Hırsızlık ile ilgili söylenmiş güzel sözler

Hırsızlık ile ilgili anlamlı ve güzel sözleralıntı sözleri

Hırsızlık ile ilgili güzel sözleri sizler için hazırladık bu sayfada. Anlamlı ve etkileyici Hırsızlık sözlerini bu sayfada okuyabilir ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Hırsızlık; başkasına ait bir malın, muhafaza edildiği yerden sahibinin rızası olmaksızın ve sahiplenmek kastıyla gizlice alınması demektir. Bu fiili işleyen kimseye de hırsız denir.

Hırsızlık insan onurunu ayaklar altına alan çok kötü bir davranıştır. Bu yüzden bütün dinler, birinin başkasına ait bir eşyayı gizlice kendi üzerine almasını büyük bir günah ve büyük bir suç saymıştır.

Bir kişinin hırsızlık yapmasının nedeni kendisine ait olmayan bir şeye karşı duyduğu istektir. Bazen bu istek öyle güçlü olur ki iyi insanlara bile kötü şeyler yaptırabilir. Hatta bu insanlardan bazıları hırsızlık yapmaya başladıktan sonra hiçbir zaman değişmek istemezler ve tekrar iyi biri olmazlar.

En Güzel Hırsızlık Sözleri

Tek bir günah vardır o da hırsızlık! Diğer bütün günahlar hırsızlığın çeşitlemesidir. Bir insan öldürdüğün zaman, bir yaşamı çalmış olursun. Yalan söylediğinde, birinin gerçeğe ulaşma hakkını çalarsın. Hile yaptığın, birini aldattığın zaman doğruluğu, haklılığı çalmış olursun.Khaled Hosseini

Hırsızlık yapana ağır ve korkunç cezalar vermeden önce, insanlara iş ve aş verirseniz, hiç kimse ölümü bile göze alarak hırsızlık yapmak zorunda kalmaz, böylece sonuçta kazançlı çıkan yine siz olursunuz.Thomas More

En çok kapı dinleyen insanlardan nefret ederim. İnsanın hırsız olması için başkasına ait bir eşyayı çalması gerekmez; başkasına ait sırları çalmak da hırsızlıktır. Hem de hırsızlığın en bayağısıdır.Dostoyevski

Bana göre dünyada hırsızdan daha iğrenç yaratık bulunmaz. Başkası neyse ne, ama bu senin emeğini, ona döktüğün teri, zamanı çalıyor. Ne iğrenç şey…Dostoyevski

Aslında casus olmakla hırsız olmak arasında fazla bir fark yoktur. Amaç çalmak. Hırsız mücevher çalar, ajan ise sırları.Adam Fawer

Hırsızlık ile ilgili 10 Güzel Söz

Hırsız olmayan zengin olamaz. Onlar çalınca adı ticaret, biz çalınca hırsızlık olur.Victor Hugo

Bir hırsız yaratmak için bir sahip yaratın; suç yaratmak istiyorsanız, yasalar koyun.Ursula K. Le Guin

Hırsızlığın çirkinliği, çalınan şeye göre değişmez ki; ha altın çalmışsın, ha bir iğne.Montaigne

Hırsızlar kavga ettikleri zaman, çaldıkları yere dökülür.Arap Atasözü

Ahlaktan yoksun bir iktidar makamı, ya hırsız yapar insanı ya soysuz.Ahmet Ümit

Bir insan aç olduğu için değil, hırsız olduğu için çalar.W.Maugham

Eskiden bir adamı hırsızlık edince hapse atarlardı. Şimdi doğruyu söylediği için hapsediyorlar.Maksim Gorki

Yeterince hırsızlık yaparsan, çaldığın paralarla seni aziz ilan edecek bir kilise satın alabilirsin.Comte De Lautréamont

Her zenginliğin arkasında ya bir haksızlık, ya bir sömürü, ya bir hırsızlık olabileceği konusunda kuşkularım vardır hep.Mina Urgan

Bireyler açısından kaçınılması en zor hırsızlık, kendinden çalmaktır.Marcel Proust

Anlamlı Hırsızlık Sözleri

Aç olduğun için hırsızlık yapmak suç mudur? Asıl suç açlıktan ölmektir.Samed Behrengi

Al benden de o kadar, üç hadiseye şahit oldum ki, her biri bir devletin köküne girse yıkar, mahveder. Biri hırsızlık, ikincisi sadakatsizlik, üçüncüsü rüşvet. Bunların üçüne de münferit hadiseler şeklinde rastladım.Yavuz Bahadıroğlu

Mademki her türlü mülkiyet hırsızlıktır, o halde hırsızlık da mülkiyetin yeniden bölüşümünün adil bir biçimidir.Steven Rose

Bu iki hırsız arasında kendimizi ifade ederiz: düne ait üzüntülerle, yarına ait korkularla.Fultan Cursler

İnsan çok daha başka şeyler için ölmeli. Mesela hırsızlık yaptığı için ölmeli; yalan söylediği, insanları sevmediği, insanları öldürdüğü için ölmeli. Ne bileyim ben, mesela kendinden olmayan insanların insan olduklarını unuttuğu için ölmeli.Faik Baysal

Ne zevk var, ne sanat, ne mutluluk. Hep hırsızlık, hep üçkağıtçılık, hep ağıt yakma. Kokuşup parçalanıyoruz. Sufisiyle, dervişiyle, yaşlısıyla, genciyle, esnafıyla, dilencisiyle hepimiz para ve makamın büyüsüne kapılmışız; hem de utanç verici ve çirkin şekliyle.Sadık Hidayet

Ticaret hayatına atılanlar yalan söylemeye, hile yapmaya mecburdur. Ama buna başka bir isim takarlar. Önemli olan odur. Sen gidip o lastiği çalarsan hırsız olursun. Ama o herif yırtık lastiğe karşı senin dört dolarını çalmaya kalkışıyor, adı da ticaret oluyor.John Steinbeck

