Devlet ile ilgili söylenmiş güzel sözler

Devlet ile ilgili güzel sözleralıntı sözleri

Devlet ile ilgili güzel sözleri sizler için bir araya getirdik bu sayfada. Anlamlı ve Etkileyici Devlet sözlerini bu sayfada okuyabilir ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Toplumsal yaşamın her alanında, sürekli olarak karşımıza çıkan bir olgudur devlet. Ama, gerçekte devlet nedir? Toplumun tümüne hizmet eden bir aygıt mı? Yoksa egemen sınıfların baskı aracı mı? Ya da toplumu haraca kesen asalak bir örgüt mü? İnsanlara can güvenliği sağlayamamış bir düzene hukuk devleti denilemez. Devrimcilerin faili meçhul cinayetlere kurban gittiği bir düzene demokrasi denilemez. Yolsuzlukların devlet yetkililerini sardığı bir düzene Anayasa düzeni denilemez. Bu, katiller demokrasisidir. Bu, hırsızlar düzenidir.Uğur Mumcu

En Güzel Devlet Sözleri

Kendini ulusuna hizmet etmeye adayan siyasetçiye devlet adamı denir. Ulusun kendisine hizmet etmesi gerektiğini düşünen devlet adamına ise siyasetçi.George Pompidou

Devletin görevi, vatandaşlarının güvenlik içinde fikir ve bedenen yeteneklerini geliştirmesini, akıl ve idrakinden faydalanmasını sağlamak olmalıdır; çünkü devletin hakiki gayesi hürriyettir.Baruch Spinoza

Devletler insanlar gibidir; büyürler, olgunlaşırlar, yaşlanırlar ve ölürler.Savage Landor

Bir memleket halkının sağlığı, hakikatte bir devletin dayandığı bütün mutluluk ve gücün temelidir.George Sand

Bir devletin değeri, onu meydana getiren kişilerin değerine eşittir.John Stuart Mill

Bir devleti kurmak için bin sene ister, yıkmak için ise bir saat kafidir.Lord Byron

Devlet ile ilgili 15 Güzel Söz

İnsan toplumları devlet otoritesi olmadan yaşayamaz. Sen hiç devletsiz bir ülke gördün mü? En ilkel kabileden, en büyük ülkeye kadar hepsinin kendilerini güdecek bir çobana ihtiyacı var.Zülfü Livaneli

Devlet mal ile değil hüner iledir; büyüklük yaş ile değil akıl iledir.İskender Pala

Bir devlette zenginlik ve zenginler baş tacı olunca, doğruluğun ve doğru insanların şerefi azalır.Platon

Devlet iradesi işlemez olursa kişilerin özgürlüğünü koruyacak hiçbir güç ve aracı kalmaz.Atatürk

Devletler, kendilerinden başka hakim ve menfaatlerinden gayri kanun tanımazlar.Albert Sorel

Bir soğan soyuluyor yaşarıyor gözler. Bir devlet soyuluyor aldırmıyor öküzler. Şair Eşref

Korkuya yer vermeyen bir devlette, kanunlar hiçbir zaman gerekli saygıyı görmezler.Sophokles

Mefküresiz devletler, her an kopacak bir kıyameti beklerler. Diriltici ve yaratıcı bir mefküreye malik olan her devlet layemuttur, ölmez.Ziya Gökalp

Tüm devletlerin kökleri iyi yasalar ve iyi silahlardır. İyi silahlar olmadan iyi yasalarınız olamaz. İyi silahlarınız olduğu zaman iyi yasalar kendiliğinden gelecektir.Niccolo Machiavelli

İnsanların seçimlerin yapılmış olduğunu bilmesi yeterlidir. Oy verenler hiçbir şeye karar vermez. Oyları sayanlar her şeye karar verir.Joseph Stalin

En büyük devletler, gençler tarafından yıkıma sürüklenmiş, ihtiyarlar tarafından kurtarılmış ve kalkındırılmıştır.Cicero

En iyi devleti ben nesinden mi tanırım, namuslu kadını sen nesinden tanıyorsan; ikisi de dile düşmezler.Schiller

Kanun, nizam ve asayiş, devletlerin vasıflarını ölçecek üç temel unsurdur.Charles de Montesquieu

