Vatan ile ilgili söylenmiş güzel sözler

Vatan Sevgisi sözlerialıntı sözleri

Vatan ve Vatan Sevgisi ile ilgili güzel sözleri sizler için hazırladık bu sayfada. Anlamlı ve etkileyici Vatan ve Vatan Sevgisi sözlerini bu sayfada okuyabilir ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Sahi nedir vatan? Bir toprak parçası mı, uçsuz bucaksız denizler, derin göller, yalçın dağlar, verimli ovalar, yemyeşil ormanlar, kalabalık şehirler, tenha köyler mi? Hayır, bütün bunların ötesinde bir anlam taşır vatan. Ne sadece toprak parçası, ne su havzaları, ne ağaç silsilesi… Annemizin şefkati, babamızın saçlarına düşen ak, ilk aşkımız, doğan çocuğumuz, dedelerimizin mezarıdır vatan… Vatanı olmayan insanın hayatı da olmaz.Ahmet Ümit

En Güzel Vatan Sözleri

Vatan sevgisi imandandır, vatana hizmet de ibadettir, ibadetlerin de en makbulüdür. Çünkü mutad ibadet, kendi kurtuluşumuz içindir, vatan hizmeti ise herkesin kurtuluşu içindir, bence daha makbuldür. Her ibadet gibi o da gösterişe, övünmeye, övülmeye gelmez. Bu konuyu kapatalım.Turgut Özakman

Eğer bir millet iktidarda bulunan kişilerin şerefsizliğini, alçaklığını, hırsızlığını, yalnızca kendi siyasi görüşünden olduğu için görmezden geliyorsa, o millet erdemini yitirmiştir. Erdemini yitiren millet gün gelir vatanını da yitirir.Niccolo Machiavelli

Vatan hainleri kahraman, kahramanlar da vatan haini diye tanımladıkları zaman karanlık günler başlamış demektir.Stephen King

Vatan için yaşamak ve vatanın ilerleyip yükselmesi uğrunda çalışmak da, vatan için ölmek kadar şereflidir.Grigory Petrov

Bu vatan toprağın kara bağrında sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca onun uğrunda kendini tarihe verenlerindir.Orhan Şaik Gökyay

Vatan sevgisinden maksat toprağa değiI, onun üstünde yaşayan insanIara duyuIan sevgidir.Namık Kemal

Vatan ile ilgili 12 Güzel Söz

Vatan! Vatan! Vatan tehlikede, diyorum işitmiyor musun? Beni Allah yarattı, vatan büyüttü. Beni Allah besliyor, vatan için besliyor! Ben anamın karnından vatana geldiğim zaman açtım, vatan karnımı doyurdu! Çıplaktım, vatan sayesinde giyindim. Vatanın nimeti kemiklerimde duruyor. Vücudum vatanın toprağından, nefesim vatanın havasından! Namık Kemal

Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır.Cemal Kuntay

Millet her türlü fedakarlığı göze alarak bağımsızlığını kazanmış olsa da, saltanat sürüp gittiği takdirde, bu istiklale kazanılmış gözü ile bakılamazdı. Artık, vatan ve milletle hiçbir vicdan ve fikir bağlantısı kalmamış bir sürü delinin, devlet ve milletin bağımsızlık ve haysiyetinin koruyucusu konumunda bulundurulmasına nasıl göz yumulabilirdi.Atatürk

Vatan ve milletini satan dinden, imandan ve namustan bahsedemez.Atatürk

Vatan aşkını artırmak için en emin yol, bir müddet yabancı bir memlekette kalmaktır.William Shenstone

Erdem bulaşıcıdır, özellikle de yüce bir erdem olan yurtseverlik ya da vatan aşkı daha da bulaşıcıdır.Charles Dickens

Vatan sevgisi ahlakta iyiliği, ahlakta iyilik de vatan sevgisini meydana getirir.Montesquieu

Toprak devletin temelidir, hiç kimseye verilmez.Mete Han

Benden eyerimi isteyiniz vereyim, atımı isteyiniz vereyim. Fakat vatanımdan hiç kimse bir karış toprak istemesin veremem.Mete Han

İnsanın kendi vatanı için yalan söylemesi bir yurtseverlik sanatıdır; buna diplomasi derler.Ambrose Bierce

Vatan için ölmek de var; fakat borcun yaşamaktır.Tevfik Fikret

Bu vatan düşebilir, efendiler, düşer, kapaklanır, parçalanır, yolunur, didiklenir; yakılır, yıkılır; fakat ölmez.Necip Fazıl Kısakürek

Anlamlı Vatan Sözleri

Vatan hastaya götürülen bir tas çorbadır. Bunu ancak vatandan ayrılanlar anlar. Vatandan gayrısı gurbettir.Mustafa Kutlu

Vatanlarını yaşanmaz bulanlar, vatanlarını “yaşanmaz”laştıranlardır.Cemil Meriç

O da gazi olmak istedi fakat ona anlatmak gerekti ki şehid olmayı göze alamayan gazi olamazdı.Arif Nihat Asya

Vatan hainini hoş görüp affeden ondan daha haindir.Turgut Özakman

Şunu iyi bilin ki vatan bir bütündür. Her tarafı aynı değerdedir. İnsan vatanında yabancı olmamalıdır.Edmondo De Amicis

Eğer vatan tehlikede ise, her şey vatana aittir.George Jacques Danton

Sanki bu vatan bir karpuz da her geçen gün elindeki dilimden, ağzının suları akarak, bir parça daha ısırıyor gavur.Ayşe Kulin

Yoksulun derdine çare bulmayan bir vatan, yerle bir edilmekten başka bir şeyi hak etmez.Halil Cibran

