Bilgi ile ilgili Güzel Sözler

Bilgi ile ilgili güzel sözleri sizler için bir araya getirdik bu sayfada. Anlamlı ve Etkileyici Bilgi sözlerini bu sayfada okuyabilir ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Bir insanın bilgisi vardır, pratiği yoktur, fakat bir diğerinin bilgisi de, pratiği de, yeterli tecrübesi de vardır. Bunu şöyle açıklayabiliriz: Bir şahıs bir hastalığın ilacını kitaplarda arar, bulur, okur, üstelik bütün ilaçların isimlerini de bilir, o kadar. Bir diğeri bütün ilaçların isimlerini bildiği gibi, hasta tedavi etmiş ve defalarca tecrübe yapmış ise, bu iki zat asla aynı olamaz.Nizamülmülk

En Güzel Bilgi Sözleri

Aslına bakarsanız dünyada üç tür kaynak bulunur: Hammadde, enerji ve bilgi. Hammadde ve enerji tükenebilir, elinizdekiler kullanıldıkça azalacaktır. Bilgiyse aksine büyüyen bir kaynaktır, ne kadar kullanırsanız elinizdeki o kadar artar.Yuval Noah Harari

İnsan akıllı bir yaratıktır; böyle olduğu için de uygun gıdasını bilimden alır; fakat insanın bilgisinin alanı öylesine dardır ki, bilimden aldığı besinlerden ancak çok az bir kısmı için ümitlenilebilir.David Hume

Hikmetli bilgi, tecrübe ile desteklenmiş ve uygulanabilir özellikler taşıyan ilimdir? Hikmet, ilim ile sanatın birleşmesidir.Elmalılı M. Hamdi Yazır

İlim ilim bilmektir, İlim kendin bilmektir, Sen kendini bilmezsen, Bu nice okumaktır.Yunus Emre

Dünyada her şey için, uygarlık için, yaşam için, başarı için en hakiki mürşit ilimdir, fendir. İlim ve fen haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, delalettir.Atatürk

Kesin olan bir şey var. Bir şeyin doğruluğundan şüphe etmek. Şüphe etmek düşünmektir. Düşünmekse var olmaktır. Öyleyse var olduğum şüphesizdir. Düşünüyorum, o halde varım. İlk bilgim bu sağlam bilgidir. Şimdi bütün öteki bilgileri bu bilgiden çıkarabilirim.Descartes

Bilgi ile ilgili 11 Güzel Söz

Bir ulusun asker ordusu ne kadar güçlü olursa olsun, kazandığı zafer ne kadar yüce olursa olsun, bir ulus ilim ordusuna sahip değilse, savaş meydanlarında kazanılmış zaferlerin sonu olmayacaktır. Bu nedenle bir an önce büyük, mükemmel bir ilim ordusuna sahip olma zorunluluğu vardır.Atatürk

Üç türlü aristokrasi vardır; birincisi yaş ve kıdem; ikincisi servet; üçüncüsü akıl ve bilgidir. En şereflisi sonuncusudur.Arthur Schopenhauer

Gerçek mutluluk mal ve mülke sahip olmak ile değil, akıl ve erdeme sahip olmak ile mümkündür.Aristo

Bilgelik için tek anahtar devamlı soru sormaktır. Şüphe ederek bir araştırmaya başlarız. Araştırmakla da doğruya ulaşırız.Peter Abelard

İnsanın evrendeki durumu, bir kedinin kitaplıktaki durumu gibidir; görür ve dinler ama hiç bir şey anlamaz.William Jones

Sana bir şeyi nasıl bilebileceğini öğreteyim mi? Bildiğin zaman bildiğini anla, bilmediğin zaman ise bilmediğini anla.Konfüçyus

İki şey dünyaya hükmeder; biri kılıç, diğeri düşünce. Kılıç, eninde sonunda düşünceye yenilir.Napolyon

Sanayi toplumunun yakıtı paraydı. Bilgi toplumunda yakıt da, güç de bilgidir.John Kenneth Galbraith

Bilgiye sahip olarak doğmuş birisi değilim. Öğretmeyi seviyorum ve öğrenmeye çalışıyorum.Konfüçyus

Genel bir kural olarak, yaşamdaki en başarılı insan, en iyi bilgiye sahip olandır.Benjamin Disraeli

Ben sana bir elma versem, sen bana bir elma versen, bende bir elma, sende bir elma olur. Ben sana bir bilgi versem, sen bana bir bilgi versen, bende iki bilgi, sende iki bilgi olur.Konfüçyüs

Anlamlı Bilgi Sözleri

Başın selametini istiyorsan dilini tut, ağzından yakışıksız söz kaçırma. Söz bilerek söylenirse bilgi sayılır; bilgisizin sözü ise kendi başını yer. Söz söylemek faydasız değildir; ama çok sözden de fayda görmedim. Sende sözü sırasında ve az söyle.Yusuf Has Hacip

Sadece şimdiyi değil, aynı zamanda gelecekteki gelişmeleri de açık bir şekilde öngörebilen bir kimse bilgiye sahiptir.Terence

Sadece bir iyi vardır, bilgi; ve sadece bir kötü vardır, cehalet.Sokrates

Bir kuruluşun sahip olduğu yeri doldurulamaz tek sermaye insanların bilgi ve yeteneğidir.Andrew Carnegie

Bilmediğini bilmek en iyisidir. Bilmeyip de bildiğini sanmak tehlikeli bir hastalıktır.Lao-Tzu

Gözlerini kendine çevirip kendi kendini tanımaya çalış; varılması en zor olan bilgi budur.Cervantes

Gerçek kurtuluş ancak cehaletin ortadan kaldırılmasıyla olur. Cehalet kaldırılmadıkça toplum yerinde kalıyor demektir, yerinde duran bir şey ise geriye gidiyor demektir.Atatürk

Hayal gücü bilgiden daha önemlidir. Çünkü bilgi sınırlıyken, hayal gücü tüm dünyayı kapsar.Albert Einstein

Aklı ve gerçekleri kullanan bir insan mükemmele erişecektir. Doğa insanın akıl gücüne bir sınırlama getirmemiştir.Condorcet

Bilge kişi ömür boyu çocuk kalır; salt cevaplar, toprağı çorak havayı solumaz duruma sokar. Bilgi, yalnızca güçlüler için bir silahtır; oysa bilge kişinin silah kadar nefret ettiği bir başka şey yoktur.Elias Canetti

Bir şey bilmediğim dışında başka bir şey bilmiyorum.Sokrates

İnsan akıbetinin efendisi değildir ve hiçbir zamanda olmayacaktır. İnsanın aklı onu daima bilinmeyen ve öngörülmeyen yeni şeyler öğrenmeye doğru götürecektir.Friedrich A.Von Hayek

Bilebileceğimiz bir şey varsa o da hiçbir şey bilmediğimizdir ve az bilgi tehlikeli bir şeydir.Chuang-Tzu

İnsanın varlığı sırla kuşatılmıştır. Bizim dar bilgimiz ve tecrübemiz sınırsız denizlerde bir küçük adadır sadece.John Stuart Mill

En faydalı bilgi, deneyimleyerek ve bedelini ödeyerek edindiğindir.Haruki Murakami

Etkileyici Bilgi Sözleri

Üç tutku yönlendirdi hayatımı: Sevgi açlığı, bilgi arayışı ve başkalarının acılarına yönelik dayanılmaz bir merhamet. Aşk ve bilgi göklere yükseltti ama merhamet her seferinde çekip yere indirdi beni.Bertrand Russell

Bizim akıl, mantık ve zeka ile hareket etmek şiarımızdır. Bütün hayatımızı dolduran vak’alar bu hakikatin delilidirler.Atatürk

Kazandığımız aydınlık bize bilgimiz vasıtasıyla verildi.John Milton

Büyük şeyleri başarmak için bilgi ve cesaret gereklidir.Gracian

Bilginin elde edilmesi… bizi iyiye ulaştıracaktır.Eflatun

Bizler sırlarla dolu bir evrende bir rüyanın rüyasını görmekteyiz. Gerçekte bildiğimiz hiçbir şey yoktur. Bildiğimizi sandığımız şey sadece olaylardır. O olaylar ki, bilmediğimiz bir objeyle asla bilemeyeceğimiz bir sujenin birbirlerine olan ilgisinden doğmuştur.Immanuel Kant

Bilgi silahtır. Mücadeleye gitmeden önce kendini adamakıllı silahlandır.George R. R. Martin

Doğuştan bilgi yoktur ve insan zekası doğduktan sonra dolmaya başlayan bomboş bir levhadır.John Locke

Akıllı bir insan kendisine yapılan hareketlerin üzerindedir. Bu tip davranışlara verilecek en iyi cevap bilgi ve sabırdır.Molière

İnsanlara belirli bilgileri empoze etmenin adı propagandadır, insanların hayal güçlerini büyüleyerek bilgi aktarmanın yolu ise eğitimdir.Ahmet Şerif İzgören

İşe kesinliklerle başlayan, şüphelerle bitirir. Şüphelerle başlamaya razı olan, kesinliklerle bitirir.Francis Bacon

İlmin değeri de diğer mumların kendisinden ışık aldığı enerji kaynağına benzer.Nizamülmülk

İlk olarak, açık bir şekilde bilmediğim bir şeyi asla doğru olarak kabul etmem. İkinci olarak, doğru çözüme ulaşmak için incelediğim konuyu mümkün olduğu ölçüde küçük parçalara ayırır, ondan sonra analiz ederim. Üçüncü olarak, küçükten başlayarak büyüğe doğru adım adım ilerleyerek düşüncelerimi netleştirmeye çalışırım. Nihayet, son olarak, her durumun sonucunu ortaya koyar ve genel olarak gözden geçiririm.Descartes

Bilgi ne garip bir şeydir. Şişede hapsedilmiş bir cin gibi yıllarca duruyor, senin gelip kapağını açacağın günü bekliyordu.Zülfü Livaneli

