Gelişmek ile ilgili söylenmiş güzel sözler

gelişmek1
Olumlu kişi, kendini etrafındaki dünyaya uydurur, olumsuz kişi ise etrafındaki dünyayı kendine uydurur, bu nedenle dünyadaki tüm gelişmeler, bu olumsuz kişiler tarafından gerçekleştirilir.
Bernard Shaw
Bence olgunluk kabuk değiştirmek değil, serpilip gelişmektir. Yetişkin bir insan ölü bir çocuk değil, yaşamayı başarmış bir çocuktur.
Ursula Le Guin
Dini inançlar insanlık tarihi boyunca güçlü bir negatif güç oldu. Çok acı çektirip sorun çıkardılar ve ilerlemek, gelişmek, özgürleşmek isteyen insanların yoluna çıktılar.
C. Grayling
Doğuştan bazı yetenekler getiririz; ama gelişimimizi büyük bir dünyanın binlerce etkisine borçluyuz. Bu dünyadan bize uygun olanı ve elimizden geleni kendimize malederiz.
Goethe
Gelişimimiz için bir aynaya ihtiyacımız vardır.
Arthur Schopenhauer
Gelişmeleri durmuş ulusların, yaşamları da durmuş demektir.
Edmund Burke
Gelişimin ileri aşamalarında kişi temelde yalnızdır ve kendinden destek alması gerekir.
Abraham Maslow
Değişim olmadan gelişmek imkansızdır. Zihnini değiştiremeyenler hiçbir şeyi değiştiremezler.
Bernard Shaw
Gelişmek ve kendini gerçekleştirmek için gerekli!… Hakiki insan olabilmek için! İnsan hayatta kalabilmenin çok ötesinde, gelişmek, kendini aşmak için var edilmiş bir varlık.
Azra Kohen
Kendi kendimizi yetiştirmek, yeryüzüne serilip gelişmek, gerçekten kaybolmuş yakınlarımızı bulmak gibidir.
Andre Gide
Yapmış olduğun şeylerin üstünde, bir şey yapmadıkça büyüyemezsin.
Ronald Osborn
Varolabilmek için gelişmek zorundasınız ve geliştikçe daha etkili var olabilirsiniz.
Üstün Dökmen
Değişim olmadan gelişmek imkansızdır,zihnini değiştirmeyenler hiç bir şey değiştiremezler.
Sandra Ann Taylor
Yaşamı doğru bir biçimde kavramak istiyorsak, ölümün bilincine varmalıydık. Gelişmek için mücadele etmeliydik, ama mücadele ederken kazandığımız gücün tuzağına düşmeden, çünkü böyle bir gücün değeri olmadığını biliyorduk.
Paulo Coelho
Gelişmek istemiyorsak, yavaş yavaş ölmeye başlamışız demektir.
Laurent Gounelle
Bir ağaç boy atmayı ne kadar özlerse, kendini o kadar yüksek bir atmosferde bulur.
Henry David Thoreau
Gelişim ve ilerleme, acı ve çatışma ile sağlanabilir.
Abraham Maslow
Mutluluk nedir? Gücünün gelişmekte olduğunun, direncin aşıldığının hissi.
Friedrich Nietzsche
İnsanlar gelişmeyi, tatmin olmayanlara borçludurlar.
Henry Huxley
Ömrün boyunca genç kalmak istiyorsan, gelişim göstermeye, öğrenmeye, keşfetmeye devam et ve kendini ruhunu körelten alışkanlıkların içine ya da zaten yapmayı bildiğin şeylerin uyuşturan rahatlığına kapatma!
Laurent Gounelle
Sahip olduklarınızla tatmin olabilirsiniz; ama bugün ne olduğunuzla asla tatmin olmamalısınız.
Bertie Charles Forbes
Yaşama karşı sorumluluğumuz, daha yücesini yaratmaktır, daha alçağını değil. İçinizdeki kahramanın gelişimini hiçbir şey engellememeli. Ve eğer bu yolda önünüzü kesen şehvet ise, o halde onun da üstesinden gelinmelidir.
Irvin Yalom
Gelişmek değişmektir; kusursuz olmak için her zaman değişmelisiniz.
Winston Churchill
Yaşadığımız her an önümüzde iki seçenek vardır: Gelişime doğru bir adım atmak ya da güvende hissetmek için bir adım geri kalmak.
Doğan Cüceloğlu
Dünya bütün gelişmesini, mevcut durum karşısında, kendilerini huzur içinde hissetmeyen insanlara borçludur.
W.Gladstone
İnsanlara işitmeyi arzuladıkları şeyi söyleyerek gelişimine yardım edemeyiz.
Laurent Gounelle
Gelişmenin anahtarı, her zaman azınlıktaki insanların elindedir. Her topluluk, her zaman, diğerlerinden farklı olmaktan çekinmeyen, insanların sayesinde gelişti.
Raymond Fosdick
Bir günün sonunda, yaptıklarınızdan gurur duyup duymadığınızı, bunlar önemsiz işler bile olsa, kendinize sorabilirsiniz. Bu çok önemlidir: Değerlerimizi ihlal eden eylemler gerçekleştirdiğimizde insan olarak gelişim gösteremeyiz, basitçe sağlıklı bile kalamayız.
Laurent Gounelle
Hayatta karşılaştığımız zorluklar, aslında ruhumuzun gelişmek için ihtiyacı olan derslerden ibaret.
Marianne Williamson
Her olayın bir amacı ve her yenilginin verdiği bir ders vardır. Kişisel gelişim için kişisel, mesleki, hatta spiritüel anlamda olsun bir başarısızlık yaşamak gerekliliğini kavradım. Geçmişinden asla pişmanlık duyma. Bunun yerine onu bir öğretmen olarak kabul et.
Robin Sharma

Loading...