Nefs ile ilgili söylenmiş güzel sözler

Nefis ile ilgili anlamlı ve güzel sözler
Nefis sözleri

İnsanlar aklın bizi yönlendirdiğini zanneder. Hakikatte ise aklı yönlendiren bir olumlu, bir de olumsuz müteharrik vardır: Gönül ve nefs. Aklımız gönlümüzün önüne düşünce insan kendi yaratılışına uygun şeyler üretir; nefsin önüne düşünce sapkınlık başlar. Bu dengeyi kurma noktasında insana irade gücü verilmiştir.
İskender Pala
Nefis ve beden, tamah ve bencillikten ibarettir. Bunlar ise alçaklık ve küçüklükten başka bir şey değildir. Bunların açgözlülük ve bencillik illetlerinin, en güçlü ilacı sevgidir.
Mevlana
Nefs ile yapılan savaşta ancak ölenler zafere ulaşır.
Rafet Elçi
İhanet gönlün defterinde yoktur.Ancak nefs, intikam amacıyla ihanet içindedir.
Haluk Nurbaki
Nefs, daima gönlü zulme ve ihanete çağırır. Bu davette bedeni bahane eder.
Haluk Nurbaki
Unutma! Nefis ister, akıl gerekçe bulur, vicdan aklar. Ama sen kaçsan da Allah hesap sorar.
Ahmet Turgut
Nefis, üç köşeli bir dikendir; ne türlü koysan batar.
Mevlâna
En küçük bir nefs köreltmesi müthiş bir güç yaratır. Her yılgın arzu insanı güçlü kılar. Dünyaya ancak, yapışıp kalmadığımız ve ondan uzaklaştığımız ölçüde söz geçirebiliriz. Vazgeçiş sonsuz bir iktidar sağlar.
Emil Michel Cioran
Nefs akbaba gibi. Vahşi kuş. Etinden et çeker. Senden çalar, o yer. Nefsin güçlüyse sen zayıfsın. Nefsin zayıfsa sen güçlü.
Elif Şafak
Sadece düşmanını yenen değil, heveslerine hakim olan da erdemini göstermiş olur.
Demokritos
Bizim için hiçbir şey, kendi nefsimiz derecesinde alaka uyandırıcı mahiyette değildir.
Harvey Robinson
Hep nefs çıkar karşıma, ölüp ölüp dirilsem
İnsandan kaçmak kolay, kendimden kaçabilsem.
Necip Fazıl Kısakürek
Nefsinin kontrolü altına giren kimse, onun azgın arzularından hoşlanmaya mahkum olmuş, onun yanılmalar zindanında tutuklanmış ve kalbini faydalı şeylerden mahrum etmiş olur. Vücut azaları, toprağını azgın arzularla sulayanlar; kalplerinde pişmanlık ağacı dikmiş olurlar.
İmam-ı Gazali
En güzel savaş, insanın kendi öz varlığı ve tutkularına karşı girdiği uğraştır.
Napoleon Bonaparte
Akıl, bir başka akılla bir oldu mu ışık çoğaldı, yol belirdi demektir. Fakat nefis, bir başka nefisle sevindi mi karanlık artar, yol belirsiz olur.
Mevlâna
Kadın; bilmeyene “nefs”, bilene “nefes”tir.
Şems-i Tebrizi
Başkalarına karşı zafer kazanan kuvvetlidir, kendi nefsine karşı zafer kazanan ise kudretlidir.
Lao Tzu
Nefsi en iyi şu dört şey terbiye eder: Susmak, açlık, yalnızlık, uykusuzluk.
Feridüddin Attar
İnsan nefis ve benlikten fakir olmalıdır, dünya malından değil.
Abdülhakim Hüseyni
İnsanların en zayıfı, nefsanî arzularından el çekmede aciz kalandır. En güçlüsü de, bu arzuları terk etmeye güç yetirendir.
Davud Kassar
Hiçbir nefis günahı yoktur ki, dış yüzünde fazilet iddialı belirti bulunmasın.
William Shakespeare
Bir insan, nefs kılıcını ve hırsını çekip hareket edecek olursa, akıbet o kılıçla kendi maktül düşer.
Hz. Ali(ra)
Nefsine dizgin vur ve bin, aksi halde o sana yüklenir.
Abdulkadir Geylani
Kendi nefsini yenmek, zaferlerin en güzelidir.
La Fontaine
Hakîkî yaşamak, nefsini öldürmekle, nefsinin arzularını, haram ve zararlı isteklerini yerine getirmemekle olur.
Abdulkadir Geylani
Nefis hep karşı gelir, kavgacının tekidir. Onu düzeltmek isteyen şerrinden emin oluncaya dek onunla savaşmalıdır.
Abdülkadir Geylani
Nefsini öldürmeden kara don giyen dervişe, o don it çulu olur.
Abdullah Hafif
Hakiki kurtuluş, kendinden kurtulmaktır. Bu da, kişi kendisini görmemekle hâsıl olur.
Bâyezid-i Bestâmî
Nefis, kendi güçsüzlüğünü hayal ettiği zaman kederlenir.
B.Spinoza
Boğuşacak düşmanı yanlış seçmeyin. Kanı dökülecek düşman nefsinizdir. Onu mağlup etmek, gerçeklerle aranızı açan uçurumları kaldırmak demektir.
Kenan Rifai
Sen nefsini iyi bir şeyle meşgul etmezsen, nefsin seni kötü bir şeyle meşgul eder. Bundan dolayı, boş insan kötü şey düşünür, nefsine ve şeytana uyar.
İmam Şafii
Kendi nefsine faydalı olmayan, başkasına faydalı alamaz.
İmam-ı Mâlik
İhtiraslarından biri öbürünü yutmuş, sen de nefsini körelttiğini sanıyorsun.
Voltaire
Benlik ve nefis üstünlüğü olan kişilere nasihat acı gelir, yasaklanan işler ise onların kalplerine güzel ve cazip görünür.
İmam-ı Gazali
Marifet nefsi silmek değil, bilmektir.
Hacı Bektaş-ı Veli
Nefistir seni yolda koyan, yolda kalır nefse uyan.
Yunus Emre
Serkeş bir hayvan, aç bırakmakla zapt edip onu idare ettiğin gibi, nefsine de ancak onu aç bırakmakla hâkim olabilirsin.
İmam-ı Gazali
Nefs, durgun su gibidir… Dıştan bakılınca paktır. Ama biraz karıştırılınca bulanır ve altındaki kirler üste çıkar. İşte nefs böyledir. Nefs, denemekle hangi mertebede olduğunu belli eder.
El Harraz

Loading...