard
Bir alet nasıl kullanılması gerektiğini çok iyi bilir, buna karşılık aleti kullanan onu nasıl kullanacağı konusunda ancak yaklaşık bir düşünceye sahip olabilir.
Milan Kundera
Sanatın sorumluluk üstlenmesi ama sanat olmaktan da vazgeçmemesi gerektiğine inanıyorum.
Anselm Kiefer
Sanatçı şeytanların baştan çıkardığı bir yaratıktır, genellikle neden kendisini seçtiklerini bilmediği gibi, nedenini merak edemeyecek kadar da meşguldür.
William Faulkner
Resim yapmak ne kadar boş bir iş. Asıllarına hiç hayranlık duymadığımız şeylerin benzerlerine hayran olmamızı sağlıyor!
Blaise Pascal
İşte sanatçının rolü: her zaman yeni bir şeyin peşinde koşmak, kuralları çiğnemek meydan okumak, alışılmamışı yakalamak.
Brian Aldiss
Bir sanat yapıtı yürüyen ya da koşan, canlı bir şey değildir. Bir yaşamın yaratılmasıdır. Sizde bir tepki uyandırandır. Kimine göre insan elinin mucizesidir. Kimine göre zihnin, kimine göre tekniğin mucizesidir. Aslında sanat yapıtı bizi anlatandır, insanoğlunun yapabildiğini doğanın yapamadığıdır.
Louis Kahn
İyi tasarım yapma dürtüsü, tıpkı yaşamayı sürdürme dürtüsü gibi bir şeydir.
Harry Bertoia
Mükemmellik olağanüstü şeyler yapmakla değil, sıradan şeyleri olağanüstü iyi yapmakla elde edilir.
Angelique Arnauld
Sanatçı, izleyicinin gözlerini bazen tam karşımızda durup da gözden kaçan güzelliğe açmalıdır.
Keen Backhaus
Sanatçı yaşamı daha ilginç ya da daha güzel, daha anlaşılır ya da daha gizemli ya da açıkçası daha olağanüstü kılandır.
George Bellows
Basitleştirin. İyi bir tasarımın gücü basitliğindedir.
Barbara Kuhr
Konuya onu daha önce hiç görmemişsin gibi bak. Her yanıyla incele. Ana hatlarını ellerinle çiz ve kendini onunla doldur.
John Baldessarı
Bir sanatçı ancak ikili niteliğini hiçbir biçimde göz ardı etmiyorsa sanatçıdır. Bu ikili nitelik, aynı anda hem kendisi hem de bir başkası olabilme gücüdür.
Charmes Baudelaire
Sanatçının rolü, izleyicinin gerçekliği daha derin bir biçimde algılayabilmesi için ritimler ve formlar keşfetmektir.
Leland Bell
Eğer bir tekne yapmak istiyorsanız, insanlara ağaç kestirmeye, herkesi bir işe koşmaya, sağa sola buyruklar yağdırmaya kalkmayın. İnsanlara engin, uçsuz bucaksız denizin özlemini duymayı öğretin yeter.
Antoine De Saint Exupery
Benim ana esin kaynağım doğadır; “En büyük sanatçı” dediğim doğadan esinlenmekten hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim.
Roberto Cavalli
Yazması üç ayımı aldı, düşünüp tasarlaması üç dakikamı; bu birikimi sağlamak ise tüm hayatımı.
F.Scott Fitzgerald
Yaratıcılık, hata yapmanıza izin vermenizdir. Sanat bu hataların hangilerinin korunacağını bilmektir.
Scott Adams
Tasarımı en güçlü şeyler en basit şeylerdir.
Raymond Loewye
İyi tasarım, dünyanın eksik olduğunun farkında olmadığı bir şey üretmek üzere teknoloji, bilimsel bilgi, insan gereksinimi ve güzelliği birleştiren rönesans tavrıdır.
Paolo Antonelli
Sanat görülebilir olanı yeniden yaratmaz, görülebilir kılar.
Paul Klee
Bir imge yalnızca bir marka bir tasarım, bir slogan ya da kolayca anımsanan bir resim değildir. Bir bireyin, kurumun, şirketin, ürünün ya da hizmetin kılı kırk yararak yaratılmış kişilik portresidir.
Daniel Jboorstin
İyi tasarımla büyük tasarım arasındaki fark zekadır.
Tibor Kalman
Mermerde meleği gördüm ve meleği özgür kılana kadar oydum mermeri.
Michelangelo
Stratejisi olmayan yaratıcılığa “sanat” denir, stratejisi olan yaratıcılığa ise “reklam”.
Jef. I. Richards
Bir ürün tasarlamak, bir ilişki tasarlamaktır.
Steve Rogers
Giysinin içinde kadını arayın. Kadın yoksa giysi de yok demektir.
Coco Chanel
Tasarım insanlara yöneliktir. Tasarım yapmak insanların kimliğini belirleyerek ve en yeni çözümü gerçekleştirerek insan sorunlarını çözmektir.
Ivan Chermayeff
Yaratıcı insanlar satıcı olmalıdırlar, çünkü tasarım bir satış işidir.
Duan Coetzee
Bir tasarım ancak biri onu kullandığı zaman bitmiş demektir.
Brenda Laurel
Konu güçlü olduğu zaman onu işlemenin en iyi yolu yalınlıktır.
Jacob Lawrance
Ben gerçek insanlar için tasarım yaparım. Her zaman tüketicilerimizi düşünürüm. Kullanılabilir olmayan giysiler ya da aksesuarlar yaratmak marifet değildir.
Giorgio Armano
İnsan zekâsı hiçbir zaman doğadan daha güzel, daha yalın ve daha dolaysız bir buluş gerçekleştirmeyecek; çünkü doğanın buluşlarında hiçbir eksiklik olmadığı gibi hiçbir fazlalık da yoktur.
Leonardo Da Vinci
İdeal sanatçı herşeyi bilen herşeyi hisseden, her şeyi deneyip yaşayan ve tüm bu  deneyimini merak duygusunu yitirmeden koruyabilen bu deneyimini yaratma tutkusuyla besleyebilendir.
George Bellows
Renk kompozisyona hoş bir nitelik kazandırmaz, onu güçlendirir.
Pierre Bonnard
Şekil mi, içerik mi tartışmasına bile girmeyin. Bütün dikkatini içeriğe veren tasarımcı, bütün dikkatini şekle veren tasarımcıdan daha iyi sonuçlar alır.
Barbara Kuhr
Hayal gücün sevgili dostum, senin hayalinin alamayacağı kadar değerli.
Louis Aragon
Büyük tasarımcılardan pek az büyük reklamcı çıkar, çünkü kendilerini resmin güzelliğine kaptırırlar ve malın satılması gerektiğini unuturlar.
James Randolph Adams
Tek bir çiçekte sürüyle katedrali süsleyecek malzeme vardır.
John Ruskin
Tüm tasarım biçimleri gibi görsel tasarım da kişisel tercihle ya da desteksiz düşüncelerle ilgili bir şey değil sorun çözmekle ilgili bir şeydir.
Bob Marley
Geleneksel olarak sanat yaratmaktır, yeniden canlandırmak değil. Yeniden canlandırmayı geriye bakmakta olan tarihçilere bırakın.
Josef Alberts

Loading...