Tiyatro ile ilgili söylenmiş güzel sözler

Tiyatro ile ilgili anlamlı ve güzel sözler

Tiyatro ile ilgili güzel sözleri sizler için hazırladık bu sayfada. Anlamlı ve etkileyici Tiyatro sözlerini bu sayfada okuyabilir ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Tiyatro insanlığın başlangıcından günümüze değin, toplumlar üzerinde büyük etkisi olan sahne sanatları dallarından biridir. Büyük kitlelere yönelik olan bu sanat dalı, içinde diğer birçok sanat dallarını da barındırmaktadır. Tüm sanatlar içinde tiyatronun ayırıcı özelliği, onun insan ilişkilerini hareketli olarak ele alması ve sanatsal ölçüler içinde, seyircilere aktarabilmesidir.

Tiyatro toplum ruhunu içinde taşır, yaşamakta olan değerleri dile getirir. Tiyatro, insanlığın kişiliğini oluşturan bir yerdir. Sahne yaşamı insana sevinç, mutluluk veren, insandaki sanat bilincini oluşturan çok verimli bir topluluk yaşantısıdır. Tiyatro takım çalışmasıdır. Birlikte iş başarma duygusunun tadıldığı alandır. Tiyatronun öyle özellikleri vardır ki, bir eğitim aracı olması bakımından onu bütün öteki güzel sanat kollarından üstün kılar. Bu özellikler onun hayata en yakın bir sanat kolu olmasından ileri geliyor. Tiyatro gerçek hayatın kısaltılmış, buna karşın gereksiz eklenti ve takıntılarından soyutlanmış, sıkışık bir şekildir.Metin AKGÜN

En Güzel Tiyatro Sözleri

Tiyatro; insanı, insana, insanla, insanca anlatma sanatıdır.Turgut Özakman

Tiyatro evrensel değildir, ulusaldır çünkü dille bağlı. Sizin folklorunuz, sizin kültürünüz başkaları tarafından bilinmez. O zaman üreteceğiniz espriler de evrensel değil ulusaldır ve yöreseldir.Metin Akpınar

Tiyatronun seyircisine doğru tuttuğu ayna, onların düşkünlüğünü, dayanıksızlığını, eksikliğini, yetersizliğini istenç zayıflıklarını ve aşırı güçlü tutkularını dizginleyememelerinin nelere yol açabileceğinin ifadesidir.Üstün Akmen

Tiyatro insandan insana bir iletişimdir. Araya elektronik ya da mekanik bir aygıt girmeden yapılan bir iletişim.Genco Erkal

Tiyatro, sanatın tümü gibi bir okuldur. Eğitir, geliştirir insanı, dünyasının sınırlarını genişletir.Sabahattin Kudret Aksal

Tiyatro ile İlgili 11 Güzel Söz

Tiyatro aşka benzer. İnsanı hazin hazin ağlatır. Ama verdiği acının gücünde bir başka tat bulunur. Tiyatro evrene benzer. İnsanı doya doya güldürür. Ama yansıttığı tuhaflıklar, gülerken ağlamak için istekler doğurur.Namık Kemal

Dünya, büyük bir tiyatro sahnesi gibidir. Herkes bu sahnede rolünü oynar, rolü bitince de bu sahneyi terk eder.William Shakespeare

Tiyatro insanı kandırmayan, insanı insana en iyi anlatan bir araçtır. Tiyatro bana insan biriktirmeyi öğretti. Doktor da oldum komiser de… Hayvanları da incelerim çünkü tilki gibi kurnaz, aslan gibi yırtıcı birini de oynarsınız. Daha kolay anlıyorum insanları. Herhangi meslekten birisiyle 20 dakika oturayım hemen ona dair çıkarırım her şeyi.Zihni Göktay

Tiyatro sadece sahnede olup biteni göstermekle kalmaz, hayatın her kesimini izleyicilere aktaran bir edebi sanattır. Dolayısıyla tiyatro insanları güldürür, ağlatır, düşündürür, kuşkulandırır ve onları bir takım arayışlara yönlendirir.Ajda Güney

Bir milletin güzel söyleyiş kudreti edebiyatında; edebiyatın da en canlı ifadesi tiyatrosunda belli olur.

