İnsan olmak ile ilgili söylenmiş güzel sözler

İnsan olmak ile ilgili anlamlı ve güzel sözleralıntı sözleri

Herkes doğru insanı bulmak ister, yanılmamak için. Oysa kimse uğraşmaz, doğru insan olmak için.

Sigmund Freud

Oysa insan olmak, çoğalabilmektir başkalarıyla..

İnsansın, birinin canı yanarken, senin de canın yanıyorsa.

Ataol Behramoğlu

İnsan olmak, sadece diğer insanlarla başa çıkabilmek için bile bir miktar ego’yu gerektirir.

Lee Carroll

Bir oyun başka olamaz oyundan gibi

Bir söz başka olamaz sözden gibi

Bir şey başka olamaz şeyden gibi

Tam öyle gibi, varıyor gibi bir mutluluğa

Ne gelir elimizden insan olmaktan başka

Edip Cansever

İnsan doğruları kadar ile insan olmak ister ama yanlışları kadar insan olabiliyor, oluyor diğer insanların gözünde.

Mümin Sekman

Bir insanın gelebileceği en büyük mertebe, güvenilir insan olmaktır.

Doğan Cüceloğlu

Bize insan olmak, yani etiyle kemiğiyle insan olmak bile yük geliyor; bundan utanıyoruz, ayıp ayıyoruz. “Soyut insan” diyebileceğim garip yaratıklar olmaya can atıyoruz. Biz ölü doğmuş kişileriz.

Dostoyevski

Hepimizin bir tek ortak özelliği vardı: İnsan olmak. Farklı inançlara, farklı etnik kökenlere, farklı cinsiyetlere, farklı dünya görüşlerine sahip olsak da hepimiz insandık.

Ahmet Ümit

Aşk insanı mesut eder. Orada bir bakış vardır, bir şeyler hissedersin kadının yüzüne bakınca… Onlar mühimdir. Bunu anlayan kaç kişi var? Bunu anlamak için insan olmak lazım, kütük olmamak lazım. Çok kütük var artık.

Ara Güler

Tanrıyı hoşnut edebilmemizin yegane gerçek yolu daha iyi bir insan olmaktan geçer.

Immanuel Kant

Başkalarının yaptıklarına söylediklerine ve düşündüklerine aldırış etmeyen , sadece iyi bir insan olmak için kendi yaptıklarıyla ilgilenen bir insan ne çok zaman kazanır.

Marcus Aurelius

Darağacı bir kefesinde bir insanın diğer kefesinde tüm dünyanın yer aldığı bir terazidir. İnsan olmak güzeldir.

Victor Hugo

İnsan olmak, bir nar gibi, üzüm, incir gibi zamanla olgunlaşarak varılan bir mertebedir.

Murat Menteş

Erdem bilincine sahip olmak yeterli değildir. Erdeme erişmek için ya da iyi insan olmak için çaba göstermeliyiz.

Aristoteles

İnsan olmak değil, insan kalmak büyük meziyettir.

Servet Saygınoğlu

İnsan olmak kuruş ile değil duruş ile ölçülür.

Özdemir Asaf

Yaşamak için fena insan olmakla yine yaşamak veya ölmek için iyi insan olmak arasında fark ya bir iman, ya da bir ikiyüzlülük farkıdır.

Sait Faik Abasıyanık

İnsan olmak büyük bir başarı, nemli bir aşamadır. Herkes, kavgasını içinde taşır. Bunu benimsemek kendi yasalarına göre tek başına kazanmak ya da kaybetmek zorundadır.

Jerzy Kosinski

İyi bir insan olmak , iyi bir insan olmaya çalışmakla değil , içinizde zaten mevcut olan iyiyi bulmakla ve bu iyiliğin ortaya çıkmasına izin vermekle mümkün olabilir.

Eckhart Tolle

İyi insan olmak istersek, önce kötü insan olduğumuzu anlamalıyız.

Refik Halid Karay

Hayatın ırzına geçiyoruz insan olmak adına. Bütün dinler, nefsi emareyi, yani hayvan yanımızı budamaya çalışıyor. Ehlileştirmeyi inkar dozuna yükseltiyor ve fizyolojik temellerimizi sarsıyor. Oysa bunları inkar ederek kamil insan olunmaz.

Ahmet İnam

İnsan olmak kolay değildir, hele ki ‘insanca’ yaşanabilecek bir toplum düzeni yoksa!

John Steinbeck

Yarattığımız her etki bize bir düşman kazandırır. Herkesin sevdiği bir insan olmak için sıradan bir insan olmak gerekiyor.

Oscar Wilde

Aydın olmak için önce insan olmak lazımdır.

Cemil Meriç