Bela ile ilgili söylenmiş güzel sözler

Bela ile ilgili anlamlı ve güzel sözleralıntı sözleri

Bela ile ilgili sözleri sizler için hazırladık bu sayfada. Anlamlı ve etkileyici Bela sözlerini bu sayfada okuyabilir ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Bela, içinden çıkılması güç ve sakıncalı durumdur. Diğer bir ifadeyle büyük zarar ve sıkıntıya yol açan olay veya kimse demektir.

Bela, Allah’ın insanları denemek için verdiği maddi ve manevi sıkıntı, dert, külfettir. Belaya uğrama aynı zamanda günahtan arınmaya ve manen yükselmeye de vesile olur. Öyle günahlar vardır ki ancak belaya sabretmek suretiyle silinir.

Talih ortaya bir bela çıkarmak isteyince, sebeplerini pek çabuk bulur. Başına bela sarıp düşmeye başlayan birine dibe vardığını anlama şansı verilmez. Düşer, düşer, düşer, ama düştüğünü anlayamaz. Ama unutmayın Allah dilemezse kul başına bela gelmez, eceli gelmemişse hiç bir er ölmez, ölen adam dirilmez, uçmağa varan can geri gelmez.

Bela ile İlgili Hadisler

Kulumu bir belâ ile ibtilâ (imtihân) ettiğim vakit sabreder ve ziyâretçilerine beni şikâyette bulunmazsa, ona etinden iyi et, kanından iyi kan veririm. İyileştiği vakit günahsız olarak iyileşir. Onu öldürürsem rahmetime yâni Cennet’ime gider. Hadîs-i kudsî-Muvattâ

Şüphe edilen altını, ateşle muâyene ettikleri gibi, Allahü teâlâ insanları, dertle, belâ ile imtihan eder. Bâzısı belâ ateşinden hâlis olarak çıkar. Bâzısı da bozuk olarak çıkar. Hadîs-i şerîf-Kimyâ-ı Seâdet

Mü’mine; dert, belâ, üzüntü, hastalık, eziyet gibi sıkıntı verici şeylerden biri gelirse, Allahü teâlâ bunu günâhlarına keffâret (bedel) eyler. Hadîs-i şerîf-Müslim

Peygamberler (aleyhimüsselâm) hep dert ve belâ içinde yaşadı. Hattâ “Belâlar, mihnetler (sıkıntılar) en çok peygamberlere, sonra evliyâya, sonra bunlara benziyenlere gelir” buyruldu. Ahmed Fârûkî

Dert ve belâ gelince Allahü teâlâya sığınmalı, âfiyet vermesi, kurtarması için duâ etmeli, yalvarmalıdır. Allahü teâlâ duâ edenleri, sıhhat, selâmet ve âfiyet istiyenleri sever. Ahmed Fârûkî

Birinize dert ve belâ gelince Yûnus Peygamberin duâsını okusun. Allahü teâlâ onu muhakkak kurtarır. Duâ şudur: “Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minezzâlimîn.” Senâullah Dehlevî

Bir kimse sıkıntı ve belâya uğrarsa; “Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil’azîm” desin. Ca’fer-i Sâdık

En Çok Beğenilen Bela Sözleri

Çalışmak bizi şu üç beladan kurtarır; can sıkıntısı, kötü alışkanlıklar ve yoksulluk.Voltaire

Gerçek zenginlik sadece ruhun içsel zenginliğidir, geri kalan ne var ise kazançtan çok bela getirir.Arthur Schopenhauer

Başımıza bela geldi deriz; hâlbuki belaya ayağımızla kendimiz gitmişizdir.Cenap Şahabettin

Kadın dediğin, başına gelenlerin üzüntüsüyle yetinmez, gelebilecek olan bela çeşitlerini de hayal ederek derdini çoğaltır.Murathan Mungan

Kimin ki imanı büyür çoğalır ve artar; onun belası da büyür. Resulün uğradığı bela nebinin belasından büyüktür. Çünkü onun imanı daha büyüktür.Abdülkadir Geylani

Bela ile İlgili 10 Güzel Söz

İnsana en büyük direnç kuvveti, en büyük bela zamanlarında gelir.Namık Kemal

Başına bir bela gelen kişi acısını düşüncesizce en yakınındakilerden çıkarmaya çalışır.Franz Kafka

Tehlikeli yaşamak, çıplak ve utanmaksızın yaşamaktır. Bu, bir kimsenin hayatın gücüne inanması ve ölüm denilen bir belayla, hastalık denilen bir belayla, günah denilen bir belayla, korku denilen bir belayla ve diğerleriyle savaşa son vermesi demektir.Henry Miller

