Kültür ile ilgili söylenmiş güzel sözler

Kültür ile ilgili anlamlı ve güzel sözleralıntı sözleri

Kültürlü bir kafa, bilgi kaynaklarına açık ve tahammül edilebilir bir derecede de yeteneklerini kullanabilmesini öğrenmiş bir kafadır.

John Stuart Mill

Bireyin şahsiyeti tarih, kültür ve dininden aldığı sermayelerden oluşur. Bu sosyal kişiliğin özetidir. Ben, kültür, din ve tarihime yabancılaştığım zaman insani şahsiyetimi kaybetmiş olurum.

Ali Şeriati

Uygarlık, bir durum değil, bir hareket; bir liman değil, bir yolculuktur.

Toynbee

Kültür, zengin ve sınai bir toplulukta, insanların bayağı ve alelade düşüncelerine set çekecek bir vasıtadır. O halde, ümit edilir ki kültür; yaşadığımız zamanın değilse bile geleceğin adileşmesini önleyecektir.

Matthew Arnold

Ama eğer bir kültür, mensuplarının bir bölümünün doyumunun bir başka ve muhtemelen daha büyük bir bölümünün ezilmesine bağlı olduğu bir noktayı aşamamışsa ki günümüz kültürlerinin tümünde durum budur ezilen insanların, varlığını kendi çalışmalarıyla mümkün kıldıkları ama zenginliğinden çok küçük bir pay aldıkları bu kültüre karşı yoğun bir düşmanlık duygusu geliştirmeleri anlaşılabilir olmaktadır.

Sigmund Freud

Dil gönlü yüzdüren gemidir, toplumun da gönlü var; toplumun gönlünün adı da kültürdür.

Oktay Sinanoğlu

Zaten kültür kılıca hep galip gelmiştir. Milletleri yıkan, savaşta değil kültürdeki mağlubiyettir.

İskender Pala

Kültürün temel direği; bilmek, öğrenmek arzusu ve merakı değil; bu yolda sarf edilen büyük gayretlerdir.

Matthew Arnold

Güvendikleri bir şeyleri var. Bu güvendikleri şeyin adına ne diyorlardı?. Ona kültür diyorlar; onları keçi çobanlarından ayırt eden şeymiş bu.

Friedrich Wilhelm Nietzsche

Ham adam, önünde olup bitenlere bakmakla yetinir, kültürlü adam hissetmek ister, düşünceye dalmaksa yalnız çok iyi yetişmiş adama zevk verir.

Goethe

Bak işin içine para, iktidar ve silah girdi mi, orada kitap, kültür biter, artık kan ve can konuşur.

Buket Uzuner

Kültür, insanı hürriyete çıkarmalıdır. Yapmak istediği şeyleri başarmada yardımcı olmalıdır; onu, istediği şeyleri iddiada ve yapmada kadir kılmalıdır. Zira, yalnız insan isteyebilir.

Schiller

Bir millet, ya şarklı ya garplı olur. İki dinli bir fert olamadığı gibi, iki medeniyetli bir millet de olamaz.

Ziya Gökalp

”Üstün insan” kültür yoluyla arkadaşlarını bulur. Onların arkadaşlıklarıyla da kendi erdemini yükseltir.

Konfüçyus

Kültür düşünce faaliyetine, güzellik ve insani hislerle kapıyı açık tutabilmektir.

A.North Whitehead

Kültür zeminle orantılıdır. O zemin milletin seciyesidir.

Atatürk

Kültür, okumak, anlamak, görebilmek, görebildiğinden anlam çıkarmak, ders almak, düşünmek ve zekayı geliştirmektir.

Atatürk

Bir millet savaş alanlarında ne kadar zafer elde ederse etsin,o zaferin sürekli sonuçlar vermesi ancak kültür ordusu ile mümkündür.

Atatürk

Memleketimizi, toplumumuzu gerçek hedefe, mutluluğa eriştirmek için iki orduya ihtiyaç vardır; biri vatanın hayatını kurtaran asker ordusu, diğeri milletin geleceğini yoğuran kültür ordusu.

Atatürk

Bir milletin kültür düzeyi üç safhada; devlet, düşünce ve ekonomideki çalışma ve başarılarının özüyle ölçülür.

Atatürk

Hɑfızɑyɑ çɑkıl tɑşı gibi sɑplɑnɑn bilgi kırıntılɑrınɑ yeni bir ɑd bulduk: kültür.

Cemil Meriç

Tapmadan sevmek, aşağıIamadan eIeştirmek geIişmiş bir küItürün davranışIarıdır.

ErdaI Atabek

Kültür; mükemmelliğe ulaşmak, çalışmak, fazilet ve idrak nuru peşinde gitmektir.

Matthew Arnold

İnsan için kültür, vücut için ekmek kadar lâzımdır.

Cicero

En kültürlü kişi, kendini en çok sayıda insanın yerine koyabilendir.

Jane Adams

Kendi küItürü iIe iIgisi oImayan insan, üIkesinin yabancısıdır.

Ludwig Tieck

İnsanların çalışarak öğrendiği birtakım sanatlar vardır; bunların kökü görgüdür, görgüye dayanarak yaşayanın hayatı bu bakımdan sanata uygun olur, oysa görgüye uğraşmaya dayanmadı mı yaşayışın ne yön alacağı belli olmaz.

Sokrates

Medeniyet, insan ırkını mükemmelleştirmek, insanlık şartlarında ve görünen her şeyde ilerlemeyi gerçekleştirme çabasıdır.

Albert Schweitzer

Kültürün ilk basamağı, anadilini iyi konuşmak ve iyi yazmaktır.

Peyami Safa