Özlü Bilgi Sözleri

Bilgi sadece potansiyel bir güçtür. Gerçek kişisel güç eyleme geçme ve bilginizi uygulama becerinizdir.Kevin Hogan

Etraflıca çalış, doğru bir şekilde araştır, dikkatlice düşün, düşündüklerini gözden geçir, ciddi ve samimi bir şekilde uygula.Konfüçyus

İçinde yaşadığımız yeni çağda, zenginlik bilginin ürünüdür. Bilgi, ekonominin başlıca hammaddesi ve en önemli ürünü haline gelmiş bulunuyor. Günümüzde zenginlik yaratmak için gerek duyulan sermaye varlıkları arazi, bedensel emek, imalat ve fabrikalar değildir. Bunların yerini bilgi almış durumdadır.Thomas A.Stewart

Okumak olgunlaştırır, konuşmak ustalaştırır, yazmak ise daha somut bir bilgi sağlar.Doğan Cüceloğlu

Toplumu gerçek amacına, gerçek mutluluğuna ulaştırmak için iki orduya gerek vardır. Biri vatanın hayatını kurtaran asker ordusu, diğeri ulusun geleceğini yoğuran bilim ordusudur. Bu ordulardan her ikisi de aynı derece gerekli, kıymetlidir, her ikisi de hayatidir. Ancak bilim ordusunun kıymet ve kutsallığını anlatmak için şunu söyleyeyim ki, bilim ordusu, ölen ve öldüren birinci orduya, niçin ölüp, niçin öldürdüğünü öğreten ordudur.Atatürk

İnsanlara eğitim ve bilgi sağla. Barış ve düzenin sağlanmasının kendi çıkarları için gerekli olduğunu onlara öğret.Thomas Jefferson

Bu dünyada hiçbir şey bilinçli cehaletten ve aptallıktan daha tehlikeli değildir.Martin Luther King

Öğrenme ilkesi insanın temiz karakterini ortaya çıkarmak, insanlara yeni yaşam vermek ve nihai iyiye ve doğruya ulaşmak demektir.Konfüçyus

İnsanda mantık olmalı. Düşünce olmalı. Düşünce nasıl olur? Bilgiyle olur. Bilgi de kitaplardadır.Fakir Baykurt

İnsana hiçbir şey öğretemezsin; öğrenmeyi ancak kendi içinde bulacağını öğretebilirsin.Galileo

Cehalet kötü bir bitki gibidir; diktatörler bu bitkiden istifade ederler; oysa demokrasilerde vatandaşların cehaletine katlanılamaz.Sir William Beveridge

İyi bir akla sahip olmak yeterli değil, önemli olan aklı iyi kullanmaktır.Rene Descartes

Cehalet bilgi eksikliği değildir, algı eksikliğidir.Metin Hara

Bir şeyi bilmemek aslında yeni bir bilgi edinme yolunda bir aşamadır.Jostein Gaarder

Bilgi bir ışık gibidir, sızacak bir yer bulur ve içeri girer.Pablo Neruda

Düşünce ile ilgili Güzel Sözler

Düşünce ile ilgili güzel sözleri sizler için bir araya getirdik bu sayfada. Anlamlı ve Etkileyici Düşünce sözlerini bu sayfada okuyabilir ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Hayatım boyunca tek bir düşünceye saplanıp kalmış, monoman insanların her türü hep dikkatimi çekmiştir, çünkü bir insan kendini sınırladığı ölçüde sonsuzluğa da yaklaşmış demektir; özellikle dünyaya sırt çevirmiş gibi gözüken bu tür insanlar, özel malzemeleriyle kendilerine karıncalar gibi tuhaf ve gerçekten bir defaya özgü küçük bir dünya modeli inşa ederler.Stefan Zweig

En Güzel Düşünce Sözleri

Ektiğimiz her zihinsel tohumun, yani her düşüncenin bir gün meyve vermesini garanti eden bir hayat yasası vardır. Meyveden hoşlanmazsak, ektiğimiz tohuma bakmamız gerekir.Jack Ensign Addington

Düşüncenin gücü vardır. Düşünce enerjidir ve dünyanızı kendi düşüncelerinizle yapabilirsiniz de, yıkabilirsiniz de.Susan Taylor

Akıl susunca, düşünce durur. Düşünce durunca, hareket durur. Hareketsizlik ise çürümenin eşiğidir.Gazali

Dünyada değişen, olaylar ile düşüncelerdir. İnsanlar oldukları gibi kalırlar.Golsworthy

Bazı düşünceler vardır ki, insan onların efendisi olmalıdır, aksi takdirde uşağı olur.Publius Cyrus

Mutlu ya da mutsuz olmanız küçük bir şeye bağlıdır: Düşünce biçiminize.Marcus Aurelius

Herhangi bir düşünce, farklı bakış açılarında, farklı zaman ölçüleri içinde, farklı durumlarda değer ve önemini koruyabilirse insan için ‘aslî’ düşüncedir.İsmet Özel

Düşünce ile ilgili 13 Güzel Söz

Düşünce şüpheyle başlar. Düşünce, tezatlarıyla bütündür. Zıt fikirlere kulaklarımızı tıkamak, kendimizi hataya mahkûm etmek değil midir? Cemil Meriç

İnsanın bilinçli olarak düşündüğü her düşünce bilinçaltı zihni etkiler ve bilinçaltı bu düşünceyi -düşüncenin içerdiği güce ve arzuya göre- gerçekleştirir.Jack Ensign Addington

Size ait olmayan bir düşünce, varlığınızı bir kefen gibi sarar.Hugo Hofmannsthal

Sağlam düşüncelerden güçlü davranışlar doğar.William Shakespeare

Düşünceler fazlasıyla acı vermeye başladığında, her zaman için harekete geçmek en iyi çıkış noktası değildir.Salman Rushdie

Düşüncelerinizin neye yoğunlaştığının önemli olmadığını mı düşünüyorsunuz? Düşünceleriniz sizi yaratıyor.Bishop Steere

Düşünmeden okumak köreltir. Okumadan düşünmek ise yanıltır.Konfüçyus

Düşünmekten utanmıyorsan, söylemekten de utanma.Montaigne

İçimi ısıtan sıcak bir düşünce, benim için paradan daha değerlidir.Thomas Jefferson

Düşünmek, ruhun kendi kendine konuşmasıdır.Eflatun

İnsan bazen bir düşüncenin üzerinde o kadar durur ki, onun tutsağı olur.Lord Halifax

Herkes benim düşünceme katılırsa, yanılmış olmaktan korkarım.Oscar Wilde

Kültürün dün de, bugün de, yarın da tek taşıyıcısı vardır: Kitap. Hiçbir düşünce emeksiz fethedilemez.Cemil Meriç

Anlamlı Düşünce Sözleri

Bazılarının “insan düşmanı” olması gibi biz de “düşünce düşmanı” olmayalım, çünkü düşüncelerden nefret etmek kadar kötü bir şey olamaz.Sokrates

Köhne fikirler, paslanmış çivilere benzer. Söküp atmak çok güçtür.Cenap Sahabettin

Birçok kişinin yaşadığı problem, zihinleri ile değil, umutları ve korkulan ya da dilekleri ile düşünmeleridir.Walter Duranty

Neyi düşünürsek oyuz. Dünyamızı düşüncelerimizle yaratırız.Budha

Fizik kanunlarına göre, iki şey aynı anda bir arada olmaz. Eğer beyninize olumlu düşünceyi yerleştirirseniz, olumsuz düşünce oraya yerleşemez.Ahmet Şerif İzgören

Düşünce insanın içine düşünce, yolun yarısı tamam. Yani varılır bir yere, önceki noktada değilsindir artık ve dönemezsin. Dönsen de, eksik.Hasan Ali Toptaş

İnsanlar yiyecek ekmek ve yatacak yer bulduklarında, düşünmekten vazgeçerler.Voltaire

Konuşmadan önce düşün, hareket ermeden önce ölç.William Shakespeare

Çevreniz ve parasal durumunuz, alışkanlık haline gelen düşüncelerinizin mükemmel bir yansımasıdır.Edward Murphy

Başarınız için ne kadar çok çalışırsanız çalışın, eğer düşünceleriniz korku ve başarısızlık dolu ise, çabalarınızı yok ederler ve başarınızı imkansız yaparlar.Baudjuin

Bir adamın büyüklüğü, düşüncelerinin gücünde yatar.Pascal

Hareket etmekle sonuçlanmayan bir düşünce, çok bir şey değildir ve düşünmeden harekete geçmek ise hiçbir şeydir.George Bernanos

Bir düşünce ne kadar bizimkine benzemiyorsa, bizimkini o kadar tamamlar.Cemil Meriç

Kalbinizin iyi olduğunu düşündüğü, iyidir. Ruhun hissettiği, her zaman doğrudur.Ralph Waldo Emerson

Eğer herkes konuşmadan önce düşünmüş olsaydı, sessizlik sağır edici olurdu.George Banan

Düşünceler ortaya çıktığında, her şey ortaya çıkar. Düşünceler yok olduğunda, herşey yok olur.Huang Po

Etkileyici Düşünce Sözleri

Âlem, üç şeyin mecmuundan ibarettir: Varlık, düşünce ve hareket. Bunların hepsini kendinde toplayan insan, üç şeyin peşinde olmak için yaratılmıştır: Hakikatın, hayrın ve güzelliğin. İnsan ruhunda bu üç şeye götüren üç yeti vardır: Zeka, duygu ve irade.Nurettin Topçu

İnsanda mantık olmalı. Düşünce olmalı. Düşünce nasıl olur? Bilgiyle olur. Bilgi de kitaplardadır.Fakir Baykurt

Size kafanız hükmediyorsa kralsınız, vücudunuz hükmediyorsa köle.Cato

Başkalarının düşüncelerini keşfetmekten hoşlanırız ama, kendi düşüncelerimizin tahmin edilmesine kızarız.La Rochefoucauld