Tiyatroyu tüm sanat biçimleri arasında en yücesi olarak kabul ederim çünkü o insanoğlunun, neyin insani olduğu duygusunu bir başka kişi ile en dolaysız olarak paylaşabileceği yoldur.Oscar Wilde

Sanattan mahrum bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.Atatürk

Yaşam, sürekli değişen, benzerlikleri olabilen ama yinelenmeyen bir tiyatro sahnesi.Duygu Asena

Hayat tiyatro gibidir, en kötü insanlar, en iyi yerlerde oturur.Aristophanes

Tiyatrosu olan bir ülkede kötülükler, çirkinlikler, yanlışlıklar sürüp gitmez.William Hazlitt

Tiyatro, uygarlığı, bütün yurt sathına ulaştıran çok etkin bir sanat dalı.Haldun Taner

Yaşam, sadece birkaç uygulamaya geçirilebilir girişi bulunan bir tiyatro salonudur.Victor Hugo

Anlamlı Tiyatro Sözleri

Tiyatro öteki sanatların üstünlüğü, sadece eğlence olarak kalmayıp, genel ahlakı temizleyip araştırılmıştır.Recaizade Ekrem

Oyuncunun er meydanı tiyatro sahnesidir. Tiyatro sahnesinde arada hiçbir aracı olmadan seyirciyle baş başa kaldığı yerde aktör, aktör müdür değil midir anlaşılır. Sinemada ve televizyonda pek anlaşılmaz ve televizyonda oyunculuk öğrenilmez. Dizilerde oynarsınız ama oyuncu olamazsınız.  Haluk Bilginer

Tiyatro elbet insanlığın ortak malı. Tiyatro tarihi her ulusa ortak ve zengin bir birikim sağlıyor. Ama her ulus da ona yüzyıllar boyu kendi özelliğinden katkılarda bulunmuş, bulunuyor. Tiyatro alanındaki yeni görünen yolların çoğu işte hep bu eski ve yeni yöresel katkılardan doğuyor.Haldun Taner

Tiyatro tutkusu giderek hayata daha bir demokrat, daha bir özgürlükçü, daha bir barışçıl bakmamı sağladı.Rutkay Aziz

Biz insanlığın gerçek kültürünün, sanat sınırından başladığına inanıyoruz. Ruh kalkınması olmadıkça adamı hayvandan ayırt edemezsiniz. Gerçek medeniyet, edebiyat ve sanattan doğar. Tarih, tiyatrosuz yükselmiş bir millet gösteremez.Muhsin Ertuğrul

Yalnız oyuncu için değil seyirci için de bir rehabilitasyondur tiyatrolar. Bir nevi arınmadır, bir eğitimdir. Bir eşleşmedir tiyatrolar. Ve bulunduğun yere göre gündelik üstüdür.  Ayla Algan

Tiyatro, adeta hem ahlak, hem de lisan için en büyük mekteptir.

Tiyatro, müthiş bir kültür ocağı. Öğretici, besleyici ve sevecen bir kaynak.Yıldız Kenter

Tiyatro, söze can katar; sözü görüntüye, düşünceyi eyleme çevirir.

Tiyatronun yaşamı sahneden seyirciye seyirciden sahneye olan kan dolaşımı ile olur ve devam eder.

Tiyatro, yaşam devamlılığını ve ulusları birbirine bağlayan gücünü, her yeni olana açık olma özelliği ile sağlar.

Etkileyici Tiyatro Sözleri

Yeni yapraklar yeni kalamaz, saatler geriye işleyemez; bizlere bir ikinci şans tanınmamıştır. Tiyatroda kara tahta her an silinir ve üzerine yenisi yazılır. Tiyatro, sürekli devrim demektir.Peter Brook

Tiyatro tamamıyla siyasidir. Aslında bütün sanat dalları içerisinde en fazla politik olanıdır.Michael Patterson