Büyük devletlerin hükümetleri, insanlarını kendine bağlamak, onları korkutmak ve diledikleri işe sürmek için iki yola başvururlar: Biri kaba bir yol ordu, öteki daha zekice bir yol okul.Friedrich Nietzsche

Bir devlet ne kadar az yasaya sahipse o kadar iyi yönetilir. Bu yasalara sıkıca uyulmalıdır.Rene Descartes

Anlamlı Devlet Sözleri

Devlet kurmak, insan olmanın getirdiği bir zorunluluk ve insanlık tarihinin en temel ilerlemesi hatta bu ilerlemenin başlangıç noktasıdır.Halil İnalcık

Bir devlette de her şey yürütme gücüne bağlıdır, yasama gücü ne kadar akıllı olursa olsun, yürütme gücü kudretli değilse devlete hiçbir yararı olmaz.Goethe

Devlet arabasında; hükümdar arabayı idare eder, memurlar arabanın atlarıdır ve tekerlekler de halkı teşkil eder.Teng Hai Dse

Devlet o kadar iffetli bir gelindir ki, iki kişinin birden karısı olamaz. Bir dağın tek kartalı olur. Dünyayı kurtaracak kişi, ister kral olsun, ister peygamber, her zaman yalnız bir kahramandır.Ahmet Ümit

Devlet toplumu millet yapar. Millet de onu devlet. Birinin varlığı diğerinin varlığı için şart.Gökçen Çatlı

Din ve devlet işlerinin ayrılmasından yanayım. Fikrime göre bu iki fikir kendi başına yeterince kötüdür. İkisi birden kesin ölüm demektir.George Carlin

İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.Hz.Ali(ra)

Devlet, emeğin köleliği üzerine oturur. Emek, özgür olduğu anda devlet çöker.Max Stirner

Son kral, son rahibin bağırsaklarıyla boğazlanmadıkça insanoğlu asla özgür olmayacaktır.Denis Diderot

Bir siyasetçi gelecek seçimi, bir devlet adamı ise gelecek kuşağı düşünür.James F. Clarke

Halkını, insanını tüketen devletlerin kendileri de zamanla tükenir.Platon

Önemsiz hırsızları asıyor, önemli olanları devlet makamlarına getiriyoruz.Ezop

Devlet hayat uğruna var olur. İyi bir hayat uğruna var olmaya devam eder.Aristoteles

Devlete eleştiriler onaylanmayabilir ama gereklidir. Vücuttaki acı ile aynı fonksiyona sahiptir. Sağlıksız bir duruma dikkat çeker.Winston Churchill

Hükmetmek kolay, idare etmek zordur. En iyi hükümet, bize kendimize hükmetmeyi öğretendir.Goethe

Genç bir devlette ordu, orta yaşlıda bilgi, sonraları da bir müddet için her ikisi birden, yaşlanmaya yüz tutmuş bir devlette de sanayi ve ticaret inkişaf gösterir.Francis Bacon

Devletleri yıkan bütün hatanın altında, nice gururun gafleti yatar.Yavuz Sultan Selim

Etkileyici Devlet Sözleri

İnsanların ruhunu öldürüyorlar anne. İşte asıl cinayet bu… Utanılacak bir cinayet… Bir takım silahlar çıkartıyorlar, insanları öldürüyorlar ve bunu yapanlara devlet diyorlar.Maksim Gorki

Gerçekte tüm devletler yozdur. İyi insanların yasalara yeterince uymaması gerekir.Ralp Waldo Emerson

Biz devletimizi, devletin bütününe mümkün olduğu kadar büyük bir mutluluk sağlamak için kuruyoruz, bir sınıf ötekinden çok mutlu olsun diye değil.Platon

Demokrasi hakkında en iyi tartışma ortalama bir oy veren ile beş dakikalık konuşmadır.Winston Churchill

Devlet işleri devlet içinde idare edenlerle idare edilenlerin yönetime katılmasıyla gerçekleşir.Platon

Kendini idare etmesini bilmeyenler kendi yurttaşlarını yönetmek iddiasında bulunamazlar.Platon

Devlet işleri devlet içinde idare edenlerle idare edilenlerin yönetime katılmasıyla gerçekleşir.Platon