Dünyanın en büyük cezaevi, cahil insanın kafasının içidir.Montaigne

Düşüncelerim için ölmeyi göze almam, çünkü yanılıyor olabilirim.Bertrand Russell

Bir şeyi çok uzun süre yapmayı düşünürseniz, genellikle yapmazsınız.Eva Young

Bir probleme nasıl baktığınız, daha onunla ilgili bir şey yapmadan sizi yenilgiye uğratabilir. Bir durum karşısındaki tavrınız ya da neler düşündüğünüz, durumu değiştirmenize yardım edebilir. Bir yenilgi ya da zafer atmosferi yaratırsınız.Franco Harris

Düşünce için bu dünyada her şey sonsuzdur. Karınca da olsa düşünce bir gün bir yolunu bulup fili yener.Yaşar Kemal

Başkalarının isteğine göre değil, yalnız kendiniz için düşünün.Voltaire

Düşüncelerinizle yaşarsınız, bu nedenle ne olduklarına dikkat edin.Eva Arrington

Düşünüyorum, öyleyse varım.Descartes

İnsan ne kadar az düşünürse, o kadar çok konuşur.Montesquieu

O sadece bir düşünce ve bir düşünce değiştirilebilir.Louise Hay

Derin düşünen adam, yeterli olduğundan kuşkuya düşer.Benjamin Disraeli

İnsanı mutsuz eden olaylar değil, olaylar hakkındaki düşüncelerdir.Montaigne

Özlü Düşünce Sözleri

Sahipsiz bir elmas bulursan senin olur. Sahipsiz bir ada da. Bir düşünce ilk senin aklına gelse beratını alırsın, senin olur. Benimki de öyle: Benden önce kimse yıldızlara sahip olmayı akıl edemediğine göre, yıldızlar benimdir.Antoine De Saint-Exupéry

Herkes aynı şeyi düşünüyorsa, hiç kimse fazla bir şey düşünmüyor demektir.Walter Lippmann

Doğru bir düşünce ‘yeni’ olamaz, çünkü ‘doğru’luk insan zekasının ürettiği bir şey değildir. ‘Doğru’ bizden bağımsız olarak vardır ve bize düşen de sadece onu kavramaktır.E.F.Schumacher

Gençlerin mutluluğu, düşünce eksikliğinden ileri gelir. Yaş arttıkça düşünce de artar.Frederik

Ya düşünürsünüz ya da başkaları sizin yerinize düşünür.Scott Fitzgerald

Sevgide daima bir an vardır ki o zaman bu duygu adeta doruğuna erişir, böyle bir anda da bilinç, düşünce, şehvet diye bir şey kalmaz.Tolstoy

Başkalarının düşünceleri de, bizim düşüncelerimiz kadar aptal olduğuna inanmakta güçlük çekeriz, ama öyledirler.James Robinson

Biz düşüncelerimizi çok defa omuzlarımızda taşırız.Ahmet Hamdi Tanpınar

İnsan düşünce ile görür ve duyar.Epiharmus

Bazı insanlar için düşünmek, hayattaki en zor şeydir.Martin Luther King

Düşüncelerimizin en iyi aynası, yaşamlarımızın akışıdır.Montaigne

Düşünce şeytandan, davranış tanrıdandır. Hangi düşüncenin davranışa dönüşeceğine karar verense insandır.Hakan Günday

Kendinden emin adam, az ama olumlu düşünen adamdır.Norman Vincent Peale

İyiliği, hastalığı, sefaleti, mutluluğu, zenginliği, fakirliği yaratan zihindir.Edmund Spencer

Bir düşüncede takılıp kalma, gerçeği bir düşünce aydınlatmaz.Sophokles

Kendi düşündüğünün her zaman doğru olduğunu sanan insan ne kadar zavallıdır.Alain

Eğer düşünce ve duaların gül ise, sen zaten gül bahçesindesin.Mevlana

Cesaret ile ilgili Güzel Sözler

Cesaret ile ilgili güzel sözleri sizler için bir araya getirdik bu sayfada. Anlamlı ve Etkileyici Cesaret sözlerini bu sayfada okuyabilir ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Cesaret sadece korku okyanusu içinde var olabilir. Cesaret, korku okyanusu içinde bir adadır. Korku vardır; ama bu korkuya rağmen insan o riski göze alır; işte cesaret budur. İnsan titrer, insan karanlığa girmekten korkar; ama yine de girer. İnsan, kendine rağmen adım atar; cesur olmanın anlamı budur. Bu, korkusuzluk demek değildir. Korku dolu olmak ama onun altında ezilmemek demektir.Osho

En Güzel Cesaret Sözleri

Asıl saygıya değer olan, eleştiren kişi değildir. Güçlü adamın nasıl tökezlediğine ya da işi yapanın eksik olduğu noktaya dikkat çeken kişi değildir. Saygınlık gerçekten meydanda olan, yüzü toza toprağa, tere ve kana bulanmış cesurca çarpışan, düşen ve her seferinde ayağa kalkan, büyük coşkuları, gerçek bağlılıkları bilen ve kendini değerli bir amaca adayan, en iyi durumda ,başarısız olursa, zaferi elde edeceğin ,en kötü durumda, başarısız olursa ,büyük bir cesaretle savaşarak başarısız olduğunu bilen, böylece ne zaferi ne de yenilgiyi bilmeyen ürkek ruhların arasına katılmayan kişiye aittir.Teddy Roosevelt

Yaşamın yapısında umut ve inanca bağlı olan ve onların bir halkasını oluşturan bir öge daha vardır: cesaret, ya da direnme gücü. Direnme gücü, dünya “evet” sözcüğünü duymak istediğinde “hayır” diyebilme yetisidir.Erich Fromm

Tanrım, bana değiştiremeyeceğim şeyleri kabul etme gücü, değiştirebileceğim şeyleri değiştirme cesareti ve bu ikisi arasındaki farkı anlayabilme sağduyusu ver.Marlo Morgan

Cesaretin en korkunç düşmanı, korkunun kendisidir, korkulan şey değil; içindeki korkuyu yenmeyi başarabilen insan en büyük kahramandır.George MacDonald

Cesaret bazen acıya dayanabilmek için dişlerini sıkmak, her güne yeniden başlamak ve daha iyi bir hayata ağır adımlarla ilerlemektir.Veronica Roth

Cesaret olmadan zeka hiçbir işe yaramaz; zeka olmadan cesaret ise aptallıktır. Dünya tarihi, aptal insanların cesur ya da zeki insanların korkak olduğu dönemlerle doludur.Erich Kastner

Cesaret ile ilgili 11 Güzel Söz

Kendime eziyet etmiyorum. Yaralarımın, ancak cesaretle üzerlerine gidersem iyileşebileceğini uzun zaman önce öğrendim.Paulo Coelho

Kendi kalbine bakamayanın yaşamı bulanıktır; kendi yüreğine bakabilme cesareti gösterenler gönlünün muradını keşfedenlerdir. Dışarıya bakan rüya görür, hayal dünyasında kaybolur; içeriye bakan uyanır, kendini keşfeder.Doğan Cüceloğlu

Cesaret hiç korkmamak değil, korkuya rağmen bir şeyler yapabilmektir.Napoleon Bonaparte

Yapabildiğiniz veya düşünebildiğiniz her neyse başlayın. Cesaretin dehası, kudreti ve büyüsü vardır.Goethe

Malını kaybeden bir şey kaybetmiştir, şerefini kaybeden birçok şey kaybetmiştir, cesaretini kaybeden, her şeyini kaybetmiştir.Goethe

Yeteneklerin en fazla geliştiği an, insanın bütün bir dünyayı karşısına aldığı andır.Mary Wollstonecraft

Bir memlekette namuslular, en az namussuzlar kadar cesur olmadıkça, o memlekette hiçbir olumlu iş yapılamaz.İsmet İnönü

Hiç kimse senden iyi değildir. Ama bir şeyler yapmaya cesaret etmezsen, sen de kimseden iyi değilsindir.D.Laird

Cesaret korkmaktır, ama korktuğun şeyi yine de yapmaktır.Harris Jones

Cesarette, ürkek ruhların takdir edemeyeceği gerçek bir güzellik vardır.William Congrece

Düşünmek, risk almak ve cesaret etmek demektir. Düşünmeye cesaret edemeyen, kendi iradelerinden vazgeçer.Atasoy Müftüoğlu

Anlamlı Cesaret Sözleri

Olmak cesaret ister. İçimizdeki boşluktan aşağıya bakabilme cesareti. Muhakkak ki başımız dönecektir. Sendelersek uçurumdan aşağı gideceğiz. Ama bakmazsak hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz orada ne olduğunu; bizi bekleyen, bizi biz yapan şeyi.Kemal Sayar

Cesaret korkunun yokluğu değildir, başka bir şeyin korkudan daha önemli olduğu kanıtıdır.Ambrose Redmoon

Hiçbir şart altında cesaretimi kaybetmeye imkan vermem. Başarılmaya değer bir işin üç şartı, evvela çalışmak ve sağlam çalışmak, ikincisi ise o işe bütün varlıklarla sarılmak ve üçüncüsü, aklı selim sahibi olmaktır.Thomas Edison

Zayıf bir ruhla insan en fazla kendini kötülüklerden korur, fakat büyük erdemleri uygulamaya cesaret edebilmek için kibirli ve gözü pek olmak lazımdır.Jean Jacques Rousseau

Çok parlak olan gençlerin pekçoğu, ne kendileri ne de yaşadıkları dünya için hiçbir şey başaramadılar. Çünkü bir şeye başlama cesaretini asla gösteremediler. Başla! Başla! Başla! Pisagor

Cesurlar bir kere ölür, korkaklar bin kere.Hint Atasözü

İçimizdeki cesaretin ve azmin ne kadar olduğunu ölçemeyiz. Sadece ömrümüzde olabilecek denemeler için yeterince olduğuna güvenmemiz gerekir.Andre Norton

Hayal kurmaya cesaret eden, onu gerçekleştirme cesaretini de gösterir.James Russell Lowell

En büyük mücadelemiz fiziksel değil psikolojiktir. Sınırlarımızı zorlarken bize vazgeçmemizi söyleyen şeytanlar asla tamamen susturulamaz. Onlara her seferinde aynı dingin ve ağırbaşlı sesle teslim olmayacağınızı söylemelisiniz. Cesaret. Hepimiz acı çekeriz. Devam edin.Graeme Fife

Kişinin kendi cesaretini yargılamasının bir yolu yok. Cesaret sadece gerektiğinde, kişi başka birinin en karanlık korkularıyla yüzleşmek zorunda bırakıldığında gün yüzüne çıkar.Tess Gerritsen

Her insan aslında cesurdur; ama kendisine ihanet eder. Çünkü cesareti kendinden başkalarında arar.Ralph W. Emerson

Başarısızlığı cesaretini kaybetmeden karşılamak karakterin en büyük ıspatıdır.Somerset Maugham

Cesaret, hayatın huzur bağışlamak için talep ettiği fiyattır.Amelia Earhart

Bazı soruları sorabilmek, cevabını vermekten daha çok cesaret ister.

