Hayat Uzun Değildir, Hele hedef yok ise…

  Genç bir hanım: “Çalışmaya, hayatımı kazanmaya karar verdim” diyordu. “Bu karar hiçbir mana ifade etmez…” dedim. “Neden? Size karar verdim, diyorum.Hem bu kararım kat’î.” “Bakın! Hayatta kat’î bir karar diye bir şey yoktur. Sadece derhal harekete geçen ve asla harekete geçmeyen insanlar vardır.” “Beni kolay itham ediyorsunuz. Evet, bu güne kadar hiç bir işOkumaya devam edin “Hayat Uzun Değildir, Hele hedef yok ise…”