Değişmez bir gerçekti, ilimde ve sanatta ilerleme olmayınca devlet âbad olmazdı.İskender Pala

Kendini idare etmesini bilmeyenler kendi yurttaşlarını yönetmek iddiasında bulunamazlar.Platon

Acizleri, layık olmadıkları mevkilere geçiren bir devlet batar.Hüseyin Nihal Atsız

Devlet güçten başka bir para tanımaz: Üstelik parayı da kendisi basar.Ursula K. Le Guin

İş dünyasına devlet yardımı devlet işkencesi kadar fecidir. Devletin ulusal kalkınmaya yardımı yalnızca uzak kalmasıyla mümkün olur.Ayn Rand

Mükemmel demokrasilerimiz hala, aptal adamın zeki adamdan daha dürüst olacağını düşünmektedir.Bertrand Russell

Kendi gözlemlerimiz bize, her devletin iyi bir amaçla kurulmuş bir topluluk olduğunu söyler.Aristoteles

Bir sinekle, bir devlet başkanı arasında ne benzerlik vardır? Her ikisi de gazeteyle öldürülebilir.İsmet Özel

Savaşçı bir devlet, bireyi utandıracak her kabahat ve suç için kendinde hak görür.Sigmund Freud

Din ve devlet işlerinin ayrılmasındaki amaç Avrupa toprağını yüzyıllardır kan ile ıslatan sonsuz çekişmeden uzak tutmaktır.James Madison

Özlü Devlet Sözleri

Yöneticiler iyi veya kötü olsunlar, kahraman veya zalim olsunlar, onlar kendi milletlerinin birer yansımasıdırlar. Onlar, milli ruhun birer kopyasıdır. Onlar, halk kitlesinin içinden doğmuştur. Bir millet nasılsa, devlet adamları da onlar gibidir. İşte bu nedendir ki eskiden beri “Her millet layık olduğu idareye ve devlet adamlarına sahip olur” denilmiştir.Grigory Petrov

Devlet fanteziden başka bir şey değildir çünkü yeryüzü hiçbir yerde devletlere bölünmemiştir. Bu, dünyayı harita üzerinde bölmek politikacıların kurnazlığıdır. Haritaların üzerinde çizilmiş olan çizgiler için kendini feda ediyorsun.Osho

Aydın karşıtlığı politik ve kültürel yaşamımıza yönelen kalıcı bir tehdit oldu ki bu, demokrasinin “benim cahilliğim senin bilgin kadardır” demek olduğunu savunan görüş tarafından beslendi.Isaac Asimov

Devlet gemiye halk da suya benzer. Gemiyi taşıyan sudur ama gemiyi deviren de sudur.Konfüçyüs

Yasalar sosis gibidir. Nasıl yapıldığını görmemek daha iyi olur.Otto von Bismarck

Türkler öyle bir millettir ki, hayatta bir tane bile kalsa devlet kurup intikamını alır: Adolf Hitler

Halk, hükümetinden korktuğu zaman tiranlık; hükümet, halkından korktuğu zaman özgürlük vardır.Thomas Jefferson

Devlet herkesin yavaş yavaş intihar etmesine yaşam denilen yer.Friedrich Nietzsche

İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.Şeyh Edebali

Adalet ilkin devletten gelmelidir. Çünkü hukuk; devletin toplumsal düzenidir.Aristo

Devlet için gençliğin eğitim ve öğretimi ile uğraşmaktan, daha büyük ve daha kutsal bir hizmet düşünülemez.Cicero

Bir devleti güçlü kılan şey genel iyiliktir, yoksa özel çıkarlar değil.Nicola Machiavelli

Devlet büyüklerinin ilk dikkat edeceği hususiyet, yakınlarının yanlış tasvir edeceği, yanlış anlatacağı dünyaya inanmamaktır.Otto von Bismarck

Devlet efendi değil, hizmetkar olmalıdır.Harry Truman

Devlet şekilleri ve hükümetler, birer vasıtadan başka bir şey değildirler.Heinrich Heine

Milletler ne kadar sürü olursa, devlet adamları o kadar rahat çobanlık yapabilirler.Hekimoğlu İsmail

Devlet hayatında samimi eleştiri şarttır. Eleştirisiz devlet, kısa zamanda çöker.Sezai Karakoç