Etkileyici Cesaret Sözleri

Kendine cesaret verip yolunda sabırla, sebatla yürümeli. Sen ve ben birer kahraman değiliz; çözülmez sırlarla Manfred veya Faust gibi savaşacak değiliz; onlar gibi büyük iddialara girişmeyeceğiz; başımızı eğip zorluklar içinde yaşamaya, onları yenmeye çalışacağız; o zaman mutluluk tekrar bize gülecektir.

Gerçek sevinç, başka birine fayda sağlayacak bir yolda, ona ilham ve cesaret verip öncülük ettiğinizde yaşanır.Zig Ziglar

Çok az kişinin ulaştığı başarıları elde etmek için, çok az kişinin cesaret edebildiği şeyleri yapın.Robin Sharma

Doğru olan şeyi gördüğü halde, yapmamak cesaretsizliktir.Konfüçyus

Cesaret nedir haberin bile yok senin. Cesaret göstermek için bir şeyin tehlikede olması lazım. Oysa ben buraya kaybedecek hiçbir şeyim olmadan geldim.Khaled Hosseini

Bütün hayallerimiz gerçek olabilir, eğer peşlerinden gidecek cesaretimiz olursa.Walt Disney

Cesaret bütün zorluklar ile her durumda savaşmaktır, hatta olmayanı oldurmaya çalışmaktır.Georges Clemanceau

Hayatınızı cesurca kabullenin, başarıya dönüştüğünü göreceksiniz.Emerson

Cesaretin en büyük denemesi, mağlubiyeti üzülmeden kabul etmektir.Robert Ingersol

Şansı tatmak isteyenin, cesarete ihtiyacı vardır.Amellha Earhart

Cesaret, tehlike karşısında akıl ve zekanın kullanılması demektir.Eflatun

Her gün yaşadıklarından mutlu olmakla cesareti geliştiremezsiniz. Bunu ancak zorlukların ve engellerin arasından başarıyla sıyrılarak yapabilirsiniz.Barbara Angelis

Cesaret, erdemin ilk ve en şerefli görünüşüdür, eğer adalet her zaman cesaret şeklinde ortaya çıksaydı, dünyada daha fazla adalete rastlanırdı.Alain

Gözlerinin içine bakıp seni seviyorum demeye cesareti olmayanlar, ilk cesaret bulduklarında o gözleri ağlatırlar.İbrahim Güler

Türlü türlü cesaret vardır. Düşmanlarımıza karşı koymak yürek ister, ama dostlarımıza karşı koymak da yürek ister.J.K. Rowling

Özlü Cesaret Sözleri

Cesaret ile merak, bilinmeyen bir bahçeye girildiğinde birlikte işler. Kimi zaman merak, gizlenmiş cesareti ortaya çıkarabilir, kışkırtır. Ama bana öyle geliyor ki, merak çabucak yok oluverir de cesaret uzun bir yol almak zorundadır. Merak, birlikte iyi olunan ama güvenilemeyen bir arkadaşa benzer. Seni bir şeyler yapmaya kışkırtabilir de gerektiği zaman savuşup gider. İşte o zaman sen de devam etmek için cesaretini toplamak zorunda kalırsın.

Kültür bir şeye cesaret edebilme sorunudur. Okumaya cesaret edebilme, bir görüşe inanmaya cesaret edebilme, görüşlerini açıklayabilme cesaretidir.Tezer Özlü

İnsanın ne zaman hakikate uygun olarak söz söylemesi ve hareket etmesi gerektiğini bilmek için, cesareti ve anlayışı yerinde olmalıdır.Francis Bacon

İnsan tehlikeyle karşılaşmadan, cesur olup olmadığını anlayamaz.La Rochefaucauld

Cesaret korktuğunuzu sadece sizin bilmenizdir.Franklin Jones

Herşeyi kazanmak istediğinde, herşeyi kaybetmeyi de göze almalısın.Larry Csonka

Cesaret, zamanında kullanılmazsa bir intihar silahına dönüşür.Buket Uzuner

Cesarete insani niteliklerin ilki gözüyle bakılması yerindedir; çünkü bütün öteki nitelikler onun sayesinde ortaya çıkar.Winston Churchill

Cesaret insanı zafere, korkaklık da ölüme götürür.Annaeus Seneca

Cahilseniz üzülmeyin, cehaletinizi cesaretle takviye ederseniz, erişemeyeceğiniz başarı yoktur.Mark Twain

Cesaret ölmekle değil, yaşamakla ölçülür.Vittorio Alfieri

Bir adama cesur olduğunu söyleyin, öyle olmasına yardım edersiniz.Thomas Carlyle

Altın ateşte, cesur insanlar felakette anlaşılır.Annaeus Seneca

Tehlikeden kaçamayan, onun karşısında cesaretle durmayı bilmelidir.La Fontaine

Kendi olmaya cesaret etmek aslında bir bireyi, şunu veya bunu değil, Tanrı karşısında çabasının ve sorumluluğunun devasalığı içinde yalnız bir bireyi gerçekleştirmeye cesaret etmektedir. Varoluş serüveni ben’in kendi olma serüvenidir. Bu bir ben olarak Tanrı’nın, yaratıcısının karşısına çıkma cesaretidir.

Başarı ile ilgili Güzel Sözler

Başarı ile ilgili güzel sözleri sizler için bir araya getirdik bu sayfada. Anlamlı ve Etkileyici Başarı sözlerini bu sayfada okuyabilir ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Konuşmadan önce iki kez düşünün; çünkü sözleriniz ve etkiniz, bir başkasının zihninde başarı veya başarısızlığın tohumunu ekecektir.Napoleon Hill

En Güzel Başarı Sözleri

Başarı bir yolculuktur, bir varış noktası değil.Ben Sweetland

Baş+arı: “Baş” olmak için “arı” gibi çalışmak gerekir.Mümin Sekman

Büyük aşkların ve büyük başarıların büyük riskler içerdiğini unutma. Kim iyi yaşamış, bol bol gülmüş ve çok sevmişse, başarıyı yakalamış demektir.Bessie Anderson Stanley

Limiti koyan zihindir. Zihin bir şeyi yapabileceğini kestirebildiği kadar başarılı olur. Yüzde 100 inandığın sürece her şeyi yapabilirsiniz.Arnold Schwarzenegger

Üstelemek başarının temel unsurudur. Kapıyı yeterince uzun süre ve yüksek sesle çalarsanız, birilerini uyandıracağınızdan emin olabilirsiniz.Henry Wadsworth Longfellow

Başarısızlıklardan başarı elde edin. Cesaretin kırılması ve başarısızlık, başarının en sağlam basamaklarından ikisidir.Dale Carnegie

Başarı ile ilgili 13 Güzel Söz

Başarı hikayelerini okumayın, onlardan sadece bir mesaj alacaksınız. Başarısızlık hikayelerini okuyun, başarıya ulaşmak için bir takım fikirler edineceksiniz.Abdul Kalam

Çömez yakınıyormuş: “Bize öyküler anlatıyorsun ama anlamlarını açmıyorsun.” Usta yanıt vermiş: “Biri sana meyveyi çiğneyerek ikram etse hoşuna gider miydi?” Paul Brunton

Yaptığınız şeyi beğenmediğiniz sürece, asla başarıya ulaşamazsınız.Dale Carnegie

Oğlum, bütün hayatımı kolların ve ayakların belirlemeyecek. Hayatına asıl yön verecek olan beynin ve kalbindir. Bir şeyi gerçekten istiyorsan, bütün engelleri yenip ona ulaşabilirsin.Shelton Skelton

Kendinizi tanıyıp ifade etmek onu inkar etmekten çok daha kolaydır ve başarırsanız liderlikle ödüllendirilirsiniz.Warren Bennıs

Tembel insan yoktur. Sadece kendisine esin kaynağı oluşturacak kadar güçlü amaçları olmayan insanlar vardır.Anthony Robbins

Başarı, her gün uygulanan birkaç basit disiplinden başka bir şey değildir.Jim Rohn

İnsan bir şeyi, çok ciddi olarak arzu etmeye görsün, hiçbir şeyi erişilmeyecek kadar yüksekte değildir.Hans C. Andersen

Başarı, başkalarının haklarını ihlal etmeden yaşamın gerektirdiği her şeyi elde etme gücüdür.Andrew Carnegie

Taşı delen suyun gücü değil, damlaların sürekliliğidir.Latin Atasözü

Mağlubiyete uğrayınca ümitsizliğe kapılma, her başarısızlıkta bir zafer arzusu yatar.Germain Martin

Eğer sizde deha varsa çalışkanlık bunu inkişaf ettirir. Eğer yoksa onun yerini doldurur.Reynolds

