Adalet ile ilgili söylenmiş güzel sözler

Adalet ve hukuk hakkında sözleralıntı sözleri

Adalet ile ilgili güzel sözleri sizler için hazırladık bu sayfada. Anlamlı ve etkileyici Adalet sözlerini bu sayfada okuyabilir ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Adil olanın peşinden gidilmesi doğrudur, en güçlünün peşinden gidilmesi ise kaçınılmazdır. Gücü olmayan adalet acizdir; adaleti olmayan güç ise zalim. Gücü olmayan adalete mutlaka karşı çıkan olur, çünkü kötü insanlar her zaman vardır. Adaleti olmayan güç ise töhmet altında kalır. Demek ki adalet ile gücü bir araya getirmek gerek; bunu yapabilmek için de adil olanın güçlü, güçlü olanın ise adil olması gerekir.

En Güzel Adalet Sözleri

Her sabah kalktığım zaman kendi kendime şöyle söz veririm: Dünya üzerinde vicdanımdan başka kimseden korkmayacağım. Kimsenin haksızlığına boyun eğmeyeceğim. Adaletsizliği adaletle yıkacağım ve mukavemet etmekte ısrar ederse onu, bütün mevcudiyetimle karşılayacağım. Mahatma Gandi

Her kim ki kötülük tohumunu eker de iyilik biçeceğini düşünürse yanlış düşünmüş olur. Kulağından pamuğu çıkar, halkın dileklerini dinle, halka adalet göster. Eğer göstermeyecek olursan unutma ki bir adalet günü vardır. Şeyh Sadi Şirazi

Dünya dört şeyin üzerinde durur: Bilgelerin ilmi, yücelerin adaleti, haklıların duası ve yiğitlerin cesareti. Frank Herbert

Bak evlat; sana ilk öğüdüm, son öğüdümdür. Birileri adalete yoldaşken, birileri de güce yandaştır. Sen, adaleti seç. Çünkü güçlü zayıftan, akıllı salaktan beslenir. Zata

Kaplan adamı öldürmek isterse adı vahşilik, adam kaplanı öldürmek isterse adı spor olur. Suç ile adalet arasındaki fark da bundan büyük değildir. Arthur Schopenhauer

Adalet ile İlgili 12 Güzel Söz

Gerçek demokrasinin ilk koşulu, güven altına alınmış toplumsal adalettir. Bir ülkede toplumsal adalet yoksa, orada demokrasiden söz etmek sömürgenlerin halkı kandırmaca oyunudur. Bir ülke hangi ölçüde toplumsal adalet ölçüsüne yaklaşabilmişse, o ölçüde demokratiktir. Nitekim bugune dek toplumsal adaletin en ilkel koşulları yerine getirilmediği için, Türkiye’ de BİR SAAT BİLE demokrasi olmamıştır. Aziz Nesin

İnsanın en büyüğü, en yüksek mevkide iken tevazu gösteren, kudret sahibi iken affeden ve kuvvetli olduğu vakit adaletle hareket edendir. Abdulmelik Mervan

Adaletin üç temel ilkesi vardır; mülkiyetin istikrarlı olması, mülkiyetin ancak mutabakat ile transfer edilebilmesi ve verilen sözlerin yerine getirilmesi… Eğer mülkiyet istikrarlı değilse daimi savaş olur. Eğer mülkiyet mutabakat sonucunda transfer edilmezse ticaret olmaz. Sözler tutulmazsa o zaman da birlik olmaz. David Hume

Adil olanın peşinden gidilmesi doğrudur, en güçlünün peşinden gidilmesi ise kaçınılmazdır. Gücü olmayan adalet acizdir; adaleti olmayan güç ise zalim. Gücü olmayan adalete mutlaka bir karşı çıkan olur, çünkü kötü insanlar her zaman vardır. Adaleti olmayan güç ise töhmet altında kalır. Demek ki adalet ile gücü bir araya getirmek gerek; bunu yapabilmek için de adil olanın güçlü, güçlü olanın ise adil olması gerekir. Erich Auerbach

Eğitimli insanlar adaleti ilke edinir ve onu düzenli bir biçimde yürütür; onu alçak gönüllülükle kurar ve sadakatla gerçekleştirir. Konfüçyus

Adil insan, kendisine zarar verildiğinde bile adaletinden bir şeyler eksilmeyen kişidir. Eflatun

Adalet nerede hesap sorarsa, merhamet orada haklarını kaybeder. Refik Halid Karay

Bir sürü boş şey arasında adalet kaybolup gidiyor! Ortada hiçbir şey yokken, mahkeme bir suç yaratıyor. Franz Kafka

