Adalet ile ilgili söylenmiş güzel sözler

Adalet ve hukuk hakkında sözler

Dünya dört şeyin üzerinde durur: Bilgelerin ilmi, yücelerin adaleti, haklıların duası ve yiğitlerin cesareti.

Frank Herbert

Birisi tutup da adillik herkese hak ettiğini vermektir deyip, adil insanın bu bakımdan düşmanlarına zarar vermesi, dostlarına yarar sağlaması gerektiğini söylerse, bu kimsenin söylediğini doğru kabul edemeyiz; bu insanın söylediği şey bilgece değildir. Çünkü bizim ulaştığımız sonuca göre bir insana zarar vermek hiçbir şekilde adil, haksever insanın özelliği olamaz.

Eflatun

Her sabah kalktığım zaman kendi kendime şöyle söz veririm: Dünya üzerinde vicdanımdan başka kimseden korkmayacağım. Kimsenin haksızlığına boyun eğmeyeceğim. Adaletsizliği adaletle yıkacağım ve mukavemet etmekte ısrar ederse onu, bütün mevcudiyetimle karşılayacağım.

Gandhi

İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır.

Victor Hugo

Kendini yargılamak başkalarını yargılamaktan daha zordur.

S.Exupery

Dün, adalete ihtiyaç duyduk; bugün, adalete ihtiyaç duyuyoruz; yarın, adalete ihtiyaç duyacağız! Adalet bizim sonsuza dek ihtiyacımızdır!

Mehmet Murat ildan

Adaletsizlik hükme acılık, geciktirme de tatsızlık verir.

Francis Bacon

Bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun.

W.Watson

Bak evlat; sana ilk öğüdüm, son öğüdümdür. Birileri adalete yoldaşken, birileri de güce yandaştır. Sen, adaleti seç. Çünkü güçlü zayıftan, akıllı salaktan beslenir.

Zata

Bir insan taraf tutmaya başlar başlamaz, dünyada da o gerçekleri o kadar az görmeye başlar.

Heywood Braun

Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.

Hz.Muhammed(sav)

Her iki tarafı da dinlemeden karar veren, kararı doğru olsa dahi, doğru hareket etmiş olmaz.

Seneca

İyilikte bir şey yok. Güzel ve zengin olunca elbette iyi olur insan. Mesele adil olmakta. Ama bu adaletsizlikte hizmetçi ol da iyi ol bakalım!

Jean Genet

Hukukun kuvvetinin azaldığı yerde, kuvvetlinin hukuku geçerli olmaya başlar

M.Deuverger

İnsanın en büyüğü, en yüksek mevkide iken tevazu gösteren, kudret sahibi iken affeden ve kuvvetli olduğu vakit adaletle hareket edendir.

Abdulmelik Mervan

Adaletin gecikmesi adaletsizliktir.

W.S.Landor

Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman iyidir

Mahatma Gandhi

Masum bir insanı mahkum etmektense, suçlu bir adamın kurtulmasının riskini üstlenmek daha iyidir.

Voltaire

Adaleti yüksek bir konum olarak kabul etmekten vazgeçen millet, bu felaketini hiçbir başarı ile telafi edemez.

William Ellery Channing

Adalet topaldır, ağır ağır yürür, fakat gideceği yere ergeç ulaşır.

Mirebau

Adaleti çiğneyen devlet adamlarını cezalandırmayan milletler çökmek zorundadır.

Hz.Muhammed(sav)

Adil olanın peşinden gidilmesi doğrudur, en güçlünün peşinden gidilmesi ise kaçınılmazdır.Gücü olmayan adalet acizdir; adaleti olmayan güç ise zalim. Gücü olmayan adalete mutlaka bir karşı çıkan olur, çünkü kötü insanlar her zaman vardır. Adaleti olmayan güç ise töhmet altında kalır. Demek ki adalet ile gücü bir araya getirmek gerek; bunu yapabilmek için de adil olanın güçlü, güçlü olanın ise adil olması gerekir.

