Tahrik ve kışkırtma ile ilgili söylenmiş güzel sözler

Tahrik ve kışkırtma ile ilgili anlamlı ve güzel sözleralıntı sözleri

Farkındalığa ulaşan herkes için bilinç dışının kanatlarında bekleyen on gereksinim vardır.İstenç bizi amansızca tahrik eder, çünkü bir istek bir kez doyurulduğunda hemen bir yenisi, sonra bir başkası ve sonra bir başkası konur ve bu durum hayat boyu devam eder.

Irvin D. Yalom

Karşınızdakini sınamak istiyorsanız tahrik edici bir söz söyleyin ya da davranışta bulunun. Ben bazen bir toplantıda çok şaşırtıcı bir yorum yaparak masa etrafındakilerin tepkilerini ölçerim. Yorumuma verdikleri tepkiler, benim hoşuma mı gitmeye çalıştıklarını, yoksa görüşlerini açıklama cesaretine sahip olup olmadıklarını ortaya koyar.

Donald Trump

Tahrik ettirici bir sebep zuhur etmedikçe kül altında ödünsüz bekleyen köze benzer kin.

Beydeba

Topluma karşı sıradan görünmek bilinen en tahrik edici numaradır.

Oscar Wilde

Kalbin bütün meseleleri yalnız kalpte halledilir. Çünkü bir hissin hakkından ancak başka bir his gelir. Ümitsiz bir aşkın panzehiri nefrettir. Fikirler ancak bu mukavemet hislerini yaratan tahrik ve telkin unsurlarıdır.

Peyami Safa

Hayat harika gitse bile bunu kendine sakla. Şeytanı kışkırtmak istemezsin.

Donna Tartt

Orijinal şeyler yaratın. Orijinal fikirler siz onları kışkırtmadıkça ortaya çıkmaz.

Edward de Bono

tahrik2alıntı sözleri