Starfikir

Loading...

Adalet ile ilgili söylenmiş güzel sözler

Adalet ve hukuk sözleri,Adalet ve hukuk ile ilgili anlamlı ve güzel sözler,Adalet ve hukuk hakkında sözler

Adalet ile ilgili söylenmiş güzel sözler
Loading...
356
24 Şubat 2015 - 8:17

Dünya dört şeyin üzerinde durur: Bilgelerin ilmi, yücelerin adaleti, haklıların duası ve yiğitlerin cesareti.
Frank Herbert
Birisi tutup da adillik herkese hak ettiğini vermektir deyip, adil insanın bu bakımdan düşmanlarına zarar vermesi, dostlarına yarar sağlaması gerektiğini söylerse, bu kimsenin söylediğini doğru kabul edemeyiz; bu insanın söylediği şey bilgece değildir. Çünkü bizim ulaştığımız sonuca göre bir insana zarar vermek hiçbir şekilde adil, haksever insanın özelliği olamaz.
Eflatun
Her sabah kalktığım zaman kendi kendime şöyle söz veririm: Dünya üzerinde vicdanımdan başka kimseden korkmayacağım. Kimsenin haksızlığına boyun eğmeyeceğim. Adaletsizliği adaletle yıkacağım ve mukavemet etmekte ısrar ederse onu, bütün mevcudiyetimle karşılayacağım.
Gandhi
İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır.
Victor Hugo
Kendini yargılamak başkalarını yargılamaktan daha zordur.
S.Exupery
Dün, adalete ihtiyaç duyduk; bugün, adalete ihtiyaç duyuyoruz; yarın, adalete ihtiyaç duyacağız! Adalet bizim sonsuza dek ihtiyacımızdır!
Mehmet Murat ildan
Adaletsizlik hükme acılık, geciktirme de tatsızlık verir.
Francis Bacon
Bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun.
W.Watson
Bak evlat; sana ilk öğüdüm, son öğüdümdür. Birileri adalete yoldaşken, birileri de güce yandaştır. Sen, adaleti seç. Çünkü güçlü zayıftan, akıllı salaktan beslenir.
Zata
Bir insan taraf tutmaya başlar başlamaz, dünyada da o gerçekleri o kadar az görmeye başlar.
Heywood Braun
Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.
Hz.Muhammed(sav)
Her iki tarafı da dinlemeden karar veren, kararı doğru olsa dahi, doğru hareket etmiş olmaz.
Seneca
İyilikte bir şey yok. Güzel ve zengin olunca elbette iyi olur insan. Mesele adil olmakta. Ama bu adaletsizlikte hizmetçi ol da iyi ol bakalım!
Jean Genet
Hukukun kuvvetinin azaldığı yerde, kuvvetlinin hukuku geçerli olmaya başlar
M.Deuverger
İnsanın en büyüğü, en yüksek mevkide iken tevazu gösteren, kudret sahibi iken affeden ve kuvvetli olduğu vakit adaletle hareket edendir.
Abdulmelik Mervan
Adaletin gecikmesi adaletsizliktir.
W.S.Landor
Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman iyidir
Mahatma Gandhi
Masum bir insanı mahkum etmektense, suçlu bir adamın kurtulmasının riskini üstlenmek daha iyidir.
Voltaire
Adaleti yüksek bir konum olarak kabul etmekten vazgeçen millet, bu felaketini hiçbir başarı ile telafi edemez.
William Ellery Channing
Adalet topaldır, ağır ağır yürür, fakat gideceği yere ergeç ulaşır.
Mirebau
Adaleti çiğneyen devlet adamlarını cezalandırmayan milletler çökmek zorundadır.
Hz.Muhammed(sav)
Adil olanın peşinden gidilmesi doğrudur, en güçlünün peşinden gidilmesi ise kaçınılmazdır.Gücü olmayan adalet acizdir; adaleti olmayan güç ise zalim. Gücü olmayan adalete mutlaka bir karşı çıkan olur, çünkü kötü insanlar her zaman vardır. Adaleti olmayan güç ise töhmet altında kalır. Demek ki adalet ile gücü bir araya getirmek gerek; bunu yapabilmek için de adil olanın güçlü, güçlü olanın ise adil olması gerekir.
Erich Auerbach
Adil olmayan yasalar mevcuttur: Onlara itaat etmekle yetinelim mi, yoksa bu yasaları değiştirinceye kadar onlara itaat mı edelim, yoksa bu yasaları ihlal mi edelim? Bu tür bir devlet yönetimi altında insanlar genellikle çoğunluğu ikna edinceye kadar beklemek gerektiğine inanırlar. Eğer yasalara karşı gelirlerse, çözümün mevcut kötülükten daha kötü olacağını düşünürler. Fakat bilinmelidir ki devletin kendisi çözüm olarak mevcut kötülükten daha kötüdür.
Henry David Thoreau
Ayrıcalıkların sadece eşitlikten doğduğu, vatandaşın yönetime, yönetimin halka, halkın da adalete tabi olduğu bir düzen istiyoruz.
Robespierre
Bir tek kişiye yapılan haksızlık, bütün topluluğa yönelmiş bir tehdittir.
Montesquieu
Adalet ancak gerçekten, mutluluk ancak adaletten doğabilir.
Anatole France
Kendi varoluşun için mücadele et ve bunu yaparken başkalarına adaletli ol! Bu evrende başka da bir işin yok!
Mehmet Murat ildan
Adalet, herkese kendi hakkını vermek konusunda kat’i ve devamlı bir iradedir.
Lustinianus
Adalet… Onurlu yaşamak, başkasına zarar vermemek, herkese kendine ait olanı vermek.
Ulpianos
Adaletin üç temel ilkesi vardır; mülkiyetin istikrarlı olması, mülkiyetin ancak mutabakat ile transfer edilebilmesi ve verilen sözlerin yerine getirilmesi… Eğer mülkiyet istikrarlı değilse daimi savaş olur. Eğer mülkiyet mutabakat sonucunda transfer edilmezse ticaret olmaz. Sözler tutulmazsa o zaman da birlik olmaz.
David Hume
Bir rejim, halkın adalete inanmaz bir hale geldiği noktaya gelince o rejim mahkum olmuştur.
Montesquieu
Eğer kartalın yanında durursak balık ölecek; eğer balığın yanında durursak kartal ölecek. Bu çıkmaz, tesadüfî evrimsel süreç tarafından yaratılmıştır. Burada iyilik, adalet ve zekâ yoktur. İlkel ve kusurlu bir düzende yaşıyoruz.
Mehmet Murat ildan
Kaplan adamı öldürmek isterse adı vahşilik, adam kaplanı öldürmek isterse adı spor olur. Suç ile adalet arasındaki fark da bundan büyük değildir.
Arthur Schopenhauer
Mahkemeye ancak düşülür. Mahkeme adaletin dağıtıldığı değil, zaten düşmüş insanların damgalandığı, iftiraya uğradığı bir beladır. Ve hakkını Hasan değil parayı basan alır.
Sevgi Soysal
Adalet mahkemelerinin tam bağımsızlığı sınırlı anayasal (devlet) için gerekli bir ilkedir.
A.Hamilton
Adalet mülkün temelidir
Nizamülmük
Adalet sivil toplumu ayakta tutan temel politikadır.
E.Burke
Adalet yaşama organı üyeleri tarafından ve kanunlarla kurulamaz. Adalet insanın ruhunun içerisindedir.
W.Whitman
Taklidin, biçimciliğin olduğu yerde,çoğunluğun doğru düşündüğü varsayılan yerde adalet olamaz.
Jiddhu Krsihnamurti
Her ne zaman özgürlük ve adalet arasında bir ayrım yapılsa, her ikisinin de güvende olmadığını düşünürüm.
Edmund Burke
Adalet kutup yıldızı gibi yerinde durur ve geri kalan her şey onun etrafında döner.
Konfüçyus
Adalet herkesin paylaştığı bir sorumluluktur.
Tess Gerritsen
Bir ülkede adaletin varlığı kişinin kendini özgürce ifade etmesinden anlaşılır. Bir ülkede adaletsizliğin varlığı ise kişilerin başına buyruk davranışından anlaşılır. İyi insanlar sorunları önlemek için çaba sarf ederler.
Konfüçyus
Adalet devletin amacıdır. Sivil toplumun amacıdır. Adalet için daima mücadele edilecektir.
A.Hamilton
Adalet güçlünün çıkarından başka bir şey değildir.
Thrasymachus
Adalet herkese hakkını vermektir.
Justinian
Adalet ilkin devletten gelmelidir. Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.
Aristo
Eğitimli insanlar adaleti ilke edinir ve onu düzenli bir biçimde yürütür; onu alçak gönüllülükle kurar ve sadakatla gerçekleştirir.
Konfüçyus
Bütün yargılamalar, ilahi mahkemenin sönük bir taklididir.
Aliya İzzet Begoviç
Bir memleket adaletle yaşar, adaletsizlikle yıkılır.
Alman Atasözü
Kuvvetsiz adalet ve adaletsiz kuvvet iki büyük felakettir.
L.Luce
Memleketler kılıçla alınır, lakin adaletle muhafaza edilir.
Timurlenk
Mutluluk şansı olmasaydı, adaletin hali ne olurdu?
Albert Camus
Silahlı adalet, en kötü adaletsizliğe bedeldir.
Alain
Zayıf, daima adalet ve eşitlik ister, halbuki bunlar kuvvetlinin umurunda bile değildir.
Aristoteles
En yüksek mahkeme, en yoksul kişinin girişimiyle harekete geçemiyorsa, adalet bir komediye dönüşür ancak.
Bernard Shaw
Çok kimse haksızlığa uğramaktan korktuğu için, adalete inanır.
La Rochefaucauld
Dünyayı haksızlık yönetiyor, adalet yalnız sahnede var.
Friedrich Schiller
Adalet nerede hesap sorarsa, merhamet orada haklarını kaybeder.
Refik Halid Karay
Adaletsiz rejimi, adaletle yıkınız. Alkışlar önüne kansız elle çıkınız.
Mahatma Gandhi
Adaletin hakim olduğu yerde silahın yeri yoktur.
Amyot
Adaletin kuvvetli, kuvvetlilerin de adaletli olmaları gerekir
Blaise Pascal
Adaletin kılıcı ile vuran kol, ne kadar zayıf olursa olsun, gene kuvvetlidir.
John Webster
Adaletin olmadığı yerde ahlak da yoktur.
Montaigne
Adil insan, kendisine zarar verildiğinde bile adaletinden bir şeyler eksilmeyen kişidir.
Eflatun
Mevlana’nın adalet ile ilgili sözleri
Adalet nedir? Her şeyi yerine koymak. Zulüm nedir? Bir şeyi yerine koymamak, başka yere koymak.
Adalet “daha kötüye, daha kötü ceza verilir” buyurmuştur.
Saman çöpü değil; ilim, sabır ve adalet dağıyım.
Hilelerle, tedbirlerle çalınmış olan malın vebali adalet günü çalan adamın boynunda kalır.
Adalet gününde ateş, nurun zıddıdır, zira, ateş kahırdan meydana gelmedir, nur, ihsan ve fazıldan.
Ben onun yemininin hürmetini terk ettim, onun adaleti de benim( yeminimi) sağ elimi kestirdi!
Kuş da senin adaletine sığınmış, balık da. Kimdir o kaybolan, kimdir o mahrum ki adaletin, onu arayıp bulmamış olsun?
Muratları, dilekleri koruyan adalettir… geceleyin damlarda sopalarını kakıp gezen bekçiler degil!
Delinin elinden silâhı al da adalet ve sulh, senden razı olsun!
Adalet taksimcidir, bölüşülecek şeyleri o bölüştürür… fakat şaşılacak şey şu ki bunda ne cebir vardır ne de zulüm!
Tanrı kadehinden şarap içen sarhoş, hiç adaletten ve doğrudan başka bir şey yapar mı?
Adalette bulunursan saadete erersin, kalem bunu yazdı, mürekkebi bile kurudu.
Civanım kendi nefsini suçlu bul da adaletin verdiği cezayı az kına.
Sen ey adaleti bilinmez adam, kurt yavrusuna süt veren keçiye benziyorsun!
Adalet, her şeyi lâyık oldugu yere koymaktır. Ayakkabı ayağındır, külâh başın.
Allah adaleti, herkesi eşiyle çift etmiştir; fili fille, sivrisineği sivrisinekle.

Loading...
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
Yorum Yok

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

Sitemizde yayınlanan yazıların telif hakları haber kaynaklarına aittir, lütfen izin almadan kopyalamayınız.