Bazı yenilgilerin nedeni, insanların işi yarıda bıraktıklarında, başarıya ne kadar yakın olduklarını bilememeleridir.Thomas Edison

Kendinize inanın! Yeteneklerinize inancınız olsun! Kendi güçlerinizle ilgili alçakgönüllü, ama makul bir güven olmadan, başarılı veya mutlu olamazsınız.Norman Vincent Peale

İnsanın yaşam düzeyini bilinçli bir çabayla yükseltme konusundaki tartışma götürmez yeteneğinden daha cesaret verici bir gerçek bilmiyorum.Henry Davıd Thureau

Anlamlı Başarı Sözleri

İki tür başarısızlık vardır: İnsanlar, düşündüler ve asla yapmadılar; yaptılar ve asla düşünmediler.Laurence J. Peter

Cesaretimi kaybetmiyorum, çünkü vazgeçilen her yanlış girişimleri doğru atılmış yeni bir adımdır.Thomas Edison

İnsanın sağlığını koruyan iki faktör vardır: İşini sevmesi ve hayatı sevmesi.Sigmund Freud

Herhangi bir sistemi yenilemeye, bir yöntemi atmaya, herhangi bir teoriyi terk etmeye, eğer işin başarısı gerektiriyorsa, hazır olun.Henry Ford

En büyük olmaktan daha iyi olan şey, bir konunun üstadı olmaktır.Aristoteles

Başarıya ulaşamayanların yüzde doksanı yenilgiye uğramamıştır. Sadece pes etmişlerdir.Paul J. Meyer

Yapılmış küçük işler, planlamış büyük işlerden daha iyidir.Nathaniel Emmons

Tek bir cüretkar başarı, neyin mümkün olduğuna dair tüm fikri değiştirebilir.Graham Greene

Pozitif düşünce ile birleşen pozitif eyleminiz başarıyla sonuçlanır.Shiv Khera

Düşünmek ve söylemek kolay, fakat yaşamak, hele başarı ile sonuçlandırmak çok zordur.Ziya Gökalp

Başarının sırlarından biri, geçici başarısızlıkların bizi yenmesine izin vermemektir.Mark Kay

Yapabildiğimiz her şeyi yapsaydık, buna kendimiz bile şaşardık.Thomas Edison

Şampiyonlar asla şikayet etmezler; onlar daha iyi olmakla meşguldürler.John Wooden

Başarınızı ilk unutan, başarısızlığınızı ilk gören siz olun.Mümin Sekman

Büyük düşler kuranlar düşlerini gerçekleştirmez, aşarlar.Alfred Lord Whitehead

Sizi korkutan her deyim size güç, cesaret ve güven kazandırır. Kendinize “Ben bu dehşeti yaşadım. Bundan sonra gelecek şeylere hazırım” dersiniz.Eleanor Roosevelt

Her başarısızlıkta, başarının tohumları atılır.Deepak Chopra

Düşünceli olun, çünkü karşılaştığınız herkes inanın en az sizin kadar zorlu bir mücadele veriyor.Plato

Başarıya ulaşıp sıçrama yapan bireyler, aynı zamanda değişimin ustaları olacaklardır.R. Kanter

Engeller beni durduramaz, her bir engel kararlılığımı daha da güçlendirir.Leonardo da Vinci

Dünyanın acı ile dolu olduğu doğrudur ama bir çok insan da bunun üstesinden gelmektedir.Helen Keller

Etkileyici Başarı Sözleri

Düşüncesiz bir tekdüzelik içinde geçmiş tüm yıllarımı, başarılı eylemlerle ve soylu, yüksek amaçlı risklerle dolu geçecek bir tek saatle değiştirmeye hazırım.Walter Scott

Çoğu insan, arzu eksikliğinden değil, bağlılık göstermediği için başarısız olur.Vince Lombardi

Başarı; istediğiniz şeyi, istediğiniz zaman, istediğiniz sıklıkta yapabilme becerisidir.Jack Canfield

Her gün tutarlılık ile tekrarlanan küçük disiplinler, zaman içinde yavaş yavaş kazanılan büyük başarılara yol açar.John C. Maxwell

Aradığını bilmeyen, bulduğunu anlayamaz.Cladue Bernard

Hayattan zevk alan hiç kimse, başarısız değildir.William Feather

Hayatta rastladığım herkes, bir bakımdan bana üstüdür. Bu yüzden kendisinden bir şeyler öğrenebilirim.Emerson

Başarı istediğini elde etmek, mutluluksa elde ettiğini sevmektir.Brown

Eğer bir şeyde başarıya ulaşacaksanız, önce onu hayalinizde canlandırabilmeniz gerekir.Emile Coue

Ders alınmış başarısızlık başarı demektir.Malcom S. Forbes

Pek çok konuda başarı, başarmanın ne kadar vakit alacağını bilmeye bağlıdır.Montesgieu

Beklemeyi bilen insan her şeyi elde edebilir.Benjamin Disraeli

Başarının sırrı işini tatile çevirmektir.Mark Twin

Tez elde edilen başarı, insanı kararsız ve maceraperest yapar.Francis Bacon

En sıradan iş bile büyük başarılar getirme potansiyeline sahiptir.H.Jackson Brown

Başarılarını gizlemek en büyük başarıdır.La Rochefoucauld

Okunu hedeften öteye atan okçu, okunu hedefe ulaştıramayan okçudan daha başarılı değildir.Motnaigne

Güçlükler başarının değerini artıran süslerdir.Moliere

Ne başarırsanız başarın, size yardım eden mutlaka vardır.Athea Gibson

Özlü Başarı Sözleri

Gerçekten istediğin tek şey, gerçekten ihtiyacın olan tek şey olduğunda, hayatta başarılı oldun demektir.Vernon Howard

İki felaket türü vardır; kendi başarısızlıklarımız ve başkalarının başarısı.Ambrose Bierce

Düşüncesiz bir tekdüzelik içinde geçmiş tüm yıllarımı, başarılı eylemlerle ve soylu, yüksek amaçlı risklerle dolu geçecek bir tek saatle değiştirmeye hazırım.Walter Scott

Sakin ve sessiz olun, sonsuz zeka ile uyum sağlayın; ve doğru düşünceye, doğru duyguya ve doğru eyleme devam edin; hedefinize ulaşacaksınız.Joseph Murphy

Başarı, sahip olduğumuz şeyle elimizden gelenin en iyisini yapmak demektir.Zig Ziglar

Bir hata yapmak, yere düşmektir; başarısızlık ise tekrar ayağa kalkamamaktır.Helen Keller

Kişinin geleceğe dönük umutları şimdiki gücünün kaynağıdır.Maxwel

Erişmek istedikleri bir hedefi olmayanlar, çalışmaktan zevk almazlar.Emile Raux

Bir gemi doğuya gider, biri batıya. Esen aynı rüzgarla: Hangi yöne gidebileceğini belirleyen rüzgar değil, yelkendir.Ella Wheeler Wilcox

Başarı insana belki çok şey öğretmez, fakat başarısızlık çok şey öğretir.Çin Atasözü

İyi bir başlangıç, yarı yarıya başarı demektir.Andre Gıde

Bütün büyük işler, küçük başlangıçlarla olur.Cicero

Her başarısızlıkta bir parça gizli sihir vardır. Bu sihre biz öğrenme diyoruz.Robert Kiyosaki

Basit bir adamın elinden geleni yapmaya çalışması, zeki bir adamın tembelliğinden iyidir.G. Gracian

Bilginin efendisi olmak için çalışmanın uşağı olmak şarttır.Balzac

Yapmak istediğin her şeyi düşünerek karar ver, verdiğin kararı da mutlaka gerçekleştir.Benjamin Franklin

Gerçek başarı başarısızlık korkusunu yenebilmektir.Sweeney

Başarı, küçük hataların ve başarısızlıkların biraz ilerisinde duran şeydir.T. J. Watson

Bundan yirmi yıl sonra yapmadığınız şeylerden dolayı, yaptıklarınızdan daha fazla pişman olacaksınız. Öyleyse demir alın ve güvenli limanlardan çıkın, rüzgarları arkanıza alın, araştırın hayal edin ve keşfedin.Mark Twaın

Yapabilirler çünkü yapabileceklerini düşünüyorlar.Virgil

Büyük adamlar olmazsa hiçbir şey başarılmaz, insanlar da ancak karar verilirse büyük olabilirler.Gaulle

Mutluluk ile ilgili Güzel Sözler

Mutluluk ile ilgili güzel sözleri sizler için bir araya getirdik bu sayfada. Anlamlı ve Etkileyici Mutluluk sözlerini bu sayfada okuyabilir ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Her insan mutlu olamaz. Çünkü; gereğinden fazla özler dünü, hak ettiğinden fazla düşünür yarını. Ve hiç hak etmediği kadar bilinçsizce yaşar bugünü. Her insan mutlu olamaz. Çünkü; gereğinden fazla özler hayatından çıkanları, hak ettiğinden daha büyük umutla bekler hayatına girecekleri. Ve asla göremez yanı başındakileri. Günümüzde insanların mutluluğu “eğlenmeğe” dayanmakta. Eğlenmenin altındaysa “almanın”, tüketmenin doygunluğu yatmaktadır.Erich From

En Güzel Mutluluk Sözleri

Gerçek mutluluğun karakteri, sürekliliği ve hiçbir engele çarpmamasıdır. Bu iki karakteri olmayan mutluluk gerçek değildir. Mutluluk ile arzu birlikte olamazlar. Hayatında olup biten şeylerin, dilediğin şekilde olmasını isteme: Nasıl oluyorlarsa, öyle olmalarını iste. Böylece her zaman mutlu olursun.Epiktetos

Mutluluk bizde olmadığı halde, başkalarına verebileceğimiz tek şeydir.Albert Schweitzer