Politik tiyatro sadece toplumsal ilişkileri ve politik olayları betimlemez, aynı zamanda sosyalist çizgilerdeki radikal değişim ihtimalini işaret eder. Adaletsizliğin ve otokrasinin (mutlakıyetin) kaldırılması ve yerine daha adil dağılımlı refahın ve demokratik sistemlerin getirilmesi politik tiyatronun başlıca hedefidir.Michael Patterson

Bizim memur takımı arasında para verip de tiyatroya giden adama rastlayamazsınız. Ömründe tiyatro sahnesi görmemiş memurlarımız çoktur. Tiyatro bir zevk, bir asalet işidir.Gogol

Tiyatro, bir ülkenin eğitimi için en yararlı ve en etkin araçlardan biridir; ülkenin yüceldiğini ya da çöktüğünü gösteren bir barometredir. Duyarlığı olan, doğru yola yöneltilmiş bir tiyatro, halkın duyarlığını birkaç yıl içinde geliştirebilir; buna karşılık, uçmaya yarayan kanatları katırtırnağına dönüşmüş, yani soysuzlaşmış bir tiyatro tüm ulusu hantallaştırır ve uyuşturur.Federico Garcia Lorca

Bütün dünya bit tiyatro sahnesidir. Kadın, erkek bütün insanlar da sadece oyuncular… Her birinin giriş ve çıkış zamanları vardır. Her insan kısa ömrü içerisinde çeşitli roller oynar ve yedi perdeye bölünmüştür hayatları.William Shakespeare

Bir tiyatro sahnesidir bütün dünya. Kadınlar da erkekler de sadece birer oyuncu. Sahneye bir girer bir çıkarlar. Ve tek bir insan ömrü boyunca pek çok rol oynar.Jostein Gaarder

Acıyla yüzleşmek için herhangi bir tiyatroya ihtiyacımız yok; hayat zaten acı çekmemiz için fazlasıyla fırsat veriyor.Paulo Coelho

Yeryüzü devasa bir tiyatro sahnesidir, herkes rolünü ezberlemeli.Mustafa Kutlu

Hiçbir hayvan yoktur ki, bir ara şaşırsın da ne yapıp edeceğini, nasıl davranacağını bilemesin. Hiçbiri sana yaranmak, kendini sana beğendirmek gibi bir amaç gütmez. Tiyatro nedir bilmez hayvanlar. Nasılsalar öyledirler. Taşlar, çiçekler gibi tıpkı ya da gökteki yıldızlar gibi.Hermann Hesse

Özlü Tiyatro Sözleri

Sana ait yüzlerce küçük anıyı, her karşılaşmayı, her bekleyişi kendim için yeniliyordum, bu küçük olayları birer tiyatro oyunu gibi kendime oynuyordum.Stefan Zweig

Macera yaşamamış biri için başkalarının acı veren huzursuzluğu, tiyatro oyunu ya da müzik gibi heyecan veren bir deneyimdir.Stefan Zweig

Bence gençliğin sırrı bambaşka bir yerde. Şu dünyayı kocaman ve rengarenk bir tiyatro sahnesi görüp, kendini de başrole yerleştirmek demek aslında genç olmak.Elif Şafak

Hayat da tiyatro oyununa benzer bir şeydir, maskesi düşene kadar herkes bu oyunu sürdürür. Hayattır nitekim insanlara olduklarından farklı roller biçen. Bir yanıltmacadır sürüp gider.Desiderius Erasmus

Yaşam, sürekli değişen, benzerlikleri olabilen ama yinelenmeyen bir tiyatro sahnesi.Duygu Asena

Hayat bir senaryo, bir tiyatro değildir; yönetmeni, yapımcısı ve anlamı da yoktur.Yuval Noah Harari

Artık tiyatro çağı kapanmıştı. Hayatın kendisi öylesine hileli hâle gelmişti ki, tiyatroda ancak can çekişme sahnelenebilirdi.Murat Menteş

Zaman en iyi yazardır. Her zaman mükemmel sonu yazar. Hayat ön provası yapılmamış bir tiyatro gösterisidir. Bu, alkışı olmayan tiyatronun perdesi kapanmadan; gülün, şarkı söyleyin,dans edin, âşık olun. Hayatınızın her anını değerlendirin.

One thought on “Tiyatro ile ilgili söylenmiş güzel sözler

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: