Ahlak ile ilgili söylenmiş güzel sözler

Ahlak ile ilgili güzel sözleralıntı sözleri

Ahlak ile ilgili güzel sözleri sizler için bir araya getirdik bu sayfada. Anlamlı ve etkileyici Ahlak sözlerini bu sayfada okuyabilir ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Ahlak, insanın kendisi dahil, varlıkla ve insanlarla ilişkilerinde nasıl davranması ya da davranmaması gerektiğini gösteren değer yargıları bütünüdür. Ahlakı, “şahsiyet/karakter” olarak tarif edersek, her insanın ortak olan ve bütün insanlarca paylaşılmış olan insanî değerlerden yeterince pay almış bir “benlik” geliştirmek zorunda olduğu kolaylıkla anlaşılabilir. Şahsiyetin gelişmesi, iyi ortamlarda gerçekleşir. Bu yüzden kişinin iyi olan şeylerle ilişkisi, şahsiyetinin gelişiminde fayda sağlar. İnsan şahsiyetini geliştirmek ve olgunlaştırmak için iyiliklere yönelmeli, kötülüklerden uzak durmalıdır. Ahlaki değerler bir toplumda ne derecede kök salar, benimsenir ve gelişirse, o toplumda o derecede ahlâklı ve karakterli insan yetişir. Ahlâkî bir hayat hususunda kişinin, başkalarıyla daima işbirliği içine girmesi gerekir. Çünkü insanlar, karşılıklı olarak birbirinin karakterini etkiler.

En Güzel Ahlak Sözleri

Ahlak konusunda inandığım ilke şudur; bir şeyi yaptıktan sonra kendini iyi hissediyorsan o ahlakidir; eğer kendini kötü hissediyorsan o gayri ahlakidir.Ernest Hemingway

Kötü ahlak, öyle bir fenalıktır ki, onunla yapılan birçok iyilikler fayda vermez. Güzel ahlak, öyle bir iyiliktir ki, onunla yapılan günahlar bile affa uğrar.Anonim

Bir ülkenin geleceği ve ilerlemesi sağlam kalelerle, güzel binalara ve milli gelirine değil, o insanların ahlaki değerlerine bağlıdır.Martin Luther King

Yolsuzluk fahişelikten daha kötüdür. Fahişelik bir tek bireyin ahlakının bozulmasıdır, oysa yolsuzluk tüm toplumun ahlakını tehlikeye düşürür.Karl Kraus

Ahlak, tam olarak bize nasıl mutlu olacağımızı gösteren bir doktrin değildir; fakat o bize kendimizin mutluluğa, nasıl layık olabileceğimizi öğretir.Immanuel Kant

Ahlak ile ilgili 12 Güzel Söz

Ahlak, “Ne yapmalıyım?” sorusuna, etik ise, “Nasıl yaşamalıyım?” sorusuna yanıt arar. Ahlak erdemde ya da kutsallıkta; etik, bilgelikte ya da mutlulukta doruk noktasına varır.Andre Comte-Sponville

Politika ve ahlakı farklı ele alanlar, her ikisini de asla anlayamazlar.J. J. Rousseau

İyi iki anlama gelir: Birisi mutlak iyidir. Diğeri ise birisi için iyi olandır.Aristo

İnsanları yasa ve ceza ile yönetirseniz, onlar bir daha yanlış yapmayacaklar, ancak şeref ve utanma duygularına da sahip olmayacaklardır. İnsanları erdemle ve ahlak kuralları ile yönetirseniz, o zaman onlar hem utanma duygusuna sahip olacaklar, hem de doğruyu yapmaya çalışacaklardır.Konfüçyus

Politika “yılanlar gibi akıllı ol” der; ahlak ise “yılanlar gibi akıllı kumrular gibi zararsız ol” der.İmmanuel Kant

İnsanın kendisini ıslah etmesi erdemle, başkalarını ıslah etmesi ise bilgi ile olur. Erdem ve bilgi, doğanın iki ahlaki özelliğidir ve insanı Doğru Yola ulaştırır.Konfüçyus

İki şey var ki, biz onlar hakkında daha sık ve daha düzenli kafa yordukça, ruhu hep artan bir hayranlık ve huşuyla dolduruyor; tepemizdeki yıldızlı gökyüzü ve içimizdeki ahlak yasası.İmmanuel Kant

İyi insanlar erdemi sevdikleri için kötü şeyler yapmaktan nefret ederler. Kötü insanlar cezalandırılmaktan korktukları için kötü şeyler yapmaktan nefret ederler.Horace

Ahlak; insan nefsinde yerleşen öyle bir melekedir ki fiiller, hiçbir fikri zorlama olmaksızın, düşünüp taşınmadan bu meleke sayesinde kolaylık ve rahatlıkla ortaya çıkar.İmam-ı Gazali