Aşk bir beladır tanrı tarafından gelme, halk neden karşı kor tanrı emrine?Ömer Hayyam

Sen de belayı gördün. Onun nadir görülen bir şey olduğunu düşünüyorsan hata ediyorsun. Emin ol, bela kocaman bir okyanus gibidir. Dünyanın üçte ikisini kaplar.Chris Cleave

Kader denilen boynuzlu kerata, cümlenin başına püsküllü bela.William Shakespeare

İnsanlar son zamanlarda bela aramak için dışarı çıkıyorlar sanki.David Moody

İnsandan bela gelmez, hak istemedik çe; Hak bela vermez,kul azmadıkça.Mevlana

Bela bu.Tam bittiği yerden yenisinin başlaması belalığın doğasındandı. Başlamasa zaten belalığı kalmazdı.Nazan Bekiroğlu

Ne tuhaf, bela gelip de kapısını çalana kadar, kendine bulaşmaz sanıyordu insan. Bu da insanlık zaafıydı kuşkusuz!Ayşe Kulin

Anlamlı Bela Sözleri

Ve düşler düştür yalnız, bela öngörmediklerinde; ama belaya katlanmalı, düşler öngörse de.J.R. R. Tolkien

İnsanların başına bela ve sıkıntılar, alışmadıkları şeylerden gelir.Mevlana

Bela,insanın diline bağlıdır. Bir kimse bir şeyi “yapmam” dedi mi, şeytan her işini bırakıp onu yaptırana kadar uğraşır.Hz.Muhammed(sav)

Bu kubbe altındaki bin bir belayı gör; dostlar gideli boşalan dünyayı gör; tek soluk yitirme kendini bilmeden; bırak yarını, dünü, yaşadığın anı gör.Ömer Hayyam

Benim için asıl bela, gönlümün senin belalarına alışmış olmasıdır. Öyle ki artık gönlüme senden bir gam da gelse, benim için sevinç sebebi oluyor.İskender Pala

Bu yalnızlık denilen bela olmasaydı, insanların çoğu evlenmezdi.Oğuz Atay

Birini sevdikten sonra mutlu olmasan bile yaşayabilirsin.Yaşamak güzel şey,üzülsen bile.Ama burası bela yuvasından başka nedir?Dostoyevski

Bir sürü için, o sürü köpeğinin kurtla arkadaşlık etmesinden daha büyük bir belâ yoktur.Molla Camii

Bela ararsan, bela gelir seni bulur.Glenn Meade

Herkes kendi işiyle uğraşmalı, haddi aşma, bela getirir.Şeyh Sadi Şirazi

Etkileyici Bela Sözleri

Başına bela sarıp düşmeye başlayan birine dibe vardığını anlama şansı verilmez. Düşer, düşer, düşer, ama düştüğünü anlayamaz.J.D. Salinger

Her ne kadar her şeyden çok korkuluyorsa da ölüm gerçekten bir bela yahut felaket olamaz, hatta çoğu zaman iyi ve arzu edilen bir şey, bir dost olarak görünür. Hayatları veya çabaları için üstesiden gelinmez engellerle karşılaşan, şifasız hastalıktan veya tesellisiz kederden mustarip herkes tabiatın rahmine geri dönüşü çoğu zaman kendilerine tabii bir çıkış yolu olarak açılan son çare görürler.Arthur Schopenhauer

Ülkemizin başındaki bela, düşünce kısırlığıdır. Her şey bir ezbercilikten geliyor, başka bir ezberciliğe gidiyor. Bir insanoğlu için bir yabancılaşma, bir yozlaşma, bir çürümedir. Yaratıcılık gücünü yitirmiş bir insan soyu tükenmiş demektir. Bir ülkenin bu duruma düşmesi, düşürülmesi, yaşamdan da umudunu kesmesi, mutluluğunu tüketmesidir.Yaşar Kemal

Dünyada her belanın insana bir yaptırımı ve yansıması vardır.Yeter ki beladan rahmet devşirilebilsin, bela sayesinde yanlıştan dönülüp doğru yol bulunsun. Çünkü öyle belalar vardır ki bizim için sonunda nimete dönüşür, şerden hayır neşet eder.İskender Pala

Bu dünya bir bela pazarıdır. Bu pazarda hergün alınıp satılan ise yalnızca gamdır. Ne varki bunun alıcısı sayısızdır ama bir satanı yoktur.İskender Pala

Bonus

Ya Rab bela-yı aşk ile kıl âşina meni

Bir dem bela-yı aşkdan etme cüdâ meni

Fuzuli

Bela takip eder kaçtıkça, hikmet ben nedir bilmem,

Başım kurtulmuyor eşşekçe hırdan ya Rasûlallah!

Neyzen Tevfik