Empati ile ilgili Güzel Sözler

Empati ile ilgili güzel sözleralıntı sözleri

Empati ile ilgili güzel sözleri sizler için bir araya getirdik bu sayfada. Anlamlı ve Etkileyici Empati sözlerini bu sayfada okuyabilir ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Empati, kişinin; olaylara karşısındakinin bakış açısıyla bakabilmesi, karşısındaki kişinin duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlaması, anladığını karşısındaki kişiye ifade etmesidir. Empatinin kökeni, öz bilinçtir. Bir başka ifadeyle; bireyin başkalarını anlaması için, öncelikle kendi duygularının farkında olması ve onları anlaması gerekir. Empati kurmak insanın karşısındakinin duygu ve düşüncelerini anlaması demektir. Bir insanı anlamak demek ona hak vermek değildir. İnsan birisin çok iyi anlayıp, ona hiç hak vermeyebilir.

En Güzel Empati Sözleri

Empati önemlidir. Kendin gibi olmayanı dinleyebilmek, okuyabilmek, anlayabilmek. … Sanat sanat için değildir. Sanat anlamak ve hissetmek içindir. Sadece kendi hikayeni değil, “öteki”nin hikayesini de. Özgürleşmektir sanat. Genişlemek, zenginleşmek, derinleşmek, kendini aşabilmektir.Elif Şafak

Empati, insanım diyebilmenin, huzurun olmazsa olmaz özelliği. Empati insanları birbirine yakınlaştırır. Empati iyileştirir. Empati güven inşa eder. İletişimi güçlendirir. Gözlemleme yeteneğini geliştirir. Empati kariyerinizde size destek olur.Nil Gün

İnsanların öldüğünü gördüm. Sevenlerin ayrıldığını. Her gün tekrar eden zulmü ve açlığı. Bütün bunlar bana gösterdi ki, hayatta hiçbir şey acı çeken bir insana duyacağımız empatiden önemli değildir. Hiçbir şey! Ne kariyer, ne servet, ne zeka, ne mevki. Soylu bir hayat yaşayacaksak, başkalarının acılarına kayıtsız kalamayız.Mümin Sekman

Acı içindeki birini izlemek ile acıyı hissetmek, aynı nöral mekanizmadan yararlanır. Empatinin temeli de budur. Bir başka kişiyle empati kurmak, o kişinin acısını sözcüğün tüm anlamıyla hissetmek demektir.David Eagleman

Hayatın amacı mutlu olmak değildir. İşe yarar olmaktır. Onurlu olmaktır. Merhametli olmaktır. Yaşadığın süre boyunca bir fark yaratmaktır. Empatili olmaktır, anlayışlı olmaktır.David Icke

Empati ile ilgili 10 Güzel Söz

İnsan acı duyabiliyorsa canlıdır. Başkasının acısını duyabiliyorsa insandır.Tolstoy

İnsanlar söylediklerinizi ya da yaptıklarınızı unutur, ama onlara neler hissettirdiğinizi asla unutmaz.Adam Fawer

İnsanlar “Beni anlamıyorlar” diye kaygılanmam. Eğer ben insanları anlamazsam kaygı duyarım.Konfüçyus

Şefkat empatiye dayanır, empati de, başkalarına odaklanmayı gerektirir.Daniel Goleman

Bazı insanlarda empati kurma zorluğu “narsisizm” gibi bir kişilik bozukluğundan kaynaklanır. Bu kişiler kendilerini kendi ihtiyaçlarına öyle kaptırırlar ki sevdikleri insanların ihtiyaçlarına karşılık vermeyi hiçbir zaman öğrenemezler.Gary Small

Bir kişiyi dinlemek beyin işidir ama onunla empati kurabilmek gönül işidir.

Kendine yapılmasını istemediğin bir davranışı sen de başkasına yapma.Anonim

Kendini yargılamak, kendini başkasının yerine koyup yargılamak insanların yapabileceği ve bu sayede kainatı daha iyi anlayabileceği kişisel davranışlardır. Kendinin içine girip, kendini yargılayabilen insan; hayatın nurunun dışında kalmaz. Kendini içerden yargılayabilen, nur-u hayat dışında kalmaz.Nurhayat Özdemir

Hepimiz zaaflarla, yanılmalarla yoğrulmuşuz; birbirimizin budalalıklarını karşılıklı olarak hoş görelim; doğanın ilk yasası budur.Voltaire

Empati, öncelikle kendimizle ilişkimizde başlar. Buna kendini sevmek ya da öz sevgi denir. Nil Gün

Anlamlı Empati Sözleri

Empati, bireylerin bakış açılarının fark edildiğini ve anlaşıldığını göstermeye fırsat veren önemli bir sosyal beceridir. Empati kurabilmesi için bireyin; karşısındaki kişinin de tıpkı kendisi gibi bir varlığa, farklı değer yargılarına, farklı inançlara sahip olduğunu bilmesi ve bunu kabul etmesi gerekir.