Gerçek mutluluğun kendi içinizde yattığını fark edin. Huzur, mutluluk ve neşeyi dış dünyada aramayı bırakın. Paylaşın. Gülümseyin. Kucaklaşın. Mutluluk, kendinize birkaç damla bulaştırmadan başkalarına dökebileceğiniz bir şey değildir.Mandino

Saadeti ihtiraslarda değil, kendi kalbinizde arayın, saadetin kaynağı dışımızda değil, içimizdedir.Tolstoy

Mutluluğun temel koşulları; yapacak bir şeye, sevecek bir şeye, ümit edecek bir şeye sahip olmaktır.Lika Chase

Her şeye aynı açıdan bakarsan, hep aynı şeyleri düşünürsün. Hep aynı şeyleri düşünürsen, hep aynı şeyleri yaparsın, Hep aynı şeyleri yaparsan, hep aynı sonuçları elde edersin. Hep aynı sonuçları elde edersen, hep ya mutlu ya da hep mutsuz olursun.Carlos Castaneda

Mutluluk ile ilgili 12 Güzel Söz

Mutluluk tıpkı bir kelebek gibidir; ne kadar kovalarsan, o kadar sakınır senden. Fakat dikkatini başka şeylere çevirdiğinde, nazikçe gelip omzuna konacaktır.Henry D. Thoreau

Unutmayın mutluluk sizin kim olduğunuz ve nelerinizin olduğu ile ilgili değildir, o tamamen ne düşündüğünüze bağlıdır.Dale Carnegie

Mutsuzluk insanın kendi doğasına ve yaşama yabancılaşması demektir. İnsanlar sevgi ve güven duygularını yitirince, mutlu yaşama erdemini de yitirirler. Bugünün insanı, erdemi ve onun sağlayacağı mutlululuğu, yani sevgiyi aramaktadır. Bir başka deyişle insan kendini aramaktadır.Erich Fromm

Eğer mutsuz olmayı bırakırsan kendini çok yalnız hissedersin. En yakın dostunu kaybetmiş gibi… İnsan onunla evlenmiştir ve yaşamın boyunca mutsuzluğunla evli kalmışsındır. Artık ondan boşanma vakti gelmiştir. Ben buna, “büyük cesaret” diyorum… Mutsuzluktan boşanmak; insan zihninin en eski alışkanlığını, en uzun süreli yoldaşını kaybetmesi.Osho

Mutluluk varacağımız bir istasyon değil, bir yolculuk biçimidir.Montesquieu

Parayı kazanmadan harcamaya nasıl hakkımız yoksa, mutluluğu da üretmeden tüketmeye hakkımız yoktur.Bernard Shaw

Mutlu olmanın iki yolu vardır: Ya arzularımızı azaltmak, ya da imkanlarımızı çoğaltmak.Benjamin Franklin

Mutluluğun sırrı insanın yalnız sevdiği şeyi yapmasında değil, yapmaya zorunlu olduğu şeyi sevmesindedir.Kemal Ural

Başarı, istediğini elde etmektir, mutluluk ise elde ettiğini sevmektir.La Fontaine

Mutlu bir insan belli koşullarda yaşayan değil, belli tutumlar benimsenmiş olan insandır.Hugh Downs

Mutluluk sorunsuz bir yaşam değil, onlarla başa çıkabilme yeteneği demektir.Jackson Brown

Yalnızca mutlu olmak istenilirse bu kolaydır, ama biz öteki insanlardan daha mutlu olmak istiyoruz ki bu çok zordur; çünkü biz başkalarını, olduklarından daha mutlu sanırız.Montesquieu

Anlamlı Mutluluk Sözleri

Ben çocukken annem bana hep hayatın anahtarının mutluluk olduğunu anlatırdı. Okula gitmeye başladığım zaman, sınavda bana ‘Büyüyünce ne olmak istiyorsun?’ diye sordular. Ben de onlara ‘Mutlu olmak istiyorum’ diye cevap verdim. Onlar bana, soruyu anlamadığımı söylediler. Ben de onlara, hayatı anlamadıklarını söyledim.John Lennon

Kendimi her zaman mutlu hissederim. Neden biliyor musunuz? Çünkü kimseden bir şey ummam. Beklentiler daima yaralar.William Shakespear

Her zaman şimdide yaşamayı başarabilirsen, mutlu bir insan olursun. O zaman hayat bir bayram, bir şenlik olacak; çünkü hayat yaşamakta olduğumuz andan ibarettir ve sadece budur.Paulo Coelho

İnsanın beklemekte olduğu mutluluk, tatmakta olduğu mutluluktan daha güzeldir.Andre Maurois

Barış ve mutluluk her anda mevcuttur. Barış ve mutluluk her adımdadır. Ruhun meseleleri için siyasi çözümler yoktur.Kızılderili Atasözleri

Senin mutlu olmana, ancak senden bir şey almaya hazırlandıkları zaman izin verirler.Charles Bukowski

Mutluluğun yolu sevgi ve saygıdan geçer.Victor Hugo

İnsanın kavuşabileceği en büyük mutluluk, kendi durumundan hoşnut olmasıdır.Thomas Mann

Mutluluk maddi sevinçlerden ibaret olsaydı, çayıra kaçan öküzleri mutlu saymak gerekirdi.Herakleitos

Asla mutluluğa giden yol yoktur; çünkü mutluluğun kendisi yoldur.Wayne Dyer

Mutluluk bizim dileğimizle, tanrının bizim için dilediği şeyin bir araya gelmesinden doğar.Claude Roy

Mutluluk uykuya benzer. Eğer kendiliğinden gelmezse zorla getirilmesi imkânsızdır.Montaigne

Etkileyici Mutluluk Sözleri

Eğer bir gün yolunuzu kaybederseniz, bir çocuğun gözlerinin içine bakın. Çünkü bir çocuğun bir yetişkine her zaman öğretebileceği üç şey vardır; 1.Nedensiz yere mutlu olmak… 2.Her zaman meşgul olabilecek bir uğraş bulmak… 3.Elde etmek istediği şey için var gücüyle savaşmak.Paulo Coelho

Pek çokları mutluluğu insandan daha yüksekte arar, bazıları da daha alçakta… Oysa mutluluk insanın boyu hizasındadır.Konfüçyüs

Mutlu olmak sanatını çocuklara öğretmeleri icap ederdi, felaket başınıza çöktüğü zaman mutlu olma sanatını değil, büyük bir sıkıntınız olmadığı ve hayatın acıları ufak tefek aksamalara inhisar ettiği zamanlar, mesut olma sanatını.Alain

Kim olduğunuzla mutlu olmadan, hiçbir zaman sahip olduklarınızla mutlu olamazsınız.Can Yücel

Hayatta devamlı mutluluk, ancak başkaları için yaşamakla elde edilebilir.William Somerst Maugham

Mutlu ve mutsuz olmanız küçük bir şeye bağlıdır; düşünce biçiminize.Antonius

Mutluluk; özgür bir toprak üstünde, özgür bir halk arasında, özgür iş görmektir.Goethe

Hayattaki en büyük mutluluk, sevildiğimize ikna olmaktır.Victor Hugo

Mutluluk, elin erişebileceği çiçeklerden bir demet yapma sanatıdır.Bob Goddard

İster kral, ister köylü olsun, dünyadaki en mutlu insan evinde huzurlu olandır.Goethe

Beni ilgilendiren bütün insanların mutluluğu değil, her birinin ayrı ayrı mutluluğudur.Boris Vian

Bir noktaya kadar mutlu olabilmek için o noktaya kadar acı çekmiş olmak gerekir.Edgar Allan Poe

Özlü Mutluluk Sözleri

Hayatta mutluluk veren şeyler çok küçük parçalardır. Bir iyilik, bir gülümseme, tatlı bir bakış, iyi bir dilek… Aslında mutlu olanlar, bu küçük şeylerin huzuruna varmış olanlardır.George B. Shaw

Her ne zaman gülmek için bir fırsat olsa, ona katıl. Her ne zaman dans etmek için, bir fırsat olsa ona katıl. Her ne zaman şarkı söylemek için bir fırsat olsa, söyle. Ve bir gün yarattığın mutluluğu bulacaksın.Osho

Mutluluk bir maceralar ya da tecrübeler dizisi değildir, o bir tavırdır.Francesca Reigler

Mutluluğumu isteklerimi gidermekte değil, onları kısıtlamakta buldum.John Stuart Mill

Mutlu olmak istiyorsak, hayatın cisimde değil, ruhta olduğuna inanmalıyız.Tolstoy

İnsanlar çok kere burnunun üzerindeki gözlüğü arayan dalgınlar gibi, mutluluklarını arayıp dururlar.Gustave Droz

İnsanları ne derece mutlu ederseniz, kendi mutluluğunuz da o nispette artar.Meksika Atasözü

Bizi mutlu eden bir şeyin sahibi olmak değil, tadına varmaktır.Montaigne

Para ile satın alınan mutluluk, daha fazla para karşısında yenilir.Seneca

Mutluluğun formülü, gerektiğinde önemsiz şeylerle meşgul olabilmektir.Edward Newton

Doğuştan gelen tek bir yanılgı vardır. O da mutlu olmak için burada olduğumuzu sanmaktır.Arthur Schopenhauer

Mutluluk daima yakınımızdadır, yakalamak için çoğu zaman elimizi uzatmak yeter.George Sand

İnsanların mutlulukları ya da mutsuzlukları, kaderin olduğu kadar da karakterlerinin eseridir.La Rochefoucauld

Açlık ile ilgili Güzel Sözler

Açlıkile ilgili güzel sözleri sizler için bir araya getirdik bu sayfada. Anlamlı ve Etkileyici Açlık sözlerini bu sayfada okuyabilir ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Hikmetin nuru, açlık; Allah’tan uzaklaşmanın sebebi, tokluk; Allah’a yaklaşmanın sebebi ise fakirleri sevmek ve onlara yaklaşmaktır. Karnınızı tıka basa doldurmayınız. Zira mideyi doldurmak, kalbinizde hikmet nurunu söndürür. Az yemekle uykuya yatan kimsenin etrafında sabaha kadar huriler dolaşır.Hadis-i Şerif

