Nasipse gelir Hint’ten Yemen’den

Eski Sisam krallarından Ancee adında bir zalim, yeni yaptırdığı bağa üzüm kütükleri diktiriyormuş. İşlerin bir an önce bitmesini sağlamak için de, kölelerini, dinlenmelerine fırsat vermeden çalıştırıyormuş. O zavallı kölelerden biri, bir gün pek bitkin düştüğü için dayanamayıp zalim krala: “Niçin bu kadar acele ediyorsunuz efendim? Siz bu bağın üzümlerinden yapılacak şarabı hiçbir zaman içemeyeceksiniz ki!..”Okumaya devam edin “Nasipse gelir Hint’ten Yemen’den”