Yunus Emre Sözleri

Anlamlı ve Güzel Yunus Emre Sözleri
Yunus Emre Sözleri

Ya elim al kaldır beni. Ya vaslına erdir beni. Çok ağlattın güldür beni. Gel gör beni aşk neyledi.
Meydanlardaki cenk ne ki, insanın içinde verdiği savaşın yanında.
Dağlar nice yüksek ise, yol anın üstünden geçer.
Beni bende demen bende değilim. Bir ben vardır bende benden içeri. Nereye bakar isem dopdolusun. Seni nere koyam benden içeri.
Nefistir seni yolda koyan, yolda kalır nefse uyan.
Gözüm seni görmek için, elim sana ermek için. Bu gün canım yolda kodum, yarın seni bulmak için.
Ben sevdiğimi demez isem, sevmek derdi boğar beni.
Bir amaca doğru revan olacaksan,yola bildiklerinle değil,bilmediklerinle çık.
Paylaştığın senindir, biriktirdiğin değil.
Bir avuç toprak, biraz da suyum ben.Neyimle övüneyim, işte buyum ben.
İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir, sen kendin bilmez isen, ya nice okumaktır.
Sen doğru dur. Eğri belasını bulur.
Bir avuç toprak, biraz da su’yum ben, neyimle övüneyim, işte buyum ben.
Bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz.
Benlik davasını bırak muhabbetten olma ırak, sevgi ile dolsun yürek hoşgörülü olmaya bak.
Küçük insanlar dengini, büyük insanlar kendini arar.
Ey hayat ırmağından su içenler! Gelin soralım canlara ki güzelliği ne oldu da gidiyor. Ben hep seninim diyordu, şimdi neyi buldu da gidiyor?
Kimi hasta olmak ister, kimi şifa bulmak ister. İstemesini bilene, vermesini de bilirler.
Dört kitabın manasını okudum tahsil ettim. Aşka gelince gördüm, bir uzun hece imiş.
Ey sende sana sığmayan ben. Çekilirsem aradan, ne ben kalır ne de sen.
Dervişlik baştadır, tacda değil. Kızdırmak oddadır, sacda değil.
Bu dünyaya gelen gider. Yürü fani dünya, sana gelende gülmüş var mıdır?
Dil söyler, kulak dinler; kalp söyler, kainat dinler.
Ey Yunus Hakk’ı bilen söylemez hergiz yalan,ikilik ile gelen doğru yol bulmuş değil.
Ben sevdiğimi demez isem, sevmek derdi boğar beni.
Yalancı dünyaya konup göçenler. Ne söylerler ne bir haber verirler
Eğer, ilerde bir gün “keşke” demek istemiyorsan, 3 şeyi doğru seç! Eşini, işini, arkadaşını.
Sabah mezarlığa vardım, baktım herkes ölmüş yatar, her biri çâresiz olup, ömrünü yitirmiş yatar.
Derdi dünya olanın, dünya kadar derdi olurmuş
Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.
Eğer bir mümin’in kalbin kırarsan hakka eylediğin secde değildir.
Dağa düşer kül eyler, gönüllere yol eyler, sultanları kul eyler, hikmetli nesnedir aşk.
Dervişlik dedikleri, hırka ile taç değil. Gönlün derviş eyleyen hırkaya muhtaç değil.
Sen doğru ol da varsın sanan eğri sansın. Lâkin sakın unutma ki; Sen kendini bir şey sanmadığın sürece doğru insansın.
Bu dünyaya inanma, vefasın bulam sanma. Ömrün veren ziyana, çoğu pişman içinde.
Çok mal haramsız, çok söz yalansız olmaz.
Cümleler doğrudur sen doğru isen,Doğruluk bulunmaz sen eğri isen.
Ölümden ne korkarsın, korkma ebedi varsın.
Yaratılanı hoş gör, Yaradan’dan ötürü.
Sevelim, sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz.