En Güzel Açlık Sözleri

Açlıktan ölüyorsan, dost sana kapısını açıyor; seni sofraya götürüyor, senin için süt tasını dolduruyor, ekmeği bölüyorsa; içtiğin şey gülümsemedir.S.Exupery

Öyle alçak bir kapıdır ki açlık, geçilmesi zaruri oldu mu, insan artık ne kadar büyükse, o kadar çok eğilir.Victor Hugo

Açlıktan ölmek üzere bulunan bir köpeği kurtarınız, sizi ısırmayacaktır. İnsan ile köpek arasında ki başlıca fark budur.Mark Twain

İnsanda üç türlü açlık vardır: Biri mide açlığı, biri zekâ açlığı, diğeri de ruhsal açlıktır. Bu açlıklarını gidermeyen insan, yeterince sağlıklı değildir. Midesine düşkün olan kimseyi iki gece uyku tutmaz: Biri midesinin boş olduğu, diğeri de çok dolu olduğu gece.Sadi

Sivrisinek aç olduğu müddetçe yaşar. Doyduğu zaman şişer ve semirir. Semirince de ölür. İşte Ademoğlu da bunun gibi şişip semirdiği zaman kalbi ölür.Ka’b Bin Enes

Açlık ile ilgili 10 Güzel Söz

Açlık, ilaçların padişahıdır. Açlığı canla başla kabul et, hor görme. Bütün hastalıklar, açlıkla iyileşir. Bütün ilaçlar, aç olmadıkça sana tesir etmez.Mevlana

Biri, hayatın en büyük sanat eseri olduğunu söylemişti. Güçlü bir ses, şöyle araya girmişti: İnsanları sanat değil, açlık birleştirir.Robert Musil

En zengin insanla en yoksul insan arasındaki fark, bir günlük açlık ve bir saatlik susuzluktur ancak.Halil Cibran

Kıtlık görülen yerlerde çok yemeye alışanlar, az yemeye alışanlardan çok fazla kayıp verirler. Onları öldüren, karşılaştıkları açlık değil, daha önce alışmış oldukları tokluktur.İbn-i Haldun

Hiç açlık çekmesek, tokluğun keyfini çıkaramazdık. Hiç savaş olmasa, barışın değerini bilemezdik ve hiç kış gelmese baharın geldiğini fark edemezdik.Jostein Gaarder

Açlık sanatını anlatmaya çalışın. Bunu yüreğinde hissetmeyen birisi hiçbir şey anlayamaz.Franz Kafka

Sadece bu dünyanın değişmesini istiyorum. Zulüm, açlık, savaş olmasın; kimse kimseyi ezmesin, sömürmesin; senin, benim hakkımız olan şeylere herkesin de hakkı olsun istiyorum.Oya Baydar

Fakir bebeğin içemediği sütü, zenginin köpeği içiyorsa; bana adaletten bahsetmeyin.Paul Samuelson

Anne pelikan, yavrularının açlık çektiğini görürse, kendi etinden parça kopararak onları besler.Zülfü Livaneli

Bir memlekette bir kimse açlıktan ölürse; bütün memleket onun katili sayılır.Hadis-i Şerif

Anlamlı Açlık Sözleri

Tok olan cümle cihanı tok sanır. Aç olan alemde ekmek yok sanır.Sebayi

Aşağı düzeydeki yaratıkların zekasını, yalnız açlık keskinleştirir. Tok bir hayvan, korkunç aptaldır.Goethe

Bir canlı türü kendi nüfusunu kontrol etmeyi öğrenemezse, hastalık, açlık ya da savaş gibi herşey bunun çaresine bakar.Chuck Palahniuk

Aç koma hırsız edersin; çok söyleme arsız edersin.Atasözü

Aç tavuk kendini buğday ambarında görür.Atasözü

Açları çalıştıran doymak ümidi, tokları çalıştıran açlık korkusudur.Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır

Açlıktan öleni bir sandık altın diriltemez.Vergilius

Deve yükü aş olsa, aça az görünür.Kaşgarlı Mahmut

Her şeyin bir zekatı vardır, bedenin zekatı da açlıktır.Hadis-i Şerif

Açlık ile gurur, hiçbir zaman bağdaşamaz.Jonathan Swift

Etkileyici Açlık Sözleri

Açlık, ne dost, ne akraba, ne insanlık, ne de hak tanır.Daniel Defeo

Aç insan kolay kandırılır.Katherina Mansfield

Açlık yıllarında ölenleri açlık öldürmez, onları alışmış oldukları tokluk öldürür.İbn-i Haldun

Açlık, en akıllı balıkları bile oltaya getirir.Goethe

Aç tavuk (düşünde) kendini buğday (arpa, darı) ambarında sanır (görür).Atasözü

Kalplerinizi az gülmek ve az yemekle ihya edin; açlık ile temizleyin ki yumuşasın ve parlasın.Hadis-i Şerif

Yoksulun zengin açar malından, tok olan bilmez açın halinden.Şinasi

Kral da, dilenci de aynı iştahla acıkırlar.Montaigne

Allahım, açlıktan sana sığınırım. Çünkü o, en kötü yatak arkadaşıdır.Hadis-i Şerif

Açlık; dava, kin ve mücadele gibi şeyleri pek tanımaz.Roy Chansior

Özlü Açlık Sözleri

İki türlü insan daima açtır. Biri ilmi arayan, diğeri de parayı.Yusuf İslam

Açlık, dünyanın en güzel salçasıdır.Cervantes

Ne zaman aç kaldımsa, kalbinde hikmetten açılmış bir kapı buldum.Şiblî

Ne zaman karnım doydu ise, işi azıttım veya azgınlığa meylettim.Zünnun-i Mısrî

Aç, doymam; tok acıkmam sanır.Atasözü

Açlık, en akıllı balıkları bile oltaya getirir.Goethe

Dolaşan köpek, açlıktan ölmez.Prosfer Merimer

Birkaç damla yağda kızartılmış meteliksiz patates dilimlerinin arasına rendelenmişti açlık.Charles Dickens

Karar Vermek ile ilgili Güzel Sözler

Karar vermek ile ilgili güzel sözleri sizler için bir araya getirdik bu sayfada. Anlamlı ve Etkileyici Karar sözlerini bu sayfada okuyabilir ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Acele karar vermeyin. O zaman sizin de herkesten farkınız kalmaz. Hayatın küçük bir parçasına bakıp, tamamı hakkında karar vermekten kaçının. Karar aklın durması halidir; karar verdiniz mi, akıl düşünmeyi, dolayısı ile gelişmeyi durdurur. Buna rağmen akıl insanı daima karara zorlar; çünkü gelişme halinde olmak tehlikelidir ve insanı huzursuz yapar. Oysa gezi asla sona ermez. Bir yol biterken yenisi başlar. Bir kapı kapanırken başkası açılır. Bir hedefe ulaşırsınız ve daha yüksek bir hedefin hemen oracıkta olduğunu görürsünüz.Lao Tzu

En Güzel Karar Sözleri

Yeryüzündeki bütün sevgi sana verilebilir; ancak sen mutsuz olmaya karar verdiysen, mutsuz kalacaksındır. Ve kişi hiçbir sebep yokken mutlu, olağanüstü mutlu olabilir. Çünkü mutluluk ve mutsuzluk senin kararındır.Osho

İyi fikirler, bilgi olmadıkça iyi kararları garantilemez ve iyi bir bilgi seviyesi, iyi bir fikir olmadan pek işe yaramaz. İyi bir karar, iyi bir fikir ve iyi bir bilgi birikiminin evliliğinden doğan, sağlıklı bir çocuktur.Andrew Roy Duncan

Verdiğim her karar, yakınma ve mucize arasında yaptığım bir seçimdir. Yakınmaları bırakırım ve mucizeleri seçerim.Deepak Chopra

Her şey yaptığınız seçimlerle, belirlediğiniz önceliklerle ve yaşama amacınıza ulaşmak için neyin gerçekten önemli olduğuna karar vermekle ilgilidir.Randy Gage

Hayatta gelmek istediğiniz yere ulaşma şansınız, karşılaştığınız engellere verdiğiniz tepkilere bağlıdır. Yani ya vazgeçeceksiniz ya da denemeye devam edeceksiniz. Bu kadar basit. Sizin verdiğiniz karar, geleceğinize karar verir.Norman Vincent Peale

İnsanlar geleceklerine karar vermezler, alışkanlıklarına karar verirler; ve alışkanlıkları da geleceklerine karar verir.Matthias Alexander

Karar Vermek ile ilgili 15 Güzel Söz

Gördüm ki üzüntülerimin yarısı, açıkça bir karara vardığım zaman kendiliğinden yok olup gitmektedir. Diğer yarısı da vardığım karar üzerinde harekete geçtiğim zaman kaybolmaktadır.Dale Carnegie

Kimsin sen? Kim olmaya karar verdin? Kendini seçtin mi? Yoksa başkalarının seçimlerinden mi etkilendin? Unutma, sen sadece olmaya karar verdiğin kişisin.Akilah Azra Kohen

Açık görüşlü olmak iyi bir şeydir; ama sadece bir konuya tüm yanları ile bakıp karar verme yeteneğine sahipseniz.James E. Smith

Yaşam yolundaki her kavşak, bir karar verme fırsatıdır.Duke Ellington

İnsan kendisi için karar verir, bu yüzden eğitimin amacı karar verme yeteneğini geliştirmek olmalıdır.Victor E. Frank

Hayatta öyle seçimler yap ki kazandığın şeyler, kaybettiklerine değsin.Che Guevara

