Irkçılık ile İlgili Söylenmiş Güzel Sözler

Irkçılık ile ilgili güzel sözleralıntı sözleri

Irkçılık sözlerini sizler için hazırladık bu sayfada. Anlamlı ve etkileyici Irkçılık sözlerini bu sayfada okuyabilir ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Umarım beğenirsiniz.

Irkçılık; bir halkın, bir grup insanın diğer halk ya da insanlardan farklı olmakla kalmayıp, aynı zamanda diğerlerinden fiziksel, entelektüel ya da ahlaki bakımdan daha iyi, daha güçlü, daha yüksek ya da daha yaratıcı olduğunu, bu üstünlüğün atalardan miras alınmış olan biyolojik farklılıklardan kaynaklandığını savunan hastalıklı bir anlayıştır.

Irkçı eğilim işsizlik, toplumsal adaletsizlik, gelir dağılımındaki dengesizlik gibi birçok şeyin sorumlusu olarak, dışarıdan geleni, kendine benzemeyeni yani yabancı olanı sorumlu tutar. Irkçılık kendine benzeyen, kendi gibi olanların adaleti ile ilgilenirken, benzemeyen ötekilerin daha azıyla yetinmesi gerektiğini düşünür.

Bizler Irkçı değiliz; çünkü, uygarlığımızın özündeki inanç, ırkçılığı, kesinlikle reddeder. Irkçılık, Avrupa’nın, inancımızdaki eşitliğin tüm insanlığa yayılmasını durdurmak; Ortak inancın evrensel yurdu içinde birleşmiş ulusumuzu bölmek için yaptığı emperyalist bir girişimin adıdır.Nuri Pakdil

En Güzel Irkçılık Sözleri

Başka milletleri küçük gören, dünya barışını tehlikeye sokan antropolojik ırkçılık Türk Milliyetçilik ülküsünün dışındadır. Milliyetçilik anlayışımız maneviyatçı, akılcı, demokratik, çağdaş bir Milliyetçiliktir.Alparslan Türkeş

Irkçılık Fransa’da doğdu, Almanya’da gelişti, Amerika’da uygulanmaktadır.Cemil Meriç

Irkçılık, her iki tarafı keskin bir bıçaktır. Onu kullanana da en az kurbana verdiği kadar zarar verir. Her iki taraftaki ırkçılığı bitirmeliyiz. Yoksa sonsuza dek şiddetin pençesinde kıvranır dururuz.John Verdon

Irkçılık, ideolojik bir düşünce değil, aksine psikolojik bir hastalıktır.Alex Haley

Irkçılık, alem-i İslam’ın en büyük düşmanlarından biridir, İslamiyet’e de tamamen aykırıdır.Ferîd El-Ensârî

Irkçılık ile İlgili 10 Güzel Söz

Bütün savaşlar iç savaştır çünkü bütün insanlar kardeştir. Her kişi, insan ırkına, doğduğu ülkeye olan borcundan sonsuz daha fazla borçludur.Francois Fenelon

Kuşlar gibi uçmasını, balıklar gibi yüzmesini öğrendik Ancak bu arada çok basit bir sanatı unuttuk; kardeş olarak yaşamayı.Martin Luther King

Bir insanın ülkesini sevmesi takdir edilecek bir şey. Ama sevgi neden sınırda bitmek zorunda? Pablo Casals

Irkçılık cahilin sığınağıdır. Bölmek ve yok etmek ister. Özgürlüğün düşmanıdır ve kafaya kafaya çarpışıp yok edilmeyi hak eder.Pierre Berton

Irkçılık düşüncesi, Kur’an’ın tabilerinin ruhuna yerleştirdiği İslam kardeşliği düşüncesinin önünde, güneş ışınlarının karları eritmesi misali eriyip yok olacaktır.Hasan El Benna

Sömürgecilik ve emperyalizm yeryüzünden yok olacak ve onların yerini, milletler arasında hiçbir renk, din ve ırk ayrıcalığı gözetmeyen yeni bir uyum ve işbirliği çağı alacaktır.Atatürk

Kadın işleri de deniyor. Irkçılık ve maçoluk aynı çeşmelerden içiyor ve benzer sözcükleri tükürüyorlar.Eduardo Galeano

Benim uğruna savaşacak bir ülkem yok; benim ülkem dünya, ve dünya vatandaşıyım.Eugene V. Debs

Irkçılık, dünyayı idare eden ebedi iradeye uyularak, en iyinin ve en kuvvetlinin zaferini kolaylaştırmak, kötü ve zayıf olanların boyun eğmesini istemek mecburiyetiyle yüklenmiştir.Adolf Hitler

Ne ırkçılık, ne de din eskisi gibi işlememeye başladı. Dünya’yı tek bir organizma olarak gören yeni bir bilinç gelişti ve bu bilinç fark etti ki, savaş içindeki her organizma kendi kendini yok eder.Carl Sagan

Anlamlı Irkçılık Sözleri

Bir toplum, hoşgörüsü kadar güçlü, sağlam, haklıdır. Zulmü kadar zalim, zayıftır. Irkçılık ise en korkunç hastalıktır.Yaşar Kemal

Bu hayatı olağanüstü bir mutluluk serüvenine çevirecek olan sizlersiniz. Öyleyse, insanlık ve demokrasi adına bu gücü kullanalım ve milliyetçilik hastalığına karşı birleştirelim. Din, dil, ulus ayrımcılığı olmayan yeni bir dünya yaratalım.Charlie Chaplin

