Yönetmek ve Yönetim ile ilgili söylenmiş güzel sözler

Başkalarını bilen kimse bilgili, kendini bilen kimse bilgedir. Başkalarını yönetmek kuvvettir; kendini yönetmek iradedir. Lao Tzu Bir imparatorlukta eğer iyi bir yönetim hüküm sürüyorsa; kültür, sanat ve cezalandırma konularında emir imparatordan gelir. İmparatorlukta yönetim kötü ise kültür, sanat ve cezalandırma konularında, soylular söz sahibi olur. Konfüçyus İyi bir yönetici, iş arkadaşlarının olumsuz yanlarına bakmak yerine,Okumaya devam edin “Yönetmek ve Yönetim ile ilgili söylenmiş güzel sözler”

Bir devlet ne zaman çöker?

Kanuni Sultan Süleyman, devletin akıbetini hayal eder. “Günün birinde Osmanoğulları inişe geçer, çökmeye yüz tutar mı?” diye derin derin düşünmeye başlar… Bu soruyu süt kardeşi meşhur alim Yahya Efendi’ye sormaya niyet eder. Güzel bir hatla yazdığı mektubu Yahya Efendi’ye gönderir: “Sen ilâhi sırlara vakıfsın. Kerem eyle de bizi aydınlat. Bir devlet hangi halde çöker? Osmanoğulları’nınOkumaya devam edin “Bir devlet ne zaman çöker?”

Meritokrasi

Meritokrasi yönetim erkinin, yetenek ve kişilerin bireysel üstünlüğüne yani liyakata dayandığı yönetim biçimidir. Bu yönetim şeklinde idare erki, üstün özellikleri olduğu düşünülen kişiler arasında paylaştırılmaktadır. Kayırma yoktur. Özellikle kamu yönetiminde daha bilgili ve yetenekli kişilerin seçilmesi ve yine hizmet içindeki ilerleme, yükselmelerinin bilgi başarı yetenek kıstaslarına göre yapılmasını amaçlar. Osmanlı Devleti’ndeki Devşirme sistemi buna örnekOkumaya devam edin “Meritokrasi”