İnsan, tabiat olayları ve sosyal olaylar hakkında bilgi sahibidir, çevresindeki olaylarla kendisini yakınlaştırabilen, kaynaştırabilen insan sağlıklı kararlara varabilir. İnsanın karar verebilmesi için, yoğun bir duygu, bilinç ve bilgi bütünlüğüne ihtiyacı vardır.Immanuel Kant

Bir karara karşı gelmek ile, kararı veren insana karşı gelmek arasında fark vardır.Maurice S. Trottcer

Görünene göre karar verenler, ne kadar az şey gördüklerini bilmeyenlerdir.Robert Southy

Kararlarınıza bağlı kalın; ancak yaklaşımınızda esnek olun.Anthony Robbins

Uzun danışmalardan sonra da olsa her karar, sonunda bir an meselesidir, doğru olanı yalnız akıllı insan yakalar.Goethe

Dünyadaki üzüntünün yarısına sebep, insanların bir kararın dayanacağı bilgilere sahip olmadan karar vermeye teşebbüs etmeleridir.Dale Carnegie

Küçük kararları akıl ile, büyük kararları ise kalp ile almak gerekir.Jackson Brownj

Bilgi insanı kuşkudan, iyilik acı çekmekten, kararlı olmak da korkudan kurtarır.Konfüçyus

İnsan verdiği bütün kararlan tatbik etmemelidir, yalnız doğru, geleceği gören ve akıllıca verilen kararları, tatbik etmelidir.Epictetos

Anlamlı Karar Sözleri

Ne yaşamaya karar verirseniz verin, onu bir kere değil, binlerce kere yaşayacaksınız, çünkü onu hayatınızın sonuna kadar hatırlayacaksınız.Richard Bach

İyi kararlar tecrübe sayesinde alınır. Tecrübe ise, kötü kararlar sayesinde kazanılır.Will Rogers

Hiçbir şey şu gerçeği değiştiremez; bilgileriniz geçmişe mahsus, kararlarınız ise geleceğe yöneliktir.Earl Wilson

Yaşamda gideceğimiz yönü belirleyen büyük seçimler olabilir. Fakat bizi oraya götürenler ise yaptığımız küçük küçük seçimlerdir.Shad Helmstetter

Karar süreci, doğru ya da yanlış cevaplara ulaşmak değil, etkili seçenekler arasından, en etkili olanı seçmektir.Philip Marvin

Bir insan hakkında verdiği cevaplardan çok sorduğu sorularla daha iyi karara varır.Voltaire

Sevgi bir başka alemdendir. Sipariş üzerine üretemeyiz. Ortaya çıktığında bastıramayız. Sevgi karar verebileceğimiz bir seçim değildir.Dan Brown

Neredeyse her zaman seçme şansımız vardır. Seçimler ne kadar iyi olursa, hayatımızın kontrolü o kadar elimizde olacaktır.William Glasser

Çok boyutlu olaylarda ani kararlar vermek aptallıktan başka bir şey değildir.Montaigne

Nasıl ve ne zaman öleceğinize kendiniz karar veremezsiniz; ama nasıl yaşayacağınız kendi elinizdedir.Joan Baez

Hayatta ne istediğinize karar verin, kalkın ve başarana kadar asla vazgeçmeyin.Bill Porter

İyiyle kötünün ne olduğuna insanların söyledikleri ve yaptıklarına bakılarak karar verilemez.Hakem benim yüreğimdir.Tolstoy

Dünyada kim olduğuma yalnızca kendim karar veririm, başkası değil.Wilhelm Reich

Öyle bir an gelir ki tüm kararlar kötüdür; sorun, sonradan en az pişman olacağın kararı bulup seçmektir.Amin Maalouf

Düşünce ve kararlarımız doğrudan doğruya ruh halimize bağlıdır.Alexis Carrel

Bir şey yapmamayı seçsen, bu bile bir seçimdir. Bir karar vermekten kaçamazsın.Adam Fawer

Kızgınken karar vermek, fırtınalı havada yelken açmak gibidir.Euripides

Unutma, ne zaman elinde iki seçenek olsa yenisini seçmelisin; daha zor olanı, daha fazla farkındalık isteyeni.Osho

Büyük adamlar olmasa hiçbir büyük şey başarılamaz, insanlar da ancak karar verirlerse büyük olabilirler.Charles de Gaulle

Yüce sonuçlar, yüce kararların meyvesidir.Victor Hugo

Etkileyici Karar Sözleri

Gerçeği bilemezsiniz, çünkü neyi bilip bilmeyeceğinize gerçekler değil, birileri karar veriyor. Tarihi yazanlar sizin geçmişinizi bile istedikleri gibi yazıyorlar.Akilah Azra Kohen

Düşünce şeytandan, davranış tanrıdandır. Hangi düşüncenin davranışa dönüşeceğine karar verense insandır.Hakan Günday

İnsanın hayatında onun yerine karar verecek birisi olmayınca gerçek gücü ortaya çıkıyor.Duygu Asena

Fark ettim ki insan çoğu şeyle mücadele edebilir, ama seveceği kişiye asla kendi karar veremez. Kalbin seçtiği kişiyi, istese de değiştiremez.Sarah Jio

Hayatınız, yaptığınız seçimlerin toplamı ile belirlenir.Frank Sonnenberg

Bir konuda karar almak bir sonuca varmaktır; ama bu bir şey yapmak anlamına gelmez.Francis Bacon

Güzelliği anlamak için bir kere bakmak yeter ama bir karara varmak için çok düşünmek gerekir.Emile Zola

Bir hareketin getirdiği yarara bakarak karar vermek bu hareketin dürüst ve güzel bir hareket olduğunu ispat etmez.Montaigne

Bir gencin hata yapmasını önlersen, onun kararlarını da kendi kendine vermesini önlemiş olursun.John Erslkin

Yaşamda iki önemli seçim vardır. Ya varolan koşulları olduğu gibi kabul etmek ya da onları değiştirmenin sorumluluğunu üstlenmek.Denis Waitley

Aklın öğütlediği her şeyi, ihtirasa kapılmaksızın yerine getirmek için sağlam ve sabit bir karar sahibi olmak gerekir.Descartes

Hiçbir şey, karar verebilme yeteneğine sahip olmak kadar zor ve onun kadar kıymetli değildir.Napoleon Bonaparte

Ne yapmayacağına karar vermek, ne yapacağına karar vermek kadar önemlidir.Steve Jobs

Sen bir karar verdikten sonra, evren bunun gerçekleşmesi için gizlice plan yapar.Ralph W. Emerson

Vaktinden önce alınan kararların, sonu yoktur.Oscar Wilde

Batan güneş için ağlamayın, yeniden doğduğunda ne yapacağınıza karar verin.Dale Carnegie

Verebileceğin en cesurca karar, kalbini ve ruhunu inciten şeyi bırakmandır.Brigitte Nicole

Karar veremediğin bir an olursa, içindeki dinginliğe dön.Lao Tzu

Yanlış bir karar vermektense, önceden uzun süre değerlendirmek daha doğrudur.Murat Ertan

Özlü Karar Sözleri

Mutlu olmak, her şeyin mükemmel olduğu anlamına gelmez. Kusurların ötesini görmeye karar verdiğiniz anlamına gelir.Anonim

Kararsızlık içinde bocalamak doğru değil. Eğrisi doğrusu diye uzun boylu düşünülürse, hiçbir adım atılamaz. İlerleyeceğim diye karar vermelisiniz. İleriye her adım atışınızda, korkunuz da o kadar eksilecektir.Samed Behrengi

Sözle her şey söylenebilir, çıtlatılır, ama karar verip de gerçekten bunu yerine getirmek her babayiğidin harcı değildir. Ben buna karakter derim.Dostoyevski

Yaşamak, kararlar verip sonuçlarına katlanmak demektir.Paulo Coelho

Kendi seçimlerimiz, gerçekte ne olduğumuzu, yeteneklerimizden çok daha fazlasıyla gösteriyor.J. K. Rowling

İnsanların olmamızı istediği kişi değiliz. Olmaya karar verdiğimiz kişiyiz.Paulo Coelho

Kötü olunca el üstünde tutulan insan, iyi olunca elinin tersiyle itiliyor. Kötüye mi aşığız yoksa iyiyi mi sevmiyoruz? Karar vermek lazım.

Çok kişiyle konuş. Az kişiyle düşün. Tek başına karar ver.Konfüçyüs

Kararda duygusallığın yeri olursa hata payı artar.Napoleon

Küçük hataları fazla dikkate alma yoksa önemli kararları almakta güçlük çekersin.Wilhem Jordan

Tek ihtiyacım olanın bir karar vermek olduğunu öğrendiğimde, onu oylamaya sunmadım, sadece karar verdim.Ronald Reagan

Felaket içinde karar verebilmek, yarı kurtuluştur.Johann Heinrich Pestalozzi

Verdiğimiz hükümler saatlerimiz gibidir, her biri ötekine tam benzemez; fakat herkes kendininkine inanır.Alexander Pope

Bir karar anında yapabileceğiniz en iyi şey doğru olanı yapmak, ondan sonraki en iyi şey yanlış yapmak ve yapabileceğiniz en kötü şey, hiçbir şey yapmamaktır.Theodore Roosevelt

Kararlılık ve devam, bence insanın en saygıdeğer yanıdır.Goethe

Karar sahibi silahlar değildir. Fakat daima onların arkasındaki insanlardır.Hitler

Düşünürken dikkatli, uygularken kararlı olun.Charles Hale

Hayatta öğrenmesi en zor şey, hangi köprüden geçmek hangi köprüyü yakmak gerektiğine karar verebilmektir.David Russell

Seçmiş olduğunuz ve karar verdiğiniz şeylerin bedelini siz ödersiniz; size akıl verenler değil.T. S. Eliot

Bizim hayattaki en önemli işimiz; belli belirsiz, puslu şekilde uzaklarda bulunan şeyleri görmeye çalışmak değil; gözümüzün önünde apaçık halde duran şey için ne yapacağımıza karar vermektir.Thomas Carlyle