İyilikte bir şey yok. Güzel ve zengin olunca elbette iyi olur insan. Mesele adil olmakta. Ama bu adaletsizlikte hizmetçi ol da iyi ol bakalım! Jean Genet

Eğer bir ülkede adalet yozlaşırsa, o memleketin dibi oyulmuş demektir. Adaleti çökmüş bir milleti yok olmaktan hiçbir güç kurtaramaz. Kanun karşısında eşkıya İnce Memed de birdir, Başvekil İsmet Paşa da… Yaşar Kemal

İnsanın içindeki adalet duygusunu köreltirsek, insanın insana saygısı kalmaz. İnsanın insana itimadı, hürmeti kalmayınca da bir yerde insanlık çok şey kaybeder, hayat çirkinleşir. Yaşar Kemal

Hukukun kuvvetinin azaldığı yerde, kuvvetlinin hukuku geçerli olmaya başlar. M.Deuverger

Anlamlı Adalet Sözleri

Kime göre adalet, neye göre? Dünya tarihinin en katı bağnazları, fanatikleri, kendi kafalarındaki ‘adalet’ uğruna en ağır adaletsizlikleri işlemişlerdir. Elif Şafak

Kan, ancak adalet duygusu, insani ve vicdani yaklaşımla yıkanabilir, temizlenebilir. Adalet anlayışının, insani ve vicdani duyguların kaynağı da edebiyattır. Edebiyat insanların birbirlerini daha iyi anlamalarının yolu, kültürlerin birlikteliğinin vazgeçilmez köprüsüdür. Mehmed Uzun

Eğer bir toplumda doktorlar ve hukukçular değer görüyorsa o toplum yozlaşmıştır, doktorlar değerlidir çünkü toplumda hastalıklar baş göstermiştir, hukukçular değerlidir çünkü toplumda adalet yoktur. Sokrates

Birisi tutup da adillik herkese hak ettiğini vermektir deyip, adil insanın bu bakımdan düşmanlarına zarar vermesi, dostlarına yarar sağlaması gerektiğini söylerse, bu kimsenin söylediğini doğru kabul edemeyiz; bu insanın söylediği şey bilgece değildir. Çünkü bizim ulaştığımız sonuca göre bir insana zarar vermek hiçbir şekilde adil, haksever insanın özelliği olamaz. Eflatun

Ve unutmayın, kılıçların ve tüfeklerin sesi, her yerde her zaman merhamet, adalet ve vicdanın sesini öldürür. Mehmed Uzun

Bir insan taraf tutmaya başlar başlamaz, dünyada da gerçekleri o kadar az görmeye başlar. Heywood Braun

Her iki tarafı da dinlemeden karar veren, kararı doğru olsa dahi, doğru hareket etmiş olmaz. Seneca

Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman iyidir. Mahatma Gandhi

Masum bir insanı mahkum etmektense, suçlu bir adamın kurtulmasının riskini üstlenmek daha iyidir. Voltaire

Adaleti yüksek bir konum olarak kabul etmekten vazgeçen millet, bu felaketini hiçbir başarı ile telafi edemez. William Ellery Channing

Adalet topaldır, ağır ağır yürür, fakat gideceği yere ergeç ulaşır. Mirebau

Bu isyanın ne zaman başlayacağını bilmiyorum, bir hafta sonra da başlayabilir, yüz yıl sonra da, ama şu ayaklarımın altında gördüğüm samanlar kadar emin olduğum bir şey var: Er geç adalet yerini bulacak. George Orwell

İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır. En mükemmel adalet ise vicdandır. Victor Hugo

Eşitlik ilkesi bunca göklere çıkarılırken en çok adalet fikrinin benzini soldurur. Çünkü adalet talep edildiğinde politik dengelerin de değişmesi talep edilir aynı zamanda. Mesela vergide adalet, gelir dağılımında adalet, eğitim imkanlarında adalet. Anonim

Bende adalet duygusu yaradılıştan vardı ama bilgi olmayınca adalet duygusu yetmiyor insana. Adaletsizlik yapıyor ama bunu fark edemiyor. Bilinç ve adalet; iki önemli kavram, ikisi bir arada olmazsa olmuyormuş meğer. Emine Şenlikoğlu

Etkileyici Adalet Sözleri

Adil olmayan yasalar mevcuttur: Onlara itaat etmekle yetinelim mi, yoksa bu yasaları değiştirinceye kadar onlara itaat mı edelim, yoksa bu yasaları ihlal mi edelim? Bu tür bir devlet yönetimi altında insanlar genellikle çoğunluğu ikna edinceye kadar beklemek gerektiğine inanırlar. Eğer yasalara karşı gelirlerse, çözümün mevcut kötülükten daha kötü olacağını düşünürler. Fakat bilinmelidir ki devletin kendisi çözüm olarak mevcut kötülükten daha kötüdür. Henry David Thoreau