Empati yetisi varlığın temelini oluşturur, ya da kişi sürekli olarak bundan kaçmaya çalışır. İnsanın gelişimi bu anlamda, her zaman kendi insani temelinin zarar görüşünün tarihi olmuştur. Arno Gruen

Kuşlar insanları neden anlamazlar? Çünkü insanlar yazın tarlalara korkuluk dikerler, kışında kuşlara buğday tanesi serperler.Ronner

Kendi iyiliğimizi ve çıkarımızı istediğimiz gibi, başkalarının da iyiliğini ister çıkarlarını gözetirsek ortada fenalık kalmaz.Hz. Muhammed (sav)

Bizzat katlanamadığınız eziyete, başkasının tahammül etmesini istemeyiniz.Publilius Cyrus

Sana nasıl davranılmasını istersen sen de başkalarına öyle davran, fakat ilk iyi davranışı sen yap.David Hume

Kendine reva görmediği şeyi, başkasına reva gören insan kamil olamaz.Hz. Ali (r.a.)

Dilinizi daima iyi kullanınız. O sizi saadete götürdüğü gibi felakete de götürebilir.Hz. Ali (r.a.)

Anlayış sahibine yaşam kaynağıdır.Hz. Süleyman

Dilin düşüncenden önce hareket etmesin.Chilon

Aptal ve cahil oldukları zaman dahi dinle onları çünkü bu dünyada herkesin bir hikayesi vardır.Buda

Ne kadar bilirsen bil anlatabildiklerin karşındakinin anlayabileceği kadardır.Mevlânâ

Etkileyici Empati Sözleri

Empatik anlayış günlük yaşamın hemen her kesiminde insanları birbirine yaklaştırma, iletişimi kolaylaştırma özelliğine sahiptir. İnsanlar, kendileriyle empati kurulduğunda anlaşıldıklarını ve kendilerine önem verildiğini hisseder.Üstün Dökmen

Empati eksikliği insanlık eksikliğidir. İnsanları bir araya getiren, işbirliği ve ortaklık içerisinde yaşamaya sevk eden, birbirini anlamaktır. Karşıdakini anlamak, onu düşünmek insan olmanın ilk koşuludur.

Empatinin üç temel aşaması; “karşımızdaki kişinin bakış açısıyla bakabilmek”, “karşımızdakinin duygu ve düşüncelerini anlamak” ve “anladığımız karşımızdakine göstermek”tir.

Empati yapmayı severim. Bana aşık olanların yerine geçip, kendime bakıyorum da; gerçekten doğru bir tercih yapmışlar.Vida

Gülme komşuna gelir başına.Atasözü

Benim yerimde sen olsaydın ne yapardın? Anonim

Anlayış, sosyal bir erdemdir. Bir insanda bulunması gereken insani özelliklerin başında yer alır. İnsanlar arası ilişkilerde anlayış kültürünün varlığı her şeyden değerlidir. Bir toplumda anlayış kültürünün varlığı, topluma hoşgörü, barış, huzur ve mutluluk getirir. Anlayışlı olan insan her şeyi anlar, bilgili insan ise her şeyi bilir. Bilen ve anlayan insan her istediğini alır. Bilen anlar, anlayan kavuşur.Yusuf Has Hacib

Bütün işini gücünü anlayış yolu ile yap; eline geçen bu zamanı israftan bilgi ile koru.Yusuf Has Hacib

Empati kurarken karşılaşılan olayı yaşamış olmamız şart değildir. Empati olayları yaşamayı değil, anlamayı ifade eder. Anlamaya çalışma eğitimle geliştirilebilir.Anonim

Ağlayabilseydiniz, anlayabilirdiniz. Necip Fazıl Kısakürek

Ayakkabılarım olmadığı için üzülürdüm. Ta ki sokakta ayakları olmayan adamı görene kadar. Balzac