Erich Auerbach

Adil olmayan yasalar mevcuttur: Onlara itaat etmekle yetinelim mi, yoksa bu yasaları değiştirinceye kadar onlara itaat mı edelim, yoksa bu yasaları ihlal mi edelim? Bu tür bir devlet yönetimi altında insanlar genellikle çoğunluğu ikna edinceye kadar beklemek gerektiğine inanırlar. Eğer yasalara karşı gelirlerse, çözümün mevcut kötülükten daha kötü olacağını düşünürler. Fakat bilinmelidir ki devletin kendisi çözüm olarak mevcut kötülükten daha kötüdür.

Henry David Thoreau

Ayrıcalıkların sadece eşitlikten doğduğu, vatandaşın yönetime, yönetimin halka, halkın da adalete tabi olduğu bir düzen istiyoruz.

Robespierre

Bir tek kişiye yapılan haksızlık, bütün topluluğa yönelmiş bir tehdittir.

Montesquieu

Adalet ancak gerçekten, mutluluk ancak adaletten doğabilir.

Anatole France

Kendi varoluşun için mücadele et ve bunu yaparken başkalarına adaletli ol! Bu evrende başka da bir işin yok!

Mehmet Murat ildan

Adalet, herkese kendi hakkını vermek konusunda kat’i ve devamlı bir iradedir.

Lustinianus

Adalet… Onurlu yaşamak, başkasına zarar vermemek, herkese kendine ait olanı vermek.

Ulpianos

Adaletin üç temel ilkesi vardır; mülkiyetin istikrarlı olması, mülkiyetin ancak mutabakat ile transfer edilebilmesi ve verilen sözlerin yerine getirilmesi… Eğer mülkiyet istikrarlı değilse daimi savaş olur. Eğer mülkiyet mutabakat sonucunda transfer edilmezse ticaret olmaz. Sözler tutulmazsa o zaman da birlik olmaz.

David Hume

Bir rejim, halkın adalete inanmaz bir hale geldiği noktaya gelince o rejim mahkum olmuştur.

Montesquieu

Eğer kartalın yanında durursak balık ölecek; eğer balığın yanında durursak kartal ölecek. Bu çıkmaz, tesadüfî evrimsel süreç tarafından yaratılmıştır. Burada iyilik, adalet ve zekâ yoktur. İlkel ve kusurlu bir düzende yaşıyoruz.

Mehmet Murat ildan

Kaplan adamı öldürmek isterse adı vahşilik, adam kaplanı öldürmek isterse adı spor olur. Suç ile adalet arasındaki fark da bundan büyük değildir.

Arthur Schopenhauer

Mahkemeye ancak düşülür. Mahkeme adaletin dağıtıldığı değil, zaten düşmüş insanların damgalandığı, iftiraya uğradığı bir beladır. Ve hakkını Hasan değil parayı basan alır.

Sevgi Soysal

Adalet mahkemelerinin tam bağımsızlığı sınırlı anayasal (devlet) için gerekli bir ilkedir.

A.Hamilton

Adalet mülkün temelidir

Nizamülmük

Adalet sivil toplumu ayakta tutan temel politikadır.

E.Burke

Adalet yaşama organı üyeleri tarafından ve kanunlarla kurulamaz. Adalet insanın ruhunun içerisindedir.

W.Whitman

Taklidin, biçimciliğin olduğu yerde,çoğunluğun doğru düşündüğü varsayılan yerde adalet olamaz.

Jiddhu Krsihnamurti

Her ne zaman özgürlük ve adalet arasında bir ayrım yapılsa, her ikisinin de güvende olmadığını düşünürüm.

Edmund Burke

Adalet kutup yıldızı gibi yerinde durur ve geri kalan her şey onun etrafında döner.

Konfüçyus

Adalet herkesin paylaştığı bir sorumluluktur.

Tess Gerritsen

Bir ülkede adaletin varlığı kişinin kendini özgürce ifade etmesinden anlaşılır. Bir ülkede adaletsizliğin varlığı ise kişilerin başına buyruk davranışından anlaşılır. İyi insanlar sorunları önlemek için çaba sarf ederler.

Konfüçyus

Adalet devletin amacıdır. Sivil toplumun amacıdır. Adalet için daima mücadele edilecektir.

A.Hamilton

Adalet güçlünün çıkarından başka bir şey değildir.