Bir parkta üzerinde “Yalnızca beyazlar içindir!” yazılı bir bankta otururken, kendi kendime ırkçılığa karşı olduğumu anımsatmanın faydası yoktur. İdeoloji deyim yerindeyse, pekguzelsozler.com kafamda değil oturduğum banktadır.Terry Eagleton

İnsanlar savaşa savaş açmadıkları sürece hiçbir şey savaşları ortadan kaldırmayacaktır.Albert Einstein

Umut edelim ki ırkçı önyargının kara bulutları üzerimizden kayıp gitsin ve aynı yolda kısa bir gelecekte, sevgi ve kardeşliğin yıldızları milletimizin üstünde ışıldayan güzelliğiyle parlasın.Martin Luther King

Başkalarına düşman gözüyle bakan sınıf ya da ulusların her zaman kendilerine mükemmel bir gözle bakarak ruhlarının seçkinliğini övgü konusu yaptıklarını ve başkaları hakkında kötü şeylerden başka söyleyecek söz bulamadıklarını görürüz.Alfred Adler

İnsanlık tarihinin en büyük problemi, ırkçılığın aslında bir hiç olduğu, sadece bir istisna olduğudur.Erik Hansen

Baş parmağım Sağcı, işaret parmağım Solcu, yüzüm parmağım Türk, serçe parmağım Kürt. Sonuç; hangisini kessem acıyor.Muhsin Yazıçıoğlu

Çocuklar ırk ve din bilmezler, insan ayrımı yapmazlar, ölçütleri sevgidir. Nefreti büyüklerden öğrenirler.Florence Nightingale

Irkçılık, en başta, zengin olanın siyah işçiye daha az vererek kârını artırması için kullandığı bir silahtır. Angela Davis

Etkileyici Irkçılık Sözleri

Ey İslâmiyet, sen ne büyük bir dinmişsin ki, kavimleri kardeş ediyorsun. Ey ırkçılık sen korkunç bir şeymişsin ki kardeşleri düşman ediyorsun.Hekimoğlu İsmail

Irkçılık bir insanın diğerine karşı en büyük tehdididir. Minimum sebeple maksimum nefret… Abraham J. Hesche

“Biyolojik ırkçılık” parçalayıcı ve bölücü bir karakter taşıdığı halde, “içtimai ırçılık-soyculuk” birleştirici ve bütünleyici bir özellik taşır.Ziya Gökalp

Onlar dünyayı ateşe ve kana bulamayı sürdürüyor. Irkçılık azalacağına artıyor. Kan ve gözyaşı dinmedi. Biz yenemedik…Cengiz Özakıncı

Milletlerin, düşmanlık, husûmet, harpler ve ırkçılık sebebiyle birbirlerine girmeleri; hakikî düşmanlarını bırakıp onların kin ve tuzaklarını unutmalarındandır. Zira ateş yakacak bir şey bulamayınca kendini yakar.Ebu’l Hasan Nedvi

Kendimi sadece bir insan olarak görüyorum. Irkçılık, çocukluk hastalığıdır. İnsanlığın kızamığıdır.Albert Einstein

İnsanların kendi milletini veya kendi inancını diğerlerinden daha üstün görmesi, ne korkunç olaylara, ne büyük acılara neden oluyordu bu dünyada.Zülfü Livaneli

En korkunç hoşgörüsüzlük, farklılığın ilk kurbanları olan yoksullarınkidir. Zenginler arasında ırkçılık yoktur. Zenginler olsa olsa ırkçılık öğretilerini üretmişlerdir; oysa yoksullar ırkçılığın çok daha tehlikeli olan uygulamasını üretirler.Umberto Eco

Bir siyahiyle ilgili bir şey olduğunda aklı başında insanların neden akıllarını kaçırdıklarını anlamıyorum.Harper Lee

Irkçılık için savaşan bizden değildir. Irkçılık üzere ölen bizden değildir. Irkçılık için savaşanı terk ediniz.Hadis-i Şerif

Kısa Irkçılık Sözleri

Her şeyden önce bütün kavimlerin yaratıcısı Allah’tır. Dolayısıyla bir kavmi üstün yaratıp diğer kavmi aşağı yaratması mümkün değildir.Sabiha Ateş Alpat

Yabancı olan her şeye karşı önyargı ve onlardan hoşlanmama biyolojik bir gerçektir. Bir grupla özdeşleşme gerçeklere bakış açınızı bulandırır.Rolf Dobelli

İnsanın içinden milliyetçiliğin entelektüellere özgü ırkçılık olduğunu söylemek gelebilir. Tersine ırkçılık kitlelere özgü milliyetçiliktir.Zygmunt Bauman

Irkçılık ve milliyetçilik birbirine yakın değil belki birbirinin hasmı iki kavramdır.İskender Öksüz

Müslümanların Gerilemesiyle Dünya Neler Kaybetti, Ebu’l Hasan Nedvi

Gözlerimizin ve derimizin rengi ne olursa olsun, gözyaşlarımızın rengi aynıdır.

Din, dil, ırk fark edebilir. Bu ırkçılık yapmamızı gerektirmez.

Irkçılık yapan, ırkçılık için savaşan ve ırkçılık uğrunda ölen bizden değildir. Hadis-i Şerif

Irkçılık, dünya siyasetinin bir parçasıdır. Sebuhi Quluzade

Irkçılık insanlara özgü bir iğrençliktir.

Irkçı olarak doğmazsınız, sonradan öğretirler.