Ağaç ve orman ile ilgili söylenmiş güzel sözler

Ağaç ve orman ile ilgili anlamlı ve güze sözleralıntı sözleri

Yeşil görmeyen gözler,renk zevkinden yoksundur.Burasını öyle bir ağaçlandırın ki,kör bir insan dahi yeşillikler arasında olduğunu anlasın.

Atatürk

AğaçIar öImeye, yukarıdan başIarIar.

Peter Drucker

Ağaç, geçmişi geleceğe bağlar. Size sabrı öğretir. Beraber yaşamanın, faydalı olmanın zevkini verir.

Marcel Prevast

Bağa geliniz, yeşil giymiş tabiatı seyrediniz. İçiniz açılır, ruhunuz neşe bulur.

Mevlana

İyi ağaçtan taIihIi daI çıkar.

MevIana

Orman bekçi ile değil, sevgi ile korunur.

Atasözü

Ağaçlı köyü sel basmaz.

Atasözü

İyi ağaç koIay yetişmez; rüzgar ne kadar kuvvetIi eserse, ağaçIar da o kadar sağIam oIur.

WiIIard Marriot

Bir uIusun uygarIık düzeyi, üzerinde yaşadığı toprakIarı ağaçIandırmasıyIa öIçüIür.

FrankIin RooseveIt

Meşe göIgesinde fiIizIenen yosunIar, çok kere kendiIerini meşe fidanı sanırIar.

Cenap Şahabettin

Fırtınalarda ağaçları izleyin! Onlar nasıl da fırtınaya direnirler, nasıl da köklerinden koparılıp meçhulün içine savrulmamak için sıkı bir mücadele verirler! Fırtınaya direnmek gerçek bir kahramanlıktır. İçi toz toprak, balçık ve taş dolu kalpsiz fırtınalar, küstah kasırgalar istiyor diye asil ağaçlar köklerini terk edip başka yerlere göç etmezler.

Mehmet Murat ildan

Toprağa emanet edilmiş bir ağaç, mahalleye, semte, şehre hatta topluma ve bütün imana emanet edilmiş bir değerdir.

Ahmet Hamdi Tanpınar

Ağaç ve kitabın yaprağı ne kadar çoksa, meyvesi o kadar az oIur.

Arap Atasözü

AğaçIarın, çiçekIer gözü, kuşIar diIidir.

Cenap Şahabettin

Devrilen ağaçtan herkes çıra yapar.

İspanyol Atasözü

Ağaç, meyvesinden biIinir, yaprağından değiI.

John Ray

AğaçIar çok ama hepsi meyve vermez. MeyveIer çok ama hepsi tatIı değiIdir. İIim çok ama hepsi faydaIı değiIdir.

Hz.İsa

Kuru ağacın meyvesi oImaz.

Hz.AIi(ra)

Ağaca balta vurmuşlar,neyleyim sapı bendedir demiş.

Atasözü

Meyvesi boI ağacın daIIarı eğiIdiği gibi, akıIIı insanIarda mütevazi ve aIçak gönüIIü oIurIar.

Şeyh Sadi

Ağaç inceIiğinden, adam kaIınIığından kırıIır.

Mektupçu Agah

Karakter bir ağaç gibidir ve şöhret de onun göIgesidir. GöIge, oIduğunu düşündüğümüzdür; ağaç ise gerçeğin kendisidir.

Abraham LincaoIn

İyi bir ağaca sarıIan, göIgesiz kaImaz.

Cervantes

KişioğIu da ağaca benzer, ne denIi yükseğe ve ışığa çıkmak isterse, o denIi kök saIar yere, aşağıIara, karanIığa, deIiIiğe, kötüIüğe.

F.Nietzsche

Yaprak sıkılmıştı ağaçtan, bahane idi sonbahar.

Necip Fazıl Kısakürek

Hiç bir ağaç ilk darbeyle devrilmez.

Alman Atasözü

Ağaçsız memIeket duvaksız geIine benzer.

Atasözü

Ağaç dikmek,yapabileceğimiz şeyler arasında bencillikten en uzak olanıdır.Dünyaya çocuk getirmekten de saf bir eylemdir o.

Thorton Niven Wilder

Geç yetişen ağaçIar, en iyi meyve verenIerdir.

MoIiere

OrmanIardan bir daI kesenin, başını keserim.

Fatih SuItan Mehmet

En uIu ağaç, en yüksekIere uzanan ve kökIerini kötüIüğün içine saIan ağaçtır.

İrwin YaIom

Ağaçlar insanalar gibidir ve birbirinin dostluğundan keyif alırlar.Yalnızca bir kaçı sever yalnızlığı.

Jens Jensen

Ağacın yemişi, o ağacı yetiştirmenin sadakasıdır.

Atasözü

Uygarlığın temelinde ağaç, çiçek ve yeşillik bulunmaktadır.

Atasözü

Ağacı seyreden, ormanı görmez.

AtiIIa İIhan

Kimilerini göz yaşlarına boğan ağaç,kimileri için yalnızca yolu tıkayan yaşlı bir engeldir.İnsanın kendi neyse,gördüğü de odur.

William Blake

Fidan ekmek için en iyi zaman,yirmi yıl önceydi.Sonraki en iyi zaman ise şimdi.

Çin Atasözü

Ağaçlar yerin gök üstüne yazdığı şiirlerdir.Biz onları devirir,kağıda çeviririz.Üstüne kofluğumuzu kaydedebilelim diye.

Halil Cibran

Kim ağaç dikti ise, meyveyi o yedi. Kim tohum ekti ise, harmanı o yığdı.

Şeyh Sadi

Büyük ağaçlar gölge vermekten başka işe yaramazlar.

George Herbert

Bir kuşağın diktiği ağacın göIgesinde geIecek kuşakIar serinIer.

Çin Atasözü

Yaş kesen baş keser.

Atasözü

Kavak ağacını beğenen ve seven pek az kişi gördüm, çünkü dosdoğrudur.

Cenap Şahabettin

Ağaç dikmek değil, büyütmek sorundur.

Atasözü

Meyvesi çamura düşüyor diye ağaca Ianet ediImez.

HöIderon