Thrasymachus

Adalet herkese hakkını vermektir.

Justinian

Adalet ilkin devletten gelmelidir. Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

Aristo

Eğitimli insanlar adaleti ilke edinir ve onu düzenli bir biçimde yürütür; onu alçak gönüllülükle kurar ve sadakatla gerçekleştirir.

Konfüçyus

Bütün yargılamalar, ilahi mahkemenin sönük bir taklididir.

Aliya İzzet Begoviç

Bir memleket adaletle yaşar, adaletsizlikle yıkılır.

Alman Atasözü

Kuvvetsiz adalet ve adaletsiz kuvvet iki büyük felakettir.

L.Luce

Memleketler kılıçla alınır, lakin adaletle muhafaza edilir.

Timurlenk

Mutluluk şansı olmasaydı, adaletin hali ne olurdu?

Albert Camus

Silahlı adalet, en kötü adaletsizliğe bedeldir.

Alain

Zayıf, daima adalet ve eşitlik ister, halbuki bunlar kuvvetlinin umurunda bile değildir.

Aristoteles

En yüksek mahkeme, en yoksul kişinin girişimiyle harekete geçemiyorsa, adalet bir komediye dönüşür ancak.

Bernard Shaw

Çok kimse haksızlığa uğramaktan korktuğu için, adalete inanır.

La Rochefaucauld

Dünyayı haksızlık yönetiyor, adalet yalnız sahnede var.

Friedrich Schiller

Adalet nerede hesap sorarsa, merhamet orada haklarını kaybeder.

Refik Halid Karay

Adaletsiz rejimi, adaletle yıkınız. Alkışlar önüne kansız elle çıkınız.

Mahatma Gandhi

Adaletin hakim olduğu yerde silahın yeri yoktur.

Amyot

Adaletin kuvvetli, kuvvetlilerin de adaletli olmaları gerekir

Blaise Pascal

Adaletin kılıcı ile vuran kol, ne kadar zayıf olursa olsun, gene kuvvetlidir.

John Webster

Adaletin olmadığı yerde ahlak da yoktur.

Montaigne

Adil insan, kendisine zarar verildiğinde bile adaletinden bir şeyler eksilmeyen kişidir.

Eflatun

Mevlana’nın adalet ile ilgili sözleri

Adalet nedir? Her şeyi yerine koymak. Zulüm nedir? Bir şeyi yerine koymamak, başka yere koymak.

Adalet “daha kötüye, daha kötü ceza verilir” buyurmuştur.

Saman çöpü değil; ilim, sabır ve adalet dağıyım.

Hilelerle, tedbirlerle çalınmış olan malın vebali adalet günü çalan adamın boynunda kalır.

Adalet gününde ateş, nurun zıddıdır, zira, ateş kahırdan meydana gelmedir, nur, ihsan ve fazıldan.

Ben onun yemininin hürmetini terk ettim, onun adaleti de benim( yeminimi) sağ elimi kestirdi!

Kuş da senin adaletine sığınmış, balık da. Kimdir o kaybolan, kimdir o mahrum ki adaletin, onu arayıp bulmamış olsun?

Muratları, dilekleri koruyan adalettir… geceleyin damlarda sopalarını kakıp gezen bekçiler degil!

Delinin elinden silâhı al da adalet ve sulh, senden razı olsun!

Adalet taksimcidir, bölüşülecek şeyleri o bölüştürür… fakat şaşılacak şey şu ki bunda ne cebir vardır ne de zulüm!

Tanrı kadehinden şarap içen sarhoş, hiç adaletten ve doğrudan başka bir şey yapar mı?

Adalette bulunursan saadete erersin, kalem bunu yazdı, mürekkebi bile kurudu.

Civanım kendi nefsini suçlu bul da adaletin verdiği cezayı az kına.

Sen ey adaleti bilinmez adam, kurt yavrusuna süt veren keçiye benziyorsun!

Adalet, her şeyi lâyık oldugu yere koymaktır. Ayakkabı ayağındır, külâh başın.

Allah adaleti, herkesi eşiyle çift etmiştir; fili fille, sivrisineği sivrisinekle.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s