Vatan; uğruna hayatlar feda olunan mukaddes bir ülke demektir.Ziya Gökalp

Vatan haininden aydın olmaz.Cemil Meriç

Hiçbir vatan hizmeti, vatana yapılmış olan fenalığı mazur gösteremez.Falih Rıfkı Atay

Vatan aynı anda hem maddi hem manevi bir varlıktır. Akıl ile kavraması zor, kalp ile sevilmesi kolaydır.Mustafa Kutlu

Vatan verilmiş sözdür. Söz namustur. Namusun ne olduğunu namussuzlardan başka herkes bilir.Mustafa Kutlu

Etkileyici Vatan Sözleri

Eli kalem tutanlar için vatan, askerde felaket görürse beraber ölmek, zafer görürse milletin şükranlarını dile getirmektir. Yaşasın askerimiz! Yaşasın vatan! Namık Kemal

Evet, vatansızlar. Bu çağda en büyük vatansızlık, vatan satıcılığı, Hıristiyan şirketlerle birlik olup kendi halkını soymak, işte bu güzelim vatanı böyle virane hale getirmektir.Yaşar Kemal

Vatan düştükçe, bazı insanlar yükseliyor, millet bahtına küserken, bazıları şans atına binmiş koşturuyordu.Ahmet Ümit

Vatan ve millet, vatan ve millet oldukları için sevilir; bir din, din olarak münakaşa edilir, ret veya kabul edilir, yoksa hayatımıza getirecekleri kolaylıklar için değil.Ahmet Hamdi Tanpınar

Bilir misin, bence vatan iman ile birliktedir. Vatanını sevmeyen Allahını da sevmez.Namık Kemal

Vatanın tapusu şehitlerin mezar taşlarıdır.Mustafa Kutlu

Şahsınıza kötülük eden bir düşmanı affediniz, lakin vatanınıza ve milletinize kötülük eden bir kimseyi, asla affetmeyiniz.Hz. Ali (r.a.)

Ben anamın karnından vatana geldiğim zaman açtım, vatan karnımı doyurdu! Çıplaktım, vatan sayesinde giyindim. Vatanın nimeti kemiklerimde duruyor. Vücudum vatanın toprağından, nefesim vatanın havasından.Namık Kemal

Vatan topraklarını genişletmek uğruna ölmek güzel bir şeydir belki de, ama günümüzün savaşları iyileştirmek iddiasında olduğu her şeyi yok ediyor.Antoine De Saint-Exupéry

Vatan bize kılıcımızın ekmeğidir.Namık Kemal

İnsan vatanını sever, çünkü hürriyeti, rahatı, hakkı vatan sayesinde kaimdir.Namık Kemal

Bir iş yapıldı mı bu iş muhakkak vatan için yapılmalı; kısaca, önce vatan kurtarılmalıdır.Dücane Cündioğlu

Neler yapmadık şu vatan için. Kimimiz öldük; kimimiz nutuk attık.Osman Pamukoğlu

Özlü Vatan Sözleri

Vatanımız bok içinde ve daha da çok boka gitmekte… Ama marifet, güllük gülistanlık bir vatan için değil, bok içindeki vatan için bir şeyler yapabilmeye çalışmaktır… Neden? Çünkü bizim vatanımızdır da ondan.Ataol Behramoğlu

Vatan suçlulardan alınan rüşvet değildir. Vatan ataların kılıcıyla alınan ve kanla korunan topraklardır.Hüseyin Nihal Atsız

Sahipsiz olan vatanın batması haktır. Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır.Mehmet Akif Ersoy

Bu vatan sahip bekler. Yıkanlar çok, yapanlar az. Öyleyse yapanlar, geceyi gündüze katmalı ki, tahripler günü gününe tamir olsun.Halit Ertuğrul

Vatanseverlik feragat işidir, vatanını seven vazifesini yaparken beklemez.Kossuth

Vatan sevgisi; ruhları kirden kurtaran en kuvvetli rüzgardır.Atatürk

Vatan sevgisi, asil ruhlar için ne mukaddes bir kelimedir.Voltaire

Vatan sağlığa benzer, değeri kaybedilince anlaşılır.Süleyman Nazif

Hayatını vatan yolunda kaybeden hiçbir zaman ölmez.G.Hippel

Vatan ancak vatan için atan bir kalbe sığar.Mustafa Kutlu

Ne gülersiniz bre kızanlarım? Sakın unutmayın, vatan elden giderse, hiçbir şeyin manası kalmaz artık!  Hürriyet can kadar tatlıdır! Buket Uzuner

Irz ve namustan mahrum olanlar, millet ve vatan hissi taşımazlar; böylelerinden sakınılmalıdır.Mevlana

Durmadan vatanseverlikten, ulus sevgisinden, medeniyete hizmetten söz edersiniz. Ama ulus için, vatan için, medeniyet için ne yapıyorsunuz? Bazıları, milyonları zimmetine geçirerek sevgili vatanımızı soyuyor, bazıları da dairelerde, matbaalarda, okullarda, üniversitelerde memurluk yapıyor. Diğer tarafta ise milyonlarca kişi çürüyor, yozlaşıyor, kendini içkiye vuruyor ve nihayet ulusumuz temellerinden çürüyor.Grigory Petrov

Vatan Şiirleri

Hem vatan gitti mi, size bir başka vatan yoktur;

Çünkü mirasyedi dilenci her kapıdan kovulur!

Mehmet Akif Ersoy

Vatanın takati yoktur yeniden ihmale:

Dolu dizgin gidiyor baksana izmihlale !

Ey cemaat, uyanın, elverir artık uyku!

Yok mu sizlerde vatan namına hiçbir duygu?

Mehmet Akif Ersoy