Ayrıcalıkların sadece eşitlikten doğduğu, vatandaşın yönetime, yönetimin halka, halkın da adalete tabi olduğu bir düzen istiyoruz. Robespierre

Bir rejim, halkın adalete inanmaz bir hale geldiği noktaya gelince o rejim mahkum olmuştur. Montesquieu

Mahkemeye ancak düşülür. Mahkeme adaletin dağıtıldığı değil, zaten düşmüş insanların damgalandığı, iftiraya uğradığı bir beladır. Ve hakkını Hasan değil parayı basan alır. Sevgi Soysal

Adalet yaşama organı üyeleri tarafından ve kanunlarla kurulamaz. Adalet insanın ruhunun içerisindedir. W.Whitman

Taklidin, biçimciliğin olduğu yerde,ç oğunluğun doğru düşündüğü varsayılan yerde adalet olamaz. Jiddhu Krsihnamurti

Her ne zaman özgürlük ve adalet arasında bir ayrım yapılsa, her ikisinin de güvende olmadığını düşünürüm. Edmund Burke

En yüksek mahkeme, en yoksul kişinin girişimiyle harekete geçemiyorsa, adalet bir komediye dönüşür ancak. Bernard Shaw

Adalet kutup yıldızı gibi yerinde durur ve geri kalan her şey onun etrafında döner.Konfüçyus

Adalet herkesin paylaştığı bir sorumluluktur. Tess Gerritsen

Bir ülkede adaletin varlığı kişinin kendini özgürce ifade etmesinden anlaşılır. Bir ülkede adaletsizliğin varlığı ise kişilerin başına buyruk davranışından anlaşılır. İyi insanlar sorunları önlemek için çaba sarf ederler. Konfüçyus

Her türlü adalet Tanrı’dan gelir; adaletin kaynağı yalnız odur. Ama biz adaleti bu kadar yüksekten almasını bilseydik, ne hükümete ihtiyacımız olurdu, ne de yasalara. Jean-Jacques Rousseau

Adalet duygusunu evlerden çok sokaklardan öğreniriz biz. Eşitsizliğin acımasızlığını okullar öğretmez, sokaklar yaşatır. Şükrü Erbaş

Ve adalet, bir lütuf değil; kazanılacak, bedeli çatır çatır ödenecek bir haktır. Adaleti kendiniz sağlayacaksınız. Mehmet Efe

Kısa Adalet Sözleri

Adalet herkese hakkını vermektir. Justinian

Adalet ilkin devletten gelmelidir. Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. Aristo

Bütün yargılamalar, ilahi mahkemenin sönük bir taklididir. Aliya İzzet Begoviç

Bir memleket adaletle yaşar, adaletsizlikle yıkılır. Alman Atasözü

Memleketler kılıçla alınır, lakin adaletle muhafaza edilir. Timurlenk

Mutluluk şansı olmasaydı, adaletin hali ne olurdu? Albert Camus

Silahlı adalet, en kötü adaletsizliğe bedeldir. Alain

Zayıf, daima adalet ve eşitlik ister, halbuki bunlar kuvvetlinin umurunda bile değildir. Aristoteles

Çok kimse haksızlığa uğramaktan korktuğu için, adalete inanır. La Rochefaucauld

Adaletsiz rejimi, adaletle yıkınız. Alkışlar önüne kansız elle çıkınız. Mahatma Gandhi

Adaletin kuvvetli, kuvvetlilerin de adaletli olmaları gerekir. Blaise Pascal

Adaletin kılıcı ile vuran kol, ne kadar zayıf olursa olsun, gene kuvvetlidir. John Webster

Adaletin olmadığı yerde ahlak da yoktur. Montaigne

Adalet de tıpkı yılanlar gibi, yalnızca çıplak ayaklıları ısırıyor. Eduardo Galeano

Bir tek kişiye yapılan haksızlık, bütün topluluğa yönelmiş bir tehdittir. Montesquieu

Adalet ancak gerçekten, mutluluk ancak adaletten doğabilir. Anatole France

Adalet, herkese kendi hakkını vermek konusunda kat’i ve devamlı bir iradedir. Lustinianus

Adalet… Onurlu yaşamak, başkasına zarar vermemek, herkese kendine ait olanı vermek. Ulpianos

İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır. Victor Hugo

Kendini yargılamak başkalarını yargılamaktan daha zordur. Antoine De Saint Exupery

Adaletsizlik hükme acılık, geciktirme de tatsızlık verir. Francis Bacon

Adaletin gecikmesi adaletsizliktir. W.S.Landor