Reddetmek ile ilgili söylenmiş güzel sözler

Reddetmek ile ilgili anlamlı ve güzel sözler
Reddetmek sözleri

Kaderin bizi mahvetmek için iki yöntemi vardır; dileklerimizi reddetmek ve onları yerine getirmek.
Henri Frederic Amiel
Yaşam reddetmek demektir. Her şeyi kabul eden, lavabo deliğinden fazlasını yaşıyor olamaz.
Amélie Nothomb
İnanmak ruhun sesine kulak vermektir, inanmamaksa reddetmektir.
Ralph W. Emerson
Bütünüyle onaylama, reddetmenin kibar biçimidir.
Robert Lemble
Eğer bir polissen ve barışçıl göstericilere vahşice saldırma emri sana verilmişse, sadece tek bir seçenek seni ‘insan kategorisinde’ tutar: Emri reddetmek ve istifa etmek! Her zaman vicdanının sesini dinle! Kötülerin kötü emirlerini reddet! Bu sana iyi bir şeref getirecektir.
Mehmet Murat ildan
Işığı reddeden bir adam ışığın yanı başında bile karanlıkta kalacaktır!
Mehmet Murat ildan
Aptal bir ülkede yaşamak, bir bataklıkta yaşamaktır! Etrafın sürüngenler ve timsahlar tarafından çevrilmiştir! Cehennemi reddetmek, cehennemi yok etmeye giden en iyi yoldur!
Mehmet Murat ildan
En koyu cehalet hakkında hiç bir şey bilmediğin bir şeyi reddetmektir.
Anonim
Dün reddedilmek, bugün terk edilmekten iyidir.
A.Whitehead
Bir şeyi çekinerek isteyen, reddedilmeyi önceden kabullenmiştir.
Alexis Carrel

Loading...