Charles Darwin Sözleri

Charles Darwin Sözleri
Charles Darwin Sözleri

Cahillik, daha sıklıkla bilgiyi değil, güveni doğurur; ısrarla şu veya bu problemin bilimle çözülemeyeceğini iddia edenler, çok bilenler değil, az bilenlerdir.
Görmezden gelin, ses etmeyin, cevap vermeyin. Sessizlik herkesi mahveder.
Bilgisizliğin verdiği güveni, bilgi hiçbir zaman verememiştir.
Kendimi, her şeye gücü yeten ve çok sevgili olan bir Tanrı’nın, nasıl olur da tırtıl yavrularının vücutlarına yumurtalarını bırakarak onların canlılığıyla beslenen parazitleri nasıl olup da yarattığına inandıramıyorum.
Her varlığın başlı başına yaratılmış olduğu öğretisine göre yalnız şunu söyleyebiliriz: Bu böyledir; Yaradan, her büyük sınıftaki bütün hayvanları ve bitkileri aynı plana göre yaratmayı dilemiştir. Ama bu, bilimsel bir açıklama değildir.
Ben bu, her küçük değişimi, eğer ki yararlıysa koruyan prensibe, Doğal Seçilim adını veriyorum.
Benim dinsel inancım belirsiz:Evrenin oluşumuna bir şans eseriymiş gibi bakamıyorum ama,akıllı bir tasarım olduğuna dair bir delil de göremiyorum.
İnsan kibirle kendini müthiş bir başarı olarak görür, ilahi bir varlığa layık gibi. Ancak bence kendisinin hayvanlardan geldiğini kabul etmek daha saygıya değer bir şey.
Uzun insanlık (ve hayvanlık) tarihinde, iş birliği yapmayı öğrenenler ve en etkili biçimde iletişim kuranlar, hayatta kalmışlardır.
Ne en güçlü olan tür hayatta kalır, ne de en zeki olan… Değişime en çok adapte olabilendir hayatta kalan.
Zevk ve acıyı, mutluluğu ve ıstırabı hissetme kabiliyetleri esas alındığında, insanlar ve hayvanlar arasında fark yoktur.
Bir insan hem tanrıya hem de evrim fikrine inanabilir. Bundan şüphe edilmesi bana saçma geliyor.
Aptalların deneylerini çok severim! Öyle ki, kendim de hep yaparım!
Eğer ki fakirlerin dramı doğanın yasalarından değil de, bizim devletlerimizden kaynaklanıyorsa, günahın en büyüğü bizimdir.
Karıncaların baş sinir düğümleri bir toplu iğne başının dörtte biri kadar büyük değildir. Bu görüş açısından, bir karınca beyni, dünyanın en şaşırtıcı madde atomlarından biridir, belki insan beyninden daha çok öyledir.
Bilim ve sanat bir kuşun kanadı gibidir. Bu iki kanadı kullanabilen toplumlar uçar ve özgür olurlar. Uçamayanlar ise tavuk olur. ‘Tavuk toplum’, önüne atılan bir avuç yemi gagalarken, arkadan yumurtalarının alındığının farkında bile olmaz.
Hayatının bir dakikasını boşa harcamaya cüret edebilen biri, hayatın değerini anlamamıştır.
Bir insanın arkadaşlığı, onun değerinin en önemli ölçülerinden biridir.
Din ve bilimin birbirinden ayrı tutulmasını pek anlayamıyorum. Ama sundan eminim ki bu iki ekolün birbirine bu kadar acımasızca saldırması için hiçbir sebep yoktur.
Bütün uyduların,  gezegenlerin, güneşlerin, evrenin; hatta evren sistemlerinin, yasalarla kontrol edilmesine izin veriyoruz; ancak en ufak bir böceğin, özel bir sebeple, bir güç tarafından, bir seferde yaratıldığına inanmak istiyoruz.
Yaşamak bir şölendir. Bu şölene çağrılan kimseler pek çoksa da, masaya oturmayı başaranlar pek azdır.
Ne olursa olsun, insanın, atalarının izini bir damga gibi taşıdığını kabul etmemiz gerekmektedir.
Bilimsel bir insanın istekleri ve tutkuları olmamalıdır,tam bir taş kalpli olmalıdır.
Bir Amerikan maymunu, brandy içerek sarhoş olduktan sonra, bir daha o şişeye dokunmaz. Bu açıdan, birçok insandan çok daha zeki olduğunu söyleyebiliriz.
Ben gerçeği bilmek istiyorum. Gerçekle yüzleşip canlıların özüne ulaşmak istiyorum.
Ahlaki kültürümüzün en üst noktasına, düşüncelerimizi kontrol etmemiz gerektiğini anladığımız vakit ulaştık.
Bir hatayı yok etmek, çoğu zaman, yeni bir doğru ya da gerçek bulmak kadar iyidir; hatta bazen, daha iyidir!
Cehalet ve düşünmeyi reddetmek inanç demekse, istemez!
Gelecek, eğer çocuklarla çevriliyse, günümüzden ne kadar da üstündür!
Gerçekleri gözlemleyen ve sonuçlar çıkaran bir çeşit makineye dönüştüm.
İnsan; kıllı, kuyruklu, dört ayaklı olan ve ağaçlarda yaşayan (arboreal) bir türden evrimleşmiştir.
Bütün türlerin ayrı ayrı yaratıldığını öngören bilindik iddiada, hiçbir bilimsel yan bulunmamaktadır.
İnsanın istekleri ve çabaları o kadar değişken, yaşamı ise o kadar kısadır!

Loading...