Ekonomi ile ilgili söylenmiş güzel sözler

Ekonomi ile ilgili söylenmiş güzel sözleralıntı sözleri

Her uygarlıkta ekonomi, politika, yasalar, din, eğitim birbirine bağlıdır; her biri ötekine dayanır ve oluş nedeni ötekilerine bağlıdır. Bütün bu güçler içinde ekonomi en önemlisidir, temel etmendir. Yapının temel direği, üreticiler olarak insanlar arasında var olan ilişkidir. İnsanların yaşama biçimini, geçimlerini sağlama biçimleri, belirli bir toplumda, belirli bir anda hüküm süren üretim biçimi, belirler.

Leo Huberman

Ekonomisi zayıf bir ulus, yoksulluktan ve düşkünlükten kurtulamaz; güçlü bir uygarlığa, kalkınma ve mutluluğa kavuşamaz; toplumsal ve siyasal yıkımlardan kaçamaz.

Atatürk

Eğer girişim ilerliyorsa, bolluk ekonomi ile birlikte artar; ama girişim yoksa bolluk ekonomi ile birlikte çürür.

John Maynard Keynes

Ekonominin tabii kanunları vardır. Bu kanunların dışına çıkarak nehri tersine akıtmayalım.

Turgut Özal

Bir milletin parasını kontrol eden, o milleti de kontrol eder.

E.Garfield

Tasarruf, bir kimseye serbestiyet kazandırır, tevazu, bir kimseyi kabiliyetli yapabilir.

Lao Tzu

Tam bağımsızlık ancak ekonomik bağımsızlıkla olur.

Atatürk

Lüks, zengini yıkar ve fakirlerin sefaletini bir kat daha arttırır.

Denis Diderot

Ekonomi, gelecekteki gelişmeleri karşılamak için bugünden yaptığımız hazırlıklardır.

Calvin Coolidge

İktisada riayet eden kimse, fakir olmaz.

Hz. Muhammed (sav.)

Enflasyon, taşınmanıza gerek kalmadan, daha pahalı bir muhitte oturmanızı sağlar.

Paul Getty

Ekonomik kalkınma, Türkiye’nin hür, bağımsız, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin bel kemiğidir.

Atatürk

İş hayatındaki sürprizlerin yüzde doksan dokuzu olumsuzdur.

Harold S. Geneen

Tüm ekonomik çabalar, yıkımı önlemeye değil, tam tersi hızlandırmaya yönelik görünüyor.

Kenneth Watt

Hükümetin ekonomi görüşü 1-2 kelimeyle özetlenebilir: hareketlenirse vergilendir, hareket devam ediyorsa düzenle, hareket durmuşsa destekle.

Ronald Reagan

îktisat bilmenin yararı, ekonomik güçlüklere geçerli çözümler bulmak değil, iktisatçılar tarafından aldatılmayı önlemektir.

John Robinson

Bir adam sadece para kazanmak fikriyle işe başladıysa, büyük ihtimalle, yapamayacaktır.

Joyce Claude Hall

Yalnızca ekonomist olan bir ekonomist, şayet pozitif bir tehlike değilse, bilim için büyük bir problem olacaktır.

Von Hayek

Nüfus miktarı da yalnız rakamla sayılmamalı; çünkü az kazanıp çok sarf eden az nüfus, azla geçinip çok biriktiren fazla nüfustan daha çabuk devleti yıpratır.

Francis Bacon

Ekonomi hakkında konuşma yapmanın bacağından aşağı işemekle aynı olduğunu hiç düşündünüz mü? Size sımsıcak gelir ama başka kimsede aynı etkiyi bırakmaz.

Lyndon B. Johnson

Masraflar, gelire uygun olarak artar.

John Murphy

İktisat, yoksulların tozudur.

Tupper

Eğer en iyi yüz ticari kuruluşu incelemeye kalkarsanız, eminim büyük bir çoğunluğunun başarısının özgün ve yenilikçi satış metotlarında gizli olduğunu fark edeceksiniz.

Alton Jones

İktisatçı; dün öngördüğünün bugün gerçekleşmediğini, yarın açıklayabilen kimsedir.

A.Alcoot

Bir ulus, ne kadar derin iktisadi bir bunalım içinde ise ziynet ve süs eşyası ile o kadar savurgandır.

Adolf Loon

Hiçbir medeni devlet yoktur ki ordu ve donanmasından evvel, iktisadını düşünmüş olmasın.

Atatürk

İktisat az malı çoğaltır, israf ise çok malı azaltır.

Hz. Ali (r.a.)

Ekonomik lüzumu hasıl olunca, küçük paralar tedarik etmek için uğraşmaktansa, azar azar tasarruf etmek iyidir.

Francis Bacon

Küçük harcamaları gözden kaçırmayın,bazen küçük bir delik koca bir gemiyi batırır.

Benjamin Franklin