Kim namus ve ahlak şövalyeliği yapıyorsa, bilin ki en namussuzu odur.Friedrich Nietzsche

Yüksek ahlak ancak yüksek zekâya eşlik edebilir: Hiçbir ahmak tamamıyla iyi huylu değildir.Cenap Şahabettin

Savaşın sorunu şu ki, uğruna mücadele ettiğiniz adalet, ahlak, insanlık gibi en önemli şeyleri genellikle yakıp yok eder.Edmund Bruke

Anlamlı Ahlak Sözleri

Zeka ile gururlanmak da boş. Tek başına zeka değersiz şeydir, kızım. Zekası işlek ne kötü kocaları, kötü babaları, kötü vatandaşları gördük! Zekanın gerçek değerini veren iyi ahlaktır. Onsuz zeki bir adam korkunç bir ucubedir. Ahlak, zekanın bütün inceliğinden üstündür.Denis Fonvizin

Mükemmel bir millette milli ahlak gerekleri o millet bireyleri tarafından adeta düşünülmeksizin vicdani hissi bir güdü ile yapılır. En büyük milli duygu milli heyecan işte budur.Atatürk

Çoğu kez, ahlaksızlığın üzerine serilen en kalın örtüdür, ahlak.Dücane Cündioğlu

Milli ahlakımız uygar esaslarla ve özgür fikirlerle beslenmeli ve sağlamlaştırılmalıdır. Korkutma esasına dayanan ahlak bir erdem olmadıktan başka güvene de layık değildir.Atatürk

Ahlakın ana temeli iyi niyettir ki o da tabiatı gereği, yalnızca doğruya yönelik olabilir.Goethe

Güneşin, buz eritmesi gibi, güzel ahlak da günahları eritir.Hadis-i Şerif

İnsanların doğasında var olan en önemli özelliklerin başında insanın ham olması gelir. İnsan, doğası itibariyle daha sonra katı, sonra nazik, yumuşak ve nihayet kötü bir yaratıktır.G.Vico

Bir milletin ahlakı dişleri gibidir. Çürüdüğü nispette acısını hisseder.Bernard Shaw

İnsanın doğasında beş erdem vardır: humanite (jen), doğru davranış (li), inanç,doğruluk ve akıl.Han Yu

Din ve ahlak duygularının zayıflaması, zekanın zayıflaması kadar tehlikelidir.Alexis Carel

Ahlak, insanla beraber ve onun içinde doğar.Anatole France

Ahlakın milli toplumsal olduğunu söylemek ve ortak vicdanın bir ifadesidir demek aynı zamanda ahlakın kutsal sıfatını da tanımaktır. Ahlak kutsaldır; çünkü aynı değerde eşi yoktur ve başka hiçbir çeşit değerle ölçülemez.Atatürk

Yüz kızartıcı şeyler, halkın genelince tasvip edildiğinde, artık yüz kızartıcı olmazlar.Cicero

Ahlak konusunda en önemli dersler, kitaplardan değil yaşanan deneyimlerden alınır.Mark Twain

Bütün kediler kül rengine dönüşeceğinden, politikacılar bütün ışıkları söndürmek isterler.Jose Ortaga Gosset

Bütün cihanı araştırdım, güzel ahlaktan daha üstün bir liyakat bulamadım.Mevlana

Ahlak olmayan yerde, kanun bir şey yapamaz.Napoleon Bonaparte

Etkileyici Ahlak Sözleri

Bir insan için Allah’ın en büyük ihsanı iyi ahlaktır. Güzel bir yüz ya da nazlı bir davranış bile, kalp kötüyse fena ahlakı gizleyemez.Andre Maurois

Ahlak bütün sivil yasaların amacı ve hedefidir. Ahlaki değerlendirmeler adalet yönetiminden ayrı düşünülemez. Bir insan evinde havasızlık içerisinde yaşayabilir mi? John F. Dillon

Ahlak duygumuz, ihtiraslarımızı kontrol eder.Bernard Shaw

Ahlakın adamına göre farklılık göstermesinin nedeni, nefistir.Muhyiddin-Arabi

Zenginlik ve güç kör talihin sana verdiği hediyelerdir. Oysa iyi insanlık kişinin kendi erdemlerinin sonucudur.Heloise

Yasa insanların kalplerinde yazılıdır.St. Augustine

İyi ahlak için iyi yasalar gereklidir. Yasalar da iyi ahlak olmadan korunamaz.Machiavelli

Yasama güçsüzleşince, ahlak dejenere olur.Blaise Pascal

Erkeğin de kadının da terbiyesi, birbirleriyle tartıştıkları zaman belli olur.Bernard Shaw

