Alkol ile ilgili söylenmiş güzel sözler

Alkol ve içki içmek ile ilgili anlamlı ve güzel sözler
Alkol sözleri

Sigara ve alkol alışkanlıkları ilk sigaradan ve ilk kadehten başlar. Gerçekten huy halini alan ruhsal alışkanlıklar da böyledir. Yalancılık ilk yalandan, dalkavukluk ilk etek öpmeden, iradesizlik ilk zaaftan başlar. Tekrarlandıkça bu hareketler otomatikleşir ve sonunda karşı koyması güç psikolojik bir eğilim ve özellik halini alır.
Ali Fuad Başgil
İnsan bazı kadınların meclisine, içkisiz tahammül edemez; bazı kadın ise içkiye hacet bırakmaz; kendisi içki gibi tesir eder.
Refik Halit Karay
Elalem şarap içer sarhoş olur, biz aşk ehliyiz içmeden sarhoş olmuşuz.
Şems-i Tebrizi
İçki, aklın nöbetçiliğini kaldırır ve böylece ayık iken gizlediklerimizi göstermeye, bizi mecbur eder.
Henry Fielding
Şarap geldikten sonra, kadeh eksik olmaz.
Mevlâna
İçki ve ikbal; korkağı cesur, cesuru küstah yapar.
Refik Halit Karay
Her kadeh, mezara doğru bir basamaktır.
Abdülhak Hamid
Sarhoş adam, yırtık çuvaldır.
Bulgaristan Atasözü
Sanırım içmek, her gün tekrarlanabilen ve ertesi gün hayata dönülebilen bir intihar biçimidir.
Charles
Şarapla başlayan dostluk, bir gece sürer.
İspanyol Atasözü
İçki, içeri girer girmez, akıl da dışarı çıkar.
George Herbert
Erkekler şaraba benzer, geçen yıllar kötülerini ekşitir, iyilerini olgunlaştırır.
Cicero
Sarhoşluk, gönüllü çılgınlıktır.
Seneca
Sarhoşluk kusur yaratmaz, kusurları açıya vurur.
Seneca
İçkiye düşkün olanları, bu yıkımdan kurtarmak için en iyi yol, sarhoş değilken, onlara bir sarhoşu göstermektir.
Çin Atasözü
Kadeh içinde, denizin içinde olduğundan daha çok kimse boğulmuştur.
Alman Atasözü
Avrupa’nın iki büyük uyuşturucusu: Alkol ve Hristiyanlık.
Friedrich Nietzsche
İçki şişenin içinde,hoşnutsuzluk , avunma, korkaklık cesaret, utangaçlık ve kendine güven aranır.
S.Johnson
Şişede durduğu gibi durmaz ki kâfir, tutar insana yaşamayı sevdirir.
Metin Eloğlu
Üç kadehten fazla içip de sarhoş olmadığını ileri süren herkes sarhoştur.
Epiktesos
Akıllı adamların tek içkisi sudur.
Thoreau
Şarap Tanrısı Baküs, Deniz Tanrısı Neptün’den çok daha fazla insan boğmuştur.
Garibaldi
Şarap mideye oturunca, artık söz unutulur.
Alessandro Menzoni
İçkiyi savunanlar olabilir, fakat içki onları asla savunmaz.
Abraham Lincoln
Hep içki içenler, içkinin tadını bilmezler.
Prior
Akıllı olan bir adam, hiçbir zaman içki ve kadını tecrübeye kalkışmaz.
Lope de Vega
Bazı kimseler içkiye dokunmazlar; ama içki onlara hemen dokunur.
Tennesse Williams
İçkinin bağırdığı yerde, ahlak ve utanç susar.
W.Chaucer
İçkinin yıkımı; savaş, salgın hastalıklar ve kıtlık gibi üç belanın etkilerinin toplamından daha büyüktür.
W.E. Gladstone
Allah bu şarabı önüme koyarken, içeceğimi zaten biliyordu.
Neyzen Tevfik
Ey içki, eğer senin adın yoksa, sana ‘iblis’ adını verelim.
William Shakespeare
İçkinin üstesinden gelirim sanırsan, içki senin hakkından gelir.
Amerikan Atasözü
Keçi şarap içmiş, dağda kurt aramaya çıkmış.
Atasözü
İnsan vücudunda içki koymak, makine yataklarına kum koymak gibidir.
Henry Ford

Loading...