Kanun ve yasa ile ilgili söylenmiş güzel sözler

Kanun ve yasa ile ilgili anlamlı ve güzel sözleralıntı sözleri

Kanunların çokluğu, çok zaman ahlak bozukluklarına özür teşkil eder. Halbuki sayısı pek az,fakat pek sıkı tatbik olunan kanunlara sahip bir devletin, teşkilatı daha düzenlidir.

Descartes

Vicdanın ikinci bir kanun koyucu olduğuna inanıyorum. Bizim yakalayamadıklarımızı o kaçırmaz.

Dostoyevski

Kanunlar elbiseler gibi olmalı, hizmetine girmesi istenen kimselere uygun olmalı.

Clearence S. Darrow

Umursamamakta en ileri gidenler kanun yapıcı olurlar. Herkesten daha atak olan, herkesten daha haklıdır. Bugüne kadar hep böyle gelmiş, bundan sonra da hep böyle gidecektir!

Dostoyevski

İyi kanunlar, vicdanın yazılmış şekilleridir.

Chateaubriand

Kanuna güvenlik ve saygı olmayan yerde zarar o kadar büyüktür ki, hiç bir fena kanun, memlekete o kadar ziyan vermez.

Falih Rıfkı Atay

Yasaların uygulanması, onların yapılmasından daha zordur.

T.Jefferson

Kanun yalnız biz fukaralar için var. O da cezalandırılırken sade!

Ahmed Arif

İnsanlar arasında, kanunsuz mücadeleden daha korkunç bir şey yoktur.

Aristoteles

İnsanlar kendilerine kanun yaptıktan sonra bu kanunlar için yaşadıkları zannına kapılırlar .

Adolf Hitler

Kanunlar yol gösteren ve tehlikeleri ve fenalıkları işaret eden deniz fenerleri gibidir.

İngiliz Atasözü

Kanun sahibinin en önemli vazifesi; gayret gösterip edebi gerçekleştirmek ve yerleştirmektir.

Platon

Silahların gürültüsü, kanunların sesini boğar.

Montaigne

Tek bir dünya, tek bir hakikat, tek bir tanrı, tek bir kanun vardır.

Marcus Aurelius

Yasasız suç olmaz, yasa olmadan ceza verilemez.

Fransız Atasözü

Elinde tutuklama emri olan bir komiser artık bir insan değil; soğuk sağır ve dilsiz bir kanun heykelidir.

Alexandre Dumas

İşkencenin en kötüsü, kanunla işkence etmektir.

Francis Bacon

Tek gerçek yasa, özgürlüğe gidendir. Başka yasa yoktur.

Richard Bach

Kanunlar örümcek ağına benzer, onlar nasıl yalnız küçük sinekleri yutar da arıları ve eşek arılarını yakalayamazlarsa, yasalar da aynı küçük suçluları tutar, fakat büyüklerini serbest bırakır.

Jonathan Swift

Yasa koymaktan haz alıyorsunuz. Ama onları çiğnemekten aldığınız haz daha fazla. Okyanus kıyısında oynayan, durmaksızın kumdan kaleler yapıp,sonra da kahkahalar atarak onları yıkan çocuklar gibi.

Halil Cibran

Bütün devletlerin başlıca temeli, kanunlar ve güçlü silahlar olmalıdır.

Machiavelli

Kanunları sadece yargıçlar biliyorsa, o memlekette hukuk yok demektir.

Herbert Hoover

Yasama, yürütme ve yargı iç içe geçmişse, özgürlükler garantide değilse, anayasa yok demektir, kuvvet kimdeyse o hakimdir.

Jean J. Rousseau

Doğanın yasaları, bizim yaptıklarımızdan her zaman daha akıllıcadır.

Montaigne

Bir milletin ahlâkında, adetlerinde ve eğlencelerinde, katı yüreklilik ve barbarlık ne derece hakimse, onun ceza kanunları o nispette ağır olur.

Herbert Spencer

Yasalara dayanan yargılamadan daha büyük bir yargılama vardır ki, o da insanın kendi vicdanıdır.

Mahatma Gandhi

Ayrıcalıklı kişilerin ezilmişler karşısında kendilerini bağışlatmak için omuzlarında hissettikleri kaygılar, aslında ayrıcalıklı kişilerin ayrıcalıklı kanunlarını koruyabilme kaygılarıdır.

Franz Kafka

En iyi yasalar; en az ve öz, en genel olanlardır.

Montaigne

İyi yasalar daha iyilerinin yapılmasına, kötüler de daha kötülerinin yapılmasına sebep olur.

Jean J. Rousseau

Lüzumsuz yasalar, lüzumlu yasaları zayıflatır.

Jonathan Swift

Ahlaksızlık ve batıl inançlar bulaşıcı hastalıklar gibidir. Bütün bir toplumu etkileyebilecek üzücü olaylardan, kanunun menettiği cinayetlerden tamamen kurtulabilmenin tek çaresi, insani ve ahlaki güzellikleri vicdanlara yerleştirmektir.

Samipaşazade Sezai

Ne kadar yüksekte olursan ol, yasalar senden de yüksektir.

Thomas Fuller

Yasalar doğru oldukları için değil, yasa oldukları için yürürlükte kalırlar.

Montaigne

Kanunlarda düşüneceğimiz tek şey, bizi fazilete götürüp götürmediğidir.

Eflatun

Kanun yaptıktan sonra ona gönül rızası ile itaat etmek, hürriyetin en yüksek ifadesi değil midir?

La Cordaire

Bir memlekette ne kadar çok yasa ve nizam varsa, o kadar da çok hırsız ve hayduda rastlanır.

Lao Tzu

Kanunların bittiği yerde, zulüm başlar.

William Pitt

Adalet önce devletten gelir, yasalar bir devletin toplumsal düzenidir.

Seneca

Kötü yasalar, zulmün en berbat çeşididir.

Edmund Burke

Kanunları severim faydalıdırlar, ama uygulanmadıklarında işe yaramazlar.

Noam Chomsky

İyi bir kanun,bazı suçları cezalandırmanın değil, önlemenin yoluna bakar.

Montesquieu

Ağır ceza düzenimiz, karaya kara katarak beyaz elde etmeye yönelik bir örgütlenmedir.

Bernard Shaw

Kendileri için asıl kanun konulamayan şeyler, daima değişir ve kısa sürelidirler. Kendileri için kanun konulabilen diğer şeylerse, değişmeleri uzun zaman alanlardır.

Farabi