Lafazanlığın ve gösteriş düşkünlüğünün, ahlakla bir arada bulunması nadirdir.Konfüçyus

Üstat dedi ki; iradeni gerçek prensipler için kullan. Erdemli olan şeyleri kazanmaya çalış. Kendini iyiliğe ver. Eğlencelerin sanat için olsun.Konfüçyus

Biliyor musunuz, benim eserlerime Avrupalılar neden ahlaksız diyorlar; çünkü onların ahlakını, olduğu gibi ortaya koyuyorum.Oscar Wilde

İnsanlık, dini doktrinden tamamen müstakil bir ahlak sistemi kurmaya muvaffak olamadı.Sokrates

Çıkarcı politikacılar ülkelerinin güvenliğinden çok koltuklarının güvenliğini düşünürler.Thomas Macaulay

Kanunların çok olduğu yerde devlet daha yozlaşır.Tacitus

Özlü Ahlak Sözleri

Kısa ve kestirme yoldan ticaret yaparak para kazanmak fazla sürmez, fakat ilkeler asırlar sürer.Henry W. Boecher

Siz, mallarınızla herkesi memnun edemezsiniz, onları güler yüz ve güzel ahlak ile memnun etmeye çalışın.Hadis-i Şerif

Ahlak ve üçkağıtçılık, terazinin iki ayrı kefesinde yer alır; biri çıkarsa biri iner.Eflatun

En kötü düşmanlarımız cahil ve basit insanlar değil, okumuş ve ahlakları bozuk olanlardır.Graham Greene

Eğer iyi olmayı istiyorsan, önce kötü olduğunu düşün.Epiktetus

Savaş alanında korkaklık gösteren bir generali kurşunla öldürürsünüz. Halkın ahlakını bozan politikacılar için ne ceza önerirsiniz? Lord Acton

Erdem ve kabiliyet yönünden üstün olan kimselerin arkasından gitmek ve onlara uymak doğrudur.Aristo

Yoldaşların en iyisi güzel ahlaktır, arkadaşların en iyisi akıldır, edeb ve terbiye en iyi mirastır ve kendini beğenmekten daha büyük gerilik ve cahillik olamaz.Hz. Ali (r.a.)

En güzel edep; güzel ahlak, en şiddetli fakirlik; ahmaklık, en vahşi vahşet; kendini beğenmek ve en üstün zenginlik; akıldır.Hz.Ali(ra)

Kişinin büyüklüğü takvası ile, üstünlüğü dindarlığı ile ve şahsiyeti de güzel ahlakıyladır.Hz. Ömer (r.a.)

Ahlaklı insan basit ve dürüsttür, kişisel gururu yoktur.Lao Tzu

İyi niyet, ancak ve ancak doğru bilgi ve iyi davranışa eşlik ettiği sürece ahlaki bir değere sahiptir.Lokman Çilingir

Her şey, zevk ve acı vermesi bakımından iyi ya da kötü olarak adlandırılır.John Locke

Ahlaksal olay yoktur, yalnızca olayların ahlaksal yorumu vardır.Friedrich Nietzsche

Başkalarının terbiyesizliğine karşı en emin silah, bir insanın kendi terbiyesidir.Lord Chesterfield

Dünyanın bütün medeni milletleri temel ahlak ilkeleri üzerinde anlaşabilirler.Josph Addison

Bonus

Hiç kimseye kötülük etmedim.

Yakınlarımı bahtsızlığa sürüklemedim.

Gerçek evinde alçaklık etmedim.

Kimseyi gücünün dışında çalıştırmadım.

Benim yüzümden kimse korku duymadı, yoksulluk ve acı çekmedi, bahtsız olmadı.

Tanrıların kötü gördükleri şeyleri hiçbir zaman yapmadım.

Kölelere kötü muamele etmedim ve ettirmedim. Kimseyi aç bırakmadım.

Kimseye göz yaşı döktürmedim.

Kimseyi öldürmedim ve kimsenin kahpece öldürülmesini emretmedim.

Kimseye yalan söylemedim. Hiçbir utandırıcı davranışta bulunmadım.

Zina etmedim. Yiyecekleri pahalı ve eksik satmadım.

Terazinin dirhemi üzerine hiçbir zaman elimi bastırmadım.

Teraziyle tartarken hiçbir zaman hile yapmadım.

Süt çocuklarının ağızlarından sütü uzaklaştırmadım. Hayvanları çalmadım.

Tanrının kuşlarını avlamadım.

Ölmüş balığı tutmadım. Hiçbir arkın suyunu başka yöne çevirmedim.

Ben temizim, temizim, temizim…

Ölüler Kitabı