Benim bir karıncaya ulu nazarım vardır.
Dünyada dertsiz baş olmaz. Derd’olanın ahı dinmez.
Cennet cennet dedikleri, birkaç köşkle birkaç huri. İsteyene ver onları, bana seni gerek seni.
Ya Rabbena hayreyle, Muhammed’e yâr eyle, Kabrimizi nur eyle, Kabre vardığım gece.
Hoştur bana senden gelen.Ya gonca gül,yahut diken.Ya hayattır,yahut kefen. Nârın da hoş,nurun da hoş.Kahrın da hoş,lütfun da hoş.
Benlik davasını bırak.Muhabbetten olma ırak.Sevgi ile dolsun yürek.Hoşgörülü olmaya bak…
Ya elim al kaldır beni. Ya vaslına erdir beni. Çok ağlattın güldür beni. Gel gör beni aşk neyledi.
Ben gelmedim kavga için, benim işim sevgi için…
Kırk küpü yerden göğe dizseler, ortadan birini çekeler, var sen seyreyle gümbürtüyü.
Dünya yalan kardeşim, dünya yalan! Var mı yalan dünyada bakî kalan. Mal da yalan, mülk de yalan. Var biraz da sen oyalan.
Kalem eğri dilli, mürekkep siyah yüzlü, kağıt iki yüzlü! Şimdi kalkıp arzuhalimi yazmaya kimi mahrem kılayım?
Bir kez gönüI yıktın ise bu kıIdığın namaz değiI, yetmiş iki miIIet dahi eIin, yüzün, yumaz değiI.
Bir bahçeye giremezsen, durup seyran eyleme. Bir gönül yapamazsan, yıkıp viran eyleme.
ZuIüm iIe abad oIanın akıbeti berbad oIur.
Biz geImedik dava için, bizim işimiz sevda için, dostun evi gönüIIerdir, gönüIIer yapmaya geIdik.
Ey hayat ırmağından su içenler! Gelin soralım canlara ki güzelliği ne oldu da gidiyor. Ben hep seninim diyordu, şimdi neyi buldu da gidiyor?
Kırma dostun kalbini; Onaracak ustası yok. Soldurma gönül çiçeğini; Sulamaya ibrik yok.
Ana rahminden geldik pazara, bir kefen aldık döndük mezara.
Derdi dünya olanın, dünya kadar derdi vardır…
Sabır saadeti ebedi kalır.Sabır kimde ise o nasib alır.
Bir kez gönül yıktın ise Bu kıldığın namaz değil Yetmiş iki millet dahi Elin’ yüzün’ yumaz değil.
Türlü türlü cefanın adını aşk koymuşlar.
Benlik davasını bırak, muhabbetten olma ırak, sevgi ile dolsun yürek, hoşgörülü olmaya bak…
Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim. Aşkın ile avunurum; bana seni gerek seni.
Az söz erin yüküdür, çok söz hayvan yüküdür.
Maharet güzeli görebilmektir,Sevmenin sırrına erebilmektir. Cihan, Alem herkes bilsin ki şunu; En büyük ibadet SEVEBİLMEKTİR…
Dervişlik olsaydı tâc ile hırka.Biz dahi alırdık otuza kırka…
Aşk aşıkı şir eder, aslanı zencir eder, katı taşı mum eder
Beni bende demen bende değilem, bir ben vardır bende benden içeri.
Olsun be aldırma Yaradan yardır…Sanmaki zalimin ettiği kârdır… Mazlumun ahı indirir şâhı… HERŞEYİN BİR VAKTİ VARDIR…
Hiç hata yapmayan insan, hiçbir şey yapmayan insandır. Ve hayatta en büyük hata, kendini hatasız sanmaktır.
Yan yüreğim yan, gör ki neler var
Bu halk içinde bize gülen var.
O gülen gülsün, dost bizim olsun
Gafil ne bilsin, Hak’kı seven var..
Emeksiz zengin olanın,
Kitapsız bilgin olanın,
Sermayesi din olanın;
Rehberi şeytan olmuştur…
Sözü bilen kişinin
Yüzünü ak ede bir söz
Sözü pişirip diyenin
İşini sağ ede bir söz
Söz ola kese savaşı
Söz ola kestire başı
Söz ola ağulu aşı
Yağ ile bal ede bir söz

Loading...