Bir millete karşı işlenen hırsızlık suçu asla zamanaşımına uğramaz. Bu yüksek düzeyde dolandırıcılıkların hiçbir geleceği yoktur. Bir milletin alameti, bir mendil markası sökülür gibi sökülemez.Victor Hugo

Yağma ve hırsızlık aynı anlama geliyor gibi görünse de farklılıklar içerir. Hırsız; suçunu bilir ve işini gizli yapar. Yağmacıysa fütursuzdur, acımasızdır ve hiç pişmanlık duymaz.Nevzat Çakır

Mübah olan iki tip hırsızlık vardır: açlar için yemek, sanatçı için temel malzemeler.John Berger

Bir insanı öldürdüğün zaman, bir yaşamı çalmış olursun. Karısının elinden bir kocayı, çocuklarından bir babayı almış olursun. Yalan söylediğinde, birinin gerçeğe ulaşma hakkını çalarsın. Hile yaptığın, birini aldattığın zaman doğruluğu, haklılığı çalmış olursun. Khaled Hosseini

Etkileyici Hırsızlık Sözleri

Hırsızlık bir kötülüktür; ama kendini ve yakınlarını, karşı karşıya bulundukları açlıktan ve ölümden kurtarmak için soyguna çıkan insan, acımayı mı yoksa cezayı mı hak ediyor? Goethe

Küçük hırsızları asıp yok ederler. Büyükleri çok ilerlemiştir, ülkeyi ve sarayı yönetiyorlar.Goethe

Bazıları çalar, çok para kazanır, fakat onurlarını kaybeder ve çok fakir olurlar; bazıları çalışır, çok az para kazanır, fakat iyi bir şeref edinir ve çok zengin olurlar!Mehmet Murat ildan

Acındırırsan arsız olur, acıktırırsan hırsız olur.Atasözü

Bir yiğidi sırtından vurmak bir evliya türbesinin mumunu çalmak kadar kolaydır. Fakat bu kolaylığa el atabilecek yaratılışta insan var mıdır bu dünyada?Necip Fazıl Kısakürek

Malınızı çalmak için fazla vicdanlı olan bazı insanlar, düşüncelerinizi bozmakta fazla sorun görmezler.Halil Cibran

Hırsızın da malını çalan bulunur.Emile Alain

Küçük çocukları kazanca zorlamayın. Eğer onları kazanca zorlarsanız hırsızlık yaparlar. Elinde bir sanatı olmayan cariyeleri de kazanca zorlamayın. Eğer onları kazanca zorlarsanız zina yaparak istediğiniz parayı getirmeye mecbur olurlar. Namus ve şerefinizi koruyun ki, Allah da sizin namus ve şerefinizi korusun. Yiyeceklerinizin helal ve temiz olmasına dikkat edin.Osman Bin Affan

Ha altın çalmışsın, ha bir iğne, ” İğne çaldı ama altın çalmak aklına bile gelmez” diyenlere benim diyeceğim şudur: ” İğneyi çaldıktan sonra niçin altını da çalmasın?” Michel De Montaigne

Bir mendil çalmak ya da bir adam öldürmek; ikisi de aynı şeydi benim için.Victor Hugo

Şiddet ve hırsızlık ki hırsızlık şiddetin bir tezahürüdür.Anthony Burgess

Özlü Hırsızlık Sözleri

Akıllı hırsız, şaşkın ev sahibini bastırır.Atasözü

Hırsızlık bir ekmekten, kahpelik bir öpmekten.Atasözü

İnsanın hırsız olup olmadığı, suç ortağına sorulmaz ki..C.Marlowe

Bana bir yalancı göster, sana bir hırsız göstereyim.G.Herbert

Asılan hırsız değil, yakalanandır.Çek Atasözü

Hiçbir zaman diyemem; “hırsızlık edip, alçal!” Ama derim; “çalarsan nal çalma, lâl çal”.Mevlana

Soyulduğu zaman gülen adam, hırsızdan bir şey çalmış demektir. Boş yere üzülense, kendi kendini soyar.William Shakespeare

Gecekonducuya tapu vermek, hırsıza banka cüzdanı vermekle aynıdır.Besim Tibuk

Hırsız bile işini, on yılda öğrenir.Japon Atasözü

İnsanların dileklerini çalmak, cüzdanlarını almaktan daha fenaydı.Elif Şafak

Samimiyetsizlik uygarlıkla gelişmiştir. Çünkü uygarlıkla birlikte diplomasi de gelişmiş, çalınacak şeylerin sayısı da artmıştır. İlkel insanlarda mülkiyet geliştikçe hırsızlık ve yalan da artar.Engin Geçtan

Bonus

Öyle bir ülkede yaşamak istiyorum ki,

Orada evlerin kapısı kilitlenmesin;

Soygun, hırsızlık, cinayet sözcükleri unutulup gitsin.

Nazım Hikmet Ran

Hırsızlık, para, mal mı çalmaktır?

Saadet çalmak, hırsızlık olamaz mı?

Öldürmek için silah, hançer mi olmalı?

Saçlar bağ, gözler silah, gülüş, kurşun olamaz mı?

Victor Hugo

Her sabah yeni bir gün doğarken,

Bir gün de eksilir ömürden;

Her şafak bir hırsız gibidir

Elinde bir fenerle gelen.

Ömer Hayyam

Kime sordumsa seni doğru cevap vermediler;

Kimi alçak, kimi hırsız, kimi deyyus! dediler…

Künyeni almak için, partiye ettim telefon:

Bizdeki kayda göre, şimdi o mebus dediler!..

Neyzen Tevfik